برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1267 100 1

ساردوری دوم

ساردوری دوم در دانشنامه ویکی پدیا

ساردوری دوم
ساردوری دوم جانشین آرگیشتی یکم در دههٔ پنجم قرن هشتم بر تخت سلطنت کشور اورارتو جلوس نمود. در زمان وی سرزمین ماننا یا بخشی از اراضی دریاچه اورمیه بویژه قسمت شمالی آن تحت انقیاد شاهان اورارتو قرار داشت. به رغم لشکرکشی های خانمان بر بادده آرگیشتی یکم دو حملهٔ دیگر توسط ساردوری دوم انجام گرفت اما اورارتوییان دیگر نتوانستند سرزمین ماننا را کاملاً و بطور قطع مطیع و منقاد خویش سازند.
اورارتو
رازلیق
کلیاشین
ماننا در پایان حکومت آرگیشتی یکم کاملاً تابع اورارتو شد زیرا که ساردوری دوم پسر آرگیشتی باری دیگر به نامار در سال - ۷۵۰ پ. م. - لشکر کشید و حمله به نامار مستلزم این بود که از اراضی ماننا عبور نماید. شاید نیرومندی مجدد ماننا با ضعف موقعیت اورارتو و تقویت آشور که مقارن با سلطنت تیگلت پیلسر سوم پادشاه قدرتمند آشور بود، مربوط باشد. این پادشاه، چنانکه اسناد گواهی می دهند در طی نخستین لشکرکشی خویش علیه ماد با ماننا تماس عملیاتی داشت.
به نظر می رسد که ساردوری دوم در همان سال با ماننا - در خاک ماننا - پیکار کرد و چنانکه در سالنامه ها مذکور است پس از اشغال دژ داربو آن سرزمین را به خاک اورارتو منظم ساخت. اما بعد نفوذ ماننا به هر تقدیر بر نقاط دور دست جنوب و محتملا به ماوراء ناحیهٔ مسیر رود جغتو بسط یافت. و اینکه لشکرکشی ساردوری دوم به نامار رسماً لشکرکشی به ماننا خوانده شد نیز حاکی از بسط ماننا به نواحی مزبور است. لشکرکشی های اورارتوییان علیه ماننا بعدها بر اثر شکستی که از طرف تیگلت پیلسر سوم پادشاه آشور در سال - ۷۴۳ پ. م. - به آنان وارد کرد، متوقف گشت.
اوشکایا - اسکو ی کنونی در دامنهٔ غربی سهند - که قلعهٔ مرزی اورارتو با ماننا بود و محتملا در عهد ساردوری دوم هنگام تسخیر ناحیهٔ سوبی واقع در کرانهٔ شرقی دریاچه اورمیه ساخته شد.
عکس ساردوری دوم


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با ساردوری دوم

ساردوری دوم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ساردوری دوم   • مفهوم ساردوری دوم   • تعریف ساردوری دوم   • معرفی ساردوری دوم   • ساردوری دوم چیست   • ساردوری دوم یعنی چی   • ساردوری دوم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ساردوری دوم
کلمه : ساردوری دوم
اشتباه تایپی : shvn,vd n,l
عکس ساردوری دوم : در گوگل

آیا معنی ساردوری دوم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )