انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 1073 100 1

سحر

/sahar/

مترادف سحر: افسون، جادو، جادوگری، ساحری، جاذبه، جذبه | بامدادان، پگاه، سپیده دم، شبگیر، شفق، فلق

متضاد سحر: غروب

برابر پارسی: افسون، بامداد، پگاه، جادو، سپیده دم

معنی اسم سحر

اسم: سحر
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sahar) (عربی) زمان قبل از سپیده دم، زمانی است (در ماه رمضان) از نیمه شب تا اذان صبح، (در قدیم) صبح - زمان قبل از سپیده دم، صبح

معنی سحر در لغت نامه دهخدا

سحر. [ س َ ح َ] (ع ص ) وقت آخر شب و زمان پیش از صبح ، و بعضی شراح نوشته اند که سحر آن وقت را گویند که ششم حصه از شب مانده باشد یعنی چهار پنج گهری شب باقی بود. (غیاث از لطائف ) (آنندراج ). سپیده دم. (دهار). سحرگاه. (ترجمان القرآن ). پیشک از صبح. (منتهی الارب ) :
گذشته ز شب نیمه ای بیشتر
ولیکن نبد نیز گاه سحر.
فردوسی.
دوش مُتْواریک بوقت سحر
اندر آمد بخیمه آن دلبر.
فرخی.
وقت سحرک آمد بتعجیل و مرا بخواند نزدیک وی رفتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 353).
در ملک شاه خدمت تو بی خیانت است
چون در سحر عبادت پیران پارسا.
قطران.
بخت چون عالی بود بنماید از آغاز کار
روز روشن روشنی پیدا کند وقت سحر.
معزی.
آنچه یک پیرزن کند بسحر
نکند صد هزار تیر و تبر.
سنایی.
روز بشب کرده ای بتیرگی حال
شب بسحر کن بروشنایی باده.
خاقانی.
هر سحر گویدش دعای بخیر
ایزد ارجو که مستجاب کند.
خاقانی.
صبح دمی چند ادب آموختم
پرده ٔسِحْرِ سَحَری دوختم.
نظامی.
یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر بر کنار بیشه ای خفته. (گلستان سعدی ).
دانی چه گفت مرا آن بلبل سحری
تو خود چه آدمئی کز عشق بیخبری.
سعدی.
دلت بوصل گل ای بلبل سحر خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه ٔ تست.
حافظ.
سحرچو گشت پدیدار روز گردد شب
شفق چو گشت نمودار صبح گردد شام.
قاآنی.
|| سپیدی که بالای سیاهی باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سپیدی که بر سیاهی برآید. (اقرب الموارد). || ریه. (اقرب الموارد). شش. (منتهی الارب ). ریه و شش. ج ، اسحار، و سحور. || کرانه ٔ هر چیز. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). || نشان پشت ریش شتر و اعلای سینه. (منتهی الارب ). اثر دبرة البعیر. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || التعلیل بالطعام و الشراب. (تاج المصادر بیهقی ).

سحر. [ س ُ ] (ع اِ) شُش. ج ، اسحار، سحور. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

سحر. [ س ِ ] (ع مص ) جادوی کردن و فریفتن. (غیاث اللغات ). جادویی نمودن و فریفتن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). جادویی کردن. (ترجمان القرآن ). جادوی کردن و فریفتن. (تاج المصادر). || مشغول کردن کسی را بچیزی. (منتهی الارب ). صرف کردن کسی را از چیزی. (از اقرب الموارد). || محتاج و با علت کردن. (منتهی الارب ). || دلجویی کردن و ربودن عقل کسی بگفتار یا به نگاه. (اقرب الموارد). || دور شدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

سحر. [ س ِ ] (ع اِ) افسون. (غیاث ). فسون وجادوی و هر چیز که م-أخذ آن لطیف و دقیق باشد. (آنندراج ) (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد) :
چون به ایشان باز خورد آسیب شاه شهریار
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرم.
عنصری.
بلی این و آن هر دو نطقست لیکن
نماند همی سحر پیغمبری را.
ناصرخسرو.
سحر دشمن همه باطل کنی از تیغ مگر
دشمن و تیغ ترا قصه ٔ فرعون و عصاست.
مسعودسعد.
زآتش موسی برآرم آب خضر
زآدمی این سحر ومعجز کس ندید.
خاقانی.
من او را باربد خوانم نه حاشا
که سحر باربد در نسخه ٔ اوست.
خاقانی.
صنعت من برده ز جادو شکیب
سحر من افسون ملایک فریب.
نظامی.
سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار
سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد.
حافظ.
سخن و سحر بیک آهنگند
زر و زرنیخ بهم همرنگند.
جامی.
- سحر بابِل ؛ مقصود داستان دو ملک است یکی هاروت و دیگری ماروت که خداوند آنها را بزمین فرستاد ولی آنها در زمین فتنه کردند پس خواستند که به آسمان بمعبد خود باز شوند، نتوانستند. پس خداوند آنان را مخیر کرد بعذاب دنیوی یا اخروی ، پس عذاب دنیوی اختیار کردند در زمین بابل پس ایشان را سرنگون بچاهی در آویختند تا بقیامت. (کشف الاسرار ج 1 صص 295 - 297). سحری نظیر سحر هاروت و ماروت (که در بابل بودند) :
سحر بابل گرت پسند نشد
سوی جادوی بی نماز فرست.
خاقانی.
خلق از آن سحر بابلی کردن
دل نهاده ببابلی خوردن.
نظامی.
روی تو چه جای سحر بابل
موی تو چه جای مار ضحاک.
سعدی.
رجوع به هاروت و ماروت شود.
- سحر بنان ؛ کنایه از خط خوش. (آنندراج ) (ناظم الاطباء).
- سحر حلال ؛ کنایه از کلام فصیح و موزون که بمنزله ٔ سحر رسیده باشد. (آنندراج ). شعر و سخن فصیح که از غایت فصاحت بمنزله ٔ سحر باشد. (ناظم الاطباء). شعر و سخن فصیح و بلیغ که بمنزله ٔ سحر رسیده باشد. (غیاث ). سخنان فصیح و بلیغ. (برهان ). این جمله مأخوذ است از حدیث «اِن ّ مِن َ البیان لسحراً». (نهایه ٔابن اثیر) :
نام سخنهای من از نظم و نثر
چیست سوی دانا سحر حلال.
ناصرخسرو.
ساحرمان گفته اید شاید و لیکن
ساحر اهل خرد ز سحر حلالیم.
ناصرخسرو.
سحر حلال من چو خرافات خود نهند
آری یکی است بولهب و بوترابشان.
خاقانی.
گوهر سحر حلال من شکند آنک
گوهرش از نطفه ٔ حرام برآید.
خاقانی.
ابوالنصر عتبی در تحریر و تقریراین کتاب سحر حلال نموده است. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
سحر حلالم سَحَری فوت شد
نسخ کن نسخه ٔ هاروت شد.
نظامی.
از سحر حلال او ظریفان
کردند سماع با حریفان.
نظامی.
ماهیان قعر دریای جلال
بحرشان آموخته سحر حلال.
(مثنوی ).
هر که باشد قوت او نور جلال
چون نزاید از لبش سحر حلال.
(مثنوی ).
- سحر کردن ؛جادو کردن. افسون کردن. شعبذه. (منتهی الارب ) :
قامتی داری که سحری میکند
کاندر آن عاجز بماند سامری.
سعدی.
چشمان دلبرت بنظر سحر میکند
من خود نگویمت که بود در نظر سخن.
سعدی.
- سحر مبین :
جمالت معجز حسنست لیکن
حدیث غمزه ات سحر مبین است.
حافظ.

معنی سحر به فارسی

سحر
جادوکردن، فریفته، جادویی، کارشگفت، حیرت انگیز، نزدیک صبح، هنگام پیش ازصبح، سپیده دم، پگاه
۱ - ( مصدر ) جادو کردن . ۲ - ( اسم ) جادو افسون جمع اسحار سحور . ۴ - آنچه که در آن جذابیت و فریبندگی خاصی باشد . یا سحر بنان . خط خوش . یا سحر حلال . ۱ - شعر یا نثر عالی سخن فصیح و بلیغ . ۲ - هنری حیرت انگیز که از راه حیله و نیرنگ حاصل نشده باشد .
شش . جمع اسحار و سحور
جادوگر و ساحر و افسونگر
پر از سحر . یا جادوگر ساحر
( صفت ) حاکی از سحر جذاب فریبنده درین کلمات بیجان چه قدرت مخوف و سحر آمیزی نهفته است .
افسونگر . ساحر و جادوگر
جادو و افسون
کنایه از خوش نویس . خوش نویس
کسی که بیان او سحر آمیز باشد
آنکه پیشه او ساحری باشد یا مجازا
سحر خوان
[ گویش مازنی ] /sahar Khooni/ مقامی آوازی و سازی مربوط به کمانچه که از موسیقی مذهبی سایر مناطق و موسیقی سنتی ایران برداشت شده است
آنکه پگاه برخیزد که بامدادان زود از بستر خواب برخیزد .
جادو زده افسون شده مطبوب
جادوگری فسون سازی
آنکه سخن سحر آمیز دارد آنکه سخن و چون سحر بود .
که در فریبندگی چون سحر بود
کنایه از آفتاب عالمتاب است
کنایه از آفتاب
کنایه از روشنائی صبح کاذب
دهی از دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع در ۳۶ هزار گزی شمال اهواز و کنار شوسه اهواز به اندیمشک نزدیک رود کرخه . موقع جغرافیایی آن دشت و هوای آن گرم سیری است .

معنی سحر در فرهنگ معین

سحر
(سَ حَ) [ ع . ] (اِ.)پیش از صبح ، سپیده - دم .
(س ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) جادو کردن . ۲ - (اِمص .) جادوگری . ۳ - (اِ.) جادو. ۴ - هر آن چه که در آن فریبندگی و گیرندگی خاص باشد.
(س رِ حَ) [ ع . ] (اِمر.) کنایه از : کلام موزون فصیح .
(مُ غ . سَ حَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) بلبل ، هزاردستان .

معنی سحر در فرهنگ فارسی عمید

سحر
نزدیک صبح، هنگام پیش از صبح، سپیده دم، پگاه.
۱. فریفته ساختن کسی با کاری شگفت انگیز، جادو کردن، جادویی کردن.
۲. (اسم) [مجاز] جادویی، افسون، فسون.
۳. (اسم) [مجاز] چیزی یا کاری که در آن فریبندگی و گیرندگی باشد.
* سحر حلال: [قدیمی، مجاز]
۱. هنرنمایی در نظم یا نثر.
۲. کار عجیب و حیرت انگیز که آلوده به نیرنگ نباشد.

سحر در دانشنامه اسلامی

سحر
معنی سِّحْرَ: جادو(کلمه سحردراصل به معناي بالاي شکم يا ريه است لذا "مسحر" به کسي که داراي شکم و بالطبع محتاج آب وغذا باشد يا به کسي که نفس مي کشد هم مي گويند)
معنی أَسِحْرٌ: آيا سحر (است)
معنی أَفَسِحْرٌ: آيا سحر(است)
معنی سَحَّارٍ: بسيار سحر کننده - جادوگر زبردست
معنی يُؤْثَرُ: انتخاب مي شود - گزينش مي شود ("سِحْرٌ يُؤْثَرُ": سحري که از قديم روايت شده و هم اکنون نيز دانايان آن به نادانان تعليم ميدهند)
معنی مَارُوتَ: نام يكي از فرشتگان (در روايتي از امام رضا عليه السلام آمده است كه :هاروت و ماروت دو فرشته بودند که سحر را به مردم ياد دادند ، تا بوسيله آن از سحر ساحران ايمن بوده و سحر آنان را باطل کنند و اين علم را به احدي تعليم نميکردند ، مگر آنکه بیم مي دادند که ...
معنی هَارُوتَ: نام يکي از فرشتگان (در روايتي از امام رضا عليه السلام آمده است که :هاروت و ماروت دو فرشته بودند که سحر را به مردم ياد دادند ، تا بوسيله آن از سحر ساحران ايمن بوده و سحر آنان را باطل کنند و اين علم را به احدي تعليم نميکردند ، مگر آنکه بیم مي دادند که ...
معنی عُقَدِ: گره ها - جمع عقده (در عبارت "ﭐلنَّفَّاثَاتِ فِي ﭐلْعُقَدِ " منظور از دمنده ها در گره ها داستاني است که در الدر المنثور که از تفاسير اهل سنت است هم آمده به اين ترتيب که مردي يهودي رسول خدا (صلياللهعليهوآلهوسلّم) را جادو کرد ، و در نتيجه آن حضرت بيمار...
معنی مُسَحَّرِينَ: جادو شده ها -دارای شکمها - دارای ریه ها (قالوا انما انت من المسحرين يعني تو از کساني هستي که نه يک بار و دو بار ، بلکه پي در پي جادو ميشوند و تو را آن قدر جادو کردهاند که ديگر عقلي برايت نمانده . بعضي از علما گفتهاند : کلمه سحر به معناي بالاي شکم است...
معنی أَرْجِهْ: اورا نگهدار- اورا مهلت بده(از ماده ارجاء به معناي تاخير انداختن است. در عبارت "قَالُواْ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ﭐلْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ" منظور این است که :موسي و برادرش را مهلت بده و درباره آنان به سياست و شکنجه ، عجله و شتاب مکن و بفرست سا...
ریشه کلمه:
سحر (۶۳ بار)

«سِحْر» ـ همان گونه که در جلد اول تفسیر «نمونه»، ذیل آیه 102 گفته ایم ـ در اصل به معنای خدعه، نیرنگ، شعبده و تردستی است، گاهی نیز به معنای هر چیزی که عامل و انگیزه آن نامرئی و مرموز باشد، آمده است.
بنابراین، افرادی که با استفاده از سرعت حرکات دست و مهارت در جا به جا کردن اشیاء، مطالب را به صورت خارق العاده، جلوه گر می سازند. (کسانی که با استفاده از خواص شیمیایی و فیزیکی مرموز مواد مختلف، آثار خارق العاده ای به مردم نشان می دهند همه در عنوان ساحر داخل هستند).
بر این اساس، واژه «سحر» (بر وزن شعر) به چیزی گفته می شود که چهره حقائق را می پوشاند، و یا اسرار آن از دیگران پوشیده است.
به کسر (س) جادو. راغب گوید: سحر به چند معنی گفته می‏شود اول حیله‏ها و تخیلات بی حقیقت است که شعبده باز با تردستی چشم شخصرا از کاری که می‏کند منحرف می‏نماید... طبرسی فرموده: سحر و کهانت و حیله نظیر هم اند از جمله سحر تصرفی است که در چشم واقع می‏شود تا گمان کند کار همانطور است که می‏بیند حال آنکه آن طور نیست و و سحر عملی خفی است که شی‏ء را بر خلاف صورت و جنس آن مصوّر می‏کند در ظاهر نه در حقیقت. نا گفته نماند سخن اخیر مجمع قابل مناقشه است دقت در آیات قرآن نشان می‏دهد که اثر سحر فقط در چشم و ذهن طرف است نه تصرّف در صورت و جنس شی‏ء. به عبارت دیگر ساحر در چشم و خیال بیننده تصرّف می‏کند که ریسمان را مار گمان کند نه اینکه ریسمان را به حرکت در می‏آورد آنگاه که انسان به محل تاریک نگاه می‏کند و قیافه مخوفی در نظرش مجسّم می‏شود چشم او اشتباه می‏کند نه اینکه فلان درخت مثلاً به آن صورت در آمده است. قرآن فرماید . آیه صریح است در اینکه در چشم‏ها تصرّف کرده‏اند نه اینکه در واقعاً ریسمانها را به حرکت آورده باشند. همچنین آیه . این نیز روشن است که به خیال موسی چنین می‏امد که آنها به سرعت حرکت می‏کنند نه اینکه آنها حرکت می‏کرده‏اند. ایضاً . نشان می‏دهد که در اذهان تصرّف کرده زوج را به زوجه تصرف کرده باشند. با این بیان فرق سحر و معجزه روشن می‏شود زیرا معجزه انقلاب حقیقی خارج و واقعیت است مثلا در قضیّه عصای موسی و آتش ابراهیم و شکافتن دریا برای بنی اسرائیل و ناقه صالح و غیره. در خارج عصا مار و دریا شکافته و آتش سرد شده بود. ساحر: سحر کننده. جمع آن در قرآن ساحرون (یونس‏77) و سحرة (طه‏70) آمده است. سحّار صیغه مبالغه است . تسحیر گوئی دلالت بر مبالغه دارد طبرسی ذیل آیه . آن را سحر بعد از سحر خوانده و در اقرب آن را از اساس نهج البلاغه نقل کرده است. آیا سحر در رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم اثر داشت؟ قرآن کریم قول کفار را که آن حضرت را مسحور می‏گفتند به صورت ردّ نقل می‏کند . ایضاً . این آیات روشن می‏کند که آن حضرت مسحور نبوده در این صورت آنچه در مجمع از عایشه و ابن عباس نقل شده که لبید بن اعصم یهودی رسول خداصلی اللّه علیه و آله و سلم را سحر کرد و آن حضرت مریض شد تا جبرئیل معوذتین را آورد و سحر گشوده شد و حضرت شفایافت پنداری بیش نیست طبرسی ره پس از نقل آن مسحور است گوئی در عقل او اختلافی رخ داده خداوند این مطلب را با «وَقالَ الظّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلّا رَجُلاً مَسْحُوراً. اُنْظُرْ کَیْفَ...» ردّ کرده است بلی ممکن است یهودی و تخترانش خواسته‏اند چنین کاری بکنند ولی نتوانستند و خداوند آن حضرت را از کید آنها مطلع فرموده است. مرحوم فیض روایاتی در این زمینه در صافی تفسیر سوره علق نقل کرده است ولی اگر آنها را قبول کنیم باید بگوئیم: نعوذباللّه آن حضرت مسحور بوده است با آنکه قرآن مجید در نفی آن صراحت دارد. محققین به این نقلها اشاره‏کرده و ردّ نموده‏اند. ولی آیه «یُخَیِّلُ اِلَیْهِ مِنْ سِحْرِ هِمْاَنَّها تَسْعی» که گذشت حاکی از نفوذ سحر آن حضرت می‏دانست که این کار سحر است.
سحر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سحر (جادو)، به کسر سین و سکون حاء، به معنای جادو و افسون• سحر (صبح)، به فتح سین و حاء، زمان قبل از سپیده دم
...
جادو و افسون را سِحر گویند. تعاریف گوناگونی از سحر شده و از عنوان یاد شده در باب تجارت و به مناسبت در باب های حدود، قصاص و دیات سخن گفته اند.
در این که «سحر» در چه تاریخی به وجود آمده، تاریخ روشنی در دست نیست، ولی این قدر می توان گفت: که از زمانی خیلی قدیم، این کار بین مردم رواج داشته است. اما چه کسی بار اول جادوگری را به وجود آورد؟ در این قسمت نیز نقطه روشنی در تاریخ دیده نمی شود.
معنای سحر
معنی سحر را می توان انجام نوعی عمل خارق العاده دانست، که آثاری در وجود انسان ها پدید می آورد، و گاهی یک نوع چشم بندی و تردستی می باشد.
سحر در لغت
سحر در لغت به معنای خدعه و نیرنگ، چشم بندی، و به تعبیر قاموس: سحر کردن یعنی خدعه نمودن. اظهار باطل در چهره حق، برگرداندن چیزی از مسیر درست آن و هر چیزی که منشأ و سبب آن دقیق و لطیف باشد، آمده است: کل مالطف و دق. برخی لغویان گفته اند: اصل سحر تبدیل چیزی از حقیقت خود به غیر آن است و به عمل ساحر از این جهت که باطل را به صورت حق نشان می دهد و چیزی را در خیال افراد، خلاف حقیقت آن نمایان می سازد، سحر گفته اند. در مفردات راغب که مخصوص واژه های قرآن است به سه معنی اشاره شده: ۱. خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعیت همانند شعبده و تردستی. ۲. جلب شیطان ها از راه های خاصی و کمک گرفتن از آنان. ۳. معنی دیگری است که بعضی پنداشته اند و آن این که: ممکن است، با وسائلی ماهیت و شکل اشخاص و موجودات را تغییر داد، مثلا انسان را به وسیله آن به صورت حیوانی در آورد، ولی این نوع خیال و پنداری بیش نیست و واقعیت ندارد.
اختلاف در تعریف
...
به زمان قبل از سپیده دم سَحَر گفته می شود و از احکام مرتبط با این عنوان در بابهای صلات، صوم و حج سخن گفته‏اند.
پایان سحر معلوم است؛ زیرا به طلوع فجر صادق متصل است و با طلوع آن، سحر پایان می‏یابد؛ لیکن در آغاز آن ابهام وجود دارد. برخی، مدت سحر را از آغاز تا پایان، یک ششم پایانی شب ذکر کرده‏اند.

← تعریف سحر
بهترین زمان برای دعا وقت سحر و دعا کردن در این وقت مستحب است.

← حدیث امام باقر درباره سحر
سحری خوردن هنگام سحر برای کسی که می‏خواهد روزه بگیرد، بویژه در ماه رمضان مستحب است.

تلبیه در وقت سحر
...
سحر از گناهان کبیره و اموزش دادن آن نیز به جز برخی موارد مشروعیت ندارد.
و آموزش دادن و آموختن آن به منظور به کار بستن و نیز دریافت اجرت در ازاى یاد دادن آن حرام و باطل است؛
طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۵-۳۶۶.    
گشودن سحر به وسیله ذکر، دعا و آیات قرآن کریم جایز است؛ لیکن در اینکه گشودن آن به وسیله سحر جایز است یا حرام، اختلاف مى باشد.
حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج۲، ص۲۶۱.    
عملى که مصداق سحر بودن آن مشکوک است، به تصریح برخى، محکوم به حکم سحر نیست و اگر از جهتى دیگر، همچون زیان داشتن براى کسى، حرام نباشد، اشکالى ندارد.
نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج۱۴، ص۱۱۵.    
...
آیه سِحْر صد و دومین آیه درسوره بقره. این آیه به رواج سحر در میان یهودیان اشاره دارد و به اتهام ساحر بودن حضرت سلیمان و هاروت و ماروت پاسخ می دهد.
این آیه در مدینه بر پیامبر اسلام نازل گردیده است. شیخ طوسی به نقل از ابن اسحاق در این باره می گوید: بعضی از احبار یهود می گفتند: آیا از محمد تعجب نمی کنید که پنداشت حضرت سلیمان پیامبر است؟ در صورتی که ساحر و جادوگری بیش نبوده است سپس این آیه نازل گردید.
صد و دومین آیه سوره بقره/ 2 را «آیه سحر» خوانده اند. در این آیه، به یادگیری سحر به وسیله گروهی از مردم بابل اشاره و بر این نکته تأکید شده که جادوگران، بدون اجازه الهی به هیچ کس نمی توانند آسیب برسانند:
«وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلَی مُلْکِ سُلَیْمَانَ وَمَا کَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَـکِنَّ الشَّیْاطِینَ کَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّی یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِی الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُونَ»
در شأن نزول این آیه گفته اند: وقتی کافران، سلیمان علیه السلام را به سحر متهم کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را از این نسبت برحذر داشت و این آیه در تأیید رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد و ساحت سلیمان را از سحر مبرا ساخت.


سحر در دانشنامه ویکی پدیا

سحر
سحر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سَحَر به معنای سحرگاه
سِحر به معنای جادو
سحر (روستا)
شبکهٔ سحر، از شبکه های برون مرزی سیمای جمهوری اسلامی ایران
سحر قریشی، بازیگر
سحر ولدبیگی، بازیگر
سحر زکریا، بازیگر
سحر جعفری جوزانی، بازیگر
سحر دولتشاهی، بازیگر
سحر هنرپیشه سابق سینما اهل ایران که از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ در زمینه بازیگری فعالیت می کرد.
سحر (بازیگر) در بانک جامع اطلاعات سینمای ایران (سوره سینما)
سحر به عربی ( سَحَر )، روستایی است در دهستان وادی اجبار از توابع استان استان صَنعاء در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.
المقحفی، ابراهیم، احمد ، (مُعجَم المُدُن وَالقَبائِل الیَمَنِیَة) ، منشورات دار الحکمة، صنعاء، چاپ وانتشار سال ۱۹۸۵ میلادی به (عربی).
جمعیت آن (۷۰ ) نفر (۸ خانوار) می باشد.
سحر ایلات عضو تیم ملی کبدی بانوان ایران است.
او به همراه تیم ملی کبدی زنان ایران، در بازی های آسیایی ۲۰۱۴ در اینچئون، کره جنوبی شرکت نمودند و پس از پیروزی در مسابقات مرحله مقدماتی، در مرحله نیم نهایی تیم ملی کبدی بانوان بنگلادش را شکست دادند و به رقابت پایانی راه یافتند. اما در دیدار نهایی با شکست برابر هندوستان، در جایگاه دوم بازی ها ایستادند و نشان نقره به گردن آویختند.
سحر بگله (به انگلیسی: Sehr Bagla) یک منطقهٔ مسکونی در پاکستان است که در ناحیه راولپندی واقع شده است. سحر بگله ۱۰٬۹۷۹ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای پاکستان
سحر بی نیاز (زاده ۱۹۸۶ در هند) یک مدل و بازیگر کانادایی ایرانی تبار است. او بارها در مسابقات دختر شایسته ی کانادا شرکت کرده است و همچنین بازیگر حرفه ای سینما و تلویزیون است. سحر بی نیاز در سال ۲۰۱۲ به عنوان دختر شایستهٔ کانادا برگزیده شد.
سحر بی نیاز در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها
سحر در هند چشم به جهان گشود، ولی در ایران بزرگ شده است. او هم اکنون در شهر ونکوور کانادا زندگی می کند. او شرکت در مسابقات دختر شایسته را در همین شهر آغاز کرد. او در میان سه فرزند خانواده اش کوچکترین آنها است.
سحر تاجبخش مسلمان رئیس مرکز آموزش منطقه ای سازمان هواشناسی جهانی می باشد؛ که در دولت دوازدهم به عنوان معاون محمد اسلامی و سرپرست سازمان هواشناسی کشور در اسفندماه ۱۳۹۷ به عنوان اولین رئیس زن سازمان هواشناسی بعد از انقلاب منصوب شد. وی دانش آموخته دکتری هواشناسی است. در جلسه تودیع و معارفه خود بر نقش چشمگیر سازمان هواشناسی در خدمات رسانی به بخش های ملی و بین المللی، تأمین ایمنی و رفاه مردم، تأکید کرد و این موارد را هدف اصلی سازمان هواشناسی دانست.
تاشدگی تروپوپاز-چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا-۱۳۸۳
ایمنی پرواز و پیش بینی تلاطم هوای صاف روی ایران-سومین همایش ایمنی هوانوردی-۱۳۸۴
خصوصی سازی در مراقبت پرواز ایران و تأثیر آن بر افزایش ایمنی هوایی -سومین همایش ایمنی هوانوردی -۱۳۸۴
عوامل مؤثر جوی در رخداد برخی از مهم ترین مخاطرات پرواز با ارائة یک مطالعة موردی -چهارمین همایش ایمنی هوانوردی -۱۳۸۶
مدیریت حمل و نقل هوایی در شرایط نامساعد جوی -دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران -۱۳۹۱
مطالعه شرایط هواشناختی تلاطم هوای صاف در منطقه ایران-نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها-۱۳۸۳
مطالعه گردش های جوی و توزیع مکانی و زمانی رخداد مه در سواحل خلیج فارس-چهارمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس -۱۳۹۶
معرفی یک معادله تجربی برای تخمین دید افقی با استفاده از غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰میکرو متر در غرب و جنوب غرب ایران-پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا-۱۳۹۶
تغییر اقلیم و ناهنجاری گردش های بزرگ مقیاس جوی در رخدادهای فرین وضع هوا مطالعه موردی: بارش های بهار ۲۰۱۸ در ایران-ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب-۱۳۹۷
اسلامی با اشاره به وعده انتخاباتی رئیس جمهوری مبنی بر استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت ارشد کشور گفت: یکی از سازمان هایی که توانستیم این مهم را در آن تحقق بخشیم سازمان هواشناسی بود؛ و دلیل انتخاب خانم تاج بخش را را همین موضوع اعلام کرد.
تاجبخش متأهل است، همسرش ابراهیم مرادی عضو هیئت مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران می باشد.
رئیس مرکز آموزش منطقه ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
سحر جعفری جوزانی (زاده ۱۱ تیر ۱۳۵۷ در سانفرانسیسکو) هنرپیشه سینما و تلویزیون، نویسنده و شاعر ایرانی-آمریکایی است.
سحر جعفری جوزانی در بانک جامع اطلاعات سینمای ایران (سوره سینما)
سحر جعفری جوزانی، در سانفرانسیسکو در کالیفرنیا از یک مادر آمریکایی متولد شد و تا سن ۵ سالگی ساکن آنجا بود. وی فرزند مسعود جعفری جوزانی (نویسنده و کارگردان) است. او فارغ التحصیل روانشناسی کودک از دانشگاه آزاد اسلامی است.
سحر جعفری جوزانی فعالیت سینمایی خود را با نقش کوتاهی در فیلم شیر سنگی به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی در سال ۱۳۶۵ آغاز کرد، او با نویسندگی در سریال آژانس دوستی و پس از آن بازیگری در همین سریال به فعالیت خود به صورت رسمی ادامه داد و پس از آن وارد سینما شد. او در سال ۱۳۸۲ در سریال تلویزیونی طنز نقطه چین بازی کرد و و فعالیت خود را در تلویزیون شروع کرد. سحر جعفری جوزانی همچنین در سال ۱۳۷۸ نامزد سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای بازی در فیلم بلوغ شد.
سحر دلیجانی (زادهٔ ۱۹۸۳) یک رمان نویس اهل ایران مقیم ایالات متحده آمریکا است. نخستین رمان او، بچه های درخت جاكارندا (Children of the Jacaranda Tree)، در بیش از ۷۵ کشور منتشر، و به ٣٠ زبان ترجمه شده است.
سحر دهقان رقصنده ایرانی، پژوهشگر، طراح و آموزگار رقصهای کلاسیک و معاصر ایرانی، آسیای میانه و عرفانی است.
سحر دهقان زاده ایران در خردسالی به فرانسه مهاجرت و در آنجا تحصیلات فرهنگی و هنری خود را آغاز نمود. وی سپس به کالیفرنیا رفته، ضمن تدریس موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد شد. او از خردسالی با شعر، موسیقی، درام و رقص در ارتباط بوده است. سحر پیانو را در محضر استاد پری برخشی آموخت. همچنین او همواره با دنیای تئاتر ارتباط نزدیکی داشته است و علاوه بر آموزش تئاتر یونان، فرانسه و انگلیس، در تئاتر ایران نیز به همراه ویدا قهرمانی و گروه داروگ کار کرده است.
وی هم اکنون در فرانسه با شاهرخ مشکین قلم و نکیسا بر روی ساخت و اجرای رقص عارفانه بر روی آثار ادب فارسی به ویژه آثار مولانا و حافظ فعالیت می کند. او یکی از اعضای اصلی گروه باله افسانه است.
سحر دولتشاهی (زادهٔ ۱۶ مهر ۱۳۵۸ در تهران) هنرپیشه سینما، تئاتر و تلویزیون اهل ایران است.
نیمروز خواب آلود (آیت نجفی) (۱۳۸۰)
مرغ دریایی (آیت نجفی) (۱۳۸۰)
قوی تر (سحر دولتشاهی و آیت نجفی) (۱۳۸۱)
دوشیزه ژولی (آیت نجفی) (۱۳۸۱)
زائر (حمید امجد) (۱۳۸۲)
خبرهایی از تهران ۲ (آیت نجفی) اجرا شده در فستیوال (کانستن) (۱۳۸۳)
تجربه های اخیر (امیر رضا کوهستانی) (۱۳۸۳) (بیش از ۱۰۰ اجرا در فستیوال های مختلف اروپا)
کلاغ و دوچرخه (آتیلا پسیانی) (۱۳۸۳)
بی شیر و شکر (حمید امجد و سید مهرداد ضیایی) (۱۳۸۳)
هی مرد گنده گریه نکن (جلال تهرانی) (۱۳۸۳)
تلخ مثل عسل (آتیلا پسیانی) (۱۳۸۳)
تیغ و ماه (آتیلا پسیانی) (۱۳۸۵)
زخمه بر رمل (آتیلا پسیانی) (۱۳۸۵)
آناتو تیغ (آتیلا پسیانی) (۱۳۸۶)
یک سمفونی ناکوک (آتیلا پسیانی) (۱۳۸۶)
کشتی شیطان (آتیلا پسیانی) (۱۳۸۷) (اجرا در فستیوال ادین برو)
زنی از گذشته (محمد عاقبتی) (۱۳۹۰)
پاورقی (احمد کچه چیان) (۱۳۹۰)
دراکولا (ستاره پسیانی) (۱۳۹۰)
جاده طولانی مارپیچ (رضا گوران) (۱۳۹۱)
ترن (نیما دهقان) (۱۳۹۱)
تن تن و راز قصر مونداس (آروند دشت آرای) (۱۳۹۱)
از بیت المقدس تا اریحا (نمایشنامه خانی)(بیتا الهیان) (۱۳۹۲)
خانه سربی (علی نرگس نژاد) (۱۳۹۲)
ترانه های قدیمی (محمد رحمانیان) (۱۳۹۲)
خشکسالی و دروغ (محمد یعقوبی) (۱۳۹۳)
دورهمی زنان شکسپیر (بهاره رهنما) (۱۳۹۳)
مرگ هوتن (یوسف باپیری) (۱۳۹۵)
کنسرت نمایشی سی (اصغر دشتی) (۱۳۹۶)
بینوایان(حسین پارسایی) (۱۳۹۷)
وی فارغ التحصیل رشته های ادبیات نمایشی و مترجمی زبان فرانسه می باشد. شروع فعالیت هنری وی با تئاتر بود. حضور در صحنهٔ تئاتر بود که منجر به آشنایی او با رامبد جوان شد. دولتشاهی در ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ با رامبد جوان ازدواج کرد و در ۱۳۹۳ از وی جدا شد. بازی در فیلم طلا و مس به کارگردانی همایون اسعدیان در سال ۱۳۹۰ برایش نامزدی جایزهٔ بهترین بازیگر نقش دوم زن از چهاردهمین جشن خانهٔ سینما را در پی داشته است. همچنین سحر دولتشاهی توانست برای بازی در فیلم عصر یخبندان در سی و سومین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم فجر و برای بازی در فیلم های عرق سرد و چهارراه استانبول در سی و ششمین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به دست بیاورد. او تا کنون دو بار برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن شده است.
سحر دولتشاهی از جملهٔ ۱۴۰ هنرمند ایرانی بود که با امضای طوماری در روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۲، همراه با سایر اصلاح طلبان و اعتدالگرایان، ضمن قدردانی از انصراف محمدرضا عارف به نفع حسن روحانی، از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ حمایت علنی کرد.
سحر دولتشاهی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ به همراه باران کوثری با حضور در جمع حامیان حسن روحانی از وی حمایت علنی کرد.
از گرگ و میش تا سحر (به انگلیسی: From Dusk till Dawn) یک فیلم جنایی ترسناک محصول سال ۱۹۹۶ آمریکا به کارگردانی رابرت رودریگز و فیلم نامه کوئنتین تارانتینو بر پایه داستانی از رابرت کورتزمن است. در این فیلم بازیگرانی همچون جرج کلونی، هاروی کایتل، تارانتینو و جولیت لوئیس ایفای نقش می کنند و اینک یک فیلم کالت به حساب می آید.
۱۹ ژانویه ۱۹۹۶ (۱۹۹۶-01-۱۹) (ایالات متحده)
داستان از ۲ برادر دزد حرفه ای که مرتکب قتل شده اند شروع می شود. آنها در مسیر رسیدن به مکزیک از تگزاس هستند و در مسیر برای رد شدن از مرز یک خانواده سه نفری را با خود می برند و در پناه آن ها از مرز می گزرند، تا به مکانی می رسند که قرار ملاقات با یک دوست دارند تا پول را تقسیم کنند (باری به نام تمام طول روز). در فیلم تا یک ساعت از خون آشام خبر نیست، و کاملاً بدون هیچ گونه مقدمه ای سلما هایک با دیدن خون تارانتینو تبدیل می شود به خون آشام و گردن او را گاز می گیرد، و معلوم می شود تمام آن محل پر از خون آشام است.
پیک سحر یک مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی به کارگردانی «خسرو ملکان» است که در سال ۱۳۶۹ تهیه و از شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش گردید.
جمشید مشایخی
اسماعیل داورفر
پروین سلیمانی
احمد قدکچیان
ملیحه نصیری
فضل الله جبلی
طاهره شیربچه
عیسی صفایی
«مش رحمان» رفتگر محله، برای تهیه جهیریه دخترش نیازمند پول است، اما چون پس از تلاش بسیار نمی تواند پول تهیه کند، مجبور می شود خود را بازخرید کند. مراسم عروسی اگرچه با اتفاقات گوناگونی همراه است، اما سرانجام به خوشی انجام می گردد.
دخترم سحر فیلمی به کارگردانی مجید قاری زاده و نویسندگی مجید قاری زاده، سیمین بازرجانی ساختهٔ سال ۱۳۶۸ است.
رضا رویگری
مهشید افشارزاده
سارا مهین ترابی
محمد شیری
پروانه دباغی
نعمت اله گرجی
مهری ودادیان
فرهاد نیکپور
مریم صفایی
نغمه داداشیان
محمد ابهری
فرشته معتمدی
اقدس صحت بخش
داوود راحتلونژاد
غزل یزدانی فر
تورج عطاری
محمود دانشمندی
عباس امینی فر
سعید خوشدل
حجت اکبری
زن و شوهر جوانی برای معالجهٔ دختر افلیج خود، سحر، کش مکش دارند..
دعای سحر دعایی است که به مسلمانان توصیه شده است که در سحرهای ماه رمضان آن را بخوانند. این دعا در مفاتیح الجنان نیز آمده است. چندین شرح بر این دعا نوشته شده است.
دعای کمیل
دعای توسل
دعای ندبه
دعای عهد
دعای مجیر
دعایجوشن کبیر
دعایجوشن صغیر
در ابتدای همهٔ ۲۳ جملهٔ این دعا، عبارت «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ» وجود دارد. شکل کلی جمله ها (به جز دو جملهٔ آخری) به شکل «اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ (اسم) کَ بِ (صفت برترین) هِ وَکُلُّ (اسم) کَ (صفت برتری برای اسم) اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِ (اسم) کَ کُلِّهِ» است؛ و این شرح کامل آن است:
اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ مِنْ بَهاَّئِکَ بِاَبْهاهُ وَکُلُّ بَهاَّئِکَ بَهِیُّ اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِبَهاَّئِکَ کُلِّهِ
خدایا از تو می خواهم به درخشنده ترین مراتب درخشندگیت؛ و تمام مراتب آن درخشنده است خدایا درخواست کنم به همه مراتب درخشندگیت
دیدار شرق و غرب- مرغ سحر نام یک آلبوم موسیقی اثر کیوان ساکت، هنرمند ایرانی است که در سبک سنتی تهیه شده و دارای ۹ آهنگ است. فاضل جمشیدی و مازیار حیدری نیز در ساخت این آلبوم همکاری کرده اند.
کیوان ساکت
شرح دعای سحر، اولین تألیف سید روح الله خمینی است که در سال ۱۳۴۷ قمری (۱۳۰۷ خورشیدی) و در سن ۲۷ سالگی توسط او نوشته شده است. سید روح الله خمینی این کتاب را با تکیه بر آیات قرآن و روایات اهل بیت شیعه در شرح دعای مباهله معروف به دعای سحر، در سال ۱۳۴۷ هجری قمری (۱۳۰۷ هجری خورشیدی) و به زبان عربی نوشته است. این کتاب توسط سید احمد فهری به زبان فارسی ترجمه شده است.
متن کامل «شرح دعای سحر»
ویدئو کامل شرح دعای سحر
شرکت رنگ سحر یک شرکت خصوصی ایرانی در زمینه تولید رنگ و پوشش می باشد.این شرکت در سال ۱۳۶۵ تأسیس شد.
مختصات: ۳۵°۴۷′۴٫۲۲″ شمالی ۵۱°۲۴′۴۳٫۷۸″ شرقی / ۳۵٫۷۸۴۵۰۵۶°شمالی ۵۱٫۴۱۲۱۶۱۱°شرقی / 35.7845056; 51.4121611
سیمای آذری،
سیمای کردی،
سیمای بالکان
سیمای اردو
شبکه جهانی سحر، نخستین شبکه تلویزیونی برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از ۲۵ آبان ماه سال ۱۳۷۶ مصادف با ۱۶ نوامبر ۱۹۹۷ میلادی در ساعاتی محدود به هفت زبان عربی، آذری، بوسنیایی، ترکی استانبولی، فرانسه، انگلیسی و اردو در مجموع با ۱۹ ساعت پخش کار خود را آغاز و از دی ماه سال ۱۳۹۳ با سیاستگذاری جدید به عنوان شبکه ای رادیو و تلویزیونی، به تدریج فعالیت خود را در قالب ۴ کانال ۲۴ ساعته به زبان های کردی، آذری، اردو و بالکان با روزانه ۹۶ ساعت پخش توسعه داد.
شبکه جهانی سحر به عنوان شبکه ای عام، ذائقه های مختلف خانوادگی را با تولید، تأمین و پخش برنامه های متنوع در قالب های نمایشی، مستند، جنگ و مسابقه، سیاسی و اقتصادی تأمین می کند. این شبکه در کنار این برنامه ها، برنامه های خبری داخلی و بین المللی را پوشش می دهد.
در سال های اخیر، شبکه جهانی سحر در هر دو بعد کمی و کیفی ارتقاء شایان توجهی یافته است. جلب مخاطبان در خارج از کشور مستلزم تحول در کیفیت برنامه سازی و توجه ویژه به ذائقه آنان است. بر همین اساس، در کنار تلاش برای ارتقاء سطح کیفی برنامه سازی و حرکت به سوی پخش HD برای جذابیت بصری و رنگ آمیزی تصاویر موفقیت های جالب توجهی بدست آمده است. طراحی بسته گرافیکی مناسب و گیرا و میان برنامه های مفرح از این دست موفقیت ها است. همچنین با پرهیز از پخش برنامه های تکراری، تأمین سریال ها و برنامه های مستند تازه در دستور کار شبکه قرار گرفته است.
قاتلان سحر داستانی نوشته دارن شان به ترجمه فرزانه کریمی از سری قصه های سرزمین اشباح(نهمین جلد)
قصه های سرزمین اشباح
دارن شان
رمان تخیلی نوجوانانه، کمی ترسناک
در ۲۲۴ صفحه توسط انتشارات قدیانی(کتاب های بنفشه) چاپ و منتشر شده است.
همدستان شب|قاتلان سحر|دریاچه ارواح


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سحر در دانشنامه آزاد پارسی

سِحر
در زبان عربی به معنی فریفتن از طریق تغییردادن و تبدیل کردن ماهیت اشیاء است. در سِحر، شخص ساحر با بهره گیری ازترفندها و شگردهای خاص خود، موجب ظهور امری از طریق غیرمعمول می گردد؛ گویند گاه این طریق از راه ارتباط با شیاطین و جنیّان است. در فقه اسلامی، آموزش، یادگیری و پرداختن به سحر حرام و از گناهان کبیره شمرده شده است. در قرآن نیز آمده که سحر بدون ارادۀ خداوند مؤثر نخواهد بود و آن، وسیله ای برای آزمایش بندگان است. هرکس به دنبال سحر باشد از خیر و رحمت الهی بی نصیب خواهد ماند. سحر و مشتقات آن بیش از ۵۰ بار در قرآن به کار رفته است. در سورۀ فلق به پیامبر (ص) فرمان داده شده که از شر ساحران به خداوند پناه برد. نیز ← جادوگری

ارتباط محتوایی با سحر

سحر در جدول کلمات

سحر
افسون
سحر و جادو
افسون
اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز
موزارت
دانه سحر آمیز
لوبیا
ساخته چندی پیش اکران شده محمدحسین فرحبخش با بازی سحر دولتشاهی | میلاد ک یمرام | فرهاد اصلانی و باران کوثری
مستانه
ساخته مصطفی کیایی در جشنواره فیلم فجر امسال با بازی بهرام رادان | فرهاد اصلانی | مهتاب کرامتی | آنا نعمتی | سحر دولتشاهی و••
عصر یخبندان
ساخته مهدی گلستانه با بازی امیرحسین آرمان | پژمان بازغی | سحر قریشی و آتیلا پسیانی
نازنین
ساخته مهدی گلستانه با بازی پژمان بازغی | مجید صالحی | سحر قریشی و امیرحسین آرمان
نازنین
ساخته مهدی گلستانه با بازی پژمان بازغی | سحر قریشی | امیرحسین آرمان و مجید صالحی
نازنین
ساخته مهدی گلستانه با بازی پژمان بازغی | سحر قریشی | مجید صادقی | امیرحسین آرمان و آتیلا پسیانی
نازنین

معنی سحر به انگلیسی

bewitchment (اسم)
فریفتگی ، فریب ، طلسم ، سحر ، افسون
conjuration (اسم)
التماس ، فریب ، سحر ، افسون ، جادو
dawn (اسم)
سپیده ، اغاز ، سپیده دم ، فجر ، سحر ، سحرگاه ، بامداد
charm (اسم)
طلسم ، سحر ، افسون ، فریبندگی ، دلربایی
aurora (اسم)
اغاز ، سپیده دم ، فجر ، سرخی شفق ، سحر
daydawn (اسم)
سپیده دم ، سحر ، سحرگاه
dayspring (اسم)
سپیده دم ، سحر ، سحرگاه
magic (اسم)
فریب ، سحر ، جادو ، ساحری
witchcraft (اسم)
نیرنگ ، سحر ، جادو گری ، افسون گری
enchantment (اسم)
سحر ، افسون ، جادو
sorcery (اسم)
فریب ، سحر ، جادو گری ، افسون گری ، ساحری
black art (اسم)
سحر ، جادو گری
witchery (اسم)
سحر ، جادو گری ، جادو
black magic (اسم)
سحر ، جادو
incantation (اسم)
طلسم ، سحر ، افسون ، جادو گری ، جادو ، افسون گری ، افسون خوانی ، تبلیغات
brightening (اسم)
سحر
thaumaturgy (اسم)
سحر ، جادو ، اعجاز
theurgy (اسم)
سحر ، جادو
wizardry (اسم)
سحر ، جادو گری ، افسون گری ، جادویی

معنی کلمه سحر به عربی

سحر
سحر , نوبة
سحر , سحري
هيکس
اسحر , ساحرة

سحر را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سحر ٢٢:٤٠ - ١٣٩٦/١١/٠٥
نام سحر نامی زیبا به معنی صبح ، سپیده دم است
|

سحر ٢١:٤٦ - ١٣٩٦/١١/١٢
صبح خیلی زود
هنگام طلوع خورشید
سپیده دم
|

سلما سخاوی ١٦:٠٧ - ١٣٩٧/٠٤/٠٣
راستش اسم خواهر من سحره به نظر من سحر نامی زیبا به معنای سپیده دم است
|

سحر ٠٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٤/٢٦
نام سحر معنی های بسیار متفاوتی می ده .
اگر خواسته باشیم به عمق معنی سحر نگاه بندازیم کتابی قطور تر از مصنوی مولانا نوشته می شه
|

نیکا ١٦:٠٨ - ١٣٩٧/٠٥/٢٧
افسون
سپیده دم
نام سحر معنی های متفاوتی می دهد اگر بخواهیم به عمق معنی این اسم نگاه کنیم کتابی قطور تر از کتاب مثنوی مولانا نوشته می شود
|

سحر ١٩:٥٩ - ١٣٩٧/٠٦/٢١
به معنی سپیده دم
|

سحر ٠١:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/٢٤
اولین نوری که به زمین می تابه...
|

Dorsa💫 ١٤:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩
اسم مامان جونم سحر هستش و من مامانمو خیلی دوس دارم♥
سحر : سپیده دم✨
|

زارع ١٤:٤٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩
سحر معنی های زیبا یی دارد مانند سپید دم یا صبح
|

سحر ٠٢:٣٧ - ١٣٩٧/٠٧/٢٩
نام بسیار زیبایی ست و به معنای طلوع و روشنایی ست
|

دلارام ٠٩:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢
سحر:سپیده دم✨قبلِ صبح♥️
زیباترین اسمی ک شنیدم🙄♥️
|

anosha ١٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/١٢
سحر به معنی سپیده دم است
|

hadi_g.a ١٦:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩
افسون،فسون،جادو
|

سحر خانم ٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/١٠/١٧
اسم بسیار زیبا و شیک از نظر من یعنی صبحگاه طلوع خورشید هم معنی شده
|

سحر ١٥:٥٧ - ١٣٩٧/١٠/١٨
سحر یعنی لحضه ایی که تاریکی به روشنی تبدیل میشه .
مبدل تاریکی به روشنی.
|

سحر ١٩:٠٩ - ١٣٩٧/١١/٠١
اسمم سحره
بنظرم اسم قشنگیه
سحر یعنی صبحگاه ،پگاه ،سحر خیز بودن
|

سحر ١١:٠٨ - ١٣٩٧/١١/٠٥
سحر یعنی روشنایی در ترکی به صبح میگن سحر
مثلا صبح بخیر میگن سحریز خیر
|

سحر ٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/١١/٠٧
اسم من سحر هستش من موقع سحر دنیا اومدم به نظرمن معنی اسم سحر یعنی لحظه ای قبل از اذان صبح که هوا تازه روشن شده وماه خورشید هر دو درآسمون هستن.
|

سحر ١١:١١ - ١٣٩٧/١٢/٢٥
درود برشما دوستان
سحر به معنی :نوید امید
روزنه های امید درتاریکی مطلق.
|

سحر ١٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٧
سحر يعني زماني ميان ماه و خورشيد
|

سحر ٠٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٢/١٨
سحریعنی نیمه شب قبل سپبده ولی مادر من این اسم و بخاطر اهنگ خواننده مهستی روحش شاد که اون زمان برای دخترش سحرخوند روی من گذاشت (اهنگ سحر دختر نازم )
|

♡اتحاد_سرخ♡ ٢٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٢/٣١
افسونگر،وقت خلوت عاشقان حق
|

سحر ٠١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٤
اخرین زمان قبل از طلوع خورشید.
اسم من سحره اسم خواهرم سپیده.
اخرین لحظات قبل از طلوع خورشید و اولین لحظات بعد از طلوع خورشید معتی اسم ما دوتاست👌 بی نظیره
|

سحر ٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
سحر:افسون،کسی که همرو جذب خودش میکنه فریبنگی خاصی داره، زیبا و.....
سحر اسم خیلی خوشگلیه و همین طور خااااص‌
|

Sanaz ٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٤/١٢
گرگ و میش صبح قبل از طلوع آفتاب مهربانی
|

Sanaz ٢٢:١١ - ١٣٩٨/٠٤/١٢
گرگ و میش صبح قبل از طلوع آفتاب مهربانی
|

سیدحسین اخوان بهابادی ٠١:٣١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢
سحر از آخر شب تا طلوع فجر صادق را گوینددر ضمن فجر صادق همان سپیده دم یا صبح زود است.
|

سحر ١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥
سحر به معنای نوری درتاریکی ...سحر به معنای چراغی در دم دمای صبح .....سحر یعنی زندگی از نوع عشق
|

سحر ٠٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦
سپیده دم
|

سحر ١٥:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٣١
سحر نامی بسیار زییا و خاصی است
اسم سحر به معنی :سپیده دم است
که نامی بسیار خاص و همه را جذب خود کرده است
|

SAHAR ٢٣:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٣
سحریعنی آرامش🌺،سپیده دم🌺
|

پیمان کریمی ٠٠:٥٣ - ١٣٩٨/٠٧/٠٤
طرح اسم های مشترکم رو تقدیم اسم سحر می کنم

شبی که با تو سَر شود
سپیده اش
ساناز ترین
سَحَر است...

(پیمان کریمی)
|

سحر بایرام زاده ١٦:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٢
سحر یعنی روشنایی صبح دختر تپل کوچولوم با خوش قدیمش روزگارمو روشن کرده خیلی خوشحالم افتخار میکنم به دختر تپل خوشگلم
|

سحر ٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٥
معنی اصلی سحر یعنی گرگ و میش , همون لحظه ای که خورشید بطور کامل طلوع نکرده
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سحر خواننده   • معنی سحر   • سحر جادو   • سحر شعر   • اسم سحر   • نوشته سحر   • سحر اهنگ   • نام سحر   • مفهوم سحر   • تعریف سحر   • معرفی سحر   • سحر چیست   • سحر یعنی چی   • سحر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سحر
کلمه : سحر
اشتباه تایپی : spv
آوا : sahar
نقش : اسم
عکس سحر : در گوگل


آیا معنی سحر مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )