برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سات چیت آناندا

سات چیت آناندا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
سات - چیت - آنانداSat - Chit - Ananda بمعنیِ آگاهیِ مسرور و جاودان. سکوت درونی. خودِ مرگ ناپذیر (جاودان). آگاهیِ خالصِ سرور انگیز. شهود. تائو. خدایِ پدر. هوشیاریِ شخصی ما در هر لحظه. از طریق تمرینات یوگا، سیستم اعصاب، در جهت فراهم نمودن تجربۀ همیشگی و مستقیمِ این طبیعت ذاتی، به سوی استحاله ای بنیادین و طبیعی پرورش می یاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سات چیت آناندا   • مفهوم سات چیت آناندا   • تعریف سات چیت آناندا   • معرفی سات چیت آناندا   • سات چیت آناندا چیست   • سات چیت آناندا یعنی چی   • سات چیت آناندا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سات چیت آناندا
کلمه : سات چیت آناندا
اشتباه تایپی : shj ]dj Hkhknh
عکس سات چیت آناندا : در گوگل

آیا معنی سات چیت آناندا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )