برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1308 100 1

سامانۀ ارجاع

معنی سامانۀ ارجاع به فارسی

سامانۀ ارجاع
[referral system] [گردشگری و جهانگردی] سامانه ای که ازطریق آن یک مهمانخانه یا یک غذاخوری به معرفی یا ذخیرۀ جا در مهمانخانه یا غذاخوری دیگری می پردازد و کارمزد آن را نیز دریافت می کند

سامانۀ ارجاع را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سامانه نظام مهندسی اصفهان   • نحوه ارجاع کار نظام مهندسی   • سامانه نظام مهندسی تهران   • سامانه جامع نظام مهندسی ساختمان   • سامانه ارجاع کار نظارت تهران   • لیست مهندسین ناظر تهران   • سامانه مهندسین ناظر   • کارتابل نظام مهندسی   • معنی سامانۀ ارجاع   • مفهوم سامانۀ ارجاع   • تعریف سامانۀ ارجاع   • معرفی سامانۀ ارجاع   • سامانۀ ارجاع چیست   • سامانۀ ارجاع یعنی چی   • سامانۀ ارجاع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سامانۀ ارجاع
کلمه : سامانۀ ارجاع
اشتباه تایپی : shlhkۀ hv[hu
عکس سامانۀ ارجاع : در گوگل

آیا معنی سامانۀ ارجاع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )