برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1327 100 1

ساخت

/sAxt/

مترادف ساخت: ساختن، صنع، صنعت، محصول، مصنوع، شکل، نقشه، ساختمان، ساختار، سازوبرگ، ساز، سامان

معنی ساخت در لغت نامه دهخدا

ساخت. (مص مرخم ، اِمص ) ساختن. صنع. صنعت :
ز انگیزش و ساخت فرق است چند
که این نخل کار است و آن نخلبند.
امیرخسرو.
|| ساختگی. آمادگی. || (اِ) ساز. سامان. عدّة. || (ن مف مرخم ) ساخته. مصنوع. محصول : این بخاریها ساخت تهران است. ماشین فلاحتی ساخت آلمان. ساخت فرنگ. || (اِ) طرز و حالت و شکل ساختن. شیوه. نسق. اسلوب : ساخت این گوشواره خوب نیست. ساخت این النگو مثقالی دو تومان است. بدساخت. خوش ساخت. || بند و بار زین. (جهانگیری ). یراق و بند و بار زین اسب. (برهان ). دوال و اسباب زین و زیور اسب. (غیاث )(انجمن آرا). دوال و تسمه ٔ رکاب. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). زین و برگ اسب. ساز و برگ اسب. ستام. یراق اسب. اسباب زائده ٔ زین. هر چیز لازم برای اسب : اسبی بلند بر نشستی با بنا گوش و زیر بند وپاردم و ساخت آهن سیمکوفت سخت پاکیزه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 364 و چ غنی - فیاض ص 358). و این غلامان دو رسته همه با قباهای دیبا. ششتری و اسبان ؛ ده بساخت مرصع بجواهر، و بیست بزر. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 551). فرخی را اسب با ساخت خاصه فرمود. (چهارمقاله چ معین ص 81).
هنر در خور معرکه دارم آخر
اگر ساخت در خورد ادهم ندارم.
خاقانی.
و کسوت خاص بیرون از قبای به جواهر و اسب نوبت و ساخت لعل و پیل با مهد مرصع بدو داد. (راحة الصدور راوندی ). || زین اسب. (انجمن آرا) (آنندراج ) :
پرده بر روی سپیدان سمنبر ببرید
ساخت از پشت سیاهان اغر بگشائید.
خاقانی.
|| برگستوان ، و آن پوششی است که در روز جنگ بر اسب پوشانند، و خود نیز پوشند. (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). || اسلحه. (انجمن آرا) (آنندراج ). || تجهیزات. ساز و برگ : بهرام از جمله ٔ سپاه دوازده هزار مرد بگزید، مردمانی مبارز جنگی ، نه پیر و نه جوان ، میانه مقدار چهل ساله ، و ساخت وسلاح ستور تازی و آنچه بدین ماند تمام بدادشان. (تاریخ بلعمی ). نماز دیگر من پیش رفتم با موزه ٔ تنگ ساق وقبای ِ کهن و زمین بوسه دادم. بخندید و گفت : چون افتادی و پاکیزه ساختی داری. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 641). اینجا فرود آمدند که در راه شهر گیاه خرد و ...

معنی ساخت به فارسی

ساخت
اسم مصدرساختن، سازش، ساختگی، آمادگی
۱ - ( مصدر ) ساختن صنع صنعت . ۲ - ساختگی آمادگی . ۳ - ( اسم ) ساز سامان عده . ۴ - مصنوع محصول : ساخت آلمان . ۵ - ( اسم ) طراز اسلوب شیوه . ۶ - یراق و بند و بار زین زین و برگ اسب یا ساخت زر ستام زراندود و زین و برگ مرصع . ۷ - برگستوان . ۸ - اسلحه تجهیزات . ۹ - اسلحه تجهیزات . ۱٠ - کمربند و یراق مردان . ۱۱ - خلعت تشریف .
[structure] [زبان شناسی] توالی قاعده مند واحدهای زبانی
[ گویش مازنی ] /saaKht/ شکل و قواره ی چیزی – اندام - بست
گاو آهن
[information structure] [زبان شناسی] ساختمان جمله ازمنظر انتقال اطلاعات به مخاطب متـ . ساختار اطلاع
[constructability, buildability] [مدیریت-مدیریت پروژه] دارا بودن توانایی بهره گیری بهینه از دانش و تجربه در برنامه ریزی و طراحی و تدارکات برای ساخت آسان و درنتیجه دستیابی به همۀ اهداف پروژه
[grammatical structure] [زبان شناسی] توالی قاعده مند واحدهای دستوری
[computer-aided manufacturing, CAM] [رایانه و فنّاوری اطلاعات] استفاده از رایانه برای تولید محصولات
[phrase structure] [زبان شناسی] ساختار درونی و سلسله مراتبی گروه های نحوی
[food manufacturing] [علوم و فنّاوری غذا] تولید و بسته بندی محصولات غذایی برای مقاصد تجاری
[derived structure] [زبان شناسی] ساخت حاصل از به کار بستن قواعد دستور زبان
...

معنی ساخت در فرهنگ معین

ساخت
۱ - (مص مر.) ساختن ، صنعت . ۲ - (اِ مص .) آمادگی . ۳ - (اِ.) ساز، سامان . ۴ - ساز و برگ اسب . ۵ - ساختار.
(تُ) ۱ - (اِمر.) قرار پنهانی ، زد و بند پنهانی . ۲ - (عا.) گاوبندی .
(تُ) (اِمص .) آمادگی ، کار ساختگی .

معنی ساخت در فرهنگ فارسی عمید

ساخت
۱. ساخته شده.
۲. (اسم مصدر) ساختن.
۳. (اسم) ساختار.
۴. [قدیمی] یراق و زین اسب، سازوبرگ.
۵. [قدیمی] سلاح جنگ.
* ساخت وپاخت: [عامیانه، مجاز] قرارداد نهانی بین دو یا چند تن برای انجام دادن کاری، بندوبست.
* ساخت وساز:
۱. ساخته و آماده بودن.
۲. آمادگی.
۳. سازوسامان.
ساخته و پرداخته کردن، عمل ساختن و آماده کردن چیزی.

ساخت در دانشنامه اسلامی

ساخت گرایی یا روان شناسی محتوایی (content psychology) با تاسیس آزمایشگاه روان شناسی تجربی به وسیله ویلهم وونت (Wilhelm Wundt) آلمانی، در سال ۱۸۷۹، به عنوان نخستین مکتب روان شناختی مطرح گردید. روان شناسان آمریکایی، وونت را پیشگام و تیچنر (Titchener) انگلیسی را که در آمریکا به فعالیت علمی اشتغال داشت و سخن گوی این نظام بود مؤسس مکتب ساخت گرایی معرفی می کنند.
تیچنر، روان شناسی را علم مطالعه ذهن دانسته و منظورش از ذهن همان احساس، آگاهی و تجربه هشیار بود. وی می گفت: کلیه علوم موضوع واحدی (جنبه ای از تجربه انسان) را مطالعه می کنند. اما هر کدام با جنبه خاصی از آن سروکار دارند. مثلا موضوع روان شناسی، تجربه یک انسان تجربه کننده است از آن چه مشاهده می کند و می نگرد. هم چنین تیچنر بر این باور بود: هدف اولیه یک روان شناس ساختاری، این است که ساختار ذهن را تجزیه و تحلیل کرده و اجزای تشکیل دهنده یک رویداد ذهنی و روانی را به دست آورد. وی در ادامه چنین می گفت: کار یک روان شناس آزمایشی، نوعی کالبدشکافی یک موجود زنده است، اما کالبدشکافی ای که نتایجی ساختاری می دهد نه کنشی. او ابتدا نظریه خود را در قالب سه سوال "چه چیز" "چگونه" و "چرا" مطرح کرد. منظور از سوال اول این بود که ذهن چیست و ساختار آن کدام دست؟ و سوال دوم به دنبال چگونگی ترکیب رویدادهای ذهنی با همدیگر می باشد و در سوال آخر به دنبال علت این پدیدهای روانی بوده که از نظر او همان سیستم مغزی و شرایط فیزیولوژیک بود.
مفاهیم
از جمله مفاهیمی که ساخت گرایان، بحث قابل ملاحظه ای در مورد آن کرده اند می توان به مفاهیمی همچون توجه، ادراک، تداعی، نظریه بافت معنی، هیجان، نظریه اندریافت و مساله ذهن – بدن (توازی) اشاره کرد که هر یک از این مفاهیم در سایر مکاتب روان شناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
لاندین، رابرت، نظریه ها و نظام های روان شناسی، یحیی محمدی، تهران، نشر ویرایش، ۱۳۷۸، چاپ اول، ص۹۰.
تیچنر و وونت، درون نگری (Introspection) و آزمایش گری را روش های مطالعه علم روان شناسی می دانستند. به گفته تیچنر، تنها راه تحقیق در هر علم، مشاهده پدیده هایی است که موضوع آن علم را تشکیل می دهند؛ روشی که از فیزیک و فیزیولوژی ت ...


ساخت در دانشنامه ویکی پدیا

ساخت
ساخت (به انگلیسی: Manufacturing) به کاربرد ماشین آلات، ابزار و نیروی انسانی برای تولید اشیائی برای استفاده یا فروش گویند. این اصطلاح می تواند محدودهٔ فعالیت های انسانی، از صنایع دستی تا فناوری های پیشرفته را شامل شود، که در آن ها مواد خام در مقیاسی بزرگ به کالاهای ساخته شده تبدیل می شوند. چنین کالاهای ساخته شده ای می توانند برای ساخت فراورده های پیچیده تر دیگری چون لوازم خانگی یا خودروها به کار روند، یا به عمده فروشان فروخته شوند، تا آن ها به خرده فروشان بفروشند، و آن ها نیز به کاربران نهایی یعنی مصرف کنندگان بفروشند.
ویکی پدیای انگلیسی، ۹ آوریل ۲۰۱۰.
ساخت، تحت همهٔ انواع سامانه های اقتصادی جای می گیرد. در اقتصاد بازار آزاد، ساخت معمولاً به سمت تولید انبوه فراورده ها برای فروش به مصرف کنندگان به منظور سود، هدایت می شود. در یک اقتصاد اشتراکی، فرایند ساخت غالباً به سمت حالتی برای عرضه در اقتصاد برنامه ریزی شدهٔ متمرکز، هدایت می شود. در اقتصادهای بازار آزاد، ساخت، تحت درجاتی از مقررات دولتی روی می دهد.
ساخت نوین شامل همهٔ فرایندهای میانجی لازم برای تولید و یکپارچه سازی اجزای یک فراورده است. برخی صنایع، چون سازندگان نیمه رساناها یا فولاد از واژهٔ جعل (fabrication) به جای ساخت (manufacturing) استفاده می کنند.
حیطهٔ ساخت عمیقاً به مهندسی و طراحی صنعتی ارتباط دارد. نمونه هایی از سازندگان عمده در آمریکای شمالی شامل جنرال موتورز، جنرال الکتریک، و فایزر می شود و در اروپا گروه فولکس واگن، زیمنس و میشلن و در آسیا شامل تویوتا، سامسونگ، و بریجستون است .
عکس ساخت
ساخته شده در آلمان (به انگلیسی: Made in Germany) ، (معادل آلمانی: Hergestellt in Deutschland)، جمله ای است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در انگلستان طبق قانون می بایست به روی اجناس وارداتی از آلمان چسبانده یا حک می شد تا بریتانیاییها هنگام خرید «فریب» نخورند و بتوانند جنس «بنجل» یا تقلید شده را از جنس «ناب» انگلیسی تمیز دهند. آلمانی ها توانستند به مرور زمان این «مه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ساخت در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: صیغه) در اصطلاح دستور زبان هریک از اَشکالِ شش گانۀ فعل که به اوّل شخصِ مفرد، دوم شخصِ مفرد، سوم شخصِ مفرد، اوّل شخصِ جمع، دوم شخصِ جمع، سوم شخصِ جمع نسبت داده شود. هر فعل در زبان فارسی شش ساخت (صیغه) دارد.

ارتباط محتوایی با ساخت

ساخت در جدول کلمات

ساخت دیگری از الوند با بازی محمدرضا گلزار | امین حیایی | ماهچهره خلیلی و مهناز افشار
تله
ساخت طرح یا جعل ماهرانه چیزی به کمک ذهن
بافتن
ساخت عزیزا••• حمید نژاد با بازی میترا حجار | پوریا پورسرخ | شهاب حسینی و نرگس محمدی
اناهیتا
ساخت مدارک دروغین
جعل اسناد
ساخت و پاخت
تبانی
ساخت و سا ز |
تولید
ســاخت و ســاز
تولید
از مراحل اولیه ساخت ساختمان
بتن ریزی
به مجموعه عملیاتی که منجر به ساخت و اندازه گیری دقیق دهانه درونی لوله توپ و اسلحه های گرم می شود | می گویند
کالیبراسیون
پسوند مخصوص ساخت صفت
ناک

معنی ساخت به انگلیسی

make (اسم)
نظیر ، ساختمان ، ساخت
performance (اسم)
انجام ، اجرا ، نمایش ، ساخت ، کارایی ، شاهکار ، کار برجسته ، ایفا
operation (اسم)
عمل ، گردش ، اداره ، ساخت ، بهره برداری ، گرداندن ، عمل جراحی ، عملکرد
work (اسم)
فعل ، کار ، عملیات ، چیز ، وظیفه ، سعی ، ساخت ، استحکامات ، زحمت ، شغل ، زیست ، کارخانه ، نوشتجات ، موثر واقع شدن ، اثار ادبی یا هنری
job (اسم)
کار ، امر ، ساخت ، شغل ، ایوب
construction (اسم)
ساختمان ، عمارت ، ساخت
structure (اسم)
ترکیب ، ساختمان ، بناء ، سازمان ، ساخت ، ساختار
workmanship (اسم)
کار ، مهارت ، استادی ، ساخت ، طرز کار
manufacture (اسم)
ساخت ، تولید
making (اسم)
ترکیب ، ساختمان ، ساخت ، مایه کامیابی
manufacturing (اسم)
ساخت
craftsmanship (اسم)
ساخت
production (اسم)
عمل ، ساخت ، محصول ، استخراج ، تولید ، عمل اوری
fabrication (اسم)
ساخت
framing (اسم)
ساخت
yielding (اسم)
ساخت
throughput (اسم)
ساخت ، توان عملیاتی ، حاصل کار

معنی کلمه ساخت به عربی

ساخت
انتاج , ترکيب , تلفيق , جعل , صناعة , صنع
محلي الصنع
فساد
تواطو
تآمر
أجَّجَ
أجَّجَ
استصناع
أجَّجَ

ساخت را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• ساخت جارو برقی با ارمیچر   • طرز ساخت جاروبرقی ساده   • ساخت جاروبرقی دست ساز   • چگونه جارو برقی بسازیم   • ساخت جارو برقی با وسایل دور ریختنی   • ساخت جیمیل   • اموزش ساخت کاردستی جارو برقی   • ساخت ایمیل در یاهو   • معنی ساخت   • مفهوم ساخت   • تعریف ساخت   • معرفی ساخت   • ساخت چیست   • ساخت یعنی چی   • ساخت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ساخت
کلمه : ساخت
اشتباه تایپی : shoj
آوا : sAxt
نقش : اسم
عکس ساخت : در گوگل

آیا معنی ساخت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )