برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زیرسرش بلند شده

زیرسرش بلند شده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجادیه
زیر سر کسی بلند شدن یعنی با کسی جز همسر خودرابطه داشتن/یا رابطه برقرار کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زیرسرش بلند شده   • مفهوم زیرسرش بلند شده   • تعریف زیرسرش بلند شده   • معرفی زیرسرش بلند شده   • زیرسرش بلند شده چیست   • زیرسرش بلند شده یعنی چی   • زیرسرش بلند شده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زیرسرش بلند شده
کلمه : زیرسرش بلند شده
اشتباه تایپی : cdvsva fgkn ani
عکس زیرسرش بلند شده : در گوگل

آیا معنی زیرسرش بلند شده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )