برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1337 100 1

سردار معظم

معنی سردار معظم در لغت نامه دهخدا

سردار معظم. [ س َ رِ م ُ ع َظْ ظَ ] (اِخ ) لقبی است که به تیمورتاش داده اند. رجوع به تیمورتاش شود.

معنی سردار معظم به فارسی

سردار معظم
لقبی است که به تیمور تاش داده اند

سردار معظم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عبدالحسین تیمورتاش   • عکسهای ایران تیمورتاش   • هوشنگ تیمورتاش   • پزشک احمدی   • ایراندخت تیمورتاش   • فرزندان تیمورتاش   • مهرپور تیمورتاش   • معنی سردار معظم   • مفهوم سردار معظم   • تعریف سردار معظم   • معرفی سردار معظم   • سردار معظم چیست   • سردار معظم یعنی چی   • سردار معظم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سردار معظم
کلمه : سردار معظم
اشتباه تایپی : svnhv luzl
عکس سردار معظم : در گوگل

آیا معنی سردار معظم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )