برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سربسر کسی گذاشتن

سربسر کسی گذاشتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سربسر کسی گذاشتن   • مفهوم سربسر کسی گذاشتن   • تعریف سربسر کسی گذاشتن   • معرفی سربسر کسی گذاشتن   • سربسر کسی گذاشتن چیست   • سربسر کسی گذاشتن یعنی چی   • سربسر کسی گذاشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سربسر کسی گذاشتن
کلمه : سربسر کسی گذاشتن
اشتباه تایپی : svfsv ;sd 'bhajk
عکس سربسر کسی گذاشتن : در گوگل

آیا معنی سربسر کسی گذاشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )