انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1024 100 1

زیبایی شناسی

/zibAyiSenAsi/

معنی زیبایی شناسی در لغت نامه دهخدا

زیبایی شناسی. [ ش ِ ] (حامص مرکب ) زیباشناسی. (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به زیباشناسی شود.

معنی زیبایی شناسی به فارسی

زیبایی شناسی
شناختن زیبایی و آن رشته ایست از روانشناسی هدف زیبا شناسی شناساندن جمال و هنر است و آن درباره مجموعه انفعالات و احساسات درونی و زیبایی و زشتی و هزل و فکاهت و غیره گفتگو کند علم الجمال .
[aesthetics/ esthetics] [سینما و تلویزیون، هنرهای تجسمی] شناخت مفاهیم و مبانی فلسفی زیبایی؛ دانش ضوابط و ارزش های هنری
[forest aesthetics/ forest esthetics] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] شاخه ای از علوم جنگل که به مطالعۀ ویژگی های زیبایی شناختی جنگل و اهمیت آن برای انسان می پردازد
[female aesthetics, feminine aesthetics, feminist aesthetics] [مطالعات زنان] نظریه ای زیبایی شناختی که جنبۀ جهان شمول اما درواقع مردسالارانۀ هنر و زیبایی را رد می کند و از تصویری که از زنان در هنر مردانه ارائه می شود، اسطوره زدایی می کند

معنی زیبایی شناسی در فرهنگ فارسی عمید

زیبایی شناسی
۱. شناختن زیبایی، شناسایی انواع زیبایی ها و هنرهای زیبا.
۲. علمی که دربارۀ زیبایی و احساساتی که از مشاهدۀ زیبایی در انسان پیدا می شود بحث می کند، علم الجمال، استتیک.

زیبایی شناسی در دانشنامه ویکی پدیا

زیبایی شناسی
زیبایی شناسی یکی از رشته های فلسفه است که به عنوان نظریهٔ تأمل در داوری های زیبایی شناختی و چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراک تعریف می شود. همچنین زیبایی شناسی قابلیتی است برای درکِ بهترِ ادراکات و همچنین پدیده های سخت مانند تندیس و پدیده های نرم مانند موسیقی که باعث تغییر در روحیه و نگرش فرد می شود.
چند نکتهٔ مهم
نکتهٔ اول: تعبیر زیبایی شناسی درست و زیباشناسی غلط رایج و نادرست است. نباید آن را به کار برد.
نکتهٔ دوم: گاه از احساس و ادراک زیبایی به زیبایی شناختی تعبیر می شود. این نادرست است. باید به جای آن از واژه «زیبایی» استفاده کرد؛ مثلاً «نگاه به این گل حس زیبایی را در ما برمی انگیزد» و نه «زیبایی شناختی». اما اگر بحث دربارهٔ تحلیل چرایی ادراک زیبایی است، باید از تعبیر زیبایی شناختی استفاده کرد؛ مثلاً «از نظر زیبایی شناختی دربارهٔ زیبایی این گل می توان گفت ادراکی ملایم با نفس را در ما موجب می شود و… .»
نکتهٔ سوم: زیبایی شناسی شامل مباحث استدلالی و ریاضیاتی هم می شود؛ اما به دلیل سنخ موضوع از استحسان ها حرفه ای سرشار است؛ زیرا این استحسانات در نگاه درجه دومی قوام کافی را دارند. استحسان درجه دومی (حرفه ای) یعنی تعلیل و تحلیل روان شناختی، فیزیولوژیک و فرهنگی اجتماعی زیبایی.
«زیبایی شناسی هرگونه بحث علمی و قابل پذیرش در میان دانشمندان دربارهٔ زیبایی است. زیبایی شناسی مشحون از مباحث استحسانی درجه اولی و درجه دومی است و این ایرادی ندارد. بحث هایی چون چیستی زیبایی، چگونگی و چرایی درک زیبایی، عصب ادراک شناسی زیبایی (نک: علوم ادراکی) و نیز تحلیل وجوه زیبایی یک موجود خاص مانند یک مخلوق از مخلوقات الهی (یک گل) یک اثر هنری یا یک ادراک زیبایی مانند عشق، اوج لذت جنسی و بهجت که در آن سنخ ادراکات زیبایی وجود دارد، همه و همه از مباحث زیبایی شناسی است.»
هدف زیبایی شناسی توضیح چیستی زیبایی و نحوهٔ درک ما از آن و نیز تحلیل سطوح و گونه های آن است. همچنین شاید توصیه برای زیباسازی هم بتواند جزء مباحث آن قلمداد شود (هنجاری).
فیلسوفان و هنرمندان از ابتدای تاریخ بر سر زیبایی اختلاف نظر داشتند به صورتی که افلاطون زیبایی را هماهنگی اجزا با کل می دانست و آن را به دو نوع زیبایی طبیعت و موجودات زنده و زیبایی هندسه، خط و دایره تقسیم می کرد. او معتقد بود که زیبایی طبیعی نسبی است، در حالی که زیبایی هندسی یا آنچه به دست بشر ساخته می شود مطلق است و آنچه در نظریه افلاطون، زیبایی هندسی نامیده شده را لوکوربوزیه زیبایی مهندسی نامیده است. هگل بر اساس نظریات افلاطون، قائل به دو نوع زیبایی طبیعی و هنری بود. در هر حال تصدیق یقینی برای وجود خارجی زیبایی بسیار مشکل است.
عکس زیبایی شناسی
زیبایی شناسی تجربی علوم رفتاری برای تحلیل تجربه زیبایی شناسی به فنون علمی شبه علمی متکی بوده است.بیشتر مطالعات این رشته بر تحلیل همبستگی استوار است.در این مطالعات رابطه دو متغیر یا بیشتر با استفاده از کنترل طبیعی یا کنترل برنامه ریزی شده اندازه گیری شده است.
آفرینش نظریهٔ معماری:نقش علوم رفتاری در طراحی محیط/جان لنگ*
زیبایی شناسی فرگشتی یا زیبایی شناسی تکاملی، اشاره به نظریات روان شناسی فرگشتی دارد که در آن، این گونه استدلال شده است که برتری های زیبایی شناسی انسان، در بقا و تولید مثل او مؤثر بوده است.
بر اساس این نظریه، مواردی مثل، برتری های رنگی، نسبت تناسب بدن همسر، شکل ها، وابستگی های عاطفی با اشیاء و بسیاری از جنبه های زیبایی شناختی دیگر را می توان با مراجعه به فرگشت انسان، توضیح داد.
زیبایی شناسی فرمی:رویکرد گشتالتی با ظهور نهضت فرا تجدد توجه نظریه پردازان طراحی به نماد گرایی محیط بیشتر شد. این توجه تأکید مجددی بر اهمیت بحث زیبایی شناسی فرمی است. نکات اساسی زیبایی شناسی فرمی که در آموزش طراحی کاربرد دارد هنوز همان دیدگاه های مدرسان مدرسهٔ باوهاوس در دههٔ ۱۹۳۰ میلادی است و عمدتاً توجیه نظریه ادراک گشتالت مبتنی است.
آفرینش نظریهٔ معماری:نقش علوم رفتاری در طراحی محیط/جان لنگ*
زیبایی شناسی نظری ؛ مانند تحقیقات روان شناختی اولیه؛ بر تحلیل درونی و باورهای شخصی از مفهوم زیبایی و خویشاوند بودن محیط استوار است. چنین تحلیل هایی تحت عنوان هرمنوتیک؛ پدیدار شناسی؛ وجودی؛ وسیاسی که همگی فلسفی اند؛ انجام شده اند.
زیبایی در جنبه های اجتماعی-روانی تأثیر به سزایی بر دریافت های بشر می گذارد و نیز تعیین می کنند که کدام شی زیبا تلقی شود. تئوری آگاهی در پی آن بود که از راه ریاضیات اثبات کند، دارد.
جالب توجه بودن یک پیام، به اطلاعات معناشناسی و لذت بردن و پسندیدن آن و به عبارت دیگر زیبایی یک پیام به اطلاعات زیبایی شناسی مربوط می شود.
در نتیجه زمانی یک پیام برای ما زیبا خواهد بود که دارای افزونه بسیار بالایی بوده و میزان ابداع و نوآوری، یعنی درصد اطلاعات زیبایی شناسی اش، بیش از حداکثر ظرفیت، یعنی ۱۶ بیت در ثانیه باشد.
به این ترتیب گیرنده مجبور به ساختن ابر نشانه شده و دریافت های خود را در سطح بالاتری قرار می دهد. میزان ابداع و نوآوری در هر یک از سطوح، باید از ظرفیت دریافتی بیشتر باشد. برخی از زیباشناسی زمانی جلب می شود که بتوان از یک ترکیب نامنظم و بی قاعده، به ارتباطات قاعده آن پی برد. دریافت ها به بالاترین سطح منتقل شده و گیرنده بر اثر ذهنیات و ساختار فرهنگی اش می تواند سایر سوپر نشانه ها را بسازد. این مکانیسم توضیحی بر آن است که چرا ما همیشه در یک تصویر چیزی نو کشف می کنیم، چرا عکس العمل ها در مقابل یک موضوع قابل تغییر است و چرا اشخاص مختلف، ارزیابی های یک موضوع قابل تغییر است و چرا اشخاص مختلف، ارزیابی های مختلفی از معیارشناسی یک شی دارند. در ارزشیابی، زیباشناسی، عواملی چون تجربه، دانش و عوامل اجتماعی-روانی نقش به سزایی ایفا می کند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زیبایی شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:زیبا شناسی

نقل قول های زیبایی شناسی

زیبایی شناسی از رشته های فلسفه است که به عنوان نظریهٔ تأمل در داوری های زیبایی شناختی و چیستیِ زیبایی و نسبت آن با ادراک، تعریف می شود.
• «زیبایی شناسی (فلسفهٔ زیبایی): ۱. شناختی که ماهیت و طبیعت اصلی زیبایی، شناخت زیبایی و داوری شخصی را دربارهٔ چیزی که زیبا یا نازیباست شامل می باشد، همچنین تأثیر زیبایی را در عقل و عواطف بشر مطالعه می کند. ۲. مطالعهٔ سیستماتیک زیبا، به ویژه در ارتباط با هنرهای زیبا، شامل تعریف زیبایی و تنظیم اصول لازم برای تولید و ارزشیبابی کارهای هنری. ۳. نظریه کانت منبی بر اینکه زمان و مکان دو شکل از اشکال ادارک حسی بدیهی یا انتزاعی هستند.» -> علی اکبر شعاری نژاد

زیبایی شناسی در جدول کلمات

معنی زیبایی شناسی به انگلیسی

aesthetics (اسم)
زیبایی گرایی ، زیبایی شناسی ، مبحی

زیبایی شناسی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

مهدی احمدی > reflected
راحیل > بر
مرضیه > سیرت
محسن پالیزوان الیگودرز > زلقی
Fatemeh > A neat person
حمیدحسینی > نوروز
احسان جعفری > صدای بلند
حسنا > زمزم

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زیبایی شناسی در هنر   • زیبایی شناسی صورت   • زیبایی شناسی pdf   • زیبایی شناسی در ادبیات   • تعریف زیبایی شناسی   • زیبایی شناسی در معماری   • مفهوم زیبایی چیست   • زیبایی یعنی چه   • معنی زیبایی شناسی   • مفهوم زیبایی شناسی   • معرفی زیبایی شناسی   • زیبایی شناسی چیست   • زیبایی شناسی یعنی چی   • زیبایی شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زیبایی شناسی
کلمه : زیبایی شناسی
اشتباه تایپی : cdfhdd akhsd
آوا : zibAyiSenAsi
نقش : اسم
عکس زیبایی شناسی : در گوگل


آیا معنی زیبایی شناسی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )