انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 1014 100 1

سریانی

/soryAni/

معنی سریانی در لغت نامه دهخدا

سریانی. [ س ُرْ ] (ص نسبی ) لغت ترسایان به زبانی که تورات نازل شد. (آنندراج ). زبان نبطی. (مفاتیح العلوم ). منسوب بسورستان (عراق و بلاد). (معجم البلدان ). نام قوم سامی نژاد که با قوم آرامی خویشاوند بودند و لهجه ٔ آن را نیز سریانی نامند. این لهجه از لهجه های مهم آرامی شرقی است و در ایران از خود آرامی معروفتر است و چون آثار این لهجه متأخر است ، آثار پیشین آرامی را رفته رفته از یادها زدوده جانشین آن گردیده است. خطی که برای نوشتن سریانی بکار میرفته با اندک تغییراتی همان خط آرامی است. مرکز این لهجه در شمال عراق [ بین النهرین ] شهر ادسا است که سریانی بکار میرفته ارها و در کتب اسلامی الرها خوانده شده واکنون اورفا نامند. در قرن دوم میلادی این شهر یکی از مراکز مهم عیسویان گردید و در چند قرن پیش از آن زمان اسکندر و جانشینان وی سلوکس و انتیوخس شمال بین النهرین از مراکز زبان سریانی بوده و بواسطه ٔ مهاجرت گروهی از مردمان مقدونیه و یونان در آن سرزمینها، سریانی رنگ و روی خاصی گرفت و بر دیگر لهجه های آرامی برتری یافت و بسیار لغات یونانی با زبان سریانی درآمیخت و تغییری در انشاء و اسلوب آن پدید آمد. آنچنانکه در تحریر مسایل دینی و فلسفی و علمی زبانی رسا و ثروتمند گردید. خط سریانی هم از خط یونانی متأثر گشته برای کتابت بهتر و روشنتر شد. دیگر از مراکز مهم سریانی شهر روحانی عیسویان شرقی نصیبین است. آثاری که بزبان و خط سریانی پیش ازنفوذ دین عیسوی بجای مانده نسبة اندک است. اما آثارپس از آن عهد که غالباً ترجمه و تفسیر توراة و انجیل و مسائل دینی و سرودهای مذهبی است بسیار است. و همچنین در ادبیات و تاریخ و علوم یادگارهای گرانبهایی بدین زبان باقی مانده از جمله اسکندرنامه ٔ مجعول و منسوب به کالیستنس ترجمه سریانی ، قانون مدنی زمان ساسانیان که مترجم آن یشوع بخت ایرانی نسطوری است. مانی مشهور شش کتاب خود به زبان سریانی نوشت چون در آن زمان زبان سریانی در مغرب ایران زبان علمی و ادبی بود.هنوز هم در بسیاری از سرزمینهای عربی زبان ، لهجه ٔ سریانی وجود دارد. لهجه ٔ آشوریها و کلدانیهای سوریه و عراق و ترکیه و ایران سریانی است. لهجه ٔ سریانی آشوریها با لهجه ٔ سریانی کلدانیها اندک تفاوتی دارد. این لهجه در سرزمینهایی که برشمردیم با زبانهای محلی چون عربی و فارسی و ترکی آمیخته شده و به صورتی «سریانی نو» در آمده است. خوارزمی گوید: «السریانیه الذین یقال لهم النبط و بها کان یجری کلام حاشیة الملوک اذا التسواالحوائج و شکوی الظلامات لانها املق الالسنة. (مفاتیح 75) (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ) :
سخن کز روی دین گوئی چه عبرانی چه سریانی
مکان کز بهر حق جوئی چه جابلقا چه جابلسا.
سنایی.
کنم تفسیر سریانی بانجیل
بخوانم از خط عبری معما.
خاقانی.

معنی سریانی به فارسی

سریانی
نام قومی سامی نژاد که باقوام آرامی خویشاوند بودند و در شمال عراق ( بین النهرین ) و سوریه ( شام ) اقامت داشتند . دانشمندان این قوم بجهان علم خدمات بسیار کرده اند . یا زبان سریانی . زبانی که قوم مذکور بدان تکلم و تحریر میکردندو آن لهجه ایست از لهجه های مهم آرامی شرقی و در ایران از خود آرامی معروفتر است و چون آثار این لهجه نسبتا متاخر است آثار پیشین آرامی را رفته رفته از یادها زدوده جانشین آن گردیده است . مرکز این لهجه در شمال عراق شهر ادسا است که در سریانی و در کتب اسلامی (( الرها )) خوانده شده و اکنون آنرا (( اورفا )) نامند . در قرن دوم میلادی این شهر یکی از مراکز مهم عیسویان گردید . در چند قرن پیش از آن از زمان اسکندر و جانشینان وی سلوکوس و آنتیوخوس شمال بین النهرین از مراکز زبان سریانی بوده و بواسطه مهاجرت گروهی از مردم مقدونیه و یونان در آن سرزمینها سریانی رنگ و روی خاصی گرفت و بر دیگر لهجه های آرامی برتری یافت و بسیاری از لغات یونانی با زبان سریانی در آمیخت و تغییری در انشا و اسلوب آن پدید آمد آنچنانکه در تحریر مسائل دینی و فلسفی و علمی زبانی رسا و غنی گردید . دیگر از مراکز مهم سریانی شهر روحانی عیسویان شرقی نصیبین است . آثاری که بزبان و خط سریانی پیش از نفوذ دین عیسی بجا مانده نسبتا اندک است . اما آثار پس از آن عهد که غالبا ترجمه و تفسیر تورات و انجیل و مسائل دینی و سرودهای مذهبی است بسیار است . همچنین از ادبیات و تاریخ و علوم یادگارهای گرانبهایی بدین زبان باقی مانده از جمه اسکندر نامه مجعول و منسوب به کالیستنس ترجمه سریانی قانون مدنی زمان ساسانیان که مترجم آن یشوع بخت ایرانی نسطوری است . مانی مهشور شش کتاب خود را بزبان سریانی نوشت چون در آن زمان زبان سریانی در مغرب ایران زبان علمی و ادبی بود . هنوز هم در بسیاری از سرزمینهای عربی زبان لهجه سریانی وجود دارد . لهجه آشوریها و کلدانیهای سوریه و عراق و ترکیه و ایرانی سریانی است . لهجه سریانی آشوریها بالهجه سریانی کلدانیهااندک تفاوتی دارد . این لهجه در سرزمینهایی که بر شمردیم با زبانهای محلی مانند عربی و فارسی و ترکی آمیخته شده و بصورت (( سریانی نو )) در آمده است ( پور داود . فرهنگ ایران باستان ۱۶۱ : ۱ ببعد برهان قاطع حواشی م .معین ) . یا خط سریانی . خطی است که برای نوشتن سریانی بکار میرفته و آن با اندک تغییراتی همان خط آرامی است و بعدها از خط یونانی متاثر گشته برای کتابت بهتر و مناسبتر شده .
لغت ترسایان بزبانی که تورات نازل شد . زبان نبطی .

معنی سریانی در فرهنگ فارسی عمید

سریانی
۱. زبانی از خانوادۀ زبان های حامی ـ سامی که در میان آشوری ها و کلدانی های عراق، سوریه، ترکیه، و ایران رایج بوده است.
۲. قومی از نژاد سامی که در این سرزمین ساکن بودند.

سریانی در دانشنامه اسلامی

خط سریانی به یکی از رسم الخط های قرآنی اطلاق می شود.
اعراب جاهلی پیش از اسلام با خط سریانی که اساس و پایه خط کوفی است آشنا بودند. از شواهد مؤید این مطلب، حذف «الف» در کلماتی مثل «کتاب» و «رحمان» در خط کوفی است که قاعده ای شایع در خط سریانی است.
همانندی خط سریانی با خط آرامی
سریانیان قومی سامی نژاد و خویشاوند با قوم آرامی هستند. خط سریانی با اندکی تغییرات همان خط آرامی و متاثر از خط یونانی است. آثار باقی مانده به زبان و خط سریانی پیش از مسیحیت اندک است؛ اما آثار سریانی پس از آن عهد که غالبا ترجمه و تفسیر تورات و انجیل و مسائل دینی و سروده های مذهبی است، بسیارند.
زبانی منبعث از زبان آرامی که در شمال بین النهرین و غرب ایران رواج داشته است. خطی که برای نوشتن سریانی بکار می رفته با اندک تغییراتی همان خط آرامی است.
مرکز این لهجه در شمال عراق (بین النهرین) شهر ادسا است که سریانی بکار می رفته ارها و در کتب اسلامی الرها خوانده شده و اکنون اورفا نامند. در قرن دوم میلادی این شهر یکی از مراکز مهم عیسویان گردید و در چند قرن پیش از آن زمان اسکندر و جانشینان وی سلوکس و انتیوخس شمال بین النهرین از مراکز زبان سریانی بوده و بواسطه مهاجرت گروهی از مردمان مقدونیه و یونان در آن سرزمین ها، سریانی رنگ و روی خاصی گرفت و بر دیگر لهجه های آرامی برتری یافت و بسیار لغات یونانی با زبان سریانی درآمیخت و تغییری در انشاء و اسلوب آن پدید آمد.
آنچنان که در تحریر مسایل دینی و فلسفی و علمی زبانی رسا و ثروتمند گردید. خط سریانی هم از خط یونانی متأثر گشته برای کتابت بهتر و روشنتر شد. دیگر از مراکز مهم سریانی شهر روحانی عیسویان شرقی نصیبین است.
آثاری که به زبان و خط سریانی پیش از نفوذ دین عیسوی بجای مانده نسبتا اندک است. اما آثارپس از آن عهد که غالباً ترجمه و تفسیر تورات و انجیل و مسائل دینی و سرودهای مذهبی است بسیار است و همچنین در ادبیات و تاریخ و علوم یادگارهای گرانبهایی بدین زبان باقی مانده از جمله اسکندرنامه مجعول و منسوب به کالیستنس ترجمه سریانی، قانون مدنی زمان ساسانیان که مترجم آن یشوع بخت ایرانی نسطوری است.
مانی مشهور شش کتاب خود به زبان سریانی نوشت چون در آن زمان زبان سریانی در مغرب ایران زبان علمی و ادبی بود. هنوز هم در بسیاری از سرزمین های عربی زبان، لهجه سریانی وجود دارد. لهجه آشوری ها و کلدانی های سوریه و عراق و ترکیه و ایران سریانی است. لهجه سریانی آشوری ها با لهجه سریانی کلدانی ها اندک تفاوتی دارد. این لهجه در سرزمین هایی که برشمردیم با زبانهای محلی چون عربی و فارسی و ترکی آمیخته شده و به صورتی «سریانی نو» درآمده است.
زبان سُریانی در سده های نخستین میلادی زبان علمی مناطق گسترده ای از ایران تا روم بوده است.
گفته می شود خط کوفی، شاخه ای از خط اسطرنجیلی است که مأخوذ از نوعی خط سریانی است. پس از بنای شهر کوفه و پختگی این خط در آنجا به خط کوفی معروف گردید. خط کوفی را مسلمانان معمولاً برای نگارش قرآن و بعدها روی محراب ها و بالای درِ مساجد و پیرامون ابنیه مهم و کتیبه های قرآن و عناوین سوره در مصحف های بزرگ مورد استفاده قرار می دادند. اما به تدریج خط کوفی جای خود را به خط نسخ داد و اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم نگارش قرآن با خط نسخ و انواع خطوط مشتق از آن معمول شد.

سریانی در دانشنامه ویکی پدیا

سریانی
سریانی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
الفبای سریانی
زبان سریانی
سریانی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
الفبای سریانی
زبان سریانی
ادبیات سُریانی ادبیاتی است که به زبان سریانی نوشته شده است و  آثار عبادی در  مسیحیت سریانی جزو این ادبیات محسوب می شوند.
مارا بار سراپیون
ابن دیصان (سدهٔ دوم میلادی میلادی)
فرهاد (مسیحی میلادی) ۲۷۰-۳۴۵
افرایم سوری (درگذشتهٔ ۳۷۳ میلادی)
اسحاق انطاکیه ای (سدهٔ پنجم میلادی)
نرسای (سدهٔ پنچم میلادی)
استفان بار سودهایله (اواخر سدهٔ پنجم میلادی)
یعقوب سروجی (درگذشتهٔ ۵۲۱ میلادی)
اکسنایا مبوجایا (درگذشتهٔ ۵۲۳ میلادی)
پائول ادسایی (درگذشتهٔ ۵۲۶ میلادی)
سرجیس رأس عینی (درگذشتهٔ ۵۳۶ میلادی)
جان افسوسی (درگذشتهٔ ۵۸۸ میلادی)
پیتر سوم رقه ای (درگذشتهٔ ۵۹۱ میلادی)
بابای بزرگ (درگذشتهٔ ۶۲۸ میلادی)
آتاناسیوس یکم گامولو (درگذشتهٔ ۶۳۵ میلادی)
ماروتای تکریتی (درگذشتهٔ ۶۴۹ میلادی)
ساهدونا (درگذشتهٔ حدود ۶۵۰ میلادی)
یوحنان بار پنکایی (اواخر سدهٔ هفتم میلادی)
اسحاق نینوایی (درگذشتهٔ ۷۰۰ میلادی)
یعقوب ادسایی (درگذشتهٔ ۷۰۸ میلادی)
تئودور بار کنای (سدهٔ هفتم میلادی)
تئودور ابو غره (درگذشتهٔ ۸۲۳ میلادی)
آنتون التکریتی (سدهٔ نهم میلادی)
تئودوزیوس رومانوس (سدهٔ هم میلادی)
توماس مرگایی (سدهٔ نهم میلادی)
یعقوب بار-صلیبی (سدهٔ دوازدهم میلادی)
ابن عبری (سدهٔ سیزدهم میلادی)
جیوارجیس واردا (سدهٔ سیزدهم میلادی)
عبدیشو بریکا بار (درگذشتهٔ ۱۳۱۸ میلادی)
قدمت متون اولیهٔ سریانی به سدهٔ دوم میلادی بازمی گردد , و آثار مهم این دوره عبارتند از پشیطتا (انجیل سُریانی) و دیاتسارون. با این حال، عمدهٔ آثار ادبیات سریانی در حدود سده های چهارم تا هشتم میلادی نوشته شده اند. ادبیات سریانی در سدهٔ نُهم میلادی نیز باقی ماند، اما نویسندگان مسیحی سریانی در این دوره، غالباً آثارشان را بهزبان عربی می نوشتند.سخن گفتن به زبان های آرامی نو در سدهٔ سیزدهم میلادی منسوخ شد، اما همچنان تعدادی از نویسندگان، تا دورهٔ میانه، آثارشان را به خط و زبان سریانی می نوشتند، و سریانی ادبی (ܟܬܒܢܝܐ Kṯāḇānāyā) در میان اعضای کلیسای ارتدکس سریانی رواج داشت.
«سریانی کلاسیک» اصطلاحی است که برای زبان ادبی رایج در سدهٔ سوم میلادی استفاده می شود. زبان سه سدهٔ نخستین دوران مسیحی را «سریانی باستان» می نامند، هرچند که گاهی آن را زیرمجموعهٔ «سریانی کلاسیک» برمی شمارند.
قدیمی ترین ادبیات مسیحی به زبان سریانی، ترجمهٔ کتاب مقدس بود که تحت عنوان پشیطتا و دیاتسارون شناخته می شود.ابن دیصان یکی از نویسندگان مهم غیرمسیحی (گنوستیک) سدهٔ دوم میلادی بود، اما بیش ترِ آثار او از بین رفته اند و فقط از ارجاعات بعدی در آثار نویسندگان پس از او شناخته شده است. یکی از مهم ترین گواهی ها مبنی بر وجود ادبیات سریانی در سدهٔ یکم میلادی، نامهٔ مارا بار سراپیون است که احتمالاً در سدهٔ یکم میلادی نوشته شده است، اما نسخه ای که از این نامه باقی مانده است، رونوشتی مربوط به سدهٔ ۶ یا سدهٔ ۷ میلادی است.
الفبای سُریانی خطی است که عمدتاً برای نگارش زبان سریانی از حدود سدهٔ یکم میلادی مورد استفاده قرار می گیرد. این الفبا یکی از خطوط ابجد سامی محسوب می شود که از الفبای آرامی و الفبای تدمری گرفته شده است و مشابهت هایی با الفبای فنیقی، عبری، عربی و الفبای سنتی مغولی دارد.
خط نیا سینایی
الفبای فنیقی
الفبای آرامی
الفبای سُریانی
سُغدی
الفبای نبطی
سریانی از راست به چپ و به صورت افقی نوشته می شود. اکثر حروف آن به هم پیوسته اند ولی برخی حروف به حروف پیشین یا پسین خود نمی چسبند و هر واژه با یک فاصله از واژهٔ دیگر متمایز می شود.
حزب اتحاد سریانی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
حزب اتحاد سریانی (سوریه)
حزب اتحاد سریانی (لبنان)
زبان سُریانی ‎/sɪriæk/‎ (ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ Leššānā Suryāyā), که با نام های سریانی آرامی یا سریانی کلاسیک نیز شناخته می شود یکی از گویش های زبان آرامی است. نخستین نشانه های استفاده از این زبان در اوایل سدهٔ یکم میلادی در شهر ادسا دیده شده است. سریانی در طول سدهٔ چهارم تا هشتم میلادی، یکی از زبان های مهم ادبی در خاورمیانه بوده است و آثار گوناگونی به این زبان وجود دارد. در واقع، ادبیات سریانی حدود ۹۰٪ از ادبیات آرامی را تشکیل می دهد. سریانی در گذشته در بخش های وسیعی از خاور نزدیک و آناتولی و همچنین در سرزمین بحرین تکلم می شده است.
زبان های سامی
سامی مرکزی
سامی شمال غربی
زبان آرامی
آرامی شرقی
سُریانی
زبان آرامی باستان پس از تسلط امپراتوری آشوری نو بر ممالک سوری-هیتی مورد اقتباس قرار گرفت. شاهنشاهی هخامنشی که پس از امپراتوری آشور تشکیل شده بود نیز از این زبان در دستگاه دیوانی خود استفاده می کرد و آرامی به عنوان زبان میانجی این منطقه باقی ماند. در طول سده های سوم و چهارم میلادی، دین ساکنان این منطقه مسیحی شدند.
در کنار زبان های لاتین و یونانی، سریانی یکی از «سه زبان مهم گاه شماری دوران مشترک» بود. در اوایل سدهٔ یکم میلادی، سریانی موتور محرکهٔ مسیحیت سریانی، فرهنگ، و الهیات کلیسای ارتدکس سریانی بود.
مسیحیت سریانی در سراسر آسیا تا ساحل مالابار و شرق چین نیز گسترش یافت و وسیلهٔ ارتباطی و انتشار فرهنگی برای اعراب و به میزان کمتری برای شاهنشاهی اشکانی و شاهنشاهی ساسانی. عموماً سریانی تأثیری عمیق بر زبان عربی داشته است و تا امروز به عنوان زبان مقدس مسیحیت سریانی باقی مانده است.
شورای نظامی سریانی (سریانی: ܡܘܬܒܐ ܦܘܠܚܝܐ ܣܘܪܝܝܐ , عربی: المجلس العسکری السریانی السوری‎) یک سازمان نظامی آشوری/سریانی در سوریه می باشد. تأسیس این سازمان در ۸ ژانویه ۲۰۱۳ اعلام شد. بنا به گفتهٔ خود این سازمان اهدافی که برای آن شروع به کار کرده حفاظت از مردم سریانی و حقوق ملی آنان در سوریه می باشد. این سازمان در نظر دارد که با همکاری دیگر مردم سوریه رژیم حاضر سوریه -بشار اسد- را تغییر دهد. این سازمان بیشتر در مناطقی می جنگد که جمعیت زیادی از سریانی ها در آنجا زندگی می کنند ؛همچون استان های حلب ،دمشق ،حسکه ،لاذقیه و حمص.
گاه شماری سریانی یا گاه شماری آشوری تقویمی شمسی است که تا اوایل قرن حاضر خورشیدی گاه در ایران نیز مورد استفاده بوده است. گرچه امروزه به کارگیری این ماه ها، به خصوص در زبان فارسی متروک گردیده است، امّا هنوز هم گاهی در نوشته های گذشتگان و میراث ادبی فارسی به اسامی این ماه ها برخورد می کنیم. به عنوان مثال، در کتاب معروف دعا موسوم به مفاتیح الجنان، اشارات متعددی به اسامی این ماه ها و آداب و مناسک مربوط به هریک شده است یا در کتاب های قدیمی تاریخ، زمان بسیاری وقایع بر حسب این ماه ها ثبت شده است. همچنین، شاعران بسیاری در توصیف طبیعت اشاراتی به این ماه ها داشته اند. نام این ماه ها هنوز در برخی کشورهای عربیِ خاورمیانه رایج است و کاربرد گاه شماری سریانی در کشورهای عراق و سوریه رواج دارد و نیز تقویم رسمی آسوریان جهان است.
تاریخِ تاریخ در ایران، دکتر رضا عبداللهی، تهران: امیرکبیر.
نام های این ماه ها و مطابقت هر یک با ماه های سال خورشیدی به قرار زیر بوده است. توضیح اینکه نخستین ماه این تقویم، یعنی ماه آذار، حدوداً یک هفته مانده به فروردین ماه خورشیدی آغاز می شود:
ابونصر فراهی در کتاب نصاب الصبیان اسامی ماه های سریانی را به این شکل به نظم درآورده است:
در ابیات شاعران گذشته بسیار اشاره به نام های سریانی موجود است که بیشتر جهت ارجاع به اوضاع جوی و اقلیمی سال است و نه زمان و ماه تقویمی.
موسیقی کلیسای سریانی (عربی: موسيقى كنسية سريانية‎) موسیقی مورد استفاده در مراسم مذهبی کلیساهای سریانی است. این موسیقی به دلیل تأثیرگذاری و ایجاد دگرگونی بر روی موسیقی گریگوری که از دوران امپراتوری بیزانس مورد استفاده بود شهرت پیدا کرد.
در این موسیقی از هشت ملودی و ترکیب موسیقی شرقی استفاده شده است، و تاریخ آن به یک کشیش سریانی بنام مار افرام سریانی بر می گردد که از قرن چهارم میلادی موسیقی مردمی در سرزمین بین النهرین را به موسیقی کلیسا تغییر داد.
کلیسای ارتدکس سریانی (سریانی کلاسیک: ܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘ̣ܪܝܳܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ) یا کلیسای ارتدکس سریانی انطاکیه یک کلیسای اتوسفالی ارتدوکس مشرقی مستقر در مدیترانه شرقی با جوامع دور از وطن گسترش یافته در سراسر جهان به ویژه در سوئد، هند، آلمان و بریتانیا است. این کلیسا از مناجات سنت جیمز رسول سریانی که از قدیمی ترین مناجات بازمانده در مسیحیت است استفاده می کند و سریانی به عنوان زبان رسمی علم العبادات آن است.
کلیسای کاتولیک کلدانی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سریانی در دانشنامه آزاد پارسی

سُریانی
(منسوب به سوریه) از لهجه های آرامی شرقی در سرزمین عراق و بلاد شام. مرکز آن شهر اِدِسا بود که در سریانی آن را «اُرهای» و در کتب اسلامی «الرها» و امروزه «اورفا» می نامند که در جنوب شرقی ترکیه واقع است. زبان سریانی در شمال بین النهرین مهم ترین لهجۀ آرامی بود که با مهاجرت مردم مقدونیه و یونان به آن منطقه، رنگ و روی خاصی به خود گرفت. سریانی به عنوان زبان نیایشی در کلیسای مارونی، کلیسای یعقوبی، کلیسای آشوری و کلیسای نسطوری به کار می رود. ترجمه ای از قانون مدنی زمان ساسانیان به سریانی دردست است که مترجم آن یشوع بخت ایرانی نسطوری است. امروزه آشوری ها و کلدانی های سوریه و عراق و ترکیه و ایران به این زبان سخن می گویند. سریانی کنونی با زبان های عربی و فارسی و ترکی درآمیخته «سریانی نو» نام گرفته است. سریانی مانند عبری، ۲۲ حرف دارد. سریانی غربی مصوت های خود را از یونانی وام گرفت و به شیوه ای نه چندان مشخص آن را به کار برد، درحالی که سریانی شرقی از یک رشته نقطه استفاده کرد تا بتواند با آن نظام آوایی کارآمدی ایجاد کند. رابطۀ نزدیک سریانی با عبری از آن جا معلوم می شود که واژه های هم ریشه در این سه زبان، مصوت های بنیادی یکسانی دارند، اگرچه نظام آوایی سریانی بسیار ساده تر از عبری است. سریانی فاقد جنس دستوری است و تنها دو صیغۀ مفرد و جمع دارد. افعال با قاعده در سریانی بیش از عبری است، اما وجه ممیزۀ آن نبود فعل مجهول است. نیز ← آرامی

سریانی در جدول کلمات

ماه سریانی برابر با ماه نهم تقویم شمسی
ایلول
نام سریانی اما م علی(ع)
ایلیا
نام سریانی امیرالمؤمنین علی (ع)
ایلیا

سریانی را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی سریانینام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سریانی ها چه کسانی هستند؟   • سریانی ماه   • الفبای سریانی   • آموزش زبان سریانی   • قوم سریانی   • تمدن سریانی   • سریانی کجاست   • حروف الفبای سریانی   • معنی سریانی   • مفهوم سریانی   • تعریف سریانی   • معرفی سریانی   • سریانی چیست   • سریانی یعنی چی   • سریانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سریانی
کلمه : سریانی
اشتباه تایپی : svdhkd
آوا : soryAni
نقش : اسم
عکس سریانی : در گوگل


آیا معنی سریانی مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )