برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زیر ساخت های فرسوده

زیر ساخت های فرسوده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس عبداله پور
crumbling infrastructure

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی زیر ساخت های فرسوده   • مفهوم زیر ساخت های فرسوده   • تعریف زیر ساخت های فرسوده   • معرفی زیر ساخت های فرسوده   • زیر ساخت های فرسوده چیست   • زیر ساخت های فرسوده یعنی چی   • زیر ساخت های فرسوده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی زیر ساخت های فرسوده
کلمه : زیر ساخت های فرسوده
اشتباه تایپی : cdv shoj ihd tvs,ni
عکس زیر ساخت های فرسوده : در گوگل

آیا معنی زیر ساخت های فرسوده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )