انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1062 100 1

سربداران

معنی سربداران در لغت نامه دهخدا

سربداران. [ س َ ب ِ ] (اِخ ) (از 737 تا 783 هَ. ق.) سلسله ای که بوسیله ٔ عبدالرزاق از مردم قریه ٔ باشتین از قرای خراسان تأسیس شد و قراء مجاور آن را مسخر کردند و قریب نیم قرن بر خراسان مسلط بودند. از این سلسله ده امیربه ریاست رسیدند. نام امرای سربدار بشرح زیر است :
عبدالرزاق بن فضل اﷲ 737هَ. ق.
وجیه الدین مسعود برادر او 738هَ. ق.
آی تیمور محمد 744هَ. ق.
اسفندیار 746هَ. ق.
فضل اﷲ 746هَ. ق.
شمس الدین علی 748هَ. ق.
یحیی 753هَ. ق.
ظهیرالدین 756هَ. ق.
حیدر قصاب 760هَ. ق.
حسین دامغانی 761هَ. ق.
علی مؤید 766 - 783 هَ. ق.
(از تاریخ طبقات سلاطین اسلام لین پول صص 223 - 224).
ورجوع به رجال حبیب السیر ص 61 و 115 و حبیب السیر چ تهران ج 2 ص 230، 251، 332، 356 - 358، 360 - 367، 380، 381، 406، 407، 444 و تاریخ ادبیات ایران از سعدی تا جامی ص 198 و 199 و سبک شناسی ج 3 ص 183، 184 و تاریخ عصر حافظ ج 1 ص 16، 37، 61، 302، 303 و تاریخ تمدن جرجی زیدان ج 5 ص 47 و مرآت البلدان ج 1 ص 328 شود.

معنی سربداران به فارسی

سربداران
از جمله امرایی هستند که پس از بر افتادن ایلخانان (مغول ) مدتی در خراسان امارت داشته اند ( از ۷۳۸ه.ق.۱۳۳۷م . تا ۷۸۳ه.ق.۱۳۱۸ م.) و از یک جهت در تاریخ ایران قبل از تشکیل صفویه اعتباری خاص دارند و آن قیام ایشان است بمخالفت اهل تسنن بعنوان علمداری مذهب شیعه و سعی در انتشار آداب و احکام آن شروع کار خود بشکل دعوت کار فرقه یی و مرید و مرادی . وجه تسمیه این گروه بسربداران آنست که میگفتند: [[ اگر توفیق یابیم دفع ظلم ظالمان نماییم و الا سر خود را بر دار ببینیم که دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم.]] ولی بعضی این قول را عامیانه دانند سربدار ( سربدال ) را بمعنی بزن بهادر و پهلوان دانند .موسس این سلسله عبدالرزاق نامی است از روستاییان قریه باشتین خراسان که مدت کمی در خدمت ابوسعید خان بود وی در سال ۷۳۷ ه.ق.(۱۳۳۷م.) بریاست همشهریان خود بر حکمران ظالم خراسان شورید و شورشیان خود را سربداران نامیدند . آنان کمی بعد سبزوار و ولایات مجاور آنرا مسخر کردند و قریب نیم قرن بر آن نواحی مسلط بودند و در این فاصله دوازده امیر بحکومت رسیده اند و نه تن از آنان عمر خود را بسختی بپایان برده بدست دیگران بقتل رسیده اند و هیچیک از ایشان بیش از ۶ یا ۷ سال سلطنت نکردند . افراد این خاندان عبارتند از : عبدالرزاق بن فضل الله (جل.۷۳۷ه.ق.۱۳۳۷م.) وجیه الدین مسعود برادر او (جل. ۷۳۸ه.ق. ۱۳۳۸م.) آی تیمور محمد (جل.۷۴۴ه.ق. ۱۳۴۴م.) اسفندیار ( جل.۷۴۶ه.ق.۱۳۴۶م.) فضل الله ( جل.۷۴۷ه.ق.۱۳۴۶م.) شمس الدین علی ( جل.۷۴۸ه.ق.۱۳۴۷م.) یحیی (جل.۷۵۳ه.ق.۱۳۵۲ م.) ظهیر الدین (جل.۷۵۶ه.ق.۱۳۵۵ م.) حیدر قصاب ( جل.۷۶٠ه.ق.۱۳۵۹م.) لطف الله ( جل.۷۶٠ه.ق.۱۳۵۹م.) حسن دامغانی ( جل.۷۶۱ه.ق.۱۳۶٠م.) علی موید ( جل.۷۶۶ ه.ق.۱۳۶۴م.- ۷۸۳ه.ق. ۱۳۸۱م.) امیر تیمور گورگان این سلسله را برانداخت .
سلسله که بوسیله عبدالرزاق از مردم قریه باستین از قرای خراسان تاسیس شد

سربداران در دانشنامه اسلامی

سربداران
سربداران سلسله ای از حاکمان شیعه در منطقه باشتین سبزوار (۷۸۸-۷۳۶ قمری).
سربداران نخست به صورت یک قیام مذهبیِ شیعی- صوفی علیه هیئت حاکمه، (چه ایرانی و چه مغول) ظهور کرد. این قیام که در پی تعالیم مذهبی شماری از شیوخ خراسان و سبزوار آغاز شده بود به صورت یک حرکت مذهبی – سیاسی کل منطقه شرقی و شمالی ایران آن زمان را دربرگرفت. این قیام با همراهی دو گروه مذهبی (درویشان) و سیاسی (سربداران) شکل گرفت. نخستین رهبران مذهبی ایشان شیخ خلیفه و شاگردش شیخ حسن جوری بودند. در ایام تیمور هم شیخ داود سبزواری از همین طایفه علیه تیمور قیام کرد.
مذهب تشیع با بن مایه ای از تعالیم تصوف و بیگانه ستیزی و فتوت و جوانمردی و بُعد مردمی و فقدان وراثت در سلطنت از جمله عوامل و ویژگی های مهم این قیام محسوب می شد. این دولت مدت نیم قرن در خراسان و جرجان (گرگان)، قومس (کومش ) و مازندران و جوین و اسفراین حکومت کرد، و عاقبت به دست امیرتیمور گورکانی منقرض گردید.
سربداران
سلسله ای از امرای محلی سبزوار که تقریباً از آغاز استیلای مغول پدید آمدند. سربداران با اتکای به مذهب شیعه اثنی عشری توانستند به مدت 50 سال بر خراسان و نواحی آن حکومت کنند.
آغازگر قیام، شیخ خلیفه و از مریدان وی شیخ حسن جوری بود که اعتقاد به تشیع اثنی عشری با تأکید بر مسئله ولایت و جهان بینی مهدویت، جدایی ناپذیری دین و دولت از یکدیگر و مبارزه با ظلم و ستم داشتند و از این رو آنان را سربدار خواندند که گفتند: «اگر خداوند ما را توفیق دهد رفع ظلم و دفع ظالمان می کنیم والا سر خود را بر دار اختیار داریم و تحمل جور و ستم نداریم».
رؤسای سربداران 12 نفر بودند و جمعاً سی و پنج سال حکومت کردند. مؤسس این سلسله امین الدین عبدالرزاق یکی از بزرگان قریه باشتین از توابع سبزوار بود. امرای این سلسله شهر سبزوار را که از روزگار قدیم مردم آن به تشیع اشتهار داشتند، مرکز خود ساختند و با درویشان و مردانی که به دوستی آل علی مشهور بودند، رابطه برقرار کردند.
پس از شهرت سربداران در خراسان، طغاتیمور مغول که فرمانروای خراسان بود با برادرش امیرعلی از جرجان به سبزوار حمله کرد. سربداران امیرعلی برادر طغاتیمورخان را کشتند و این فتح بیش از پیش ایشان را در خراسان مشهور کرد و بر شمار پیروان ایشان بیفزود و سپس طغاتیمور را نیز شکست داده و خراسان را از دست او خارج کردند.
پس از تسخیر خراسان امیر وجیه الدین مسعود و امرای او از جمله خواجه علی مؤید (766-788 ه) یکی پس از دیگری به امارت رسیدند که سرانجام خواجه علی به امیر تیمور پناه جست تا در سال 788 در خرم آباد لرستان در رکاب امیر تیمور در ضمن جنگی تیر خورده درگذشت و سلسله سربداران با کشته شدن او پایان یافت.
فرهنگ جامع تاریخ ایران، انتشارات آرون، تهران 1387، جلد1، صفحه 456 / نویسنده:عباس قدیانی
سربداران اولین مجموعه تلویزیونی تاریخی پس از انقلاب اسلامی است به کارگردانی محمدعلی نجفی. این مجموعه، داستان قیام سربداران(سلسله ای از حاکمان شیعه در منطقه سبزوار) را به تصویر کشیده است. این قیام در خراسان صورت گرفت. رهبر آن، شیخ حسن جوری و علیه تسلط مغول ها بر ایران بود. بخش هایی از آن نیز مربوط به رهبری پیشین شیخ خلیفه مازندرانی مؤسس این جنبش است.
تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی از شهریورماه ۱۳۶۰ش آغاز و تا ۳ آبان ۱۳۶۲ش ادامه داشت. این مجموعه تلویزیونی در شهرک سینمایی غزالی و مسجد جامع تاریخی شهرستان اردستان و ابیانه ساخته و فیلم برداری شد و پخش آن از دوشنبه ۲۶ دی ماه سال ۱۳۶۲ش از شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
خروج و عروج سربداران از آثار جان ماسون اسمیت است که آن را دکتر یعقوب آژند، رسا و شیوا از انگلیسی به فارسی ترجمه کرده است. نویسنده در این اثر، تاریخ قیام سیاسی دینی سربداران را از آغاز تا انجام و از ابعاد گوناگون با استناد به منابع کتبی و همچنین با استفاده از سکه های ضرب شده در آن دوره و به صورت تحلیلی توضیح داده است.
نویسنده این کتاب را در یک مدخل و چهار فصل و یک ضمیمه سامان داده است. این فصول به ترتیب عبارتند از: 1. منابع کتبی، 2. منابع مبتنی بر سکه ها، 3. تاریخ سربداران و 4. جنبه های مختلف دوره سربداران. ضمیمه هم عبارت از بررسی تحلیلی و آماری تاریخ سربداران بر اساس سکه های ضرب شده در آن دوران است.
درباره روش و محتوای این اثر چند نکته گفتنی است:
1. عنوان «خروج و عروج سربداران» از نویسنده نیست و مترجم آن را انتخاب کرده است که مأخوذ از عنوان قطعه ای راجع به سربداران در روضة الصفای میرخواند است. ترجمه عنوان اصلی کتاب چنین است: تاریخ سلسله سربداران 1336- 1381م و منابع آن
2. مترجم در مقدمه اش یادآور شده است که کتاب حاضر شاید دومین اثری باشد که مفصلاً تاریخ سیاسی سربداران و قیام آنها را به بررسی نشسته است. این پژوهش بر اساس آخرین منابع موجود تحریر شده و در نتیجه تمام عیارتر و جامع تر از آثار قبلی است. در آن علاوه بر منابع کتبی از اطلاعات سکه های عصر سربداران نیز بهره گرفته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. خود تحلیل منابع در سرفصل کتاب حاکی از قالب ریزی نوین علمی آنست که تا حدی طرز نگرش نویسنده را می رساند و حاوی نکات آموزنده ای است. استفاده از سکه ها به عنوان یک منبع تاریخی، در جای خود، در تاریخ نگاری سیاسی سربداران بدعتی است. شاید بتوان گفت که سربداران قبل از صفویه تنها سلسله محلی بودند که مذهب تشیع را به عنوان ایدئولوژی فکری حاکمیت خود انتخاب کرده و در راه بسط و گسترش آن کوشیدند، ولی متأسفانه چالش بین دو گروه درون دولتی از یک سو، و تهدید دشمنان خارجی از سوی دیگر، از همان آغاز ارکان این دولت را لرزانده و به سوی اضمحلالش راند. تنفر از عنصر مغول و تثبیت ایدئولوژی تشیع به عنوان زیربنای فکری حکومت از ویژگی ها و مختصات این دولت بود که نزدیک به پنجاه سال پائید و راه را برای حاکمیت صفویان هموار ساخت. آنها فعالانه در راه راندن عنصر بیگانه از مرز و بوم خود از جان خود مایه گذاشتند و تا آخرین بقایای مغولان را از ایران نراندند از پای ننشستند
قیام شیعی سربداران
«قیام شیعی سربداران»، اثر یعقوب آژند، بررسی ابعاد مختلف قیام سربداران و بازتاب آن می باشد که به زبان فارسی و در سال 1363ش، نوشته شده است.
کتاب با مقدمه نویسنده آغاز و مطالب در دو بخش و هر بخش در چندین فصل، تنظیم شده است.
در قیام شیعی سربداران، به صورت یک جریان تاریخی، دو مسئله بیش از مسائل دیگر به ذهن می نشیند:
1. مذهب تشیع اثناعشری: سربداران با اتکا بر این مذهب به صورت یک ایدئولوژی حاکمیت توانستند قیام خود را در جامعه هدایت کرده و در خلال نیم قرن، بعد انقلابی آن را به بار بنشانند و باعث گسترش و نفوذ آن در سایر نواحی (چه به صورت سیاسی و نظامی و چه به صورت فکری) گردند.
2. خاتمه بخشیدن به سلطه سیاسی - نظامی مغولان در ایران.

سربداران در دانشنامه ویکی پدیا

سربداران
سربداران نام جنبشی از شیعیان ایران، در سده هشتم خورشیدی بود. پس از یکصد و بیست سال چیرگی قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، جنبشی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ستم و تعدی فرمان روایان مغول و عاملان آنان با شعار (سر به دار می دهیم تن به ذلت نمی دهیم) رخ داد. از تلاش پیگیر رهبران آزاده این قیام، منجر به تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی در خراسان شد. مهم ترین ویژگی های این حکومت عبارت بود از: تنفر و انزجار از عنصر مغولی و تثبیت ایدئولوژی تشیع امامی.
امیر شیخعلی جانشین ایلخان که فرزند امیرعلی قوشچی بود.
رئیس طایفه اویرات، امیر ارغونشاه از قبیله جانی قربانی که نواحی نیشابور و طوس و مشهد و ابیورد و غیره را به تصرف خویش درآورده بود.
امیر عبدالله مولایی صاحب قهستان؛
امیرمحمود اسفراینی صاحب اسفراین؛
امیر محمد توکل که او نیز از طایفه جانی قربانی بود.
در فاصله بین سال های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ میلادی بخش شرقی خراسان (ناحیه هرات) در تصرف ملوک هرات از سلاله کرتیان بود و از سال ۱۳۱۸ میلادی (۷۱۸ هجری) امتیازات مهمی بدست آورده بود. دیگر بخش های خراسان (نواحی نیشابور و مرو و بلخ) همچنان توسط ایلخانان در خراسان اداره می شد. وضع اقتصادی خراسان سخت وخیم بود و بسیاری از نواحی آن بر اثر تهاجم و غارت شاهزاده یساور جغتایی که چند تن از امیران محلی نیز به وی پیوسته بودند ویران گشته بود. (۱۳۱۷–۱۳۱۶ میلادی ،۷۱۷–۷۱۶ هجری).
ایلخان ابوسعید بهادرخان امیر شیخعلی را به حکومت خراسان برگزید و خواجه علاءالدین محمد هندو صاحب دیوان محلی را به وزارت وی معین کرد. اقدامات هندوی وزیر نتایج نیک به بار آورد ولی اقدامات وی کافی نبود و از ستمگری های بزرگان صحرانشین مغول و ترک به رعایا ممانعت نکرد. اعیان مغول و ترک در خراسان بسیار مقتدر بودند. به ویژه امیران طایفه اویغور و طایفه مغولی اویرات نفوذ فراوان داشتند.
نیرومندترین سران ملک الطوایف خراسان عبارت بودند از:
عکس سربداران
سربداران نام یک آلبوم موسیقی سمفونیک اثر فرهاد فخرالدینی با حضور هنرمندان سرشناسی به نام های محمدرضا لطفی، حسین علیزاده، محمد فیروزی، سیمین آقارضی، مجید درخشانی، حمید متبسم، هادی منتظری و بیژن کامکار و اجرای ارکستر سمفونیک تهران می باشد که توسط استودیو صبا در زمستان ۱۳۹۲ منتشر شده است. سربداران موسیقی سربداران براساس مجموعه تلویزیونی سربداران نوشته شده است. این موسیقی بیانگر مقاومت و پایداری مردم خراسان در برابر متجاوزان غارت گر و خون خوار مغول است. هم چنین در این اثر بیژن کامکار علاوه بر نوازندگی، آواز خوانی را نیز بر عهده داشته است.
موسیقی سنتی ایرانی
فرهاد فخرالدینی
محمدرضا لطفی
حسین علیزاده
محمد فیروزی
سیمین آقارضی
مجید درخشانی
حمید متبسم
هادی منتظری
بیژن کامکار
سربداران، نام نهضت مردم خراسان علیه استیلای مغول بر ایران
سربداران، نام سریال تلویزیونی ایرانی به کارگردانی محمدعلی نجفی
اتحادیه کمونیست های ایران، نام اتحادیه کمونیست های ایران
سربداران نام یک فیلم نامه به قلم محمود دولت آبادی می باشد. این اثر در سال ؟ نوشته و در سال ۱۳۵۸ در هفته نامه کتاب جمعه، به سرپرستی احمد شاملو منتشر شد.
سربداران (مجموعه تلویزیونی)
محمود دولت آبادی می گوید: گمانم سال ۵۶ بود که به درخواست محمدحسین پرتوی، برادر نصرت پرتوی، همسر عباس جوانمرد و دوست و همکار دوره تئاتر، طرح سریالی را برای تلویزیون ملی ایران نوشتم. با عنوان (سربداران)، پیش از من گویا به سراغ بهرام بیضایی رفته بودند که نتیجه ای نگرفته بودند. چند نفری هم در آن فاصله طرح هایی نوشته بودند که هیچ یک مطلوب تلویزیون نبودند. تا اینکه طرح من آماده و فصل اول نوشته شد. محمدحسین پرتوی به واسطه خواهرش (نصرت)، که قول داده بود مراعات امانت داری را بکند. نسخه زیراکسی فیلم نامه را با خود به تلویزیون برد، بی هیچ قرارداد یا پیش پرداختی، مدت ها گذشت، بالاخره خبر آوردند که تلویزیون با این موضوع که دولت آبادی سربداران را بنویسد مخالف است؛ و موضوع مسکوت گذاشته شد تا سال ۵۸. حالا انقلاب شده بود و تلویزیون ملی ایران به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران تغییر نام داده بود. بار دیگر محمدحسین پرتوی پیدایش شد و این بار گفت: قرار است سربداران ساخته شود. کارگردانش را هم گذاشته اند محمدعلی نجفی. از من دعوت کرد به دفتری در خیابان بلوار کشاورز (الیزابت سابق) رفتم. ملاقات و چای و گفتگو. بعدها خبردار شدم که به آقای نجفی هم گفته اند فلانی، یعنی من، نباید سربداران را بنویسد. من به کار خود بازگشتم و سربداران به راه خود رفت و نتیجه آنکه دست نوشته من در کتاب جمعه چاپ شد و نویسنده سریال (شهر من شیراز) که پیش از انقلاب از تلویزیون پخش می شد نویسنده فیلم نامه سربداران شد. از آن زمان دیگر از محمدحسین پرتوی خبری نشد. به نظرم رسید بخش اول فیلم نامه سربداران را منتشر کنم. آن را برای کتاب جمعه فرستادم. به پیغام آقای احمد شاملو که خواسته بود با آن هفته نامه کار کنم.
سربداران (فیلم) فیلمی به کارگردانی محمدعلی نجفی و نویسندگی کیهان رهگذار ساختهٔ سال ۱۳۶۳ است. كارگردان هنرى فيلم نيز علی عارف زاده بوده است
علی نصیریان
محمدعلی کشاورز
سوسن تسلیمی
امین تارخ
سربداران سریالی است تاریخی که بر اساس قیام سربداران خراسان به رهبری شیخ حسن جوری علیه استیلای مغول بر ایران ساخته شده است. کارگردان این مجموعه محمدعلی نجفی بوده و کیهان رهگذار نویسندگی و مشاور کارگردانی آن را بر عهده داشته است. گوشه هایی از این فیلم هم مربوط به رهبری پیشین شیخ خلیفه مازندرانی مؤسس این جنبش است.
امین تارخ در نقش شیخ حسن جوری
سوسن تسلیمی در نقش فاطمه
علی نصیریان در نقش قاضی شارع
محمدعلی کشاورز در نقش خواجه قشیری
فیروز بهجت محمدی در نقش طغای
جمشید لایق در نقش ارغون شاه
افسانه بایگان در نقش ترکان خاتون
محمد ابهری در نقش امیر محمود اسفراینی
عنایت الله بخشی در نقش خان باشتین
عطاءالله زاهد
جهانگیر صمیمی فرد
سعید اویسی
فتحعلی اویسی در نقش ایلچی طغای
حسین محجوب
اسماعیل محرابی
محمدعلی ساربان
بهروز بقایی
چنگیز وثوقی در نقش محمد بیک
آتش تقی پور
مینو ابریشمی
رضا کرم رضایی
علی رضا شجاع نوری
شهرزاد کمالی
هاشم ارکان
حسین محب اهری
حسین خانی بیک در نقش آی تخت
محمدرضا عالی پیام در نقش مؤذن مسجد جامع سبزوار
اصغر ضرابی
پرویز شاهین خو
اکبر سنگی
ملیحه نیکجومند
ولی الله مؤمنی
شیرین رضائیان
فرهاد خانمحمدی
امیرخسرو صادقی
فرزانه کابلی
نادر رجب پور
سامی تحصنی
حمید لولایی
تصویربرداری این سریال تلویزیونی از شهریورماه ۱۳۶۰ آغاز و تا ۳ آبان ۱۳۶۲ ادامه داشت. این سریال فاخر در مسجد جامع تاریخی شهرستان اردستان ساخته و فیلم برداری شد.
بازیگران
کارگردان

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سربداران در دانشنامه آزاد پارسی

سَربِداران
سلسله ای از امرای محلی سبزوار. حدود ۵۰ سال حکومت کردند (۷۳۷ـ۷۸۸ق). دربارۀ وجه تسمیۀ سربداران، که جنبشی سیاسی و نظامی علیه حکومت مغولان بود، نوشته اند که آن ها معتقد بودند: «اگر خداوند ما را توفیق دهد، رفع ظلم و دفع ظالمان کنیم و الّا سر خود را بر دار اختیار داریم» یا: «سربداران سر خود بر دار دیدن را به هزار نامردی ترجیح می دادند». این جنبش در دورۀ فروپاشی حکومت ایلخانی و جنگ و نزاع امرای مستقل محلی با یکدیگر و ظلم و جور و ناامنی ناشی از آن پدید آمد. رهبر مذهبی جنبش شیخ خلیفه و جانشین او شیخ حسن جوری بود. تعالیم آنان آموزه ای از تفکر انقلابی ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی شیعه ، همراه با انتظار مهدی موعود برای نابودی همیشگی ستم از جامعه ، و نیز باورهای عرفانی بود که عامل جذب شیعیان این منطقه به این جنبش گردید. قیام سربداران ، درپی نزاع عبدالرزاق، یا حسن و حسین حمزه ، از بزرگان بیهق (سبزوار) با ایلچیان مغول که تقاضای شراب و زن از آنان داشتند، صورت گرفت که به قتل ایلچیان در باشتین انجامید (۷۳۶ـ۷۳۷ق). پس از آن ، مردم به حمایت از عبدالرزاق برخاستند و قوای علاءالدین را شکست دادند و سبزوار و سپس اردکان ، سلطان سران ، جُوین ، اِسْفَراین ، جاجرم و بیارجمند را نیز تصرف کردند. پس از قتل عبدالرزاق (۷۳۹ق) وَجیهُ الدّین مسعود سربداری، رهبری سیاسی و نظامی سربداران را برعهده گرفت . وی کوشید تا با جلب نظر مریدان شیخ حسن جوری، که آنان را شیخیان می گفتند، حکومت خود را مشروعیت دهد. از این رو، به کمک گروهی از شیخیان ، شیخ حسن را از زندان ارغون شاه رهانید و شیخ همراهِ مسعود، دولت شیعی متمرکزی پدید آورد. آنان لشکریان ارغون شاه و طَغاَتیَمْور را درهم شکستند و علمان سنّی را علیه خود برانگیختند. مسعود که از نفوذ و محبوبیت شیخ نگران بود، طی جنگی ، زمینۀ قتل او را فراهم آورد که از چشم سربداران به دور نماند و موجب شکست آنان گردید. مسعود نیز پس از هفت سال حکومت ، در مازندران به قتل رسید. پس از وی هشت نفر از سربداران به ترتیب حکومت کردند: آیتمور، کلواسفندیار، فضل الله سربداری ، علی شمس الدین ، یحیی کرابی (کراوی )، ظهیرالدین کرابی (کراوی )، حیدر سربداری (حیدر قصاب )، لطف الله سربداری ، حسن دامغانی و علی مؤید. گرچه امرا و رهبران مذهبی سربداری ، در ایجاد دولتی شیعی وحدت نظر داشتند تعارض و اختلاف نظر میان آنان بر سر ادارۀ حکومت ، پس از مسعود نیز همچنان ادامه داشت که به قتل طرفین نیز می انجامید. دولت سربداری برای بقا و ادامۀ حکومت خود به هر دو رکن نظامی و مذهبی نیاز داشت . از همین رو، خواجه علی مؤید، آخرین امیر سربداری ، از محمد بن یکی ، عالم شیعی برجستۀ جبل عامل دعوت کرد تا به سبزوار بیاید و هدایت مذهبی شیعیان را بر عهده گیرد. به هر روی نزاع های داخلی و درگیری های مدام خارجی سربداران با امرای محلی ، سبب ضعف دولت آنان گردید. در پی لشکرکشی امیرتیمور به خراسان ، علی مؤید که خود را ناتوان از رویارویی با او می دید، تسلیم شد و تیمور نیز سبزوار را تصرف کرد و دولت سربداری را برچید. قیام مردم سبزوار به رهبری علی سبزواری بر ضد تیمور هم به شکست انجامید. ویژگی های بارز دولت سربداری ، ظلم گریزی ، بیگانه ستیزی ، مساوات طلبی و برقراری عدالت بود. در حکومت آنان ، نشانی از شکوه و جلال رایج درباری نبود و زهد و سادگی چشم گیری در ساختار حکومتی آنان دیده می شد. گرچه این جنبش به شکست انجامید، حکومت آرمانی سربداری ، قیام های مشابهی در سمرقند، کرمان ، مازندران و گیلان را موجب شد.

نقل قول های سربداران

سربداران نام قیامی از مردم باشتین و سبزوار بود که منجر به تشکیل حکومت شد و توانست حکومت هلاکوییان را منقرض کند.
• : -> سید حسن حسینی
• «قیام شیعی سربداران نه تنها برای مردم سبزوار بلکه برای مردم ایران باعث غرور و سرافرازی است.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: -> علی جنتی

ارتباط محتوایی با سربداران

سربداران را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Najme dorostkar > diligently
اورمزد > طاق بستان
تمیم حقمل > bust
اورمزد > وسان
ماردین > از تیم های مطرح بلژیک
Mahdi kamkat > undulations
هادی > پای پوران
Alire_za > Avicena

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سریال سربداران   • سربداران موسیقی   • سربداران چه کسانی بودند   • دانلود سریال سربداران   • سربداران افسانه بایگان   • حکومت سربداران   • خلاصه قیام سربداران   • سربداران سبزوار   • معنی سربداران   • مفهوم سربداران   • تعریف سربداران   • معرفی سربداران   • سربداران چیست   • سربداران یعنی چی   • سربداران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سربداران
کلمه : سربداران
اشتباه تایپی : svfnhvhk
عکس سربداران : در گوگل


آیا معنی سربداران مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )