برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1350 100 1

سخن درست

سخن درست در جدول کلمات

سخن درست وبرحق
راست

سخن درست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

منصور رخشانی
راست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سخن درست   • مفهوم سخن درست   • تعریف سخن درست   • معرفی سخن درست   • سخن درست چیست   • سخن درست یعنی چی   • سخن درست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سخن درست
کلمه : سخن درست
اشتباه تایپی : sok nvsj
عکس سخن درست : در گوگل

آیا معنی سخن درست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )