برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1315 100 1

سرگین گردان


مترادف سرگین گردان: سرگین غلتان، جعل

معنی سرگین گردان در لغت نامه دهخدا

سرگین گردان. [ س ِ گ َ ] (اِ مرکب ) جُعَل باشد و آن را کشتک نیز خوانند. (جهانگیری ). سرگین غلطان است که جُعَل باشد. (برهان ) (آنندراج ).خبزدوک. (زمخشری ). رجوع به گوگال و گوگردانک شود.

معنی سرگین گردان در فرهنگ فارسی عمید

سرگین گردان
= جُعَل

سرگین گردان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سرگین گردان   • مفهوم سرگین گردان   • تعریف سرگین گردان   • معرفی سرگین گردان   • سرگین گردان چیست   • سرگین گردان یعنی چی   • سرگین گردان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرگین گردان
کلمه : سرگین گردان
اشتباه تایپی : sv'dk 'vnhk
عکس سرگین گردان : در گوگل

آیا معنی سرگین گردان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )