برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1308 100 1

سطح زندگی

سطح زندگی در دانشنامه آزاد پارسی

سطح زندگی (standard of living)
در اقتصاد، معیار مصرف و رفاه یک کشور، جامعه، طبقه یا شخص. انتظارات مربوط به سطح زندگی فرد عمدتاً تحت تأثیر درآمد و مصرف سایر اشخاص در مشاغل مشابه شکل می گیرد. معیارهای عمومی سطح زندگی نمی توانند درخصوص افراد کاربرد داشته باشند. درآمد ملیو محصول ناخالص ملی، که ثروت کشوری را تعیین می کنند، کار بدون دستمزد (کار در خانه و کارگر خانوادگی) یا کیفیت زندگی را در نظر نمی گیرند. این معیارها نشان دهندۀ توزیع ثروت و علایق، وظایف یا مسئولیت های خاص ملی یا شخصی نیستند که از شخصی به شخص دیگر، از طبقه ای به طبقه دیگر، و از کشوری به کشور دیگر تفاوت بسیار دارند.

سطح زندگی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سطح زندگی   • مفهوم سطح زندگی   • تعریف سطح زندگی   • معرفی سطح زندگی   • سطح زندگی چیست   • سطح زندگی یعنی چی   • سطح زندگی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سطح زندگی
کلمه : سطح زندگی
اشتباه تایپی : sxp ckn'd
عکس سطح زندگی : در گوگل

آیا معنی سطح زندگی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )