برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1313 100 1

سرگین گردانک

معنی سرگین گردانک در لغت نامه دهخدا

سرگین گردانک. [ س ِ گ َ ن َ ] (اِ مرکب ) جُعَل بود زیرا که از سرگین چیز مدوری سازد. (رشیدی ).

معنی سرگین گردانک به فارسی

سرگین گردانک
جعل بود زیرا که از سرگین چیز مدوری سازد .

سرگین گردانک را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سرگین گردانک   • مفهوم سرگین گردانک   • تعریف سرگین گردانک   • معرفی سرگین گردانک   • سرگین گردانک چیست   • سرگین گردانک یعنی چی   • سرگین گردانک یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرگین گردانک
کلمه : سرگین گردانک
اشتباه تایپی : sv'dk 'vnhk;
عکس سرگین گردانک : در گوگل

آیا معنی سرگین گردانک مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )