انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1044 100 1

زیتون

/zeytun/

معنی اسم زیتون

اسم: زیتون
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: za (e) ytun) (عربی) (در گیاهی) میوه ی بیضی شکل سفت و گوشتی به اندازه ی توت که رنگ آن در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر می کند و از آن روغن نیز می گیرند، درخت همیشه سبز این میوه که برگ و میوه ی آن مصرف دارویی دارد، از واژه های قرآنی - میوه بیضی شکل سفت و گوشتی که رنگ ان در مراحل مختلف رشد از سبز تا بنفش و سیاه تغییر می کند

معنی زیتون در لغت نامه دهخدا

زیتون. [ زَ ] (ع اِ) درخت زیت. (منتهی الارب ). نام درختی که روغن وی معمول اطباست. (بهار عجم )(آنندراج ). زیتون بن. درختی همیشه سبز و از محصولات گرمسیری و میوه ٔ آن زیتون و در منجیل و رودبار گیلان بسیار فراوان است. (ناظم الاطباء). درختی است جلیل القدرو بسیارسود و پربقا و هزار سال دوام کند و میوه ٔ آن هم زیتون نام دارد. واحد آن زیتونة. (از اقرب الموارد). بری و بستانی می باشد و بستانی را درخت بزرگتر وبرگش آبدارتر و سبزتر از بری و بعد از چهار سال بارمیدهد و تا هزار سال می باشد. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
این درخت در نواحی منجیل و رودبار و بیشه های آن نقاط و در کرانه های شمالی دریای خزر و اطراف گرگان و بهشهر و سعدآباد و آهنگرمحله و برفتان و علی آباد کتول و رامیان و شاه پسند و سعیدآباد و آق امام و وطن و مینودشت بسیار است و در اطراف بم و در فارس میان فیروزآباد و میمند نیز دیده شده است و به عقیده ٔ «گااوبا» موطن اصلی زیتون ایران مرکزی و بلوچستان است و از اینجا به سوریه و ایتالیا گذشته است برخلاف بعض دیگر گیاه شناسان که اصل زیتون راایتالیا گمان برده اند. این درخت را در گرگان چوب سید نامند و از آن عصا سازند و به ترکستان روس که گویابه این چوب تفأل می کنند صادر کنند. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). درختی است که سردسته ٔ تیره ٔ زیتونیان است. ارتفاعش معمولاً بین 7 تا 8 متر و حداکثر تا 15متر می رسد. محیط تنه اش از 3 تا 4 متر بالغ می شود. تنه اش ناصاف و دارای شکافهای مشخص است ولی در گیاهان جوان ، صاف و رنگی مایل به سبز دارد. چوبش سخت و بامقاومت و زردرنگ و دارای خطوط قهوه ای مشخص می باشد. برگهایش دائمی و متقابل و بیضوی و دراز و نوک تیز و چرمی شکل است و در سطح تحتانی پهنک سفید ولی در سطح فوقانی سبزرنگ است. گلهایش در اردیبهشت ظاهر میشود و آنهاسفیدرنگ و مجتمع، بصورت خوشه در کنار برگها جای دارند. (فرهنگ فارسی معین ). انواع تیره ٔ زیتونیان دارای تخمدان آزاد دوخانه و شماره ٔ پرچمهای آن با شماره ٔ گلبرگها متفاوت است. میوه ٔ آنها دارای یک هسته یا بشکل دانه ٔ بالدار است ، برگهای آنها متقابل و ساده. نوع های آن ، زیتون با گلهای سفید چهارقسمتی و میوه ٔ آن چهارقسمتی و میوه ٔ آلویی با هسته ٔ سخت که برون بر آن مواد روغنی بسیار دارد. (گیاه شناسی گل گلاب ). درخت پیوسته سبز ناحیه ٔ مدیترانه که از دوران قبل از تاریخ برای استفاده از میوه ٔ آن در نقاط معتدل کاشته شده...ساقه و برگ زیتون از مدتی پیش از دوره ٔ مسیح نشانه ٔصلح بوده است. (دایرة المعارف فارسی ) : نخرج منه حباً متراکباً... و جنات من اعناب و الزیتون و الرمان... (قرآن 99/6).و هو الذی اَنْشَاءَ جنات... و الزیتون و الرمان...(قرآن 141/6). ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل... (قرآن 11/16). و التین و الزیتون. (قرآن 1/95).
اگر گل کارد اوصدبرگ ابا زیتون ز بخت او
بر آن زیتون و آن گلبن به حاصل خنجک و خار است.
خسروی.
ز زیتون و انگور و هر میوه دار
که در مهرگان شاخ بودی ببار.
فردوسی.
دیو و فرشته به خاک و آب درون شد
دیو مغیلان شد و فرشته زیتون.
ناصرخسرو.
دریا نه آب گر به مثل آب است
چون بر لبش نه تین و نه زیتون است.
ناصرخسرو.
درخت زیتون ، از هر شش درخت خراج یک درم. (فارسنامه ٔ ابن البلخی ص 93). || میوه ٔ زیتون بن که از آن روغن می گیرند موسوم به زیت. (ناظم الاطباء). میوه ٔ درخت زیتون. (از اقرب الموارد). ج ، زواتین. (دزی ج 1 ص 617). رسیده ٔ او گرم به اعتدال و باقبض و نارس او سرد و به غایت خشک و سیاه او گرم و خشک و سریعالاستحاله به سودا و صفرا و مرخی معده و مغثی و بهترین او سبز رسیده است که در آب نمک پرورده باشند و با طعام خورده شود نه قبل و نه بعد آن. در این وقت مقوی معده و مشهی و حابس طبع و مورث بیخوابی و لاغری و مصلحش مغز گردکان و بادام و سرکه و... و صمغ او در صورت شبیه به سقمونیا و مایل به سرخی است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ) :
تا به رنگ و بوی چون سوسن نباشد شنبلید
تا به طعم و فعل چون زیتون نباشد زنجبیل.
فرخی.
عدس و باقلی و سیر و پنیر و زیتون
در پیش نان چراک است و مقیل و مومبار.
بسحاق اطعمه.
رجوع به جنگل شناسی ج 1 ص 229 و اختیارات بدیعی و تذکره ٔ داود ضریر انطاکی و ترجمه ٔ صیدنه و جغرافیای اقتصادی کیهان ص 108 شود.
- روغن زیتون ؛ روغنی است که از میوه ٔ درخت زیتون استخراج کنند. زیت. (فرهنگ فارسی معین ). روغن زیتون بری قائم مقام روغن گل سرخ... و جمعی مطلق روغن زیتون را در افعال مذکور نافع می دانند و مخصوص نوعی دون نوعی ندانسته و هرچند کهنه تر شود قویتر شود. و آنچه از هفت سال بگذرد بهتر از روغن بلسان دانسته اند و بعضی قائلند که تا چهار هزار سال می ماند... و چون روغن زیتون را با مثل او آب بجوشانند تا آب بسوزد و تجدید آب بدستور اول نمایند تا شصت بار و بعد از آن آب سوخته شود چندان بجوشانند که به نصف رسد بمراتب شتی بهتر از روغن بلسان و در او اسرار عجیبه است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
|| دانه ٔ مورد . (دزی ج 1 ص 617). || عبارتست از نفسی مستعد برای اشتغال یافتن به نور قدس از ناحیه ٔ قوت فکر.(از تعریفات جرجانی ) (از دستورالعلماء). رجوع به زیت شود.

زیتون. [ ] (اِخ ) یا زیتون اکبر. مصحف زینون است. رجوع به زینون و زنون شود. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).

زیتون. [ زَ ] (اِخ ) شهری است به چین. (منتهی الارب ) (آنندراج ). بندری در چین شرقی بر ساحل دریای چین مقابل جزیره ٔ فرمز. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). زیتون (به همان لفظ میوه ٔ معروف ) در نزد مؤلفین عرب و ایرانی در قرون وسطی نام شهر امروزی چانگ چئو بوده است که بندری است در چین شرقی بر ساحل دریای چین مقابل فرمز و تقریباً بخط مستقیم پانصد کیلومتر در مشرق مایل به شمال کانتن و جزو ایالت فوکین امروزی است. این بندر در عهد مغول اهمیتی بس عظیم داشته است و از لحاظ تجارت خارجی چین و رفت و آمد کشتیهای بزرگ تجارتی و مسافری مابین چین و هند و جنوب ایران و بلاد عرب یکی از مراکز عمده ٔ چین بوده است. ابن بطوطه وقتی که از هند به چین آمده بود اولین نقطه از خاک چین که وی در آنجا پیاده شده بود همین شهر زیتون بوده است و در مراجعت از چین به هند نیز باز از همین بندر زیتون کشتی گرفته بوده است. در عهد مغول نام این شهر به تلفظ عامیانه ٔ چینیان تسوتونگ بوده است که با حذف گاف ، حرف اخیر تلفظ آن بسیار نزدیک به زیتون عربی شنیده میشده است و در سفرنامه ٔ مارکوپولو نام این شهر به املای سایتون مرقوم است. رجوع شود به دایرة المعارف اسلام ج 1 ص 861 و 865 و به حواشی بلوشه بر جامع التواریخ ص 490 و نیز به ص 48 از ذیل همان حواشی و کتاب منتخبات از سفرنامه ٔابن بطوطه به انگلیسی تألیف مستر گیب ص 369 حاشیه ٔ 8. (از حاشیه ٔ ص 508 شدالازار چ علامه قزوینی ). در دایرة المعارف فارسی ذیل «ساتن » پارچه ٔ ابریشمی... آرد:... اصلاً در چین بافته می شد و در مشرق زمین و یونان وروم خواستار فراوان داشت. نام آن احتمالاً از لفظ عربی زیتونی گرفته شده است که منسوب به زیتون است و شاید نام عربی بندر تسوتینگ (چوانچوی حالیه در ایالت فوکین چین ) بوده است که درقرون وسطی از بنادر مهم چین بوده است... (دایرة المعارف فارسی ) : و از همان راه که آمده بودیم در نهر بطرف خنساء مراجعت کردیم و از آنجا بطرف زیتون حرکت کردیم و چون به این شهر اخیر رسیدیم دیدیم که چندین کشتی بر جناح حرکت بطرف هند می باشند... من نیز همین کشتی را گرفته راه افتادیم. (از سفرنامه ٔ ابن بطوطه از حواشی شدالازار بقلم علامه قزوینی ص 508).

زیتون. [ ] (اِخ ) حمداﷲ مستوفی در ذیل چند ولایت هند آرد: «زیتون و سرندیب از اقلیم اول است ». (نزهة القلوب چ گای لیسترانج ج 3 ص 262).

زیتون. [ زِ ] (اِخ ) خلیجی به دریای اژه در قدیم خلیج مالیاک . (از لاروس ).

معنی زیتون به فارسی

زیتون
( اسم ) درختی است که سر دسته تیره زیتونیان است ارتفاعش معمولا بین ۷ تا ۸ ۸ متر و حداکثر تا ۱۵ متر میرسد . محیط تنه اش از ۳ تا ۴ متر بالغ میشود . تنه اش ناصاف و دارای شکافهای مشخص است ولی در گیاهان جوان صاف و رنگی مایل به سبز دارد چوبش سخت و با مقاومت و زرد رنگ و دارای خطوط قهوه ای مشخص میباشد . برگهایش دایمی و متقابل و بیضوی و دراز و نوک تیز و چرمی شکل است و در سطح تحتانی پهنک سفید ولی در سطح فوقانی سبزرنگاست . گلهایش دراردیبهشت ظاهر میشود و آنها سفید رنگ و مجتمع به صورت خوشه در کنار برگها جای دارند . یا روغن زیتون روغنی است که از میوه درخت زیتون استخراج کنند زیت . یا زیتون بری زیتون وحشی . یا زیتون تلخ درختی است از تیره سماقیان که دسته جداگانه ای از این تیره بنام آزادرختها را به وجود میاورد . گلهایش بنفش و میوه اش سمی است . یا زیتون وحشی گونه ای زیتون که خودروست و بر خلاف معمولی آن درختی است خاردار و میوه اش دارای چربی کمتریست زیتون بری .
خلیجی به دریای اژه در قدیم خلیج مالیاک
[Olea] [زیست شناسی- علوم گیاهی] سرده ای از زیتونیان که شامل درختان و درختچه های زیتون است
( اسم ) مارزیون
مازریون خامالا
بر آمدگی های اشنیه کتانجک
زیتون الکلبه زیتون بری
زیتونی است که نزدیک آبها روید و در جمیع افعال ضعیف تر از سایر است و بعضی گویند زیتونی که در آب نمک پروده باشند مسمی زیتون المائ است .
زیتون الحبش زیتون بری
مصحف زینون اکبر است
زیتون وحشی زیتون الحبش
حجرالیهود است
مرکبی است از ناردانه و زیتون
درختی است از تیره سماقیان که دسته جداگانه از این تیره به نام آزا درخت ها را بوجود می آورند .
[Melia] [زیست شناسی- علوم گیاهی] سرده ای درختی از زیتون تلخیانِ خزان دار با گل های کوچک معطر و برگ های بلند تقریباً به طول 50 سانتی متر و دُمبرگی طویل که از جنوب شرقی آسیا تا استرالیا پراکنده هستند
[Meliaceae] [زیست شناسی- علوم گیاهی] تیره ای از افراسانانِ درختی یا درختچه ای با برگ های شانه ای متقابل یا متناوب و گل های منظم و میوه های متنوع
کوهی در شرق اورشلیم
زیتون بری است
زن ارسلانشاه پادشاه کرمان و مادر کرمانشاه .
عتم
برگش را طالیسفر و لسان العصفور گویند
گونه زیتون که خود روست و بر خلاف نوع معمولی آن درختی است خار دار و میوه اش دارای چربی کمتری است .
[olive pomace oil] [علوم و فنّاوری غذا] روغنی که به کمک حلاّل از تفالۀ زیتون استخراج می شود
[olive oil] [علوم و فنّاوری غذا] روغنی که از میوۀ رسیدۀ درخت زیتون استخراج می شود

معنی زیتون در فرهنگ معین

زیتون
(زَ یا زِ) [ ع . ] (اِ.) درختی است با تنة ناصاف و دارای شکاف های مشخص ، ولی در گیاهان جوان صاف و رنگی مایل به سبز دارد. میوة این درخت سبز و گوشت دار شبیه به آلوچه است که روغن فراوان دارد و ملین است . ، ~پرورده میوة زیتون که هستة آن را درآورده و داخل آ

معنی زیتون در فرهنگ فارسی عمید

زیتون
درختی با برگ های بیضی نوک تیز و گل های سفید کوچک که به صورت خوشه در کنار برگ ها جمع می شود.
* زیتون تلخ: (زیست شناسی) = سنجد * سنجد تلخ

زیتون در دانشنامه اسلامی

زیتون
زیتون میوه ای مبارک وبهشتی است و روایاتی در این باب وارد شده است.

زیتون میوه‏ای بیضی شکل، سفت و گوشتی به اندازه توت است. درخت زیتون نیز همانند درخت توت می باشد.

← فضیلت زیتون
 ۱. ↑ جواهر الکلام ج۳۶، ص۵۰۱-۵۰۲.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۳۳۵.    
...
زیتون
درختی است جلیل القدر و بسیار پر سود و پر بقاء و هزار سال عمر کند و میوه آن هم زیتون نام دارد .
در قرآن بسی از آن تجلیل شده و در سوره تین سوگند به آن یاد شده و در آیه دیگر چنین به وصف آمده « و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآکلین » ؛ و نیز درختی را از طور سیناء ( کوهی در منتهی الیه جنوب غربی فلسطین که در عصر نزول قرآن منبع زیتون بیشتر در آنجا بوده ) به وجود آوردیم تا شمار را روغن ( چراغ ) و نانخورش باشد
زیتون غذای پیامبران و نزد پیغمبر اسلام از بهترین نان خورشها بوده وامیرالمؤمنین بسیار از آن تناول می نموده . از حضرت رسول (ع) نقل شده که فرمود : بخورید زیتون را وبدن خویش را بدان مالش دهید که آن درختی مبارک است .
در حدیث دیگر از آن حضرت است که فرمود : بر شما باد به خوردن روغن زیتون که صفرا را می گشاید و بلغم را برطرف می سازد و پی را محکم وخوی را نیکو و نفس را خوشبو و اندوه را زایل می کند . از امام صادق (ع) آمد که زیتون باد ( گاز معده ) را می راند و منی را افزایش می دهد .
نقل است که در حضور امام صادق (ع) گفته شد زیتون تولید باد می کند . حضرت فرمود : خیر ، زیتون باد را می پراند .
زیتون
معنی زَّيْتُونَ: زيتون (اسم جنس جمعي است ، و مفرد آن را زيتونه ميگويند )
معنی زَيْتُونِةٍ: زيتون (جمع آن زيتون است )
معنی زَيْتُهَا: روغنش (زيت روغني است که از زيتون ميگيرند)
معنی مُهْلِ: خلط و دُرد زيتون - مس مُذاب
معنی يَعْصِرُونَ: عصاره میوه می گیرند - شیر می دوشند (يعصرون از ماده عصر است که به معناي روغنکشي و آبگيري بوسيله فشار دادن است ، مانند گرفتن آب انگور و خرما جهت شيره و امثال آن ، و گرفتن روغن زيتون و کنجد جهت خوردن و يا مصرف چراغ و امثال آن ، و ممکن است مراد از آن ، د...
معنی مَسِيحُ: لقب حضرت عیسی بن مریم علی نبینا و علیه السلام (مسيح به معناي ممسوح (مسح شده)است و اگر آن جناب را به اين نام ناميدند ، به اين مناسبت بوده که آن جناب ممسوح به يمن و برکت و ياممسوح به تطهير از گناهان بوده و يا با روغن زيتون تبرک شده ممسوح گشته ، چون ان...
تکرار در قرآن: ۴(بار)

زیتون در دانشنامه ویکی پدیا

زیتون
زیتون (به انگلیسی: Olive) و با (نام علمی: Olea europaea) شامل تقریباً ۲۰ گونه درختان کوچک از خانواده زیتونیان بوده و در جهان کهن از حوزه دریای مدیترانه، شمال آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شمال تا جنوب چین، اسکاتلند و شرق استرالیا پراکندگی گسترده ای داشته اند. آن ها همیشه سبز بوده و دارای برگ هایی کوچک و یک پارچه هستند که روبروی هم قرار گرفته اند. میوه این گیاه یک شفت است.
روغن زیتون بکر: به روغن زیتونی گفته می شود که تنها توسط فرایندهای فیزیکی استخراج شده و هیچ نوع فرایند شیمیایی بر روی آن صورت نگرفته است.
روغن زیتون تصفیه شده: این روغن با استفاده از فرایندهای شیمیایی تصفیه شده و مقدار اسید چرب آزاد آن کاهش یافته است. این روغن در مقایسه با روغن زیتون بکر از ارزش تجاری کمتری برخوردار است.
روغن تفاله زیتون: این روغن با استفاده از استخراج حلالی روغن موجود درگوشت میوه زیتون به وسیله هگزان به دست می آید.
تخمین دقیق زمانی که زیتون از حالت وحشی خارج شد، تحت کنترل کشاورزان درآمد و به صورت میوهٔ باغی مورد استفاده قرار گرفت، ممکن نیست. اشارات فراوانی که در انجیل دربارهٔ این گیاه و تولید آن وجود دارد و فراوانی ضمنی آن در سرزمین کنعان و منطقه ای در سوریه، که همیشه زیتون برای اقتصاد ساکنین آن مهم بوده است، موجب این نتیجه گیری می شود که سوریه محل تولد زیتون پرورش یافته است. احتمالاً در آغاز، یک گونه اصلاح شده به دست تعدادی از فرقه کوچک سامی افتاد و به تدریج در قبایل اطراف نیز گسترش یافت و با حداقل تلاش به میزان بسیار زیادی پرورش یافت؛ این ماده روغنی در آب و هوای خشک شرق، ماده ای بسیار حیاتی برای سلامتی به شمار می رفت و میوه این درخت در آن دوران ابتدایی در بین جنگجویان بربری نمادی از صلح و حسن نیت بود. دورانی بعد و هم زمان با توسعه سازمان های دریایی این روغن به عنوان یکی از اقلام تجاری به کشورهای آسیای صغیر و مناطق دریایی انتقال یافت و بی تردید گیاه زیتون نیز در پی آن گسترش یافت.
در دنیای هومر همان گونه که در ایلیاد مشخص است، روغن زیتون فقط به عنوان یک ماده برای ثروتمندان – محصول خارجی – شناخته شده و بیشتر به سبب ارزش آن برای آرایش پهلوانان مورد توجه بوده است؛ جنگجویان بعد از استحمام به خودشان روغن زیتون می زدند و بدن پاتروکلوس هم عیناً با روغن زیتون پوشیده می شد. اما نه اشاره ای به کشت این گیاه شده و نه بر روی تاکستانی که روی سپر آشیل نقش شده، وجود دارد. اما اگرچه در ایلیاد هیچ اشاره ای به کشت زیتون نشده، وجود آن در باغ السینوس و دیگر کنایه های آشنا، نشان دهنده این حقیقت است که زیتون در زمان نگارش ادیسه شناخته شده است.
هر زمان به معرفی این گیاه می رسیم تمامی روایات به تپه های آهکی آتیکا به عنوان اولین مکان کشت آن در شبه جزیره یونانی اشاره دارد. زمانی که پوسایدون (خدای دریا) و آتنا (الهه عقل و زیبایی) برای شهر آینده رقابت می کردند، به خواست الهه یک زیتون از صخره های لم یزرع پدیدار شد (نگهبان هنرهایی که بر آن وضعیت رو به افزایش تأثیر جاودانی گذاشت). این که این افسانه ارتباطی با اولین کشت زیتون در یونان دارد، با توجه به داستان جالبی که توسط هرودوت در مورد اهالی اپیداروس نقل شده قطعی به نظر می رسد. آن ها به علت از دست دادن محصول شان مجبور به مشورت با (پیشگوی معبد دلفی) شدند و مقرر شد تا مجسمه های دامیا و هورای (هردو از نمادهای حاصلخیزی) را از چوب باغ های زیتون بتراشند. سپس تنها در اختیار مردم آتن قرار گیرد. آتنی ها به درخواست مردم اپیداروس درختی را به آن ها اعطا کردند مشروط به آنکه هر سال برای آتنا الهه عقل و زیبایی (نگهبان آن) قربانی کنند؛ بنابراین آن ها دستور پیشگو را اطاعت کرده و سرزمین شان دوباره حاصل خیز شد.
عکس زیتون
زیتون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
زیتونی (رنگ)
زیتون پرورده
زیتون تلخ نام یک سرده از تیره زیتون تلخیان است.
زیتون تلخ نام یک گونه از سرده زیتون تلخ است.
زیتون ۹۲۴۲ (سیارک)
اهواز:
مختصات: ۳۱°۴۲′۲۴″ شمالی ۵۰°۲۴′۵۸″ شرقی / ۳۱٫۷۰۶۶۷°شمالی ۵۰٫۴۱۶۱۱°شرقی / 31.70667; 50.41611
فهرست روستاهای شهرستان اردل
فهرست روستاهای ایران
زیتون (اردل)، روستایی از توابع بخش میانکوه شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری ایران است.
این روستا در دهستان شلیل قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن زیر سه خانوار بوده است.
زیتون (جهرم)، روستایی از توابع بخش خفر شهرستان جهرم در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان گل برنجی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۲۱۲ نفر (۵۷خانوار) بوده است.
زیتون، روستایی از توابع شهرستان رستم در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان رستم دو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۰ نفر (۱۰خانوار) بوده است.
زیتون (به مالتی: Żejtun) شهری در ناحیهٔ مالت جنوب شرقی واقع در کشور مالت است که در سال ۱۹۹۵ میلادی ۱۱٫۳۷۹ نفر جمعیت داشته اما جمعیت آن در سال ۲۰۰۵ میلادی ۱۱٫۴۲۵ نفر بوده است.
فهرست شهرهای مالت
سیارک ۹۲۴۲ (به انگلیسی: 9242 Olea، نامگذاری:1998CS3) نه هزار و دویست و چهل و دومین سیارک کشف شده است که در ۶ فوریه ۱۹۹۸ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۵٫۰۰ است.
زیتون آباد، روستایی از توابع بخش اندیکا شهرستان مسجدسلیمان در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان قلعه خواجه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۶ نفر (۱۰خانوار) بوده است.
زیتون پَرورده، گونه ای خوراک تهیه شده از زیتون و مواد دیگر است. این فراورده در ایران بیشتر به عنوان چاشنی کنار غذای اصلی استفاده می گردد. زیتون پرورده در ایران به هر دو شکل خانگی و صنعتی تولید می شود.
زیتون بی هسته
رب انار
آب انار
مغز گردوی چرخ کرده
سیر رنده شده
گلپر
انار ترش
اصالت زیتون پرورده به استان گیلان (شهرستان رودبار) بازمی گردد. همچنین نحوه تهیه این چاشنی به نام این استان ثبت ملی شده است.
در تهیه آن از سبزی های معطر نظیر گشنیز و جعفری و چوچاغ هم می توان استفاده کرد.
زیتون تلخ (نام علمی: Melia azedarach) نام یک گونه از سرده زیتون تلخ است.
زیتون تلخ آسیایی (نام علمی: Aglaia odorata) نام یک گونه از تیره زیتون تلخیان است. این گونه در کامبوج، جمهوری خلق چین، اندونزی، میانمار، تایوان، تایلند، ویتنام، و لائوس رشد و نمو می کند. زیتون تلخ آسیایی یک درخت کوچک و همیشه سبز است، که می تواند ۲تا۵متر ارتفاع رشد کند.
استخراج روغن زیتون، فرایند خارج کردن روغن موجود در شفت زیتون است که تحت عنوان روغن زیتون شناخته می شود. روغن زیتون در سلول های میان بر تولید شده و در یک نوع واکوئل خاص به نام لیپو ذخیره می شود، یعنی هر سلول شامل قطرات ریز روغن زیتون است.
استخراج روغن زیتون فرایند جداسازی روغن زیتون از سایر محتویات میوه (مایع عصاره گیاهی و مواد جامد) است.
برای انجام این جداسازی می توان به تنهایی از ابزار فیزیکی استفاده کرد. به عنوان مثال آب و روغن در هم مخلوط نمی شوند، بنابراین آن ها نسبتأ آسان جدا می شوند؛ که این با روغن های دیگر است که با حلال های شیمیایی مانند هگزان استخراج می شوند، متفاوت است.
عملیات اول استخراج روغن زیتون، شستن زیتون ها است که به منظور کاهش آلودگی ها در خاک صورت می گیرد که می تواند باعث ایجاد طعمی خاص به نام طعم خاک شود.
آنومالی سرخ زیتون یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر جیان استان یزد قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، طلا است.سنگ میزبان این اندیس شیل، ماسه سنگ، شیست و فیلیت است در این اندیس، پاراژنز های باریت، پیریت، سلستین، هماتیت و لیمونیت یافت می شوند.
فهرست اندیس های استان یزد
کوه سرخ زیتون یک اندیس فلزی است که در حوالی شهر سوریان استان فارس قرار دارد و مادهٔ معدنی موجود در آن، مس است.
فهرست اندیس های استان فارس
نام های مختلف برای روغن زیتون، میزان پردازش این روغن و کیفیت این روغن را نشان می دهد. روغن زیتون بسیار خالص، با کیفیت ترین روغن زیتون موجود پس از روغن زیتون خالص می باشد. لغت "خالص" نشان می دهد که برای استخراج روغن، زیتون ها فشرده شده اند؛ هیچ گرما یا مادهٔ شیمیایی در طول فرایند استخراج استفاده نشده است، و این روغن خالص و خام است. روغن زیتون های خالص شامل بالاترین سطح پلی فنول ها می باشند، آنتی اکسیدان هایی که با برای سلامت بهتر متصل شده اند. "تولید شده از روغن زیتون خالص" بدین معنی می باشد که مزه و ترکیب آن از نظر شیمیایی معمولاً برای بهبود کیفیت پایین روغن ها کنترل می شوند. در استرالیا، خالص، سبک و بسیار خالص، اصطلاحاتی می باشند که توسط تولیدکننده ها برای جلوگیری از نام گذاری آن ها به همین صورت برای روغن های خاصل (تصفیه شده) معرفی می شوند. آیین نامه ی استانداردهای استرالیا برای روغن زیتون حالا این واژگان را به عنوان معانی روغن خالص (تصفیه شده) به رسمیت می شناسد. بر خلاف نظر مشترک مصرف کننده، آن ها کالری هایی کمتر از روغن زیتون بسیار خالص ندارند، همانطور که نام هایش نشان می دهند. عصارهٔ سرد یا عصارهٔ سرد فشرده بدین معنی است که "به این روغن بیشتر از دمایی خاص در طول پردازش گرما داده نشده است (معمولاً 80 درجه ی فارنهایت یا 27 درجه ی سانتی گراد)، بنباراین مواد مغذی بیشتری را حفظ می کند و کمتر متحمل کاهش مواد مغذی می شود." عصارهٔ سرد فشردهٔ نخست بدین معنی می باشد که میوهٔ زیتون دقیقاً یک مرتبه فشرده شده بود- یعنی فشار نخست. سرد به محدودهٔ دمایی میوه در زمانی که فشرده می شود اشاره دارد." در کالباریا (ایتالیا) زیتون ها در اکتبر جمع آوری می شوند. در نواحی نظیر توسانی یا لیگوریا، زیتون ها در نوامبر جمع آوری می شوند و زمین اغلب در شب آنقدر سرد است که بدون گرما نمی توان به طور کارآمدی زیتون ها را پردازش کرد. خمیر معمولاً بالا دماهای محیطی گرم می شوند، که می تواند تا 10-15 درجه ی سانتی گراد پایین باشد، تا روغن را به طور کارآمدی تنها با وسایل فیزیکی استخراج کنند. زیتون های فشرده شده در نواحی گرم نظیر جنوب ایتالیا یا شمال آفریقا می تواند در دمای بسیار بالایی فشرده شود هرچند گرم نشده باشد. در حالی که مهم است که دمای فشرده سازی به اندازه ی کافی کم باشد (عموماً زیر 25درجه ی سانتی گراد) هیچ تعریف بین المللی معتبری برای عصاره ی سرد فشرده وجود ندارد. علاوه بر این، هیچ فشار دومی برای روغن خالص وجود ندارد، بنابراین واژه ی "فشار نخست" تنها بدین معنی می باشد که این روغن در یک فشار در مقابل شیوه های احتمالی دیگر تولید شده بود. PDO و PGI به روغن زیتون های دارای خواص و کیفیت استثنایی گرفته شده از مکان اصلی و همینطور از روش تولید دیگری اشاره دارد. این برچسب می تواند نشان دهد که این روغن در یک کشور معین بسته بندی و در بطری پر شده است. این ضرورتاً بدین معنی نمی باشد که این روغن آنجا تولید شده است. منشاء این روغن می تواند گاهی اوقات د راین برچسب جای دیگری مشخص شود؛ این می تواند ترکیبی از روغن ها از بیش از یک کشور باشد. ادارهٔ کل غذا و داروی ایالات متحده روی برچسب های روغن زیتون مطلبی را نوشته است که بیان می کند: "شواهد علمی محدود و قطعی نشده اظهار می کنند که خوردن روزانه حدود دو قاشق سوپخوری (23 گرم) روغن زیتون می تواند خطر بیماری قلبی را کاهش دهد." تقلبی بودن بی طرف بودن این بخش مورد بحث و اختلاف قرا رگرفته است. لطفاً این پیغام را تا زمانی که این اختلاف حل شود حذف نکنید. تقلبی بودن روغن نمی تواند تا آن اندازه جدی باشد که یک محصول نامرغوب با عنوان روغن زیتون سالم و مرغوب معامله شود، اما هیچ ضمانتی وجود ندارد. گمان می رود که حداکثر 700 نفر در نتیجهٔ مصرف روغن تقلبی بذر گیاه خراب با جوهری که معممولا برای استفاده به عنوان روغن صنعتی به کار می رود اما در سال 1981 به عنوان روغن زیتون در اسپانیا فروخته شده است مرده اند. (علائم روغن سمی را مشاهده نمایید). ادعاهای وجود دارد که این آیین نامه، به خصوص در ایتالیا و اسپانیا، بی نهایت سست و تحریف شده می باشد. اکثر حمل کننده های کالا توسط کشتی در ایتالیا و اسپانیا ادعا کرده اند به طور عدی روغن زیتون تقلبی می سازند و تنها حدود 40% روغن زیتون فروخته شده به عنوان "بسیار خالص" حقیقتاً مطابق این مشخصات می باشند. در برخی موارد، روغن منداب (شلغم سوئدی) با رنگ و طعم افزوده به عنوان روغن زیتون برچسب زده شده و فروخته شده است. این تقلب بزرگ دولت ایتالیا را به فعالیت وا داشت تا در سال 2007 قانون جدیدی برای بر چسب زدن برای شرکت های فروشندهٔ روغن زیتون ایجاد کنند، که تحت آن هر بطری روغن زیتون ایتالیایی باید مزرعه و فشاری را که با آن این روغن زیتون تولید شده است را اعلام کند. با این حال، در فوریهٔ سال 2008، مقامات رسمی اتحادیه ی اروپا با این قانون مخالفت کردند، که بیانگر این است که تحت قوانین اتحادیهٔ اروپا چنین برچسبی باید به جای اجباری بودن، اختیاری باشد. تحت قوانین اتحادیهٔ اروپا، روغن زیتون می تواند به عنوان روغن زیتون ایتالیایی فروخته شود حتی اگر تنها شامل میزان کمی از روغن ایتالیایی باشد. روغن زیتون بسیار خالص دارای الزامات سختی می باشد و عیب های حسی آن کنترل می شود که عبارتند از : ترشیده، بو گرفته، کپک زده، شراب مانند (سرکه ای) و رسوب تیره. این عیب ها می توانند به دلایل مختلفی رخ دهند. رایج ترین این دلایل عبارتند از: مواد خام (روغن زیتون) آلوده یا خراب، محصول ناکافی با تماس بین زیتون ها و خاک. در مارس سال 2008، 400 افسر پلیس ایتالیایی "عملیات روغن طلایی" را اجرا کردند، که طی آن پس از اینکه بررسی ها برنامه های عظیمی را برای برچسب زدن مجدد روغن های ملل مدیترانه ای به عنوان روغن ایتالیایی آشکار کردند، 23 نفر را دستگیر و 85 مزرعه را توقیف کردند. در آوریل سال 2008، عملیات دیگری هفت کارخانهٔ روغن زیتون را توقیف کرد و 40 نفر در نه (9) استان شمالی و جنوبی ایتالیا به جرم افزودن کلروفینل به روغن آفتابگردان و سویبین، و فروش آن به عنوان روغن زیتون بسیار خالص، در ایتالیا و خارج از کشور دستگیر شدند؛ 25000 لیتر روغن تقلبی توقیف و جلوی صادر کردن آن ها گرفته شد. در 15 مارس سال 2011، فلورانس، ادارهٔ تعقیب قانونی ایتالیا، که همراه با ادارهٔ جنگلداری کار می کردند، دو مدیر و یک افسر از کارپلی، یکی از برندهای شرکت اسپانیایی Grupo SOS(که اخیراً نامش را به Deoleo تغییر داده است)، را متهم کردند. این اتهامات شامل اسناد و مدارک تحریف شده و تقلب غذایی می باشند. نری پینوچی وکیل کارپلی گفته است که این شرکت نگران اتهامات نیست و این که اسناد و مدارک این پرونده بی قاعده و بی نظم می باشند. در فوریهٔ سال 2012، کلاهبرداران جعل روغن زیتون بین المللی که در آن، روغن نخل، آووکادو، آفتابگردان و سایر روغن های ارزان تحت به عنوان روغن زیتون معامله کرده بودند توسط پلیس اسپانیا آزاد شدند. آن ها گفتند این روغن ها در یک کارخانه بیودیزل صنعتی ترکیب شده بودند و به روشی تقلبی ساخته شده بودند که علائمی را که ماهیت حقیقی آن ها را مشخص می کند پنهان می کردند. با این حال، بر طبق گزارش ارائه شده توسط گاردیا سیویل، این روغن ها سمی نبودند و به سلامتی خطری نمی رساندند. نوزده نفر پس از یک تحقیق یک سالهٔ مشترک توسط پلیس و مقامات مالیاتی اسپانیا دستگیر شدند، بخشی از آنچه که آن ها آن را عملیات لوسرنا می نامند. دو گرایش کاملاً متفاوت در تجارت روغن زیتون وجود دارد. در مورد نخست، گرایش به سمت کیفیت روغن زیتون، تکنولوژی های آسیاب سازی جدید نظیر ماشین های فولاد ضد زنگ، ماشین های کره گیری سریع، مخازن ذخیره سازی کنترل شدهٔ دما و اکسیژن تولید بهترین روغن زیتون های بسیار خالص را امکان پذیر می کنند؛ تازه، پیچیده، و واقعاً متنوع به اندازهٔ انواع شراب. (حدود هفتصد نوع مختلف روغن زیتون وجود دارد.) تقاضای مصرف کننده برای روغن زیتون با کیفیت بالا در همهٔ انواعش، هم در اروپا و هم در شمال آمریکا رو به افزایش است. به عبارت دیگرف فشار رو به پایین قوی در کیفیت روغن زیتون، به خصوص در میان تجاربزرگ اسپانیایی روغن زیتون و شرکت های پرکنندهٔ بطری (که همچنین بزرگ ترین برندهای ایتالیایی را کنترل می کنند)، وجود دارد. تولید انبوهی از روغن زیتون های کم ارزش وجود دارد، به خصوص در اسپانیا و شمال آفریقا، که تولیدکننده ها به عنوان روغن زیتون بسیار خالص آن ها را می فروشند، اگرچه این روغن کم ارزش الزامات روغن زیتون بسیار خالص را رعایت نمی کند. (استانداردهای تجارت اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحده ی آمریکا برای نداشتن عیب های حسی نیاز به روغن زیتون خالص دارند و این روغن ها عمیقاً دچار عیب می شوند). روش های جدید تصفیهٔ شیمیایی، که به عنوان دفع بو شناخته می شود، به تولیدکننده های بی توجه این اجازه را می دهد که عیب های حسی را از بین ببرند و روغن های پایین تر از حد متوسط (پایین تر از قیمت حقیقی) را به طور غیرقانونی به عنوان روغن زیتون بسیار خالص بفروشند. (طبق قانون، روغن زیتون بسیار خالص نمی تواند متحمل دستکاری های شیمیایی شود). در اسپانیا پالایشگاه ها می توانند از عهدهٔ این تکنولوژی بر آیند. در سال 2012، قیمت نقدی روغن زیتون بسیار خالص در بازارهای اروپایی تا 1.8 یورو در هر کیلو (حدود یک لیتر) کاهش پیدا کرد. تولیدکننده های صادق پیرامون جهانی، از این روغن خارجی ارزان ضربهٔ شدیدی خورده اند.
1.^ a b Davidson, s.v. Olives 2.^ "International Olive Council". Retrieved October 5, 2011. 3.^ Ehud Galili et al., "Evidence for Earliest Olive-Oil Production in Submerged Settlements off the Carmel Coast, Israel", Journal of Archaeological Science 24:1141–1150 (1997); Pagnol, p. 19, says the 6th millennium in Jericho, but cites no source. 4.^ F. R. Riley, "Olive Oil Production on Bronze Age Crete: Nutritional properties, Processing methods, and Storage life of Minoan olive oil", Oxford Journal of Archaeology 21:1:63–75 (2002) 5.^ Guillaume Besnarda, André Bervillé, "Multiple origins for Mediterranean olive (Olea europaea L. ssp. europaea) based upon mitochondrial DNA polymorphisms", Comptes Rendus de l'Académie des Sciences—Series III—Sciences de la Vie 323:2:173–181 (February 2000); Catherine Breton, Michel Tersac and André Bervillé, "Genetic diversity and gene flow between the wild olive (oleaster, Olea europaea L.) and the olive: several Plio-Pleistocene refuge zones in the Mediterranean basin suggested by simple sequence repeats analysis", Journal of Biogeography 33:11:1916 (November 2006) 6.^ Gardiner, Alan H. (1916). Notes on the Story of Sinuhe. Paris: Librairie Honoré Champion. 7.^ Thomas F. Scanlon, "The Dispersion of Pederasty and the Athletic Revolution in sixth-century BC Greece", in Same-Sex Desire and Love in Greco-Roman Antiquity and in the Classical Tradition of the West, ed. B. C. Verstraete and V. Provencal, Harrington Park Press, 2005 8.^ Nigel M. Kennell, "Most Necessary for the Bodies of Men: Olive Oil and its By-products in the Later Greek Gymnasium" in Mark Joyal (ed.), In Altum: Seventy-Five Years of Classical Studies in Newfoundland, 2001; popis pp. 119–33 9.^ Random House Unabridged Dictionary, s.v. "olive" and "oil" 10.^ Fox, Travelling Heroes in the Epic Age of Homer, 2008:127. 11.^ "FAOSTAT Crops processed 2009 data for olive oil". Retrieved October 5, 2011. 12.^ Sarah Schwager (August 31, 2010). "Australia Charts Five-Year Course for Olive Oil Industry". Olive Oil Times. 13.^ G. Steven Sibbett, Louise Ferguson, Joann L Coviello, Margaret Lindstrand (2005). Olive Production Manual. ANR Publications. p. 158. 14.^ Cape olive oil among world's best 15.^ http://www.sinavimo.gov.ar/cultivo/olivo 16.^ "Olisur Extra Virgin Olive Oils from Chile". http://www.biteofthebest.com/.+October 26, 2010. 17.^ International Olive Council 18.^ New U.S. Olive Oil Standards in Effect Today Olive Oil Times 19.^ Schwager, Sarah. "Group Says Olive Oil Tasting Panels Create "False Concern"". Olive Oil Times. 20.^ Olive Oil Times 21.^ Durant, John. U.S. Customs Department, Director Commercial Rulings Division Country of origin marking of imported olive oil; 19 CFR 134.46; "imported by" language 2000-09-05. 22.^ United States International Trade Commission Rulings See reference to HQ 560944 ruling of the Customs and Border Protection (CBP) on April 27, 1999 "blending of Spanish olive oil with Italian olive oil in Italy does not result in a substantial transformation of the Spanish product" 2006-02-28. 23.^ a b McGee, Dennis. "Deceptive Olive Oil Labels on Major Brands (includes photos)". Retrieved 2008-11-09. 24.^ Raymond Francis. The Olive Oil Scandal. Beyond Health. 1998 25.^ "Designations and definitions of olive oils". International Olive Council. Retrieved 2012-12-01. 26.^ a b c d e "United States Standard for Grades of Olive Oil". United States Department of Agriculture. Retrieved 2011-03-16. 27.^ Bone density scan ... Olive oil ... Bursitis." Women's Health Advisor 14.7 (2010): 8. Expanded Academic ASAP. Web. 28 March 2011. 28.^ Deborah Bogle/Tom Mueller "Losing our Virginity" The Advertiser May 12, 2012 Pg 11-14 29.^ Health Diaries. 30.^ California Olive Ranch. 31.^ Agrocert.gr 32.^ a b Drummond, Linda, Sunday Telegraph (Australia), October 17, 2010 Sunday, Features; p. 10. 33.^ Riding, Alan (1989-05-21). "Trial in Spain on Toxic Cooking Oil Ends in Uproar". The New York Times. Retrieved 2008-11-16. 34.^ Mueller, Tom. Slippery Business The New Yorker. 2007-08-13. 35.^ "EUbusiness.com". 36.^ a b Moore, Malcolm (2007-05-07). "Murky Italian olive oil to be pored over". The Daily Telegraph (London). Retrieved 2010-05-20. 37.^ "Eubusiness.com". 38.^ http://www.novaoliva.com/?page_id=222&lang=en 39.^ Moore, Malcolm (2008-03-05). "Italian police crack down on olive oil fraud - Telegraph". The Daily Telegraph (London). Retrieved 2010-05-20. 40.^ Pisa, Nick (2008-04-22). "Forty arrested in new 'fake' olive oil scam - Scotsman.com News". The Scotsman (Edinburgh). 41.^ Investigations Into Deodorized Olive Oils Olive Oil Times. 2011-03-29.
باب زیتون، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بردسیر در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان مشیز قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۷۲ نفر (۱۸۷خانوار) بوده است.
FontanesieaeForsythieaeJasmineaeMyxopyreaeOleeae
برابرنهاده های فرهنگستان زبان فارسی: دفتر هشتم. بازدید: اکتبر ۲۰۱۱.
تیره زیتون (Oleaceae) تیره ای از نعناسانان درختی یا درختچه ای یا بالارونده که شامل زیتون و خویشاوندان آن می شود و حدود ۲۴ سرده و ۹۰۰ گونه دارد که آرایش برگهای آنها ساده یا مرکب شانه ای با آرایشی اغلب متقابل یا چرخه ای و کاسه و جام آنها معمولاً چهارقطعه ای است.
جعفرخان زیتون / زیتون وزره زرد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهدشت در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان کوه دشت شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۵۷ نفر (۲۰خانوار) بوده است.
مختصات: ۳۰°۷′۱۱″ شمالی ۵۱°۵۶′۵۲″ شرقی / ۳۰٫۱۱۹۷۲°شمالی ۵۱٫۹۴۷۷۸°شرقی / 30.11972; 51.94778
فهرست روستاهای ایران
چشمه زیتون، روستایی از توابع بخش همایجان شهرستان سپیدان در استان فارس ایران است.
این روستا در دهستان سرناباد قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۵ نفر (۲۶خانوار) بوده است.
خدارحم زیتون، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهدشت در استان لرستان ایران است.
این روستا در دهستان کوه دشت شمالی قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۶۶ نفر (۱۴خانوار) بوده است.
درخت زیتون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
درخت زیتون (آلبوم)
درخت زیتون (سرده)


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

زیتون در دانشنامه آزاد پارسی

زیتون (olive)
درختی همیشه سبز، متعلق به تیرۀ زیتون، جنس زیتون. از این جنس در ایران سه گونه در مناطق نیمه خشک و نیمه مرطوب شمال، شمال شرق، و جنوب می روید. از بین این گونه ها زیتون خوراکیاهمیت ویژه ای دارد که بومی آسیا است و وسیعاً در نواحی مدیترانه ای و نیمه حاره ای کشت می شود. این گیاه تا ارتفاع ۱۵ متر رشد می کند و شاخه های پیچ خورده و برگ های نقره ای نیزه مانندی دارد که روبه روی هم رشد می کنند. گل های سفید آن به میوه های بیضی شکل سبز رنگ کوچکی تبدیل می شوند که هنگام رسیدن به رنگ سیاه مایل به آبی در می آیند. میوه های آن را به صورت خشک، در آب نمک یا در روغن نگه می دارند، یا از آن روغن زیتون می گیرند. روغن آن زرد مایل به سبز کم رنگ است و بسیار مصرف می شود. این روغن در صابون، پماد، و لوبریکانتها به کار می رود. به نظر برخی مؤلفان، زیتون خوراکی بومی ایران نیست، بلکه در گذشته دور، شاید هزار سال پیش، از طریق سوریه و مسیر جاده ابریشم، از ایتالیا وارد ایران شده است. عده ای معتقدند که خاستگاه آن بخش مرکزی ایران و بلوچستان است و دانه های آن را انسان، پرندگان یا عوامل دیگری پخش کرده اند.

زیتون در جدول کلمات

زیتون
محصول رودبار
زیتون تلخ
طاخک
خوردن روغن هسته انگور | روغن زیتون | سبزی ها و میوه ها | نقش تعیین کننده ای در آن دارند
تنظیم کلسترول خون
درخت زیتون نماد این کشور است
یکی از مخلفات غذایی که آن را با چلوکباب | زیتون پرورده | باقالی و مغز گردو میل می کنند
اشپل

معنی زیتون به انگلیسی

olive (اسم)
زیتون ، رنگ زیتونی

معنی کلمه زیتون به عربی

زیتون
زيتون
زيتون

زیتون را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فاطمه زهرا ٠٤:٣٥ - ١٣٩٥/٠٧/٠٧
43 . در Yu yan tsa tsu1 درباره گیاهی بیگانه چنین آمده است: ’’زیستگاه درخت ts‛i-t‛un (*dzi-tun، *zi-tun) در سرزمین پو ـ سه (ایران) و نیز در سرزمین فو ـ لین (سوریه) واقع است. در زبان فو ـ لینی آن را ts‛i-t‛i 2 (zi-ti و *dzi) می نامند. بلندای این درخت به هفت تا ده متر می رسد. پوست درخت سبز و گلهــــــــــــــــــایش سفید رنگ و شبیــــــــــــــــــــه به بهار دارابی ( yu، Citrus grandis) و بس خوشبوست. میــــــــــــوه اش که به می ماند yan-t‛ao (Averrhoa carambola)* در ماه پنجم سال می رسد. مردم سرزمینهای باختری افشره روغنی آن را برای سرخ کردن کلوچه و میوه به کار می برند، همان طور که در چین دانه های کنجد (kü-šen )3 بکار است."
هیرت4 درست دریافته است که ts‛i-t‛un آوانگاشت همان زیتون، zeitun فارسی است، که البته باید افزود این صورت از فارسی میانه است، و ts‛i-t‛i در زبان فو ـ لینی آوانگاشت زیتا، zaitā آرامی (zayiθ عبری) است. مراد همان درخت زیتون (Olea Europoea)5 است. وام واژه فارسی از زبانی سامی است و تلفظ سامی متداول این نام *zeitu (zeitun عربی ) است. جالب آنکه صورت فو ـ لینی این واژه به zet‛i در زبان گروزنیایی و آسی، jēt و dzēt (’’روغن زیتون‘‘)، zeit (’’زیتون‘‘) ارمنی، و zait عربی6 نزدیکتر است تا به واژه آرامی. درخت زیتون که در نوشته های پهلوی آمده (ص 193) در ایران و بلوچستان خودروست. اما ایرانیان (و نیز ارمنیان) به احتمال زیاد گونه بستانی آن را از سامیان گرفتند. زیتون بن از دیر باز در میانرودان شناخته بود: اجسام گلی به شکل دانه زیتون از عصر اوروکاگینا (urukagina)، یکی از حکمرانان لاگاش (Lagash) پیش از حکمرانان سارگنی (Sargonic) هنوز موجود است. 7

شلیمر1 می گوید مردم منجیل، بین رشت و قزوین در ایران، Olea europaea را فراوان کشت می کنند که بسیارخوب است هرچند با روغنی بسیار بد و ناخوردنی[!]. اشپیگل پراکندگی جغرافیایی درخت زیتون در ایران را به خوبی نشان داده است. 2
فرهنگ نویسان فغفور کی ین ـ لون (K‛ien-lun) (95 ـ 1736) واژه ts‛i-t‛un را جاودانه کرده اند. این واژه در فرهنگ چهارزبانه، در بخش ’’میوه بیگانه ‘‘ آمده است. 3 در یکی از فرهنگها، صورتهای تبتّی و مغولی به ترتیب به این شـــکل آوانگاری شده اند: č‛i-tun siu (آوانگاری tse ) و čitun jimin ؛ اما شگفت اینکه در زبان مانچویی واژه ulusun را برای زیتون می یابیم که گاربلنتس (H. C. v. d. Gabelentz) و زاخارف (Sakharov) به درستی توضیح داده اند. در فرهنگ مانچویی ـ چینی Ts‛in wen pu hui ، که به سال 1771 منتشر شد، ulusun به زبان چینی چنین تعریف شده: ’’ts‛i-t‛un میوه ای بیگانه است که از سرزمین پو ـ سه (ایران) خیزد. پوست درخت سبز و گلهای آن سفید و خوشبو است. میوه اش در ماه پنجم سال می رسد و از آن روغنی گیرند درخور سرخ کردن کلوچه." این تعریف آشــــــــــــــــــکارا بر پایه متنی است که در Yu yan tsa tsu آمده. گویا واژه مانچویی ulusun (-sun پایانه ای در زبان مانچویی است) ساختی من درآوردی دارد بر مبنای oleum لاتین (بر گرفته از elaion یونانی) که احتمالاً بدست مبلغان یسوعی منتقل شده است.
ژاپنی ها زیتون را نمی شناختند؛ در گیاهشناسی امروزی ژاپن آن را oreifu می نامند که باز آفرینی همان ’’olive‘‘ زبان انگلیسی است.1 گیاهشناسان ژاپنی بدون آگاهی از معنای ts‛i-tun نویسه های این واژه را (که آن را ego-no-ki تلفظ می کنند) برای نامیدن Styrax japonica بکار برده اند.2
آنچه زیتون چینی نامیده می شود، kan-lan ، هیچ نسبتی با زیتون راستین منطقه باخترآسیا و مدیترانه ندارد، هر چند به ظاهر بســیار بدان ماند. 3 kan-lan نام Canarium album و C. pimela ازتیره Burseraceae ]بورسراسه[ است، حال آن که زیتون جزو تیره Oleaceae ]زیتونیان[ است. 1 ما چی (Ma Či) در گیاهنامه خود، K‛ai pao pen ts‛ao (که در فاصله 968- 976 میلادی نوشته) پس از باز نمود kan-lan ، می گوید: ’’ نوع دیگری نیز هست که آن را Po-se kan-lan (kan-lan ایرانی) می شناسند و در یون ـ چو (Yun čou) می روید2 و در شکل و رنگ به kan-lan ماند ، جز اینکه مغز هسته آن دو پاره است و با ماده ای چون عسل که در آب خیساننند و خورند." در Šan se čou či3 این گیاه از محصولات شان ـ سه چو (Šan -se čou) در کوان ـ سی شمرده شده است. ممکن است وسوسه شویم برابر نظر محتاطانه استوارت4 این درخت را زیتون حقیقی بدانیم، اما تا گیاهشناسان اثبات نکنند درخت زیتون براستی در کوان ـ سی می روید به پذیرشش تن نمی دهم. ناگفته نماند که دلایلی قوی علیه این گمان هست . اولاً Po-se kan-lan درختی است خودرو: کوچکترین سخنی مورد کشت آن یا اینکه آن را از ایران وارد چین کرده باشند در میان نیست. اگر این درخت را از ایران آورده بودند، بی چون و چرا آن را به صورت بستانی می یافتیم؛ و اگر این گیاه از ایران وارد چین شده، چرا باید کشت آن به چند منطقه انگشت شمار در کوان ـ سی محدود شود؟ لی شی ـ چن در این مورچیزی نمی گوید؛ جز اینکه fan lan ، گونه ای دیگر از Canarium است که در کوان ـ سی (بدون ذکر ناحیه) یافت می شود، نوعی از انواع Po-se Kan-lan است و همین نکته به روشنی نشان می دهد آن را گیاهی خودرو می داند. نویسندگان تانگ درباره ورود زیتون به چین خاموشند؛ با این همه، از باز نمود آن در کتاب Yu yan tsa tsu می توان دریافت این میوه در دوره تانگ از ایران به چین رفته است. شاید دادن نام Po-se kan-lan بخاطر شباهتش به میوه زیتون بوده است؛ به هر روی از این مسئله چیزی نمی دانیم. یک مورد خاص در منابع هست که نشان می دهد مراد از پو ـ سه ی ما چی (Ma či) پو ـ سه مالایا است (ص )؛ ممکن است در اینجا نیز اشاره به همان باشد، اما در مورد این ارتباط نیز چیزی نمی دانیم.
ژولین1 تصریح می کند نویسنده چینی که وی اطلاعات خود را از او گرفته، درخت زیتون و میوه آن را وصف کرده، اما در ادامه می گوید که کاربرد آن بس اندک است ...
|

Zeytoon ٠٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥
نماد صلح و دوستی
|

OMID ٠٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٤/٢٧
زیتون انیس و مونس انجیر است
هر دو نافع و از میوهای بهشت هستند
کسی جلودارشون نیست وقتی بهم برسند و پشت به پشت هم بدن
درود بر خالق این دو و احسنت بر راهبر آنان
|

شهریار آریابد ١٠:٥٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٢
در پهلوی " زیت " نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Reyhaneh > get to know
جواد طایفی > Eurious
sina > tip over
Mah > Tug of love
محسن نجات حسینی > نظرات
مسعو ذهنیان > انگوری
عباس کاظمی > compresores
reza > providence

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• زیتون سبز   • سایت زیتون   • مضرات زیتون   • زیتون سیاه   • زیتون شور   • انواع زیتون   • درخت زیتون   • خبرگزاری زیتون   • معنی زیتون   • مفهوم زیتون   • تعریف زیتون   • معرفی زیتون   • زیتون چیست   • زیتون یعنی چی   • زیتون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زیتون
کلمه : زیتون
اشتباه تایپی : cdj,k
آوا : zeytun
نقش : اسم
عکس زیتون : در گوگل


آیا معنی زیتون مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )