انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1071 100 1

ساره

/sAre/

معنی اسم ساره

اسم: ساره
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: sāre) (عبری) (= سارا، سارای) به معنی امیره ی من، (در اعلام) زوجه ابراهیم خلیل (ع) و مادر اسحاق (ع )، (در هندی) شاره یا نوعی لباس محلیِ زنان هند و پاکستان که به صورت پارچه ای سبک و بلند است و یک سر آن را به دور کمر می پیچند و سر دیگر آن را بر روی شانه یا سر می اندازند، پرده - سارا

معنی ساره در لغت نامه دهخدا

سارت. (اِخ ) رودخانه ای است در فرانسه که از دپارتمان (ایالت ) اُرن سرچشمه میگیرد و بالای شهر آنزه برودخانه ٔ ماین می پیوندد ورودخانه ٔ مانس را بوجود می آورد. مسیر آن 285 هزار گز است.

سارت. (اِخ ) یکی از ایالات (دپارتمانهای ) فرانسه است که 6244 هزار گز مربع مساحت و 420400 تن سکنه دارد و کرسی آن شهر مانس است. این دپارتمان به 3 شهرستان (آرندیسمان ) و 33 بخش (کانتن ) و 386 دهستان (کمون ) تقسیم میشود. این ناحیه بعلت جریان رودخانه ٔ سارت در آن این نام را یافته است.

سارت. [ رِ ] (اِخ ) (برنار...) از صاحب منصبان گارد ملی فرانسه متولد شهر بردو (1765 - 1858 م.) است که بسال 1795 کنسرواتوار ملی موسیقی فرانسه را بنیاد نهاد.

سارة. [ سار رَ ] (ع ، ص ) زن شادمان کن. مؤنث سارّ. رجوع به سار شود.

سارة. [ رَ ] (اِخ ) ساره. بنت هادان. ابن باخور یکی از دو زن ابراهیم پیامبرو مادر اسحاق است. وی دختر عم ابراهیم و از زیبارویان روزگار خویش بود. وقتی که نمرود در کار ابراهیم عاجز شد و از او خواست که بابل را ترک گوید ابراهیم ساره را نیز با خود از بابل بیرون برد و ابتدا به حران شام رفت و در آنجا ساره را بعقد خویش در آورد. از آنجا به مؤتفکات فلسطین و بعد به مصر رفت و ساره راخواهر خویش معرفی کرد. ملک مصر که بنا بروایات سنان بن علوان و بروایتی صادوف و بقول صاحب قاموس الاعلام ترکی آپوفیس نام داشت دل به ساره باخت و او را به حضور طلبید و چون خواست دست به سوی او یازد دستش خشک شد. و بدعای ساره شفا یافت و این کار سه بار تکرار گردید. و ابراهیم بقدرت خدای این ماجرا از بیرون میدید. سرانجام ملک مصر آنان را بنواخت و کنیزکی هاجر نام به ساره بخشید. ابراهیم به فلسطین بازگشت و در موضعی بنام قط اقامت گزید. چون ساره عقیم بود هاجر را به ابراهیم بخشید که او را تزویج کرد و اسماعیل از هاجر متولد شد. ساره را رشک آمد و سوگند یاد کرد که سه عضو از هاجر ببرد و چنان کرد و دو سال بعد ابراهیم را واداشت که هاجر و اسماعیل را بجائی دور از آب و آبادانی ببرد. ابراهیم آن دو را بمکه قریب به چاه زمزم رها کرد. چندی بعد به قدرت خدا وقتی که ساره بقولی 70 و بقولی 90 سال داشت اسحاق را بزاد. وی بسن 127 درگذشت و در مزرعه ٔ حبرون که امروز به قدس خلیل معروف است به خاک سپرده شد. رجوع به مجمل التواریخ و القصص صص 190 - 194 و تفسیر ابوالفتوح چ 2 تهران سوره ٔ هود ج 5 ص 421 و همان کتاب تفسیر سوره ٔ ابراهیم ج 6 ص 136 و تاریخ گزیده چ عکسی اروپا صص 32 - 35 و حبیب السیر چ خیام ج 1 صص 48 - 50 و فهرست همان کتاب و نزهة القلوب چ اروپا ص 3 و ترجمه ٔ مقدمه ٔ ابن خلدون ص 708 و قاموس الاعلام ترکی شود. در قاموس کتاب مقدس آمده : ساره (امیره ) خواهر پدری ابراهیم بود نه مادری ، و زوجه ٔ ابراهیم شد و در اول او را سارای میگفتند، لکن خداوند اسم او را به ساره تغییر داد.شکی نیست که او مثل ابراهیم صاحب مواعید بسیارشد. او رفتارش در مصر و وضع کار او با هاجر و شک آوردنش به وعده ای که خدا درباره ٔ تولد اسحاق به او داد چنان می نماید که در ایمان خود مستقیم و پا برجا نبود لکن با وجود اینها برای ایجاد نسل موعود کافی بود. مدت صد و بیست و هفت سال عمر کرد و چون درگذشت در مغاره مکفیله که حضرت خلیل برای مدفن خریده بود مدفون گردید. (قاموس مقدس ) : بمیان ساحت مشهد (خلیل ) دو خانه است. و آن خانه ٔ دیگر که بر دست چپ قبله است اندر آن گورساره است. میان هر دو خانه رهگذری که در هر دو خانه در آن رهگذر است. (سفرنامه ٔ ناصرخسرو).
ور ساره دادخواه بدو آید
جز خاکسار ازو نرهد ساره.
ناصرخسرو (دیوان ص 386).
نیامد جز که فضل و علم و حکمت
به ما میراث از ابراهیم و ساره.
ناصرخسرو (دیوان ص 394).
- ساره سیرت ؛ آنکه سیرت و خوی ساره دارد. ساره صفات. پسندیده خوی. ستوده خوی :
آسیه توفیق و ساره سیرت است
سیرتش بر انس و جان خواهم گزید.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 171).
آسیه توفیق و ساره سیرت است
ساره را سیاره سیما دیده ام.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 291).
- ساره صفات ؛آنکه صفات پسندیده ٔ ساره را دارد. ساره سیرت. پسندیده صفات :
ای ساره صفات و آسیه زهد
کس چون تو زبیده سان ندیده ست.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 76).
- ساره معرفت ؛ آنکه معرفت ساره را دارد.
ای آسیه کرامت و ای ساره معرفت
حوای وقت و مریم آخر زمان شده.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4169).

سارة. [ رَ ] (اِخ ) نام دختر برادر شیخ ابواسحاق کازرونی [ 352 - 426 هَ.ق. ] است و پدرش حسن بن شهریاربن زادانفرخ بود. رجوع به فردوس المرشدیه چ تهران ص 168 شود.

سارة. [ رَ ] (اِخ ) نام زنی است و مولاة بنی هاشم است. (سیره ٔ ابن هشام ). رجوع به عقد الفرید بتحقیق محمد سعید العریان ج 7 ص 304 شود.

سارة. [ رَ ] (اِخ ) بنت الربعی ، از مشاهیر زنان محدث و از مشایخ امام سیوطی و حفیده ٔ سراج الدین بن الملقن است و علم حدیث را از او فرا گرفته. به سال 869 هَ. ق. درگذشت. (قاموس اعلام ترکی ).

سارة. [ رَ ] (اِخ ) از زنان محدث است. حدیث رااز علم الدین برزالی استاد صلاح الدین صفدی فرا گرفته است. وی به سال 716 درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی ).

سارة. [ رَ ] (اِخ ) بنت قدرخان. زوجه ٔ سلطان مسعود غزنوی [ 432 - 440 هَ. ق. ] است. رجوع به اخبارالدولة السلجوقیه چ محمد اقبال چ لاهور ص 14 شود.

ساره. [ رَ / رِ ] (اِ) نوعی ازفوطه و میزر (مئزر) باشد که از ملک هندوستان آورند،و آن را در آن ملک بیشتر زنان لباس سازند، و ساری خوانند. (جهانگیری ). نوعی از فوطه و چادر باشد. (برهان ). شال و فوطه ای است. (انجمن آرا) (آنندراج ). چادری است. (رشیدی ) (شرفنامه ٔ منیری ). یک سر آن برمیان بندند و سر دیگر بر سراندازند که به هندی ساری گویند. (رشیدی ) (برهان ) (انجمن آرا) (آنندراج ). اینجا کنیزکان و زنان دهاقین و کفره پوشندش و آن را سار نیز گویند. (شرفنامه ٔ منیری ). بعضی گفته اند در فارسی به شین معجمه گویند نه به سین مهمله. (رشیدی ) :
ز سر ساره ٔ هندوی برگرفت
برهنه سر و دست برسر گرفت.
فردوسی (از شرفنامه ، رشیدی ، شعوری ).
فصول سال همه خادمند از آنکه بوقت
لباسی آرد هر یک ترا بدیع نگار
سپید ساره زمستان دو رنگ حله تموز
خوید زرد خزان دیده ٔ لطیف بهار.
اسدی (از جهانگیری و شعوری ).
تن همان خاک گران سیه است ارچند
ساره وابفت کنی کرته و شلوارش.
ناصرخسرو (از جهانگیری ).
چون سنائی شاعری برسازم از نیمور اگر
بر سر نیمور، ترساوار بندم ساره ای.
سوزنی.
رجوع به سار، ساری ، شار و شاره شود.
|| پرده. (جهانگیری ) (رشیدی ) (غیاث اللغات ) (شعوری ). || تنه ٔ درخت. (حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نسخه ٔ نخجوانی در کلمه ٔ تنه ). در فرهنگها معنی پرده باین کلمه میدهند و این شعر مولوی را شاهدمی آورند :
ای سنگ سیه را تو، کرده مدد دیده
وی از پس نومیدی بشکفته گل از ساره.
و پرده در این شعر بی تناسب است و بی شک فرهنگ نویسی (چنانکه حاشیه ٔ فرهنگ اسدی نخجوانی ) ساره را به نرد یا نرده که بمعنی تنه ٔ درخت است ترجمه کرده و شعر مذکور را به مثال آورده و سپس این کلمه را کاتبی (پرد) یا پرده نوشته و سایر فرهنگ نویسان آن غلط را پیروی کرده اند و یک بار هم نیندیشیده اند که در شعر مولوی اگر ساره پرده باشد شعر چه معنی خواهد داد. (یادداشت بخط مؤلف ). || رشوت. پاره. (جهانگیری ) (برهان ) (شرفنامه ٔ منیری ) (رشیدی ) (آنندراج ) (شعوری ) (غیاث اللغات ). بلکفد. (شرفنامه ) (شعوری ). رشوه که قاضی را دهند. || مزید مؤخر (پسوند) طرف. جانب.ناحیه. سوی. در کلمات زیر: بینی ساره. رَعن ؛ بینی ساره ٔ کوه. (منتهی الارب ). درساره. رخساره. کتف ساره :
زیشان برست گیرو بشد یکسو
بردوخته زکو به کتف ساره.
ناصرخسرو (دیوان ص 386).
رجوع به سار شود.

معنی ساره به فارسی

ساره
زوجه ابراهیم خلیل ۴ و مادر اسحاق . عمر او را از صد سال متجاوز نوشته اند و چون وی درگذشت در مغاره مکفلیه - ابراهیم برای مدفن خود خریده بود - مدفون گردید .
پسوندیست به معنی سار و سر : رخساره کتف ساره .
بنت قدرخان زوجه سلطان مسعود غزنوی است
[CBS] [مدیریت-مدیریت پروژه] ← ساختار ریزِ هزینه
[ گویش مازنی ] /saare/ از دهات بابل - نامی برای زنان
از طبقه اول نحویین وهم عصر خلیل
از زنان صحابی بود
( اسم ) ۱ - دیواری که در پیش در قلعه و محوطه خانه کشند . ۲ - پردهای که در پیش در خانه آویزند . ۳ - درگاه .
منکب . کتف سار . سرشانه .
این قلعه بین فیروز آباد و خواجه واقع و آبش از چشمه است .
[ گویش مازنی ] /gook saare/ ریسمانی که با آن گوساله را بندند
( اسم ) سر دوش سر شانه : [ به کتف ساره بر آورده زانو از ادبار به چشم خانه فرو رفته دیده از ناهار ] . ( مختاری ) توضیح این ترکیب در دیوان ناصر خسرو [ کتف شاره ] آمده .

معنی ساره در فرهنگ معین

ساره
(رَ) (اِ.) ۱ - پرده . ۲ - رشوه .

معنی ساره در فرهنگ فارسی عمید

ساره
= ساری۳

ساره در دانشنامه اسلامی

ساره
حضرت ساره علیهاالسلام همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و دختر هادان بن باخور است.
حضرت ساره علیهاالسلام همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و دختر هادان بن باخور استو به نقلی دختر «احج» از پیامبران غیرمرسل و مادر حضرت اسحاق علیه السلام و طبق روایتی به واسطه یابی واسطه عموزاده یا دخترخاله حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در تورات از او با عنوان «مادر ملت ها» یاد شده است. هنگامی که نمرود در دیانت حضرت ابراهیم علیه السلام عاجز ماند، از او خواست که خاک بابل را ترک کند. حضرت ابراهیم، ساره را هم از آنجا بیرون برد و ابتدا به حران شام رفت و در آن سرزمین ساره را به عقد خویش درآورد و از آنجا به مؤتفکات فلسطین و بعد به مصر رفت. ملک مصر، سنان بن علوان بن عبید بن عولح، وقتی چشمش به ساره افتاد فریفته جمالش شد و دست به سوی او دراز کرد، اما دستش خشک شد و فهمید که به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چنین اتفاقی افتاد، به همین دلیل توبه کرد و گفت که اجازه دارند که آزادانه و با کمال آسایش و آرامش در کشور او زندگی کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام که به واسطه قحطسالی از فلسطین به مصر آمده بود، سالها در مصر ماند. بعد از آن حضرت ابراهیم علیه السلام به فلسطین بازگشت و در محلی به نام «قط» ساکن شد و چون ساره عقیم بود، هاجر را به ابراهیم بخشید و اسماعیل علیه السلام از هاجر متولد شد. در این ماجرا ساره بر هاجر رشک برد و به حضرت ابراهیم خواست که هاجر را از آنجا ببرد. بنابراین حضرت ابراهیم، هاجر و اسماعیل را به مکه برد.
تولد اسحاق علیه السلام
زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام ۱۲۰ سال داشت و ساره ۹۰ ساله بود، فرشتگانی که مأمور تنبیه قوم لوط علیه السلام بودند و به شهرهای سدوم می رفتند، شب هنگام به خانه حضرت ابراهیم علیه السلام آمدند تا به او مژده بدهند که برخلاف موازین طبیعی، ساره در همان سن و سال مادر خواهد شد.خداوند ماجرا را در سوره هود، آیات ۶۹ تا ۷۳ شرح می دهد: «فرستادگان آمدند و مژده داده و سلام گفتند، گفت: سلام بر شما! پس گوساله ای بریان برای آنان مهیا کرد. و چون حضرت ابراهیم علیه السلام دید دست آنان به طرف غذا دراز نمی شود، از آنان در دلش بیمناک شد.آنان گفتند: مترس که ما فرستادگان خدا به سوی قوم لوط هستیم. همسرش ایستاده بود که متبسم گردید، ما به او مژده دادیم اسحاق و پس از اسحاق هم یعقوب است. گفت: وای بر من! من باردار می شوم در حالی که پیری سالخورده هستم و شوهرم نیز کهنسال است، این چیز شگفت انگیزی است. گفتند: آیا از امر خدا تعجب می کنی؟ رحمت و برکات خداوند بر شما خاندان نبوت است، بدرستی که او ستوده و دارای مجد و عظمت است».
پایان عمر
ساره علیهاالسلام در سن ۱۲۷ سالگی در حبرون (خلیل) از دنیا رفت و در همانجا به خاک سپرده شد.
منابع
...
ساره
ساره نخستین همسر ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع) است. در دو سوره قرآن از وی یاد شده است. ساره یکی از زنان مُحَدَّثِه است. او پس از ازدواج با ابراهیم تا دوره کهنسالی به سبب نازا بودن صاحب فرزندی نشد؛ اما پس از آنکه فرشتگان بشارت فرزند به او دادند، صاحب فرزند شد.
در منابع تاریخی ساره زنی زیبا توصیف شده است. در جریان مهاجرت ابراهیم و ساره به مصر، پادشاه مصر برای جبران بدی خود به ابراهیم و ساره، یکی از کنیزان زیبای خود به نام هاجر را به ساره هدیه داد. ساره به همراه ابراهیم پس از هجرت های متعددی که به شام (سوریه کنونی) و مصر داشت در نهایت در فلسطین اقامت کرد و پس از مدتی طولانی در ۱۲۷ سالگی در حبرون (الخلیل کنونی) درگذشت.
بنابر برخی منابع، تربیت فرزندان شیعیان در عالم برزخ بر عهده ابراهیم و ساره است. در تورات نیز به شخصیت و وقایع مرتبط با زندگی ساره پرداخته شده است.
ساره
حضرت ساره علیهاالسلام همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و دختر هادان بن باخور و به نقلی دختر «احج» از پیامبران غیرمرسل و مادر حضرت اسحاق علیه السلام و طبق روایتی به واسطه یابی واسطه عموزاده یا دخترخاله حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در تورات از او با عنوان «مادر ملت ها» یاد شده است.
هنگامی که نمرود در دیانت حضرت ابراهیم علیه السلام عاجز ماند، از او خواست که خاک بابل را ترک کند. حضرت ابراهیم، ساره را هم از آنجا بیرون برد و ابتدا به حران شام رفت و در آن سرزمین ساره را به عقد خویش درآورد و از آنجا به مؤتفکات فلسطین و بعد به مصر رفت. ملک مصر، سنان بن علوان بن عبید بن عولح، وقتی چشمش به ساره افتاد فریفته جمالش شد و دست به سوی او دراز کرد، اما دستش خشک شد و فهمید که به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چنین اتفاقی افتاد، به همین دلیل توبه کرد و گفت که اجازه دارند که آزادانه و با کمال آسایش و آرامش در کشور او زندگی کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام که به واسطه قحطسالی از فلسطین به مصر آمده بود، سالها در مصر ماند.
بعد از آن حضرت ابراهیم علیه السلام به فلسطین بازگشت و در محلی به نام «قط» ساکن شد و چون ساره عقیم بود، هاجر را به ابراهیم بخشید و اسماعیل علیه السلام از هاجر متولد شد. در این ماجرا ساره بر هاجر رشک برد و به حضرت ابراهیم خواست که هاجر را از آنجا ببرد. بنابراین حضرت ابراهیم، هاجر و اسماعیل را به مکه برد.
زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام 120 سال داشت و ساره 90 ساله بود، فرشتگانی که مأمور تنبیه قوم لوط علیه السلام بودند و به شهرهای سدوم می رفتند، شب هنگام به خانه حضرت ابراهیم علیه السلام آمدند تا به او مژده بدهند که برخلاف موازین طبیعی، ساره در همان سن و سال مادر خواهد شد.
خداوند ماجرا را در سوره هود، آیات 69 تا 73 شرح می دهد: «فرستادگان آمدند و مژده داده و سلام گفتند، گفت: سلام بر شما! پس گوساله ای بریان برای آنان مهیا کرد. و چون دید دست آنان به طرف غذا دراز نمی شود، از آنان در دلش بیمناک شد.
آنان گفتند: مترس که ما فرستادگان خدا به سوی قوم لوط هستیم. همسرش ایستاده بود که متبسم گردید، ما به او مژده دادیم اسحاق و پس از اسحاق هم یعقوب است.
گفت: وای بر من! من باردار می شوم در حالی که پیری سالخورده هستم و شوهرم نیز کهنسال است، این چیز شگفت انگیزی است. گفتند: آیا از امر خدا تعجب می کنی؟ رحمت و برکات خداوند بر شما خاندان نبوت است، بدرستی که او ستوده و دارای مجد و عظمت است».
ساره علیهاالسلام در سن 127 سالگی در حبرون (خلیل) از دنیا رفت و در همانجا به خاک سپرده شد.
ساره ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت های ذیل باشد: • ساره همسر حضرت ابراهیم، حضرت ساره علیهاالسلام همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و دختر هادان بن باخور• ساره بنت عبدالله آل قدامه، ساره دختر عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه، از شخصیت های آلِ قُدامه• ساره بنت عمر بن احمد آل قدامه، ساره دختر عمر بن احمد بن عمر، از شخصیت های آلِ قُدامه
...
ساره دختر عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه، از شخصیت های آلِ قُدامه، می باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.
ساره دختر عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه.وی از ابوطاهر سلفی روایت می کرد و ام احمد عایشه بنت عیسی از وی حدیث شنید. در حدود ۶۴۱ق/۱۲۴۳م زنده بود.
کحاله، عمر رضا، اعلام النساء، ج۲، ص۱۳۸، بیروت، ۱۹۸۴م.
 ۱. ↑ کحاله، عمر رضا، اعلام النساء، ج۲، ص۱۳۸، بیروت، ۱۹۸۴م.
منبع
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    
...
ساره دختر عمر بن احمد، از شخصیت های آلِ قُدامه، می باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.
ساره دختر عمر بن احمد بن عمر (د پس از ۷۱۵ق/۱۳۱۵م). وی از ابن عبدالدائم حدیث شنید و روایت کرد و به برخی اجازه داد.
کحاله، عمر رضا، اعلام النساء، ۲، ص۱۳۸، بیروت، ۱۹۸۴م.
 ۱. ↑ کحاله، عمر رضا، اعلام النساء، ۲، ص۱۳۸، بیروت، ۱۹۸۴م.
منبع
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    
...
حضرت ساره علیهاالسلام همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و دختر هادان بن باخور است.
حضرت ساره علیهاالسلام همسر حضرت ابراهیم علیه السلام و دختر هادان بن باخور استو به نقلی دختر «احج» از پیامبران غیرمرسل و مادر حضرت اسحاق علیه السلام و طبق روایتی به واسطه یابی واسطه عموزاده یا دخترخاله حضرت ابراهیم علیه السلام بود. در تورات از او با عنوان «مادر ملت ها» یاد شده است. هنگامی که نمرود در دیانت حضرت ابراهیم علیه السلام عاجز ماند، از او خواست که خاک بابل را ترک کند. حضرت ابراهیم، ساره را هم از آنجا بیرون برد و ابتدا به حران شام رفت و در آن سرزمین ساره را به عقد خویش درآورد و از آنجا به مؤتفکات فلسطین و بعد به مصر رفت. ملک مصر، سنان بن علوان بن عبید بن عولح، وقتی چشمش به ساره افتاد فریفته جمالش شد و دست به سوی او دراز کرد، اما دستش خشک شد و فهمید که به دعای حضرت ابراهیم علیه السلام چنین اتفاقی افتاد، به همین دلیل توبه کرد و گفت که اجازه دارند که آزادانه و با کمال آسایش و آرامش در کشور او زندگی کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام که به واسطه قحطسالی از فلسطین به مصر آمده بود، سالها در مصر ماند. بعد از آن حضرت ابراهیم علیه السلام به فلسطین بازگشت و در محلی به نام «قط» ساکن شد و چون ساره عقیم بود، هاجر را به ابراهیم بخشید و اسماعیل علیه السلام از هاجر متولد شد. در این ماجرا ساره بر هاجر رشک برد و به حضرت ابراهیم خواست که هاجر را از آنجا ببرد. بنابراین حضرت ابراهیم، هاجر و اسماعیل را به مکه برد.
تولد اسحاق علیه السلام
زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام ۱۲۰ سال داشت و ساره ۹۰ ساله بود، فرشتگانی که مأمور تنبیه قوم لوط علیه السلام بودند و به شهرهای سدوم می رفتند، شب هنگام به خانه حضرت ابراهیم علیه السلام آمدند تا به او مژده بدهند که برخلاف موازین طبیعی، ساره در همان سن و سال مادر خواهد شد.خداوند ماجرا را در سوره هود، آیات ۶۹ تا ۷۳ شرح می دهد: «فرستادگان آمدند و مژده داده و سلام گفتند، گفت: سلام بر شما! پس گوساله ای بریان برای آنان مهیا کرد. و چون حضرت ابراهیم علیه السلام دید دست آنان به طرف غذا دراز نمی شود، از آنان در دلش بیمناک شد.آنان گفتند: مترس که ما فرستادگان خدا به سوی قوم لوط هستیم. همسرش ایستاده بود که متبسم گردید، ما به او مژده دادیم اسحاق و پس از اسحاق هم یعقوب است. گفت: وای بر من! من باردار می شوم در حالی که پیری سالخورده هستم و شوهرم نیز کهنسال است، این چیز شگفت انگیزی است. گفتند: آیا از امر خدا تعجب می کنی؟ رحمت و برکات خداوند بر شما خاندان نبوت است، بدرستی که او ستوده و دارای مجد و عظمت است».
پایان عمر
ساره علیهاالسلام در سن ۱۲۷ سالگی در حبرون (خلیل) از دنیا رفت و در همانجا به خاک سپرده شد.
منابع
...
آلِ ابی ساره، خاندان شیعی مشهوری در کوفه که شخصیت های برجسته آن عمدتاً در سده ۲ق/۸م زیسته اند.
این خاندان به فضل و ادب و دیانت و فقاهت شناخته شده است. افراد آن به ابوساره علی منسوبند. از این خاندان عالمان بزرگی برخاسته اند که بیش تر آنان از یاران مورد اعتماد امام شیعه بوده اند.
مدرّس، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۸، ص۴۳۱، تبریز، ۱۳۴۶ش.    
مشهور ترین چهره های این خاندان عبارتند از: ۱. ابوساره علی، ۲. حسن بن ابی ساره، ۳. علی بن ابی ساره، ۴. مسلم بن ابی ساره، ۵. محمد بن حسن، ۶. عبّاس بن علی، ۷. معاذ بن مسلم، ۸. عَمرو (یا عُمَر) بن مسلم، ۹. حسین بن معاذ، ۱۰. یحیی بن معاذ، اینان (جز ابوساره علی) از راویان مشهورند که از امام محمدباقر (علیه السلام) و امام جعفر صادق (علیه السلام) حدیث نقل کرده اند و رجال شناسان شیعی همه آنان را موثّق دانسته اند.
مامقانی، محمدحسن، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج۱۸، ص۳۱۳.    
دو تن از افراد خاندان ابی ساره از شهرت علمی بیشتری برخوردار بودند:
← محمد بن حسن
...
آلِ ابی ساره، خاندان شیعی مشهوری در کوفه بوده است که شخصیت های برجسته آن بیشتر در قرن دوم قمری می زیستند. این خاندان به فضل و ادب و دیانت و فقاهت شناخته شده اند. افراد آن به ابوساره علی منسوب هستند. از این خاندان عالمان بزرگی برخاسته اند که بیشتر آنان، از یاران مورد اعتماد امامان شیعه بوده اند.
مشهورترین چهره های این خاندان عبارتند از:
اینان (جز ابوساره علی) از راویان مشهورند که از امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) حدیث نقل کرده اند و رجال شناسان شیعی همه آنان را موثّق دانسته اند. در میان رجال یاد شده، دو تن از شهرت علمی بیشتری برخوردارند: محمد بن حسن و معاذ بن مسلم.
آلِ ابی ساره، خاندان شیعی مشهوری در کوفه که شخصیت های برجسته آن عمدتاً در سده ۲ق/۸م زیسته اند. یکی از شخصیت های این خاندان، محمد بن حسن بن ابی ساره می باشد.
محمد بن حسن، مشهور به «رُواسی»،
امین عاملی، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۲، ص۸۹، بیروت، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق.    
کسائی و فرّاء نزد وی درس خوانده اند.
قمی، عبّاس، الکنی والالقاب، ج۱، ص۱۹۶، تهران، ۱۳۹۷ق.    
او را آثاری بوده است به نام های: ۱. الفیصل، ۲. معانی القرآن، ۳. التصغیر، ۴. الوقف و الابتداءالکبیر، ۵. الوقف و الابتداءالصغیر، ۶. کتاب الهمز، ۷. اعراب القرآن.
وفات
...

ساره در دانشنامه آزاد پارسی

(یا: سارا؛ در عبری، به معنای شاهزاده خانم) همسر ابراهیم و مادر اسحاق. خداشناس و از اولین گروندگان به ابراهیم بود. در ۲۷سالگی با او ازدواج کرد و نازا بود تا این که به خواست و امر الهی در کهنسالی، اسحاق را به دنیا آورد. سارا کنیز خود هاجر را به شوهرش هبه کرد و او اسماعیل را به دنیا آورد. عمر او را ۱۲۲ یا ۱۲۷ سال شمرده اند. در فلسطین یا شام در شهر حبرون درگذشت و در غار مکفیله مدفون شد.

ساره در جدول کلمات

تله فیلمی ساخته حجت قاسم زاده اصل با بازی امیر آقایی | شاهرخ فروتنیان | ساره بیات و مهران احمدی
تباهی
ساخته افشین صادقی با نقش آفرینی کامبیز دیرباز | اصغر همت | شقایق فراهانی | ساره بیات و سیروس ابراهیم زاده
مقلد شیطان
ساخته جدید آیدا پناهنده با بازی ساره بیات | پژمان بازغی و نوید محمدزاده
ناهید
ساخته در نوبت اکران سعیدآقاخانی با بازی محسن تنابنده | ساره اسدی و پوریا پورسرخ
لامپ صد
ساخته سعید اسدی با بازی بهرام رادان | ساره آرین و جمشید هاشمپور
اواز قو
ساخته سعید اسدی با حضور بهرام رادان | جمشید هاشم پور | ساره آرین و داریوش مودبیان
اواز قو
فیلم در حال اکران عباس رافعی با بازی ساره بیات و امین زندگانی
فصل فراموشی فریبا
فیلمی از سعید اسدی با بازی بهرام رادان | ساره آرین و جمشید هاشم پور
اوازقو
فیلمی از سعید اسدی با حضور رادان و ساره آرین
اواز قو
فیلنم فریدون جیرانی با بازی اکبر عبدی | فرهاد اصلانی | ساره بیات | و شقایق فراهانی
خواب زده ها

ساره را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سارینا ١٧:٣٨ - ١٣٩٥/٠٧/١٠
((ساره )) دختر خاله حضرت ابراهیم خلیل بود. از نظر شرایطى که باید یک زن داشته باشد نظیر نداشت . از اعتدال قامت و زیبائى خیره کننده اى برخوردار بود..
با همه احتیاطى که به عمل مى آورد، هنگامى که ابراهیم از فلسطین وارد مصر شد، مرزداران مصرى توانستند ساره را ببینند، زن و مرد را آوردند و به پادشاه مصر تحویل دادند، به این امید که در قبال آن کار جایزه خوبى از پادشاه خود بگیرند.
پادشاه مصر از ابراهیم پرسید این زن چه نسبتى با تو دارد؟ ابراهیم گفت : او خواهر من است . به این نیت که اولا هر زن با ایمانى خواهر دینى شوهر خود هم هست و ثانیا اگر پادشاه مصر درباره ساره سخن بگوید، براى او که شوهر ساره بود، مصیبت بار و دردناک نباشد و پادشاه تصور کند درباره خواهر ابراهیم که بلامانع است سخن مى گوید نه همسر او! با این وصف ابراهیم ساره را به خدا سپرد و در انتظار عکس العمل خدا نشست .
پادشاه که هنوز رخسار دلفریب ساره را ندیده بود دستور داد او را به حرمسرا ببرند و تحویل زنان دهند تا چنانکه باید بیارایند و چون از هر جهت آماده شد او را خبر کنند. همینکه پادشاه مصر خواست به ساره نظر بیفکند برقى چشمش را خیره کرد و از هوش رفت و به دنبال آن به زمین خورد.وقتى به هوش آمد و باردوم خواست به وى نظرکندبازچشمش خیره شدوازهوش رفت .
پس ازآنکه به هوش آمد دستور دادابراهیم رابیاورند تا درباره ساره از وى توضیح بیشترى بخواهد.وقتى پرسید:توضیح بده این زن چه نسبتى با تو دارد؟ حضرت ابراهیم که فرصت را مناسب دید، فرمود: او همسر من است و اینکه گفتم خواهر من است به این منظور بود که احتمال مى دادم تو نظر سوئى نسبت به او داشته باشى و براى من که شوهراو هستم بیش ازحد ناگوارباشد.
ابراهیم در آن وقت مى دانست که شاه مصر ضربت کوبنده خود را دریافته است و از صدمه اى که دیده است ، توضیح بیشترى مى خواهد هر چه بود این پیشامد ممکن بود براى هر تازه واردى به مصر روى دهد. ولى ابراهیم و ساره که محبوب خدا بودند در این امتحان و پیشامد، پیروز شدند و از هر اتفاق سوئى بر کنار ماندند.
پادشاه مصر دستور داد ساره را با همان لباس و جواهرات به شوى خود ابراهیم تحویل دهند و گفت اجازه دارد که آزادانه و با کمال آسایش و آرامش در کشور او به سر برند.
ابراهیم که به واسطه قحطسالى از فلسطین به مصر آمده بود، سالها در مصر ماند. پادشاه مصر که پى به شخصیت ممتاز ابراهیم و همسرش ساره برده بود، به علاوه دخترى که از خاندان نجیب و محترم مصر بود به رسم آن روز به عنوان مددکار ساره به ابراهیم بخشید. این زن همان ((هاجر)) است که بعدها به پیشنهاد ساره چنانکه گفتیم با حضرت ابراهیم ازدواج کرد و اسماعیل پسر نخستین وى از او متولد گردید.
ابراهیم پس از چندین سال که در مصر اقامت داشت ، چون آثار خشکسالى از فلسطین بر طرف شده بود به آنجا بازگشت و بار دیگر در آنجا رحل اقامت افکند و به کار هدایت خلق همت گماشت . گفتیم که ابراهیم و ساره سالها با هم زندگى کردند ولى صاحب فرزندى نشدند که روزنه امیدى در شبستان زندگیشان پدید آورد و یادگارى از آنان باشد. یازده سال پس از آنکه ابراهیم از هاجر صاحب پسرى شد، خداوند مهربان ساره را نیز بى نصیب نگذاشت و اجر فداکارى و گذشت او را که حاضر شده بود براى خود هوو بیاورد و همسرش از هووى او صاحب فرزندى شود، به او داد.
ابراهیم 120 سال داشت و ساره نود ساله بود. فرشتگانى که ماءمور تنبیه قوم لوط بودند و به شهرهاى ((سدوم )) مى رفتند شب هنگام به خانه ابراهیم در آمدند تا به وى مژده دهند که بر خلاف موازین طبیعى ، ساره در همان سن و سال از وى آبستن خواهد شد و پسرى مى آورد و این اجر اوست که حاضر شد نسل پاک پیامبر خدا باقى بماند ولو از زن دیگر غیر از خود او باشد! خداوند، خود ماجرا را در سوره هود شرح مى دهد.
((فرستادگان آمدند وبه ابراهیم مژده دادند و گفتند: سلام ! ابراهیم گفت : سلام برشما! به دنبال آن ، چیزى نگذشت که گوساله اى بریان براى آنان آورد. همینکه ابراهیم دید دست آنان به طرف غذا دراز نمى شود، از آنان بد گمان شد و ترسى به دل گرفت . فرشتگان گفتند: مترس که ما فرستادگان خدا به سوى قوم لوط هستیم .
در این هنگام زن ابراهیم (ساره که متوجه شد مهمان فرشتگانند) ایستاده بود و فرشتگان را مى نگریست ، خندید! ما به ساره مژده دادیم که فرزندى به نام ((اسحاق )) خواهد آورد و پس از اسحاق هم یعقوب است . ساره گفت : واى بر من ! من مى زایم و حال آنکه پیرى فرتوت هستم و شوهرم نیز کهنسال است چه خبر شگفت انگیزى ؟! فرشتگان گفتند: آیا از اراده خدا تعجب مى کنى ؟این موضوع رحمت وبرکت خدابر شما خاندان نبوت است ، خدایى که همه او راسپاس مى گویند و داراى مجد و عظمت است (21))).
بدینگونه خداوند جهان از ساره بانوى پیرى که هیچ انتظار نمى رفت حامله شود، پسرى به وجود آورد که نام او را ((اسحاق )) نهادند. اسحاق پدر حضرت یعقوب است . لقب یعقوب ((اسرائیل )) بود، پس یعقوب جد انبیاى بنى اسرائیل یعنى موسى و داوود و سلیمان و زکریا و عیسى و یحیى و دیگران است .
این فقط یک معجزه بود وگرنه هیچ علمى نمى تواند بپذیرد که زنى در سن نود سالگى آبستن مى شود. معجزه یعنى انجام کارى حیرت انگیز با اراده الهى که قدرت بشرى از انجام آن به عجز آید.
وقتى ابراهیم دید در سر پیرى صاحب دو پسر زیبا شده است شکر خدا را به جاى آورد و گفت : ((خدا را سپاس مى گویم که در سن پیرى اسماعیل و اسحاق را به من موهبت کرد، آرى خداى من ، دعاى بندگان را مى شنود(22))).
منبع : کتاب زن در قرآن
نویسنده : علی دوانی
|

محمد ١٦:٠٧ - ١٣٩٥/٠٨/٢٣
تا جایی که من مطالعه کردم ساره در ایرانی یعنی زیبایی
|

ساره ١٧:٤٤ - ١٣٩٥/١٢/٠١
تا جایی که من مطالعه کردم ساره در عبری به معنی شاهزاده خانم ، پاک ،خالص و امیره ای من معنی دارد
|

ساره خزلی ٠٥:٢٢ - ١٣٩٦/٠١/١٠
اسمم ساره هست و تحقیقه زیادی که کردم ساره به معنی خونه خدا میباشد.
|

ساره ٢٢:٥٠ - ١٣٩٦/٠٣/١٠
من خونده بودم که این اسم از پرنده ی سار گرفته شده
که سار پرنده ای کوچک و نماد خوشبختی
|

طاهره قاضی ٠٤:٠٩ - ١٣٩٦/٠٦/١٠
من شنیده بودم که ساره به معنای خوشبخت ومسرور میباشد
|

ساره ١٦:١٢ - ١٣٩٦/٠٧/٠٦
ساره به معنای پاک و پاکیزه ,خالص و بی آلایش و امیره ی منه
|

محمود ١٧:٢٧ - ١٣٩٦/٠٨/٠٥
ساره یعنی شادکننده
|

بینام ٢١:٢٢ - ١٣٩٦/١٠/١٠
اسم ساره به معنی امیره من هستش وبه معنای شاهزاده خانم بعضی جاها هم به معنی زن خوش روی وزیبا معنی میشه همچنین درهند به نوعی ازپوشش زنان ساره یا ساری گفته میشه این اسم از اسم نوعی پرنده هم گرفته شده در اعلام به معنی همسر حضرت ابراهیم ومادر حضرت اسحاق هم هست درکل به نظر کم اسم پرمعنا و قشنگی هست و به همه سنی هم میاد وهیچ وقت هم جلف یا قدیمی نمیشه
|

ساره انصاری ٠١:٣٥ - ١٣٩٦/١١/٠٣
ساره شنیدم به زبان ترکی یعنی زرد.و با تحقیقاتم در کل یعنی زیبا
|

فاطمه ١١:١٥ - ١٣٩٦/١١/١٣
ساره یعنی آرامش مطلق،
تمام زیباییها،
انرژی مثبت،
زندگی،
امید به زندگی و و و
|

ساره ٢٠:٤٥ - ١٣٩٦/١١/٢١
تا اونجا که من میدونم و اسم خودمم هست ساره یعنی سپیده دم صبح دم
بعدش من نمیدونم چرا وقتی از معنی اسم گفته میشه نسبت میدن به فلان پیغمر وفلان امام.لطفا اینو نهادینه کنین که معنی اسم ربطی به نسب و فلان خاندان نداره
|

ساره ٢٣:٠٦ - ١٣٩٧/٠١/٠٨
اسم ساره اسم بسیار زیبایی است
و به معنی شاهزاده خانم است
|

ساره فرامرزی ٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠١/٢٣
ساره یعنی مرغک خوش خوان
|

ساره ٠٠:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٢
زیبا و خیره کننده
|

ساره ١٤:٣٦ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠
توی فرهنگ معیین خوندم یعنی پرده
|

ساره ٠٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٣/١٨
به نظر من نام ساره یعنی زیبایی , مهربانی،پاک و خوش اخلاق و نام همسر حضرت ابراهیم هرچند که نام خودم هم ساره
|

ژاکلین ٢٠:٠١ - ١٣٩٧/٠٣/١٩
درست تر اسم سارا.ساره همون سارا هست
|

ملیکاخانم ٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٥
• ساره: خالص، بی آلایش - نامی کردی.
|

احمد ٢٣:٢٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٣
ساره یعنی عشق بابا
|

ساره ١٢:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٧
ساره از سار میاد یعنی خالص و پاک
|

ساره ٢٠:٤٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩
اسم من ساره هستش و به معنیه زیبا ، پاک ، خالص ، ارامش مطلق و امید به زندگی 💜
|

لیلا ٢٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٩
زرد به ترکی sari ميشه ولی سارهsare یه کلمه عبری یا عربیست
|

مامانِ ساره ٠١:١٣ - ١٣٩٧/٠٧/٢٥
ساره یعنی نجیب و پاک، شاهزاده و اصیل. به نظر من بهترین معانیش اینهاست.
|

ساره ١١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٧
ساره یعنی همه چی یعنی زیبایی یعنی بهترین
|

نفس ٠٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٥
ساره اسم زیبایی هس
یعنی مهربانی نجیب
|

ساره ٢١:٣٨ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢
مامانم میگه ساره یعنی خوشحالی
|

ساره ٢١:٤١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢
تا جایی که میدونم ساره یعنی شاهزاده خانم
|

ساره ١٩:٢١ - ١٣٩٧/٠٩/٢٦
مطالعه زیادی ک کردم ..ساره یعنی شاهزاده خانم
|

ساره ١٠:٢٥ - ١٣٩٧/٠٩/٢٨
اسم منم ساره تا جایی که مطالعه کردم ساره به معنی خالص و شاهزاده خانم
|

ساره ١٧:٤٩ - ١٣٩٧/١٠/٠٧
ساره یعنی بی نظیر بی آلایش
|

برفين ١٥:٣٢ - ١٣٩٧/١٠/١٧
ساره اسم همسر حضرت ابراهيم عليه السلام است وبه معنئ شاهزاده خانم است
|

الینا ١٩:٣٦ - ١٣٩٧/١١/١١
نام بسیار زیبایی است و به معنی شاهزاده خانم و یعنی نجیب وپاک و خالص است
|

چکامه ٢٣:١٤ - ١٣٩٧/١١/١١
در زبان پارسی نام پرنده ایی است
کوچکتر از
سار
|

کیانوش ٢١:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/٢٣
به نظر من هرکسی وابسته به اسمش شخصیتش درست میشه پس اگر نظر های دیگری رو بخونین همه جواب هاشون فرق داره پس از چند نفر بخواهید که شما را توصیف کنه نه این که این ور و اونور بگردین
|

حسنا ١١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٣/١٤
ساره :نام همسرحضرت ابراهیم علیه السلام است . به معنای امیره من ، خوشحال کننده ، نویدبخش .
|

ساره ١٥:٥٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٥
ساره ینی پاکی
|

محمدصادق ٠٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨
اولا ساره با سارینا تفاوت دارد ساره تشکبل شده از سا ره. سا خراجی است که حاکم به پادشاه میدهد.ره رضی اله را مخفف ره گویند ره یعنی خشنودی خدا. خراجی که در آن خشنودی خدا هست
|

ساره ٠٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣
ساره فقط یک معنی داردیعنی:ناب.خودمم اسمم ساره هست وخیلی اسمم و دوستدارم
|

حسنا ١٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٤
ساره

- ساره سیرت ؛ آنکه سیرت و خوی ساره دارد. ساره صفات . پسندیده خوی . ستوده خوی :
آسیه توفیق و ساره سیرت است
سیرتش بر انس و جان خواهم گزید.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 171).


آسیه توفیق و ساره سیرت است
ساره را سیاره سیما دیده ام .
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 291).


- ساره صفات ؛آنکه صفات پسندیده ٔ ساره را دارد. ساره سیرت . پسندیده صفات :
ای ساره صفات و آسیه زهد
کس چون تو زبیده سان ندیده ست .
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 76).


- ساره معرفت ؛ آنکه معرفت ساره را دارد.
ای آسیه کرامت و ای ساره معرفت
حوای وقت و مریم آخر زمان شده .
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4169).
|

ساره ١٦:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/١٩
سارا :سارا همسر پيامبر ابراهيم - خالص - پاك - ناب - بي‌ريا

ساره :سَاره همسر پيامبر ابراهيم - شاد و شاد كننده - امير - منتخب
|

ساره ٢١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/١٥
من شنیدم و تحقیق کردم که ساره به معنا خوشحال کننده وزیبا وپاکدامن است
|

ساره ١٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٧
اسم خودم ساره هست تاجایی که تحقیق کردم معنی اسمم شاهزاده خانم هست
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ساره؟   • آبراهام این ایسلام   • اسم ساره   • رفقه   • قطوره   • اسم سارا   • نام همسران حضرت ابراهیم   • هاجر همسر حضرت ابراهیم   • مفهوم ساره   • تعریف ساره   • معرفی ساره   • ساره چیست   • ساره یعنی چی   • ساره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ساره
کلمه : ساره
اشتباه تایپی : shvi
آوا : sAre
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس ساره : در گوگل


آیا معنی ساره مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )