برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1279 100 1

زرق ساز

معنی زرق ساز در لغت نامه دهخدا

زرق ساز. [ زَ ] (نف مرکب ) که حیله سازد. فریبنده و مکرساز :
دست بدار ای چو فلک زرق ساز
ز آستی کوته و دست دراز
نظامی.
مشو جفت این جادوی زرق ساز
که پنهان کشست آشکارانواز.
نظامی.
رجوع به زرق شود.

معنی زرق ساز به فارسی

زرق ساز
که حیله سازد فریبنده مکر ساز

زرق ساز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
زرق ساز: ریا کار، کبودگر، دو رنگ
دست بدار ای فلک رزق ساز
زاستی کوته و دست دراز
معنی:(خطاب به صوفی) ای کسی که تظاهر به درویشی می کنی و مانند فلک جبه ی کبود و آستین کوتاه پوشیده ای، اما دست به مال مردم دراز کرده ای این ظاهر سازی را ترک کن.
شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی، ۱۳۷۲،ص۲۹٠.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زرق ساز   • مفهوم زرق ساز   • تعریف زرق ساز   • معرفی زرق ساز   • زرق ساز چیست   • زرق ساز یعنی چی   • زرق ساز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زرق ساز
کلمه : زرق ساز
اشتباه تایپی : cvr shc
عکس زرق ساز : در گوگل

آیا معنی زرق ساز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )