برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سامانه عصبی خودمختار

سامانه عصبی خودمختار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
هو
دو سامانه عصبی سمپاتیک که باعث تندی فعالیتهای بدنی میشود وپاراسمپاتیک که موجب کندی فعالیتهای بدنی هست به سامانه عصبی خودمختار یا نباتی معروفند.اولی ادرنالین و دومی استیل کولین وادرنالین کم ترشح میکند.
منبع : فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد اول .
فیزیولوژی پروفسور ارتور گایتون.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سامانه عصبی خودمختار   • مفهوم سامانه عصبی خودمختار   • تعریف سامانه عصبی خودمختار   • معرفی سامانه عصبی خودمختار   • سامانه عصبی خودمختار چیست   • سامانه عصبی خودمختار یعنی چی   • سامانه عصبی خودمختار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سامانه عصبی خودمختار
کلمه : سامانه عصبی خودمختار
اشتباه تایپی : shlhki uwfd o,nlojhv
عکس سامانه عصبی خودمختار : در گوگل

آیا معنی سامانه عصبی خودمختار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )