انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1016 100 1

سبز

/sabz/

مترادف سبز: اخضر، خضرا ، تازه، تر، خرم، شاداب ، شاد، شمشیر، خنجر، بنگ، سبزه، سبزه چهره، گندم گون، اسمر، معشوق

متضاد سبز: احمر، پژمرده، خشکیده

معنی سبز در لغت نامه دهخدا

سبز. [ س َ ] (ص ) پهلوی سپز «بندهش 140»، گیلکی «سبز» ، فریزندی و یرنی و نطنزی «سوز» ، سمنانی و سنگسری «سوز» ، سرخه ای «سوز» ، لاسگردی «سوز» ، شهمیرزادی «سبز» ، اشکاشمی «سبز» ، اورامانی «سئوز» ، کردی «سوز» ، طبری «سوز» ، مازندرانی کنونی «سوز« » واژه نامه 449». هر چیز که رنگ آن مانند رنگ علف و برگهای درخت در فصل بهار باشد. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). رنگی میان سیاهی و زردی و چون سیاه را با زرد در آمیزند سبز گردد. (از بحر الجواهر). یکی از الوان سبعه و آن رنگی است مرکب از زرد و کبود. (مؤلف ). رنگی معروف. (آنندراج ). خضراء. اخضر. خضر. (ترجمان القرآن ) (منتهی الارب ) (دهار). خضیر. (منتهی الارب ) :
رویش میان حله ٔ سبز اندرون پدید
چون لاله برگ تازه شکفته میان خوید.
عماره ٔ مروزی.
دو چشمش کژ و سبز و دندان بزرگ
براه اندرون کژ رود همچو گرگ.
فردوسی.
کجا شد زمین سبز و آب روان
چنان چون بود جای مرد جوان.
فردوسی.
تا مورد سبز باشد چون زُمْرُد
تا لاله سرخ باشد چون مرجان.
فرخی.
زرد ودرازتر شده از غاوشوی خام
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه.
لبیبی.
تادر این باغ و درین خان و درین مان منند
دارم اندر سرشان سبز کشیده سلبی.
منوچهری.
سبز بودند یکایک چه صغیر و چه کبیر
کردشان مادر بستر همه از سبز حریر.
منوچهری.
گرچه خاک و آب سبز و تازه نیست
سبز از آب و خاک شد تازه سذاب.
ناصرخسرو (دیوان چ تقی زاده ص 45).
اندر ایوانش روان یک چشمه آب
با درخت سبز برنا دیده ام.
خاقانی.
|| هر گیاه شاداب و تر و تازه. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ).
- سرسبزی ؛ شادابی و تر و تازه بودن :
جهان سبز دید از بسی کشت و رود
بسرسبزی آمد بدانجا فرود.
خاقانی.
- سر کسی سبز بودن ؛ کنایه ازسلامت و شاد بودن :
بدان تا تو پیروزباشی و شاد
سرت سبز بادا دلت پر ز داد.
فردوسی.
سرت سبز باد و دلت شادمان
تن پاک دور از بد بدگمان.
فردوسی.
سرش سبز باد و تنش بی گزند
منش بر گذشته ز چرخ بلند.
فردوسی.
خواجه را سر سبز باد و تن قوی تا بر خورد
زین همایون بوستان کاین خواجه را اندرخور است.
فرخی.
سر تو ز شادی همه ساله سبز
سر دشمن تو ز غم پرخمار.
فرخی.
شاه را سر سبز باد و تن جوان تا به ز من
شاعران آیندش از اقصای روم و حد چین.
منوچهری.
سر تو سبز باد و روی تو سرخ.
؟ (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 389).
نخواهی که مردم بصدق و نیاز
سرت سبز خواهند و عمرت دراز.
سعدی (بوستان ).
سرت سبز و دلت خوش باد جاوید
که خوش نقشی نمودی از خط یار.
حافظ.
رجوع به سرسبز و سرسبزی شود.
|| بمجاز بمعنی شاد. خرم :
دست میزد چون رهید از دست مرگ
سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ.
مولوی.
|| بر بنگ نیز اطلاق کنند. (رشیدی ). بنگ و آن را سبزه و سبزک نیز خوانند. (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). رجوع به سبزه شود. || معشوق ملیح. (غیاث ) :
گوگرد سرخ خواست ز من سبز من پریر
امروز اگر نیافتمی روی زردمی.
منجیک ترمذی (از المعجم فی معاییر اشعار العجم ص 376).
- خط سبز ؛ سبزه ٔ نورسته بر گرد صورت. موی تازه رسته بر چهره. ریشی که تازه بر آمده باشد :
سعدی خط سبز دوست دارد
پیرامن خد ارغوانی.
سعدی (طیبات ).
ای نقطه ٔ سیاهی بالای خطسبزش
خوش دانه ای ولیکن بس بر کنار دامی.
سعدی (طیبات ).
آن نقطه های خال چه موزون نهاده اند
وین خطهای سبز چه شیرین کشیده اند.
سعدی (بدایع).
- سبزان ؛ معشوقان سبزرنگ. (غیاث ) (آنندراج ).
- سبزان چمن ؛ کنایه از درختان. (غیاث ) (آنندراج ).
- سبز بودن :
از مهر او ندارم بی خنده کام و لب
تا سرو سبز باشد و بار آورد پُده.
رودکی.
- سبزبوم ؛ آنچه متن آن سبز باشد :
هر درختی پرنیان چینی اندر سر کشید
پرنیان خردنقش سبزبوم لعل کار.
فرخی.
- سبز تشت ؛ کنایه از آسمان. (آنندراج ) :
زاده ٔ خاطر بیار کز دل شب زاد صبح
کرد درین سبزتشت خانه ٔ زرین غراب.
خاقانی.
- سبز جای ؛ جای سبز :
بسان بهشتی یکی سبز جای
ندید اندرو مردم و چارپای.
فردوسی.
یکی باغ خوش بودش اندر سرای
چو آن اندر آمد بدان سبز جای.
فردوسی.
- سبز دریا ؛ دریای سبز، و متقدمان رنگ آب دریا و آسمان را که آبی بود سبز میشمردند :
در آن سبز دریا چو گشتند باز
بیابان گرفتند و راه دراز.
فردوسی.
|| (اِ) سفجه. کاله. (صحاح الفرس ). کالک. کمبزه. کمبیزه. || مجازاً، شمشیر. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). || مجازاً، خنجر. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). || نام آهنگی است در موسیقی. رجوع به آهنگ شود.

سبز. [ س َ ](اِخ ) نام شهری است در توران در نواحی سمرقند. (غیاث ). قریه ای است 52 کیلومتر در جنوب شرق شین دند مربوطبولایت هرات که بخط 62 درجه و 9 دقیقه و 46 ثانیه ٔ طول البلد شرقی و 33 درجه و 6 دقیقه و 47 ثانیه ٔ عرض البلد شمالی واقع است. (فرهنگ جغرافیایی افغانستان ص 393). رجوع به حبیب السیر ج 3 چ تهران ص 602 شود.

سبز. [ س َ ] (اِخ ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان میانه واقع در 7 هزارگزی خاور میانه و در مسیر شوسه ٔ خلخال به میانه. هوای آن معتدل. دارای 784 تن سکنه است.آب آنجا از چشمه و آب باران تأمین میشود. محصول آن غلات ، برنج ، پنبه ، حبوب و شغل اهالی زراعت و گله داری. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).

سبز. [ س َ ] (اِخ ) نام شهر کش است. رجوع به کش و رجوع به فهرست حبیب السیر ج 3 شود.

معنی سبز به فارسی

سبز
هرچیزی که برنگ برگ درخت وگیاه تازه باشد، ازترکیب، رنگ آبی ورنگ زردبدست می آید
( صفت ) ۱ - هر چیز که رنگ آن مانند علف و برگهای درخت در فصل بهار باشد . توضیح سبز یکی از رنگهای فرعی است ولی در عکاسی اصلی است و آن رنگی است که از ترکیب دو رنگ اصلی زرد و آبی بدست آید . یا سبز سیر . اگر زرد و آبی بسیار سیر را با هم مخلوط کنند سبز سیر به دست آید . یا سبز علفی . اگر زرد و آبی را طوری مخلوط کنند که زرد آن بیشتر باشد علفی میشود . ۲ - شاداب تر و تازه ( درخت و جز آن ) مقابل خشک . ۳ - شمشیر . ۴ - خنجر ۵ - سبز چهره . ۶ - معشوق . یا خط سبز . موی اندک که بر پشت لب و روی نوجوانان روییده شود .
دهی است از بخش مرکز شهرستان میانه
موضعی است بفاصله ۹۷ . ۵ کیلومتر در شمال شهر
دهی است از دهستان یک مهه بخش مسجد سلیمان شهرستان اهواز
طحلب
۱ - آخری که در آن علف سبز جهت چارپایان آماده باشد . ۲ - آسمان .
مراد اسبانی اند که بطریق دعا و ثنا آنها را بسبز آخوران یاد کرده
یکی ازالحان باربدی است .
( صفت ) برنگ سبز
( صفت ) برنگ سبز
لحنی است از الحان باربدی سبزه در سبزه ( ه.م.) .
۱ - تن انسان بدن آدمی . ۲ - آسمان . ۳ - بهشت .
لحنی از موسیقی .
قریه ایست بفاصله ۳۴ هزار و پانصد گزی در غرب شهر فیض
( صفت ) شوم قدم نامبارک بدیمن مقابل سپید پا .
گردی سبز رنگ است برای دفع حشرات
بهار فصل ربیع .
کنایه از آسمان
( صفت ) ۱ - کسی که جامه سبز در بر کند. ۲ - اهل ماتم سوگوار . ۳ - درخت پر برگ. ۴ - زاهد . ۵ - فرشته . یا سبز پوشان بهشت حوران بهشتی . یا سبز پوشان فلک . فرشتگان
مرکز بلوک علامرودشت در ناحیه دشتی
عمل سبز پوشیدن
کنایه از معشوق سبز رنگ ملیح
کنایه از روزگار

معنی سبز در فرهنگ معین

سبز
(سَ) [ په . ] (ص .) ۱ - رنگی که از ترکیب آبی و زرد به دست می آید. ۲ - تر و تازه ، شاداب .
(بِ سَ) (اِمر.) نوعی بیماری چشم که باعث درد کرة چشم و محدود شدن میدان دید می شود.
(بَ گِ سَ) (اِمر.) مجازاً هدیة کوچک و ناچیز.

معنی سبز در فرهنگ فارسی عمید

سبز
۱. هر چیزی که به رنگ برگ درخت و گیاه تازه باشد.
۲. (اسم) رنگی که از ترکیب رنگ آبی و رنگ زرد به دست آید.
* سبز شدن: (مصدر لازم)
۱. به رنگ سبز درآمدن، رنگ سبز به خود گرفتن: آبی که ماند در ته جو سبز می شود / چون خضر زینهار مکن اختیار عمر (صائب: لغت نامه: سبز شدن).
۲. [مجاز] روییدن گیاه، برآمدن گیاه از زمین.
۳. [مجاز] برگ درآوردن درخت: هوا مسیح نفس گشت و خاک نافه گشای / درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد (حافظ: ۳۵۸).
* سبز کردن: (مصدر متعدی)
۱. رنگ سبز به چیزی زدن، به رنگ سبز درآوردن.
۲. [مجاز] رویانیدن، کاشتن و رویانیدن گیاه: یک زمان چون خاک سبزت می کند / یک زمان پر باد و گَبْزت می کند (مولوی: ۵۴۵).
آبی که به واسطۀ وجود خزه ها و گیاه های ذره بینی سبزرنگ شده باشد، آب سبز.
آسمان.
آسمان.

سبز در دانشنامه اسلامی

سبز
سبز از جمله رنگ ها می باشد.
سبز از رنگهای ترکیبی می باشد، مانند رنگ برگ درختان.
رنگ سبز در باب حج
از عنوان رنگ سبز در باب حج نام برده‏اند.
احرام در لباس سیاه مکروه است. به تصریح برخی، احرام در هر لباس رنگی جز لباس سبز کراهت دارد.
سبز در دانشنامه ویکی پدیا

سبز
سَبز، رنگی است دارای گونه های بسیار زیاد که همگی در طول موج حدود ۵۲۰ تا ۵۷۰ نانومتر قرار دارند. سبز یکی از رنگ های اصلی افزوده به شمار می رود. مکمل این رنگ سرخابی است.
آزمون کوررنگی قرمز-سبز (به فارسی)
فهرست رنگ ها در اچ.تی.ام.ال-وبگاه مدرسه اچ.تی.ام.ال
افرادی که دچار کوررنگی قرمز-سبز هستند، می توانند تفاوت این دو رنگ را تشخیص دهند؛ ولی آن ها را به رنگی دیگر می بینند؛ برای نمونه سبز روشن را زرد و سبز تیره را قهوه ای می بینند.
بسیاری از مواد معدنی رنگ سبز دارند برای مثال می تواند به زمرد اشاره کرد که سبزی آن به دلیل وجود کروم آن است. جانورانی نظیر قورباغه ها، مارمولک ها و دیگر خزندگان و دوزیستان و انواعی مختلفی از ماهی ها، حشرات و پرندگان در طبیعت سبز رنگ هستند. اما بیشترین استفاده کنندگان از رنگ سبز در طبیعت گیاهان هستند که به علت وجود ماده کلروفیل که عامل ایجاد فرایند فتوسنتز در آنهاست سبز به نظر می رسند. در واقع بسیاری از حیوانات با استفاده از رنگ سبز خود را در بین گیاهان استتار می کنند.
از نظر فرهنگی رنگ سبز معانی گسترده و در برخی موارد متناقضی دارد. در برخی فرهنگ ها سبز نماد امید و پیشرفت است در حالی که در برخی دیگر نماد مرگ، بیماری و شیطان است. اما به طور کلی در بیشتر آن ها سبز تداعی کننده طبیعت است. برای مثال در اسلام اعتقاد بر این است که بهشت مکانی سرسبز است و این یکی از دلایل استفاده گسترده از رنگ سبز در فرهنگ اسلامی است. سبز همچنین به خاطر رابطه اش با طبیعت به عنوان نماد اصلاح، حاصلخیزی و تجدید حیاط نیز مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه گروه های سیاسی از رنگ سبز به عنوان نمادی از حفاظت محیط زیست و عدالت اجتماعی بهره می گیرند. رنگ سبز، از رنگ های استاندارد زبان نگارش صفحات وب، اچ.تی.ام. ال، است و می توان آن را با درج نام انگلیسی آن(green)، به کار برد.
عکس سبز
سبز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سبز (فیلم)
سبز (میانه)
سبز (نیک شهر)
«سبز» (انگلیسی: The Green (film)) یک فیلم است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جیسون باتلر هارنر، شاین جکسون، ایلیانا داگلاس، و جولیا اورموند اشاره کرد.
۳۰ آوریل ۲۰۱۱ (۲۰۱۱-04-۳۰) (USA Film Festival)
سبز یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان قافلان کوه غربی بخش مرکزی شهرستان میانه واقع شده است. نام اصلی این روستا سبیز می باشد که به عنوان سبز شهرت دارد، روستای سبز یکی از بزرگترین روستای شهرستان میانه است. در مجاور این روستا، روستای ارباط می باشد.روستای سبز به دلیل موقعیت جغرافیایی و همچنین وجود نیروی کار فراوان موقعیت خوبی برای توسعه و همچنین تبدیل شدن به شهر را داراست. امابعلت نبودحمایت ازسوی مسئولین این روستابه شهرتبدیل نمیشودهمچنین این روستابعد از روستای گلنگدرنزدیکترین روستابه شهرستان میانه می باشدیعنی حدود۵کیلومترازمرکزمیانه فاصله دارد. دارای بیش از 950 خانوار می باشد، این روستا امکانات رفاهی ورزشی ازقبیل (باشگاه بدنسازی وسالن فوتبال وغیره) رادارامی باشد. اصلی ترین مشخصه این روستا و صنایع دستی آن جارو و برنج می باشد که شهرت کشوری به این روستا بخشیده است و درآمد بخش عمده ای از مردم این منطقه از این طریق تأمین می شود.
مهمترین اثر دیدنی این روستا مزار سید مصطفی می باشد که علی رغم اینکه سال ها از رحلتش می گذرد ولی بیش از پیش مورد توجه اهالی معتقد منطقه می باشد و هر پنجشنبه صدها و شاید هزاران زائر از اهالی سبز و ارباط و شهر میانه و حتی سایر روستاهای شهرستان میانه برای زیارت و نذر و نیاز بر سر مزارش حاضر می شوند و با همت عالی توانسته اند زیارتگاه و حسینه ای در خور بر سر مزارش احداث کنند. سید مصطفی درسال۲۳/۹/۱۳۴۶ دار فانی را وداع گفتند.
سبز (نیک شهر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
این روستا در دهستان مهبان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۴۰ نفر (۳۴خانوار) بوده است.
سبز اس (به انگلیسی: Green S) با فرمول شیمیایی C۲۷H۲۵N۲NaO۷S۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۹۱۵۲۵ است. که جرم مولی آن ۵۷۶٫۶۲ g/mol می باشد..S(=O)(=O)c1ccc4c(c1)cc(c(O)c4/C(=C2\C=C/C(=(/C)C)/C=C2)c3ccc(N(C)C)cc3)S()(=O)=O
Sodium 4--3-hydroxynaphthalene-27-disulfonate
Food Green S; FD&C Green 4; Acid green 50; Lissamine Green B; Wool Green S; C.I. 44090; E142
.S(=O)(=O)c1ccc4c(c1)cc(c(O)c4/C(=C2\C=C/C(=(/C)C)/C=C2)c3ccc(N(C)C)cc3)S()(=O)=O
سبز است رنگ (به انگلیسی: Green Is the Colour) نام آهنگی از گروه موسیقی پینک فلوید است که در آلبوم بیشتر ۱۹۶۹ آنها قرار گرفته است.این آهنگ توسط راجر واترز نوشته شده است.صدای ساز نی لبک در این آهنگ توسط لیندی میسن همسر درام زن نیک میسن نواخته می شود.
دیوید گیلمور -گیتار آکوستیک، خواننده
ریچارد رایت - پیانو و اُرگ
راجر واترز - گیتار بیس
نیک میسن - درام و ساز کوبه ای
لیندی میسن - نی لبک
این آهنگ در اجراهای زنده به عنوان قطعه های تماماً الکترونیکی گروه و با سرعت آهسته تر اجرا می شد.دیوید گیلمور هنگام نواختن گیتار آوازه خوانی نامفهوم می کرد و معمولاً آهنگ «مراقب تبر باش، یوجین» بدنبال این آهنگ خوانده می شد.این آهنگ در اجراهای ۱۹۶۹،۱۹۷۰،۱۹۷۱ به نمایش درمی آمد و برای آخرین بار در تور کوتاه ژاپن و استرالیا در اوت ۱۹۷۱ اجرا شد.
این آهنگ در کلید سل ماژور است.
سبز ایرانی (به انگلیسی: Persian Green) در کوزه گری و قالی بافی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ برای اولین بار در سال ۱۸۹۲ در انگلستان سبز ایرانی نامیده شد.
میریام وبستر. «Persian Green». دریافت شده در ۳۰ شهریور ۱۳۹۱.
متیو عیده (۱۴ دسامبر ۲۰۰۷). «غوطه وری در رنگ های ایرانی» (PDF). دانشگاه سیاتل. دریافت شده در ۶ مرداد ۱۳۹۱.
سبز ایرانی، رنگ سبز تیره مایل به خاکستری است که آبی تر، سبک تر، و قوی تر از سبز معمولی پیچک و زردتر و روشن تر از سبز شوکران است. سبز ایرانی را سبز خزه دریایی نیز می نامند.
سبز ایرانی را زیر مجموعهٔ رنگ سبز بهاری می دانند.
این رنگ سبز به این دلیل ایرانی نامیده می شود که در صنعت کوزه گری و فرش بافی ایران مورد استفاده قرار می گیرد. رگه های سبز موجود در سنگ مرمر نیز نمونهٔ بارز رنگ سبز ایرانی هستند.
سبز بیدی یا سلادون (Celadon) واژه ای است که برای نامیدن نوعی از لعاب سرامیک و هم چنین رنگ این لعاب استفاده می شود. سبز بیدی به دسته ای از لعاب های شفاف گفته می شود که معمولاً دارای ترک هایی با رنگ های متنوع می باشند. این لعاب ها روی بدنه های پرسلانی یا سنگ نما اعمال می شوند. لعاب سبز بیدی از قدیمی ترین لعاب ها به شمار می آید که برای اولین بار در چین ساخته شد و ساخت آن بعدها به کره و تایلند و دیگر نقاط آسیا نیز گسترش یافت.
Dewar, Richard. (2002). Stoneware. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1837-X, p. 42.
به طور کلی محدوده رنگ لعاب های سبزبیدی مرسوم از سبز کم رنگ تا سبز پررنگ می باشد که شباهت هایی به رنگ برگ های بید مجنون دارند. این رنگ توسط اکسید آهن موجود در ترکیب لعاب یا بدنه رسی ایجاد می شود. البته معمولاً در مواد اولیه این لعاب مقداری اکسید تیتانیوم به صورت ناخاصی وجود دارد که اگر میزان این اکسید در لعاب بالا باشد رنگ آن بیشتر متمایل به سبز است. ولی اگر میزان ناخالصی TiO2 در این لعاب کم باشد، رنگ لعاب در محدوده بین آبی و سبز قرار می گیرد. لعاب سبز بیدی به دلیل تغییرات شیمیایی اکسید آهن حتماً باید در اتمسفر احیایی پخته شود.
به طور عمده عیب ترکچه زایی در این نوع لعاب اتفاق می افتد که که اگر این ترک ها مطلوب و عمدی باشند به آن لعاب سبز بیدی ترک دار گفته می شود.
سبز تپه مربوط به هزاره اول تا دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان ساری، بخش مرکزی، روستای جره سر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۱۰۲۸۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
سبز درخشان (دی وای ای) (به انگلیسی: Brilliant Green (dye)) با فرمول شیمیایی کربن۲۷هیدروژن۳۳نیتروژن۲.Hاکسیژن۴گوگرد یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب کم ۱۲۴۴۹ است. که جرم مولی آن ۴۸۲٬۶۴ g/mol می باشد. سبز درخشان یک ضدعفونی کننده است.S(=O)(=O)O.(=C/1\C=C/C(C=C\1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(N(CC)CC)cc3)(\CC)CC
Malachite green G Emerald green Solid green JJO Diamond green G Aniline green Benzaldehyde green Fast green J
S(=O)(=O)O.(=C/1\C=C/C(C=C\1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(N(CC)CC)cc3)(\CC)CC
InChI=1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 YKey: NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M Y
سیارک ۱۲۰۱۶ (به انگلیسی: 12016 Green، نامگذاری:1996XC) دوازده هزار و شانزدهمین سیارک کشف شده است که در ۱ دسامبر ۱۹۹۶ کشف شد.
قدر مطلق سیارک برابر ۱۳٫۹۰ است.
آب انبار گنبد سبز مربوط به دوره پهلوی اول است و در یزد، خیابان امام خمینی، محله آبشوری، کوچه شهید کاظم ابریشمگیر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۷۶۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
آبچلیک سبز (نام علمی: Tringa ochropus) نام یک گونه از تیره آبچلیک است.
آتش سبز فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا اصلانی محصول سال ۱۳۸۶ است.
عزت اله انتظامی
مهدی احمدی
مهتاب کرامتی
فرخ نعمتی
آهو خردمند
پگاه آهنگرانی
هوشنگ قوانلو
داستان آتش سبز برگرفته از روایت کهن و اساطیری سنگ صبور است.
سنگ صبور، روایت دختری به نام ناردانه است که ندایی درونی بر او می گوید: «با مردی مرده وصلت خواهد کرد.» روزی ناردانه به طور ناگهانی وارد قلعه ای کهن می شود. در اتاقی از اتاق های این قلعه افسانه ای، مردی مرده می یابد با هفت پیکان در بدن. کتابی در اتاق است، ناردانه کتاب را برداشته و می خواند «بسم رب العزت»، این کتاب هفت حدیث دارد و ناردانه باید هر روز یک حدیث بخواند و تنها روزی یک مغز بادام بخورد و پس از هرروز یک تیر (سوزن) از تن مرد بیرون آورد و در پایان حدیث هفتم مرد مرده زنده شده و با او وصلت خواهد کرد.
همایون شجریان در بخش هایی از فیلم آتش سبز آواز می خواند.
آدم گریز دم سبز (نام علمی: Pipilo chlorurus) نام یک گونه از سرده آدم گریز است.
آسیتی ابرو سبز (نام علمی: Philepitta castanea) نام یک گونه از تیره اسیتی است. این گونه پرنده بوم زاد ماداگاسکار است. زیستگاه طبیعی این پرنده جنگل های سرزمین های پست است.
آنارشیسم سبز یا اکو-آنارشیسم یک مکتب فکری منشعب از آنارشیسم با تأکید ویژه بر دغدغه های زیست محیطی می باشد. نظریه آنارشیسم سبز، آنارشیسم را فراتر از نقد تعاملات میان انسان گسترش میدهد و شامل نقد تعاملات میان انسان و محیط زیست نیز می شود، آنارشیسم سبز در عمل اندیشه ای انقلابی است که نتن ها طالب آزادی نوع بشر است بلکه خواهان ایجاد آزادی برای انواع غیر بشری نیز می باشد و هدف آن به وجود آوردن یک جامعه آنارشیست پایدار محیط زیستی است.
اندیشه های آنارشیست آمریکایی هنری دیوید تورو در کنار افرادی چون لئو تولستوی و الیزه رکلو بیشترین تأثیر را در شکل گیری و تکامل آنارشیسم سبز داشت. آنارشیسم سبز به طور طبیعی اصول خود را فرا تر از مناسبات انسانی تعریف می کند و روابط میان موجودات انسانی و غیرانسانی را مد نظر قرار می دهد. از نگاه آنارشیست های سبز یک کنش انقلابی به آزادی نوع بشر تقلیل پیدا نمی کند بلکه رهایی دیگر گونه های غیرانسانی را نیز در برمی گیرد؛ و این هدف از راه ساخت یک جامعه آنارشیستی پایا و زیست محیط محور به دست خواهد آمد.
در اواخر قرن نوزدهم، از تلفیق مکاتب آنارشیسم و طبیعیت گرایی در محافل آنارشیسم فردگرا در فرانسه، اسپانیا، کوبا و پرتغال، مکتب آنارکو-ناتوریسم پدید آمد. از مهم ترین جریان های معاصر که به نوعی آنارشیسم سبز به حساب می آیند می توان به آنارشیست های بدوی گرا و بوم شناسی اجتماعی همچنین آنارکو ویگانن ها اشاره داشت. تعدادی از متفکران به نام این تفکر شامل آنارشیست های بدوی گرا می شوند که فناوری را مورد نقد قرار داده و بیان می دارند که آنارشیسم از راه خروج از مناسبات تمدن محور حاصل خواهد شد. همچنین آنارکو ویگان اعتقاد دارند رهایی انسان و حیوانات جدایی ناپذیر هستند؛ و در نهایت اینکه به عقیده بوم شناسی اجتماعی ا غلبه طبقاتی انسان بر طبیعت به چیرگی انسان بر انسان انجامیده است.
آناکوندای سبز (نام علمی: Eunectes murinus)نوعی مار غول آسا است که در رودخانه ها و باتلاق های جنگل آمازون زندگی می کند، آناکوندا به معنای شناگر ماهر است! این مار سمی نیست ولی با حلقه زدن به دور شکار، قربانی خود را از پا درمی آورد. بعد از مرگ شکار مار از طرف سر حیوان شروع به بلعیدن می کند تمام مارهای دنیا می توانند آرواره های خود را از هم باز کنند و این ویژگی آناکوندا را قادر می سازد تا شکارهایی بزرگتر از خود را به کمک پوست اراستیکی خود که به اندازه کافی کش می آید را به راحتی ببلعد. از شکارهای آناکوندا می توان به کاپی بارا، جگوار، کایمن (نوعی کروکودیل) یا حتی انسان اشاره کرد. طول این مار به بیشتر از ۹ متر و وزن آن به ۲۵۰ کیلوگرم می رسد.
اما به ادعای بومی های جنگل های آمازون،مارهایی بسیار بزرگ تری هم در این جنگل بزرگ زندگی میکنند،تعداد زیادی از مردم آمریکای جنوبی گزارش داده اند که آناکونداهای 30 متری و حتی 50 متری را با چشمای خود دیده اند. اما صحت این گزارش ها تا به امروز تایید نشده است و سند محکمی در مورد وجود این آناکونداها با این ابعاد افسانه ای در دست نیس.
مار آناکوندا تنها عضو گروه اژدرماران است که زنده زاست و بر خلاف پایتون ها تخم گذار نیست، یک بچه آناکوندا تازه متولد شده حدود۶۰سانتی متر طول دارد، رشد این مار تا زمان مرگ ادامه دارد و هیچ گاه متوقف نمی شود. جالب است بدانید آناکونداهای ماده از نرها بزرگتر هستند.
آواداوات سبز (نام علمی: Amandava formosa) نام یک گونه از تیره سهره بافنده است.
اتاق انتظار یک فیلم ترسناک مهیج محصول آمریکاست که توسط جرمی سالنی یر نوشته و کارگردانی شده است. از جمله بازیگران این فیلم می توان به آنتون یلچین، ایموجن
۱۷ مه ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-05-۱۷) (کن)
داستان یک فرد با اختلالات روانی است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با سبز

سبز در جدول کلمات

سبز پری
بهار
سبز ترکی
یاشیل
سبز روشن
چمنی
سبز شدن
رویش
سبز فام
زمردین
سبز قبا
کاسکینه
سبز مایل به سیاه
یشمی
تازه سبز شده
نورسته
جسمی معدنی و بلوری شکل به سفید و سبز و سیاه
زاج
خالق رمانهای پر و مورنای سبز پوش
ماتیس

معنی سبز به انگلیسی

blooming (صفت)
غنا ، خرم ، سبز ، گل دار ، شکوفه دهنده
fresh (صفت)
اماده ، جسور ، با روح ، سرد ، خنک ، زنده ، شیرین ، پر رو ، خرم ، سبز ، تر و تازه ، تازه ، باطراوت ، تازه نفس ، با نشاط
immature (صفت)
نا بهنگام ، سبز ، نارس ، بی تجربه ، نا بالغ ، رشد نیافته
green (صفت)
خرم ، سبز ، تازه ، خام ، نارس ، بی تجربه
viridescent (صفت)
سبز ، سبز رنگ ، مایل به سبز ، سبز مانند
unripe (صفت)
سبز ، خام ، نارس ، زود رس ، نا بالغ ، کال

معنی کلمه سبز به عربی

سبز
اخضر
اخضر , استنباط , انم , کرنب صغير
اخضر
يشم
فاصوليا
فاصوليا
حجر ثمين
غرفة
اخضر
خضراوات
مخضوضر
شجرة دائمة الخضرة

سبز را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سبز

سیما ٢٣:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٢٦
رنگ چمن
|

ثنا ١٧:٣٨ - ١٣٩٧/١١/٠٦
به رنگ برگ درخت
|

پیشنهاد شما درباره معنی سبزنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سبز شعر   • انواع سبز   • چیزهای سبز   • حیوانات سبز رنگ   • سبز خیلی   • طیف رنگ سبز   • انواع رنگ سبز   • میوه های سبز رنگ   • معنی سبز   • مفهوم سبز   • تعریف سبز   • معرفی سبز   • سبز چیست   • سبز یعنی چی   • سبز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سبز
کلمه : سبز
اشتباه تایپی : sfc
آوا : sabz
نقش : صفت
عکس سبز : در گوگل


آیا معنی سبز مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )