برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1213 100 1

زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور

معنی کلمه زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور به عربی

زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور
تنظيف

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور   • مفهوم زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور   • تعریف زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور   • معرفی زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور   • زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور چیست   • زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور یعنی چی   • زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور
کلمه : زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور
اشتباه تایپی : cldk ~,adni hc ohv,ohah; ,ydv rhfg uf,v
عکس زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور : در گوگل

آیا معنی زمین پوشیده از خاروخاشاک وغیر قابل عبور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )