برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1325 100 1

ستم کش

/setamkeS/

مترادف ستم کش: ستم پذیر، جفامند، جورکش، زحمتکش، سختی کش ، ستم ستیز

متضاد ستم کش: ستمگر

معنی ستم کش در لغت نامه دهخدا

ستم کش. [ س ِ ت َک َ / ک ِ ] (نف مرکب ) مظلوم. (آنندراج ) :
بعهد او چو ستمکاره مر ستم کش را
ستم کشنده ستمکاره را کند پر و بال.
سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص 249).
نی چون من هست در همه عالم ستم کشی
نی چون تو هست در همه گیتی ستمگری.
خاقانی.
مزن آتش درین جان ستمکش
رها کن خانه ای از بهر آتش.
نظامی.
عطار از غم تو زحمت کشید عمری
گر بر من ستمکش زحمت کنی توانی.
عطار.
ستمکش گر آهی برآرد ز دل
زند سوز او شعله در آب و گل.
سعدی.

معنی ستم کش به فارسی

ستم کش
مظلوم
[ گویش مازنی ] /setem kash/ ستم دیده – مظلوم

معنی ستم کش در فرهنگ فارسی عمید

ستم کش
کسی که تحمل ظلم و ستم کند.

ستم کش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی پیمان ناقلا   • مترادف مسلک   • معنی جلوه وجلال   • معنی فطرت   • معنی جلوه جلال   • معنی پر   • معنی وهم   • معنی بی نظیر   • معنی ستم کش   • مفهوم ستم کش   • تعریف ستم کش   • معرفی ستم کش   • ستم کش چیست   • ستم کش یعنی چی   • ستم کش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ستم کش
کلمه : ستم کش
اشتباه تایپی : sjl ;a
آوا : setamkeS
نقش : صفت
عکس ستم کش : در گوگل

آیا معنی ستم کش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )