انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 956 100 1

سام

/sAm/

مترادف سام: بیماری، مرض، ناخوشی، ورم، آسم، سرسام، دوار، خیزران، سمی، زهردار، خطرناک، زهرناک ، آتش

متضاد سام: بی زهر، غیرسمی، آب

معنی اسم سام

اسم: سام
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sām) (در اوستایی) به معنی سیاه، نام خانواده ای ایرانی، (در اعلام) جهان پهلوان ایرانی نواده ی گرشاسب جهان پهلوان پدر زال و جد رستم جهان پهلوان، (در عبری) سام به معنی 'اسم' است و آن نام فرزند ارشد نوح نبی (ع) می باشد - آتش، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان شاهنامه در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی

معنی سام در لغت نامه دهخدا

سام. (اِ) آتش ، چه جانوری که در آتش مسکون میشود او را سام اندر میگویند یعنی اندر آتش و سمندر مخفف آن است. (برهان ) (آنندراج ) (غیاث ) (جهانگیری ). آتش. (الفاظ الادویه ). این اشتقاق عامیانه است ، چه سمندر مأخوذاز «سالامندرا» یونانی است. رک. سالامندرا و سمندر. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). || نام علتی ومرضی است که بعضی آن را ورم دماغی میدانند و سرسام همان است. قال الطبری : هذا الاسم فارسی و تفسیره مرض الرأس و السام عندهم المرض و قال الشیخ هو ورم الرأس. (برهان ). بمعنی ورم و درد. از اینجاست سرسام بمعنی ورم دماغ. (غیاث ). ورم و از اینجاست سرسام و برسام یعنی ورم سر و ورم سینه و بدین معنی مخفف آسام است که لغتی است در آماس یا قلب آماس است و آسامه کسی آماس دارد و آسیمه اماله ٔ او است و بیان او در لغت آسیمه گذشت. (رشیدی ). البرسام هو فارسیة و البر هو الصدر و السام هوالورم و المرض و السرسام ایضاً هو فارسیة و السر هوالرأس و السام هوالورم والمرض. (قانون مقالة الثالثه فی اورام الرأس ص 23 کتاب چ تهران ). صاحب قاموس گوید: سام بفارسی بمعنی بیماری است. چنانکه برسام بمعنی بیماری سینه و سرسام بمعنی بیماری سر : و اگر [ آماس ] اندر غشا باشد که اندرون سینه بدان پوشیده است و سینه را همچون بطانه است یعنی آستری ، آن را برسام گویند یعنی آماس سینه [ از آنکه ] سام آماس است و بر سینه. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).
- برسام ؛ بیماری سینه.
- سرسام ؛ بیماری سر :
دور از تو سَرِسام بسرسام بمرد
وینک سرسوری بعراق آوردند.
کاتبی (از لباب الالباب سعید نفیسی ص 762).

سام. (ع اِ) رگهایی را گویند که از زر و طلا در کان و معدن بهم میرسد. (برهان ) (جهانگیری ). رگ زر. (شرفنامه ٔ منیری ). زر ساده ، یعنی زری که زرگری نشده و مسکوک نیز نگشته است. زر و سیم. (منتهی الارب ). رگ زر و نقره است که بفارسی سام گویند. (الجماهر بیرونی ص 242). رگهای زر در کان. (منتهی الارب ). || زر طلا. (برهان ). زرسرخ. (غیاث ). || مرگ و هلاک. (غیاث ). مرگ. (شرفنامه ٔ منیری ) (منتهی الارب ). || بزبان هندی نام کتابی است. (جهانگیری ). || گوی که بر روی آب گرد آید. || خیزران که درختی است. (منتهی الارب ).

سام. (اِ) در سانسکریت بمعنی حدیث خوش است. (التفهیم ص 62). رجوع به سام بیذ شود.

سام. (اِخ ) عموسام. شخصیت مضحکی است از دموکراسی ایالات متحده ٔآمریکا. نام وی معرف هزل آمیز افراد آمریکایی است.

سام. (اِخ ) گرشاسب به اسم خاندانش سام گرشاسب خوانده شد. (فروردین یشت بندهای 61 و 136). حتی در کتب پهلوی هم گاهی فقط بنام خاندانش (سام ) نامیده شده است. و اکنون او را سام گرشاسب نریمان یا سام نریمان گوئیم. رجوع به مزدیسنای دکتر معین صص 416 و 418 و سام نریمان شود. و گرشاسب در اوستا ساما (سیاه ) نام یک خانواده ٔ ایرانی است. (یسنا 9، 10)(بارتولمه 1571) در روایات پهلوی ما، نام دو تن از دلیران سیستان «سام » است : یکی پدر اثرط که در گرشاسب نامه بصورت «شم » آمده و اصل آن سام است :
ز شم زآن سپس اثرط آمد پدید
وزین هر دو [ از تورک و سم ] شاهی به اثرط رسید.
اسدی (گرشاسب نامه ص 49).
دیگر نواده ٔ گرشاسب و پدر زال. (مزدیسنا ص 413، 417) (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). نام پدر زال هم هست که جد رستم باشد. (برهان ). نام پدر زال زر که بدستان معروف است. (آنندراج ). نام جد رستم. (غیاث ). رجوع به یکزخم شود :
مرا سام یک زخم از آن خواندند
جهانی برم گوهر افشاندند.
بشد سام یک زخم و بنشست زال
می و مجلس آراست ، بفراشت یال
پسر چون ز مادر براین گونه زاد
نکردند یک هفته برسام یاد.
(از شرفنامه ٔ منیری ).
از بخشش و بخشایش بهرام دگر آمد
از مردمی و مردی سام دگر آمد.
رودکی (احوال و اشعار سعید نفیسی ص 670).
سپه کش چو قارن ، مبارز چو سام
سپه تیغها برکشد از نیام.
فردوسی.
تو پور گو پیلتن رستمی
ز دستان سامی و از نیرمی.
فردوسی.
سام و فریدون کجا شدند نگویی
بهمن و بهرام گور و حیدر و دلدل.
ناصرخسرو (دیوان چ عبدالرسولی ص 258).
تو آن ملک داری که نتوان ستد
ز دست تو دستان دستان سام.
سوزنی.
جمشید سام حشمت سام سپهر سطوت
دارای زال صولت زال زمانه داور.
خاقانی.
ملکت چو ملک سام و سکندرنشان و تو
همسان سام و همسر اسکندر آمده.
خاقانی.
عنان باز پیچان نفس از حرام
بمردی ز رستم گذشتند و سام.
سعدی (بوستان ).
و اندر عهد او زال از مادر بزاد و سام او را بینداخت و بعد حالها سام او را بازآورد. (سبک شناسی ج 2 ص 125).

سام. (اِخ ) خلف کیقباد. (فهرست ولف ) :
چو به زاد برزین رستم نژاد
چو سام یل از تخمه ٔ کیقباد.
فردوسی.

سام. (اِخ ) نام یکی از نجبای ایران که معاصر هرمزد بوده. (فهرست ولف ) :
ز شیراز چون سام اسفندیار
ز کرمان چو پیروز گرد سوار.
فردوسی.

سام. (اِخ ) او ارشد اولاد نوح بود که با زوجه ٔ خود در کشتی داخل گشته از هلاک طوفان رهایی یافت و رفتار نیکویی که درباره ٔ پدر بزرگوار خود کرد در سفر پیدایش 9:20 - 27 مذکور است. قوم یهود و آرام و فرس و آشور و عرب از نسل سام میباشند و لغات ایشان را لغات سامیه گویند. (قاموس کتاب مقدس ). پسر نوح است و در عربی نیز بهمین نام خوانند. (برهان ) (آنندراج ). نام پسر نوح است. (غیاث ). نام پسر نوح علیه السلام که بعد از طوفان نوح زنده بود. (شرفنامه ٔ منیری ). نام پسر نوح که پدر عرب است. (منتهی الارب ) :
بی باک و بدخویی که ندانی بگاه خشم
نه نوح را ز سام ونه سام را ز حام.
ناصرخسرو (دیوان چ عبدالرسولی ص 261).
زین در چو درآیی بدان برون شو
درستر چنین گفت نوح با سام.
ناصرخسرو.
بشنو پدرانه ای پسر پندی
این پند که نوح داد سامش را.
ناصرخسرو.
کوس جلالش ز شرق و غرب بجنبید
شکر نوالش ز سام و حام برآید.
خاقانی.
تو جهان خور چو نوح مشکن از آنک
سام بر خیل حام پیروز است.
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 583).
و سیوم میانگی گندم گونانند پسرش را سام. (التفهیم بیرونی ص 195). از سام عجم و عرب آمدند سپیدرویان و مردمان. (سبک شناسی ج 1 ص 369).

سام. (اِخ ) از عمال و کسان عمرولیث که خزانه دار عمرو بود و عمرو خزانه ٔ خود را به او سپرده بود. رجوع به شرح احوال رودکی سعید نفیسی ص 372 و 373 شود.

سام. (اِخ ) از قراء غوطه دمشق است. (معجم البلدان ).

سام. (اِخ ) نام کوهی است در ماوراءالنهر. (آنندراج ) (شرفنامه ٔ منیری ) (جهانگیری ).

سام. (اِخ ) نام کوهی است مر هذیل را. (منتهی الارب ).

سام. (اِخ ) ابن غیاث الدین غور. از جد غوریان است که بعد از عم زاده پادشاه شد و بعراق رفت. (تاریخ گزیده ص 407). رجوع به حبیب السیر شود.

سام. (اِخ ) ابن نوح علیه السلام. بقول بعضی مورخان پیغمبر مرسل است.اکثر انبیاء و جمیع اهل ایران از تخم اویند و او را شش پسر بود. رجوع به تاریخ گزیده ص 27 شود. سام بن نوح را هفت پسر بود مادر وی عموریه از نسل ادریس (ع ) قوم عاد ازنسل ویند. رجوع به حبیب السیر و رجوع به سام شود.

سام. (اِخ ) رکن الدین. از خانواده های اتابکان یزد است که مادر او دختر امیر علاءالدوله علی بوده. رجوع بتاریخ مغول ص 406 و رجوع به فهرست تاریخ افضل بنام بدایعالازمان فی وقایع کرمان شود.

سأم. [ س َءْم ْ / س َ ءَ ] (ع مص ) بستوه آمدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || (اِ) موت ،ترک همزه در آن مشهورتر است. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || (ص ) مکروه. غیر مقبول. (دزی ج 1).

معنی سام به فارسی

سام
نام پسر بزرگ نوح ۴ که نژاد سامی را بدو نسبت دهند . وی با زوجه خود داخل کشتی نوح شد و از طوفان رهایی یافت .
ورم، آماس، مرض، دارای سم، زهردار، زهرناک
( صفت ) ۱ - زهر دار ذوسم . ۲ - سام ابرص .
بستوه آمدن
[GIS] [مهندسی نقشه برداری] ← سامانۀ اطلاعات مکانی
[ گویش مازنی ] /saam/ هرم - گرما
بتشدید میم کریاس و در خلاصه گفته که وی سوسمار است
نام جرم فلک الافلاک
رگیست از طلا در معدن و در معدن در نظام با فاصله های کم
یک نوع آلت موسیقی قدیمی است که معلوم نیست شبه چه آلتی بوده است
دانشمند مجارستانی متولد در تیرنور
قسمی از بیذات و سام بیذ کلمه ایست مرکب از سام بیذ
قلعه ایست در مغرب جبال صنهاجه مضاف الی بنی سنان قبیله ایست که ممکن است از طایفه بربر باشد
آنکه در جلد و چابکی چون سام باشد
آنکه چون سام جنگ کند
نام پهلوانی پدر دستان و جد رستم
[ گویش مازنی ] /saam ghale/ قلعه ای تاریخی در مرتع رستانک، رو به روی گنگرج کلا که از قلاع شناخته شده است
صفوی پسر شاه اسماعیل و برادر شاه طهماسب صفوی ( ف. ۹۴٠ ه.ق. ) . وی در فنون شعر و انشا مهارت داشت و کتاب [[ تحفه سامی ]] که تذکره ایست از شعرا تالیف اوست . در سال ۹۳۹ ه.ق. از طرف برادرش بحکومت خراسان منصوب شد و در سال ۹۴٠ بر برادر شورید و در همان اثنا در گذشت .
معروف بشاه
سام نامه سیفی مثنوی مشهوری است که سیفی شاعر ایرانی در حین محاصره هرات بسال ۷٠۶ ه.ق . بوسیله قشون الجاتیو خان تحت فرماندهی دانشمند بهادر و بوجای بن دانشمند بهادر که خود نیز از جمله ساکنان حصار بوده - بنام جمال الدین محمد سام قائم مقام ملک فخرالدین کرت نظم کرده و آنرا به (( سام نامه )) مسمی گردانید . بنا بادعای سیفی سام نامه مشتمل بر بیست هزار بیت بوده ولی امروز ۵۹ بیت از آن باقی است که در تاریخنامه هرات تالیف سید بن محمد بن یعقوب هروی مندرج است .
یکی از کتب (( ودا )) ( ه.م.) که کتاب مقدس برهمنان هنداست .
بزرگ و شریف باشد
دستان زند دستان پسر سام
[ گویش مازنی ] /baad e saam/ باد گرمی که موجب خسارات فراوان به محصولات کشاورزی گردیده و به خشکه باد نیز معروف است
خداوند سرپوش .
در تداول مطبوعات تعبیری است رمزی و آمیخته به لاغ و فکاهی ممالک متحده امریکا

معنی سام در فرهنگ معین

سام
[ ع . ] (اِ.) سبیکة زر و سیم .
[ ع . ] (اِ.) خیزران (واحد آن سامه ).
(مّ) [ ع . ] (ص .) ۱ - زهردار، ذوسم . ۲ - سام ابرص .
(اِ.) ۱ - بیماری . ۲ - ورم .

معنی سام در فرهنگ فارسی عمید

سام
۱. ورم، آماس.
۲. مرض.
دارای سَم، زهردار، زهرناک.
* سام ابرص: (زیست شناسی) [قدیمی] جانوری شبیه چلپاسه، ماترنگ، ماتورنگ.

سام در دانشنامه ویکی پدیا

سام
سام می تواند به موارد زیر اشاره کند:
سام پسر نریمان
سام پسر نوح
عمو سام لقبی برای آمریکا
مختصات: ۱۳°۳۹′ شمالی ۱°۲۴′ غربی / ۱۳.۶۵۰° شمالی ۱.۴۰۰° غربی / 13.650; -1.400
سام شهری در شهرستان بورزانگا در استان بام در بورکینافاسوی شمالی است و جمعیت آن ۲۰۶۰ نفر است.
مختصات: ۱۳°۲۵′ شمالی ۱°۴۱′ غربی / ۱۳.۴۱۷° شمالی ۱.۶۸۳° غربی / 13.417; -1.683
سام شهری در شهرستان کونگوسی در استان بام در بورکینافاسوی شمالی است و جمعیت آن ۸۱۴ نفر است.
مختصات: ۱۲°۵′ شمالی ۲°۰′ غربی / ۱۲.۰۸۳° شمالی ۲.۰۰۰° غربی / 12.083; -2.000
سام شهری در شهرستان کوکولوگو در استان بولکیمده در بورکینافاسوی غربی مرکزی است جمعیت آن ۱۰۹۹ نفر است.
سام ۴۱ (به انگلیسی: Sum 41) یک گروه راک کانادایی از شهر آژاکس، انتاریو است که در سال ۱۹۹۶ آغاز به کار کرد. ترکیب گروه متشکل از دریک ویبلی (خواننده اصلی، گیتار ریتم)، تام ثکر (گیتار لید، همخوان) و جیسون مک کاسلین (گیتار بیس، همخوان) است. در آوریل ۲۰۱۳ درامر گروه استیو جاچ خروج خود را از گروه اعلام کرد.
سام آنستاد (انگلیسی: Sam Aanestad؛ زادهٔ ۱۶ ژوئیهٔ ۱۹۴۶(1946-07-16)) دندان پزشک، و سیاست مدار اهل ایالات متحده آمریکا است.
سام ادواردز (انگلیسی: Sam Edwards؛ زاده ۱ فوریهٔ ۱۹۲۸(۱۹۲۸-02-۰۱)) یک فیزیک دان اهل بریتانیا بود.
وی همچنین برنده جوایزی همچون مدال پادشاهی و در سال ۱۹۹۵ برنده مدال بولتزمن شده است.
سام اروین (به انگلیسی: Sam Ervin) سناتور سابق عضو حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا بود. وی در سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۷۵ میلادی سناتور ایالت کارولینای شمالی در سنای ایالات متحده آمریکا بود.
سام اسفندیار، طبق شاهنامه، وی مرزبان شیراز بود. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری از مرزبانان ایران برای یاریش به او پیوستند. از جمله از شیراز، سام اسفندیار و از کرمان، بیورد در آذربادگان با خسروپرویز همراه شدند.
فردوسی در بیت زیر، از سام اسفندیار، چنین یاد کرده است:
سام اسماعیل (انگلیسی: Sam Esmail؛ زادهٔ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷(1977-09-17)) یک کارگردان، فیلم نامه نویس، و تهیه کننده مصری-آمریکایی است. از بهترین کار های او می توان به آقای ربات اشاره کرد.
سام الیوت (انگلیسی: Sam Elliott؛ زاده ۹ اوت ۱۹۴۴(1944-08-09)) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا است.
سام اوستین (انگلیسی: Sam O'Steen؛ ۶ نوامبر ۱۹۲۳(1923-11-06) – ۱۱ اکتبر ۲۰۰۰(2000-10-11)) یک تدوین گر اهل ایالات متحده آمریکا بود.
وی برنده جایزه بفتا بهترین تدوین در سال ۱۹۶۷ برای فیلم فارغ التحصیل شده است.
سام اومن (انگلیسی: Sam Oomen؛ زادهٔ ۱۵ اوت ۱۹۹۵(1995-08-15)) دوچرخه سوار اهل پادشاهی هلند است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به تیم سانوب و تیم دوچرخه سواری رابوبانک دولوپمنت اشاره کرد.
سام براونبک (به انگلیسی: Sam Brownback) فرماندار کنونی ایالت کانزاس از حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا است که در تاریخ ۱۰ ژانویه ۲۰۱۱ میلادی به عنوان فرماندار انتخاب شد و تا سال 2015 در این سمت باقی خواهد ماند.
سام بروان(به انگلیسی: Sam W. Brown Jr) (متولد ۲۷ ژوئیه ۱۹۴۳) فعال سیاسی مشهور، رئیس سازمان اکشن در دولت جیمی کارتر و سفیر سازمان امنیت و همکاری اروپا بوده است. وی تحصیلات کارشناسی و دکترای خود را در رشته روابط عمومی در دانشگاه ردلندز به پایان رسانید. سپس با ورود به دانشگاه راتگرز کارشناسی ارشد خود را در رشته حکومت دریافت نمود و متعاقباً دو کرسی در دو دانشکده از دانشگاه هاروارد را از آن خود نمود.
سام بری (انگلیسی: Sam Barry؛ زاده ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۹۲(1992-01-27)) یک تنیس باز اهل ایرلند است.
سام بیرام (انگلیسی: Sam Byram؛ زادهٔ ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳(1993-09-16)) یک بازیکن فوتبال است.
سام بیلی (انگلیسی: Sam Bailey؛ زادهٔ ۲۹ ژوئن ۱۹۷۷(1977-06-29)) یک موسیقی دان است. وی از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
سام پرنیا یکی از متخصصین برجسته در مطالعات علمی مربوط به مرگ و تجربه نزدیک مرگ است. او ابتدا از دانشکده پزشکی Guys and St. Thomas از دانشگاه لندن فارغ التحصیل شد. سپس دکترای خود را در زیست شناسی سلولی از دانشگاه ساوت همپتون دریافت کرد. سام پرنیا مقالات متعددی در مجلات علمی در زمینه ریوی و تجربیات نزدیک مرگ نگاشته و در حال حاضر به فعالیت در بیمارستان های انگلیس و مرکز پزشکی ویل کرنل (Weill Cornell Medical Center) در نیویورک مشغول است و در زمینهٔ ریوی و در بخش مراقبت های ویژه کار می کند. سام پرنیا یکی از منقدین ژورنال پزشکی نیوانگلند (New England Journal of Medicine) است.
پرنیا معتقداست که بعد از ایست مغز و مرگ بالینی، آگاهی ادامه می یابد. او و همکارانش با بیش از ۳۵۰۰ مورد مواجه شده اند که نشان می دهد بعد از مرگ بالینی اگاهی شان واضح بوده است. برخی از این افراد از ترس تمسخر دیگران مایل نیستند درباره تجربیات خود صحبت کنند.
سام پرنیا هنگام کار در بخش مرافبت های ویژه به جمع آوری شواهد بعضی از بیماران از تجربه نزدیک به مرگ در هنگام مرگ بالینی پرداخت و سپس خود تحقیقاتی در این زمینه انجام داد و نتیجه تحقیقاتش را در کتابی به نام What Happens When we Die منتشر کرد. این کتاب در سال ۱۳۸۴ با نام «وقتی می میریم چه می شود؟» ترجمه شد.
در پاییز ۲۰۰۸ پرنیا و همکاران یک تحقیق گسترده موسوم به AWARE Study را آغاز کرد. این تحقیق که بزرگترین تحقیق تکمیل شده پیرامون بررسی علمی پدیدهٔ تجربه نزدیک به مرگ است و چندین محقق در بیمارستان های چندین کشور در آن نقش داشتند بر روی ۱۵۰۰ بازماندهٔ ایست قلبی انجام شد. نتایج تحقیق پس از نهایی شدن در اکتبر ۲۰۱۴ در ژورنال Resuscitation منتشر شد. متأسفانه با وجود گستردگی تحقیق تنیجهٔ آن قاطعانه نبود.
بعدتر پرنیا و همکاران تحقیق دیگری موسوم به AWARE Study II را آغاز کردند که بهبودیافتهٔ تحقیق قبلی است و امید می رود نتایج قاطعانه تری حاصل کند. این تحقیق نیز قرار است در مراکز درمانی مختلف مستقل و بر روی ۱۵۰۰ بازماندهٔ ایست قلبی انجام شود. این تحقیق در مهٔ ۲۰۱۷ نهایی خواهد شد.
سام پرکینز (انگلیسی: Sam Perkins؛ زاده ۱۴ ژوئن ۱۹۶۱(1961-06-14)) یک ورزشکار اهل ایالات متحده آمریکا است.
سام پسر نریمان، پدر زال و پدر بزرگ رستم از تبار گرشاسپ، پهلوان اسطوره ای ایران است. شاید در آغاز جوانی سام صاحب فرزند نمی شد فردوسی این موضوع را تلویحاً در قسمت اندر زادن زال گزارش می کند. زمانیکه زال به دنیا آمد همهٔ موهای سرش سفید بود از دایه گان کسی جرئت نکرد این خبر را به سام بگوید یک هفته خبر مسکوت ماند. عاقبت دایه ای شیردل پیش سام آمد خبر تولّد را به سام گفت و وی بالفور به شبستان آمد و کودک را سپید موی دید بسیار برآشفت.
آتش نشان سام(به انگلیسی: Fireman Sam); (به ولزی: Sam Tân) یک مجموعه تلویزیونی مخصوص کودکان است که در کشور ولز تولید شده و درباره یک آتش نشان است که در یک استگاه آتش نشانی در یک دهکده کار می کند.
آواز سام (به انگلیسی: Sam's Song) فیلمیست محصول آمریکا در سال ۱۹۶۸ ساخته جان برادریک و با بازی رابرت دنیرو می باشد.
مختصات: ۵۰°۰۰′۱۰″ شمالی ۲°۳۹′۱۰″ شرقی / ۵۰.۰۰۲۸° شمالی ۰۲.۶۵۲۸° شرقی / 50.0028; 02.6528
البرت، سام (به فرانسوی: Albert, Somme) یک کامین و dwelling place در فرانسه است که در Canton of Albert واقع شده است.
امامزاده سام مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان جاجرم، بخش جلگه شوقان، دهستان شوقان، روستای ناویا واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۲۲۰۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ام وی کویین سام (به انگلیسی: MV Quinsam) یک کشتی است که طول آن ۸۶٫۸۵ متر (۲۸۴٫۹ فوت) می باشد. این کشتی در سال ۱۹۸۲ ساخته شد.
مختصات: ۴۹°۵۵′۳۸″ شمالی ۲°۱۱′۴۱″ شرقی / ۴۹.۹۲۷۲° شمالی ۲.۱۹۴۷° شرقی / 49.9272; 2.1947
ایلی-سو-سام (به فرانسوی: Ailly-sur-Somme) یک کامین در فرانسه است که در Canton of Picquigny واقع شده است.
تابستان سام انگلیسی: Summer of Sam فیلم ۱۴۲ دقیقه ای در سبک جنایی و درام به کارگردانی اسپایک لی که محصول سال ۱۹۹۹ کشور ایالات متحده است.
جانگ وون-سام (انگلیسی: Jang Won-sam؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۸۳(1983-06-09)) بازیکن بیس بال اهل کره جنوبی است.
Hyundai Unicorns (2006–2007)
وی در مسابقات کشوری و بین المللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۱ مدال نقره شده است.
Woori Heroes·
Heroes (2008–2009)
Samsung Lions (2010–present)
Asia Series MVP (2011)
Korean Series champion (2011)
KBO Win title (2012)
KBO Golden Glove (2012)
الگوریتم چک سام (به انگلیسی: checksum algorithm)، الگوریتمی است که برای بررسی درستی اطلاعات در مقصد استفاده می شود و در شبکه بسیار کاربرد دارد.
برخی از الگوریتم های سادهٔ چک سام، الگوریتم ۸، ۱۶، ۳۲ و ۶۴ بیتی و CRC۳۲ - CRC۱۶ بیتی هستند. چک سام بر اساس هر الگوریتمی که باشد تعداد بیت های (Bit) آن تقسیم بر ۸ برابر با تعداد بایت (Byte) می شود. این اصطلاح از ترکیب دو واژه «Check» به معنی مقایسه و تطبیق و «Sum» به معنی مقدار ایجاد شده است.
خاندان رستم یا خاندان سام از مهمترین خاندان های ایرانی در شاهنامه فردوسی است. این خاندان مرزبان سیستان هستند و در بسیاری از جنگ های ایران حضور دارند.
دوباره بنواز، سام (انگلیسی: Play It Again, Sam) یک فیلم کمدی رمانتیک و نقیضه به کارگردانی هربرت راس است که در سال ۱۹۷۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به وودی آلن، دایان کیتن و تونی رابرتس اشاره کرد.
روستای سام، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
سابمارین کلاس سام (به انگلیسی: Som-class submarine) یک کلاس از زیردریایی است که طول آن 20 m می باشد.
ژاله سام (زاده ۱۳۲۸ در تهران) بازیگر سینمای ایران بود.
او پس از دریافت مدرک دیپلم متوسطه به بازیگری روی آورد و پس از ایفای نقش در چند فیلم در سال ۱۳۵۵ از بازیگری کناره گیری نمود.
سیدنی سام (انگلیسی: Sidney Sam؛ زاده ۳۱ ژانویهٔ ۱۹۸۸(1988-01-31)) یک بازیکن فوتبال اهل آلمان است.
شری سام (انگلیسی: Sherri Saum؛ زادهٔ ۱ اکتبر ۱۹۷۴(1974-10-01)) یک هنرپیشه اهل ایالات متحده آمریکا است. وی از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
عمو سام (به انگلیسی: Uncle Sam) نماد شخصیتی و تجسم ملیت برای دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است.
این نماد از سال ۱۸۱۲ میلادی تا کنون مورد استفاده بوده است.
دهنت سرویس و بعد بقیه (دهنت سرویس!!! و بعد بقیه) آلبومی از گروه موسیقی آورکیل است که در سال ۱۹۹۶ دوباره منتشر شده است.
فلورا سام (متولد ۱۲ آبان ۱۳۴۴ در شیراز) بازیگر و نویسنده تلویزیون و تئاتر ایرانی است.
قلعه سام، این قلعه در ۴ کیلومتری سکوهه قرار دارد شکل قلعه مستطیل شکل است و دارای دیوارهای پهن و بزرگ خشتی و گلی و همچنین دارای دروازه و برج های متعدد است.
کلنل تیت انگلیسی و والترسرویس آمریکایی از این قلعه بازدید کرده اند. به گفته کلنل تیت در سده نوزدهم، نهری از نزدیک این قلعه جاری و به طرف دهکده ورمال ادامه داشته است. بر اثر کاوش باستان شناسان، در طبقه زیرین این بنا نوشته ای یونانی متعلق به دوران پارت ها کشف شده است.طبقه بالایی این بنا متعلق به دوران ساسانی است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سام در جدول کلمات

از فیلمهای سام مندس
جاده تباهی
بازیگر زن فیلم سام و نرگس
اکرم محمدی
ساخته به تازگی اکران شده کریم آتشی با بازی لاله اسکندری | سام درخشانی و شراره دولت آبادی
نطفه شوم
ساخته ترسناک سام ریمی با نام اصلی شیطان مرده
کلبه وحشت
ساخته خسرو هریتاش در سال 55 با بازی بهروز وثوقی | عزت ا••• انتظامی | ژاله سام و جمشید گرگین
ملکوت
ساخته مرحوم سیدعلی سجادی حسینی با بازی فرامرز قریبیان | سام قریبیان | رامبد شکرابی و زنده یاد منوچهر حامدی
ترانزیت
ساخته مصطفی کیایی با بازی مصطفی زمانی | هانیه توسلی | میلاد ک یمرام | محسن کیایی و سام قریبیان
خط ویژه
ساخته کریم آتشی در سال 87 با بازی لاله اسکندری | سام درخشانی | جمشید هاشم پور و محمد کاسبی که به تازگی پروانه نمایش گرفته است
نطفه شوم
سریال نوروز امسال شبکه تهران بود به کارگردانی فلورا سام و با بازی محمدرضا شریفی نیا | گوهرخیراندیش | برزو ارجمند و علی صادقی
ما فرشته نیستیم
سریالی از رضا کریمی با بازی حمیدرضا پگاه | سعید پورصمیمی | فلورا سام | گوهر خیراندیش | فردوس کاویانی و سپند امیرسلیمانی
شبی از شبها

معنی سام به انگلیسی

inflammation (اسم)
سوزش ، التهاب ، احتراق ، اماس ، سام ، شعله ور سازی
swelling (اسم)
خیز ، ورم ، سام
infectious (صفت)
ساری ، واگیر ، مسری ، فاسد کننده ، عفونی ، سام
pestilential (صفت)
سام ، وابسته به طاعون یا افت

سام را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سام

سام ١٦:١٠ - ١٣٩٥/١٠/١٢
پسر حضرت نوح
|

امیر ٠١:٥٩ - ١٣٩٥/١٢/٠٧
آتش, جد رستم. زهر دار و خطرناک, پسر ارشد نوح و جد اول نیمی از دنیا, سیاه
|

سعید ٢٣:٠٣ - ١٣٩٥/١٢/٢٢
پدر زال...آتش.......اسمی زیبا و کاملا ایرانی
|

ابراهیم ١٢:٣٧ - ١٣٩٦/٠١/٢٢
در ریشه شناسی عالمانه ای که دکتر بهمن سرکارتی بیان داشته است سام به معنی چالشگر و کوشا می باشد.
|

سام ١٤:٥٦ - ١٣٩٦/٠٣/٢٢
این نام به معنای مرد ، مرد سیاه چهره و خود کلمه ی سیاه میباشد و نامی اصیل ایرانی و بسیار زیبا است
|

مرادی ٠٧:٥٨ - ١٣٩٦/٠٩/٢٠
این اسم معنی خوبی ندارد و به معنی درد بی درمان میباشد . مانند سرسام
|

الهام ٠١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٣/١٦
همچنین به معنی سخن و حدیث خوش میباشد
|

مینا ١٣:١١ - ١٣٩٧/٠٨/٠٧
سام به معنی آتش و آتش نیز از چهار عنصر اصلی دنیا و مظهر پاکی است
|

سینا ١٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩
اتش خو،کسی که در شرایط سخت سر سخت تر میشود،و وجودش لازم است.
|

نازنین ٢٢:٢٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٤
۱.نامدار، نامی، مشهور.
۲. پهلوان، یل
نام پهلوانی ایرانی در شاهنامه
|

علی ١٤:٠٢ - ١٣٩٧/١١/١٥
معنی سام ننی آتش سیاه
|

شهاب ١٥:٠٣ - ١٣٩٧/١١/١٧
سام به معنی مرگ میباشد و به نظر من اسامی بهتری هست برای گذاشتناسم تا این اسمی که انقدر بیخود و پرد دردسر میباشد
|

زهرا ٠٢:١٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٣
به نظرم يعني شجاع و اسم از شاهنامه و يعني اتش
|

سارا ٠٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠١/١٤
سام‌یک پهلوان نامی ایران بوده یعنی درد ومرض واینا چیه که نوشتین
|

شهناز ١١:٠٩ - ١٣٩٨/٠١/١٦
سام یعنی درخشنده و ریشه ایرانی داره و تو شاهنامه هم اورده شده درد و مرض و سر سام و اینا چیه.
|

مریم احمدی ٢٠:١٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٤
سام پسر حضرت نوح ک با حضرت نوح وارد کشتی شد و پیامبرها از نسل سام هستن . ب معنای داستان خوش هم هست
|

هيلدا ١٦:٤٠ - ١٣٩٨/٠١/٢٥
به نظرم يعني عشق و اتش دليل زندگي
|

سام ٠٠:١٦ - ١٣٩٨/٠١/٢٦
سام یعنی استعداد یعنی اقتدار یعنی مرگ یعنی جنگ یعنی انتها یعنی باید بهش بکنی اِتکا
|

سام ١٢:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٢٦
معنای سام شجاعت و پهلوانیه همونطور که در شاهنامه یاد شده ازین صفت شخصیتش،
|

محبوبه ٢٣:٤٢ - ١٣٩٨/٠١/٢٨
سام نبی پسر حضرت نوح و جد پیامبر اسلام است یعنی رسالت ازادم و سام به پیامبر ما رسید .سام در شاهنامه جد رستم میباشد که مردی قوی هیکل بوده
|

فریبا ٢٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٨
سام نام خوبیه امیر سام به معنی پادشاه اتش است
|

سحرناز ٠٥:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٢
سام یعنی پهلوان نامدار ایران زمین یعنی اتش زیباترین و اصیل ترین اسم پسر ایرانی قسنگتر از اسم سام ندیدم که برا پسرم بذارمش
|

ارام ١٥:٢٠ - ١٣٩٨/٠٢/١٥
سام یه اسم باکلاس و اصیل ٫ اسم پهلوان شاهنامه
|

محمد ٢١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٢٤
سام اسم زیبایی است هم اسم اصیل ایرانی است هم با تلفظ sam تو کشورای خارجی ازش استفاده میشه و فوق العاده جذاب وباکلاس
|

حسین ٠٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦
لطفا تحریف نکنید اسم وسام ریشه اسم عربی هست
وسام = به عربی یعنی مدال افتخار
و واژه های مشابه دارد به عربی
وسیم=یعنی خوش صورت و زییا
وساس= شکاک . توهمی
|

کارن ١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٣/١٦
سام جهان پهلوان ایرانی پهلوان شاهنامه یک اسم اصیل که فردوسی بزرگ توشاهنامه اش جز اسمهای زیبایی که میشداستفاده کردش
|

هادی ١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٤/١١
سام لقب پسربزرگ نوح بوده،نسبت به دیگر برادرانش زهرناکتر بوده که مشهوربه این لقب شده(اسم فاعل ازکلمه سم میباشد)
|

سام ٠٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٤/١٩
در اول که اسم سام تاریخی هست و جد رستم
دوم همون موضوع نوح و پسر اول نوح هست
سوم اسم لاکچریه
چهارم به معنای اتش قدرت و شجاعت هست
خوبیش هم اینه که اسم خودم سامه
|

سام ٢٣:٤١ - ١٣٩٨/٠٤/٢٠
من موندم به اون فردی که میگه سام اسم عربی هس داداش من چرت و پرت نگو که داداش اسم سام قبل از به وجود اومدن کلمات وقواعد عربی بود حالا نمیدونم شاید شما اومدی گفتی حضرت نوح عرب بوده🤣
|

آزاده ٠٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٣
سام: اسم اصیل ایرانی، در شاهنامه پدربزرگ رستم
آتش که مظهر پاکی است
بزرگمرد
پهلوان
سخن نیکو
شنیده خداوند( مخفف ساموئل)

پی نوشت: دوستانی که هر چی معنی ناخوب رو ردیف کردن در نظر داشته باشید اون واژه مد نظر شما که ریشه عربی هم دارد �سمم� م به تشدید است نه این نام اصیل پارسی.
|

پیشنهاد شما درباره معنی سامنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سام   • لوازم خانگی سام   • اسم سام   • سامانه سام   • سام پسر نوح   • سام نریمان   • سام خواننده   • اهنگ سام   • مفهوم سام   • تعریف سام   • معرفی سام   • سام چیست   • سام یعنی چی   • سام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سام
کلمه : سام
اشتباه تایپی : shl
آوا : sAm
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس سام : در گوگل


آیا معنی سام مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )