برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1136 100 1

سرویس اطلاعاتی

سرویس اطلاعاتی در دانشنامه آزاد پارسی

سرویس اطلاعاتی (Online Information service)
شرکتی که دسترسی به پایگاه داده ها، فایل های بایگانی شده، همایش ها، گروه های گپ زنیو سایر اطلاعات را از طریق شماره گیرییا ارتباطات مخابراتیمخصوص یا از طریق اینترنت، ارائه می دهد. بیشتر خدمات اطلاعاتی آن لاین، از طریق اینترنت، خدمات مخصوص خود را ارائه می دهند.

سرویس اطلاعاتی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سرویس اطلاعاتی   • مفهوم سرویس اطلاعاتی   • تعریف سرویس اطلاعاتی   • معرفی سرویس اطلاعاتی   • سرویس اطلاعاتی چیست   • سرویس اطلاعاتی یعنی چی   • سرویس اطلاعاتی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرویس اطلاعاتی
کلمه : سرویس اطلاعاتی
اشتباه تایپی : sv,ds hxghuhjd
عکس سرویس اطلاعاتی : در گوگل

آیا معنی سرویس اطلاعاتی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )