برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1302 100 1

ستاره دنباله دار

معنی ستاره دنباله دار در فرهنگ معین

ستاره دنباله دار
( ~دُ لِ) (اِمر.) جرمی ابر مانند با هسته ای نورانی که مداری متغیر به دور خورشید دارد و هنگامی که مدارش از نزدیک خورشید می گذرد دنباله ای درخشان از خود آشکار می کند.

ستاره دنباله دار در جدول کلمات

ستاره دنباله دار
هالی, هالی, ذوالذوابه
ستاره دنباله دار معروف
هالی

معنی ستاره دنباله دار به انگلیسی

blazing star (اسم)
ستاره دنباله دار
comet (اسم)
ستاره دنباله دار

معنی کلمه ستاره دنباله دار به عربی

ستاره دنباله دار
مذنب

ستاره دنباله دار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

قیام
هالی
بهادر
ذوالذوابه
Homa
Shooting star

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• نام ستاره دنباله دار در جدول   • نام دیگرستاره دنباله دار   • ستاره دنباله دار هالی   • دیدن ستاره دنباله دار   • ستاره دنباله دار ابی   • نام ستاره دنباله دار معروف   • معنی ستاره دنباله دار   • مترادف ستاره دنباله دار   • مفهوم ستاره دنباله دار   • تعریف ستاره دنباله دار   • معرفی ستاره دنباله دار   • ستاره دنباله دار چیست   • ستاره دنباله دار یعنی چی   • ستاره دنباله دار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ستاره دنباله دار
کلمه : ستاره دنباله دار
اشتباه تایپی : sjhvi nkfhgi nhv
عکس ستاره دنباله دار : در گوگل

آیا معنی ستاره دنباله دار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )