برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ساز سیمی که با دست نواخته می شود

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ساز سیمی که با دست نواخته می شود   • مفهوم ساز سیمی که با دست نواخته می شود   • تعریف ساز سیمی که با دست نواخته می شود   • معرفی ساز سیمی که با دست نواخته می شود   • ساز سیمی که با دست نواخته می شود چیست   • ساز سیمی که با دست نواخته می شود یعنی چی   • ساز سیمی که با دست نواخته می شود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ساز سیمی که با دست نواخته می شود
کلمه : ساز سیمی که با دست نواخته می شود
اشتباه تایپی : shc sdld ;i fh nsj k,hoji ld a,n
عکس ساز سیمی که با دست نواخته می شود : در گوگل

آیا معنی ساز سیمی که با دست نواخته می شود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )