برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1281 100 1

سرگین

/sergin/

مترادف سرگین: پشک، پشکل، پهن، تپاله، غایط، فضله، گه، مدفوع

معنی سرگین در لغت نامه دهخدا

سرگین. [ س َ / س ِ ] (اِ) پهلوی «سَرگین » . فضله ٔ حیوانات مانند گاو و خر و استر و اسب خصوصاً وقتی که آن را خشک و جهت سوزاندن تهیه کرده باشند. (ازحاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). زبل. (دهار). فرث. روث.سرجین و سرقین معرب آن است. (آنندراج ) :
هرگز تو به هیچ کس نشایی
بر سرت دو شوله خاک و سرگین.
شهید بلخی.
نه همی بازشناسند عبیر از سرگین
نه گلستان بشناسند ز آبستنگاه.
قریعالدهر.
کسی را کش تو بینی درد قولنج
بکافش پشت و زو سرگین برون لنج.
طیان.
بجای مشک نبویند هیچکس سرگین
بجای باز ندارند هیچکس ورکاک.
ابوالعباس.
وزاین همه که بگفتم نصیب روز بزرگ
غدود و زهره و سرگین و خون و بوکان کن.
کسایی.
گر این اسب سرگین و آب افکند
وگر خشت آن خانه را بشکند.
فردوسی.
عیب ناید بر عنب چون بودپاک و خوب و خوش
گرچه از سرگین برون آید همی تاک عنب.
ناصرخسرو.
ملک ارسلان به حکم شفقت پدری می خواست که از سرگین ترنجی سازد. (تاریخ سلاجقه ٔ کرمان ).
ور شکستی ناگهان سرگین خر
خانه ها پرگند گردد سربسر.
مولوی.
که کند خود مشک با سرگین قیاس
آب را با بول و اطلس با پلاس.
مولوی.
دست سلطان دگر کجا بیند
چون به سرگین دراوفتاد ترنج.
سعدی.

معنی سرگین به فارسی

سرگین
فضله چهارپایان، ازقبیل اسب والاغ وواستر
( اسم ) فضله چارپایان مانند اسب استر خر گاو و جز آن ها پهن .
اسم فارسی خر والدیک است .
سر گین دان .
اسم فارسی بعر الضب است
جعل بود زیرا که از سرگین چیز مدوری سازد .
زبال . زباله کش . یا جعل . گوگال .
قطعات کوچک سرگین خشک شده کدیون

معنی سرگین در فرهنگ معین

سرگین
(س یا سَ) [ په . ] (اِ.) فضلة چارپایان ، پهن ، تاپاله .

معنی سرگین در فرهنگ فارسی عمید

سرگین
فضلۀ چهارپایان از قبیل اسب و الاغ و استر.
= جُعَل

سرگین در دانشنامه اسلامی

سرگین
فضله چارپایان، بویژه دامها را سرگین گویند. از احکام آن در بابهای طهارت، تجارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.
← خرید و فروش سرگین نجس
خوردن سرگین، حتی پاک آن حرام است.


ارتباط محتوایی با سرگین

معنی سرگین به انگلیسی

muck (اسم)
غضب ، پهن ، کثافت ، سرگین ، کود ، کود تازه
dung (اسم)
سرگین ، کود ، پشکل ، مدفوع حیوانات

معنی کلمه سرگین به عربی

سرگین
روث , وحل

سرگین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی مختاری
ریخ
آرتور
ابعار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فضله و سرگین در جدول   • مضرات عنبر نسارا   • سرگین گاو   • عنبر نسارا در بارداری   • خواص سرگین   • عنبر نسارا برای عفونت رحم   • عنبر نسارا و عفونت واژن   • معنی سرگین   • مفهوم سرگین   • تعریف سرگین   • معرفی سرگین   • سرگین چیست   • سرگین یعنی چی   • سرگین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سرگین
کلمه : سرگین
اشتباه تایپی : sv'dk
آوا : sergin
نقش : اسم
عکس سرگین : در گوگل

آیا معنی سرگین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )