برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1318 100 1

سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه در دانشنامه اسلامی

سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه، از ابزارهای مهم مدیریت نظام اقتصادی کشور، و عنوانی مشترک برای سازمانی که تهیه و تنظیم سندهای برنامه و بودجه کشور و نظارت برآنها را عهده دار است، و قانون حاکم بر روند اجرایی این سازمان می باشد.
کاربرد لفظ برنامه و بودجه در متون اقتصادی کشور، بعد از نهضت مشروطیت در ایران معمول شده است. پیشتر نیز، گونه ای برنامه ریزی مالی برای درآمدها و هزینه ها تحت عناوین «دستورالعمل» و «کتابچه دخل وخرج» معمول بوده است.
برنامه بودجه در دوران مشروطه
نخستین دوره قانون گذاری مشروطه، پس از بررسی مشکلات بسیار مالی کشور، زمینه های تهیه و تنظیم نظام مالیه جدیدی را فراهم آورد، و در دومین دوره قانون گذاری مجلس ایران و در ۱۲۸۹ ش، اولین قانون محاسبات عمومی کشور، که در آن به اصول تهیه و تصویب و اجرای بودجه دولت پرداخته شده بود، از تصویب گذشت و در همان سال اولین بودجه کشور نیز تنظیم شد. علی رغم تلاش های صنیع الدوله، با قتل وی، کار تهیه و تنظیم و تصویب بودجه در کشور به حالت تعلیق درآمد و با هرج و مرج داخلی، تا سال ها بعد، امکان تصویب بودجه فراهم نگردید. با ورود میلسپو، متخصص آمریکایی در علوم سیاسی، به ایران، پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۴ـ ۱۹۱۸) و شروع کار چهارمین دوره قانون گذاری در ایران، تا ۱۳۲۰ ش، همه ساله بودجه دولت ایران تهیه و در مجلس تصویب می شد، ولی از ۱۳۲۲ ش با حضور متفقین در ایران، مجدداً تهیه و تصویب بودجه کشور تا ۱۳۳۴ ش، به مدت دوازده سال، به تعویق اقتاد. با پایان یافتنِ جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹ـ ۱۹۴۵) که به اشغال ایران و شرایط نامساعد اقتصادی انجامیده بود، موضوع برنامه ریزی منظم اقتصاد ایران ـ که در سال های دهه ۱۳۱۰ ش نیز از آن سخن در میان بود ـ به صورت جدی مطرح شد. ازینرو، و به منظور تنظیم «برنامه عمران ملّی»، در ۱۳۲۵ ش هیئت پنجاه نفری برنامه تشکیل شد که بعداً به شورای عالی برنامه تغییر یافت. برنامه پیشنهادی این هیئت، پس از اصلاحات پیشنهادی بانک بین المللیِ ترمیم و توسعه وقت، و به منظور اختصاص وام ۲۵۰ میلیون دلاری برای اجرای آن، در ۱۳۲۸ ش با عنوان «برنامه اول عمرانی» ایران از تصویب مجلس گذشت در ۱۳۲۷ ش نیز سازمان برنامه ایران برای اجرای این برنامه تأسیس شد اما با تحولات ۱۳۲۹ ش بر اثر ملی شدن صنعت نفت ...

سازمان برنامه و بودجه در دانشنامه ویکی پدیا

سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه یک سازمان دولتی ایرانی است که در سال ۱۳۲۷ راه اندازی شد. وظیفه این سازمان، برنامه ریزی و نظارت توسعه ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود، که تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می نمود. این سازمان در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ با سازمان اداری و استخدامی کشور ادغام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تشکیل دادند. این سازمان جدید نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۶ با ادغام با چند معاونت ریاست جمهوری، دو معاونت رئیس جمهور که عبارتند از: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را تشکیل دادند.
حسن مشرف نفیسی
میرزا سید محمد خان سجادی تهرانی
جعفر شریف امامی
اصغر پناهی
احمد ابراهیمی زنگنه
احمدحسین عدل
ابوالحسن ابتهاج
خسرو کمال هدایت کابینه منوچهر اقبال
رضا فلاح کابینه اول جعفر شریف امامی
احمد آرامش کابینه اول جعفر شریف امامی سال ۱۳۳۹
صفی اصفیا کابینه حسنعلی منصور
محمد مهدی سمیعی
خداداد میرزا فرمانفرمائیان کابینه امیرعباس هویدا
عبدالمجید مجیدی کابینه امیرعباس هویدا
حسین کاظم زاده کابینه امیرعباس هویدا
علی هزاره کابینه امیرعباس هویدا
عبدالمجید مجیدی کابینه امیرعباس هویدا
محمد یگانه کابینه جمشید آموزگار
منوچهر آگاه کابینه جمشید آموزگار
مرتضی صالحی کابینه جمشید آموزگار
حسنعلی مهران کابینه جعفر شریف امامی
در ۴ مرداد ۱۳۹۵ و در دولت حسن روحانی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری واستخدامی کشور تجزیه گردید و محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب گردید.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سازمان برنامه و بودجه در دانشنامه آزاد پارسی

(نام جدید: سازمان مدیریت و برنامه ریزی) سازمانی تأسیس شده در ۱۳۲۷ش به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی ایران، و با هدف استقرار نظام برنامه ریزی، بودجه بندی و نظارت برای پیشرفت و توسعۀ سریع، همه جانبه و هماهنگ اقتصادی و اجتماعی کشور، تنظیم و اشاعۀ ضوابط و استانداردهای لازم برای طرح های عمرانی و توسعۀ فعالیت های آماری و همکاری با سازمان های کشور در جهت اجرای اصل عدم تمرکز. مرکز آمار ایران که مسئول گردآوری اطلاعات آماری در سطح کشور است، و سازمان نقشه برداری با وظایفی چون انجام مطالعات نقشه برداری و تهیۀ نقشه ها و نمودارهای جغرافیایی کشور، از سازمان های وابسته به سازمان برنامه و بودجه اند. سازمان برنامه و بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از عمده ترین ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام محسوب می شود و به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری اسلامی انجام وظیفه می کند. وظایف اساسی سازمان برنامه و بودجه بدین قرار است: انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و اجتماعی، پیش بینی منابع کشور به منظور تهیه و تنظیم سیاست ها و برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت و همچنین بودجه های سالانۀ کشور؛ مطالعه و بررسی و انجام امور مربوط به برنامه ریزی در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور، و نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانۀ آن ها؛ تخصیص منابع کشور برای فعالیت های جاری و عملیات عمرانی در چارچوب برنامه ها و سیاست های توسعۀ کشور؛ تهیه و تنظیم بودجۀ کل کشور با همکاری دستگاه های ذیربط، و پیشنهادِ خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجۀ کل کشور به شورای اقتصاد؛ تعیین ضوابط اقتصادی، اجتماعی، فنی و مالی برای ارزیابی فعالیت های انجام شده در دستگاه های اجرایی؛ ارزشیابی کارآیی و عملکرد دستگاه های اجرایی کشور و گزارش آن به رئیس جمهور؛ تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور و پیمانکاران و ارزیابی مداوم فعالیت های آن ها؛ تعیین معیارها، ضوابط و تنظیم اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی؛ تعیین و مشخص کردن وام ها و اعتبارات خارجی مورد نیاز برای برنامه ها و طرح ها (مادۀ ۲۵ قانونِ برنامه و بودجه)؛ اتخاذ روش مناسب برای اخذ گزارش از همۀ دستگاه ها به منظور تهیه و ارائۀ گزارش های جامعِ عملکرد هر دوره از برنامه و انتشار این گزارش ها برای اطلاع عموم؛ تخصیص اعتبارات برا ...

ارتباط محتوایی با سازمان برنامه و بودجه

سازمان برنامه و بودجه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سازمان برنامه و بودجه   • مفهوم سازمان برنامه و بودجه   • تعریف سازمان برنامه و بودجه   • معرفی سازمان برنامه و بودجه   • سازمان برنامه و بودجه چیست   • سازمان برنامه و بودجه یعنی چی   • سازمان برنامه و بودجه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سازمان برنامه و بودجه
کلمه : سازمان برنامه و بودجه
اشتباه تایپی : shclhk fvkhli , f,n[i
عکس سازمان برنامه و بودجه : در گوگل

آیا معنی سازمان برنامه و بودجه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )