برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1310 100 1

سبب نزول

سبب نزول در جدول کلمات

ســبب نزول رحمت الهی بر انســان می شود
نماز

سبب نزول را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سبب نزول   • مفهوم سبب نزول   • تعریف سبب نزول   • معرفی سبب نزول   • سبب نزول چیست   • سبب نزول یعنی چی   • سبب نزول یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبب نزول
کلمه : سبب نزول
اشتباه تایپی : sff kc,g
عکس سبب نزول : در گوگل

آیا معنی سبب نزول مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )