برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1217 100 1

زمین بایری که علف وخاربن دران می روید

معنی کلمه زمین بایری که علف وخاربن دران می روید به عربی

زمین بایری که علف وخاربن دران می روید
مرج

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زمین بایری که علف وخاربن دران می روید   • مفهوم زمین بایری که علف وخاربن دران می روید   • تعریف زمین بایری که علف وخاربن دران می روید   • معرفی زمین بایری که علف وخاربن دران می روید   • زمین بایری که علف وخاربن دران می روید چیست   • زمین بایری که علف وخاربن دران می روید یعنی چی   • زمین بایری که علف وخاربن دران می روید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زمین بایری که علف وخاربن دران می روید
کلمه : زمین بایری که علف وخاربن دران می روید
اشتباه تایپی : cldk fhdvd ;i ugt ,ohvfk nvhk ld v,dn
عکس زمین بایری که علف وخاربن دران می روید : در گوگل

آیا معنی زمین بایری که علف وخاربن دران می روید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )