برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1315 100 1

سطح مقطع

معنی سطح مقطع به فارسی

سطح مقطع
[cross section] [شیمی، فیزیک] سطحی که در آن احتمال رویارویی ذرات وجود دارد و این رویارویی به وقوع واکنش اتمی یا هسته ای خاص منجر خواهد شد
[radar cross section] [علوم نظامی] سطحی از یک بازتابندۀ فرضی امواج الکترومغناطیسی که همان مقدار انرژی گسیل شده از رادار را به سمت رادار، به عنوان هدف واقعی، بازمی تاباند اختـ . سَمَر RCS
[waterplane area] [حمل ونقل دریایی] سطح مقطع شناور بر روی صفحۀ شناوری

سطح مقطع در دانشنامه ویکی پدیا

سطح مقطع
سطح مقطع (به انگلیسی: Cross section) در هندسه تقاطع یک شکل در فضای دوبعدی با یک خط یا یک جسم در فضای سه بعدی با یک صفحه یا ... تعریف می شود. به بیانی ساده تر، به هنگام بریدن یک جسم به چند قطعه، سطح مقطع های موازی حاصل می شود.
Wikipedia contributors, "Cross section (geometry)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cross_section_(geometry)&oldid=492061410 (accessed May 16, 2012).
سطح مقطع ممکن است به یکی از مفاهیم زیر اشاره داشته باشد:
سطح مقطع: مفهومی در هندسه
سطح مقطع (فیزیک): مفهومی در فیزیک
سطح مقطع راداری یا آر سی اس میزان قابل شناسایی بودن یک شی توسط رادار
چینه شناسی شاخه ای از دانش زمین شناسی
زمانی که دو ذره برهمکنش می کنند سطح مقطع متقابل، منطقه ای نسبت به حرکت نسبی آنهاست که ذرات باید به این منطقه برسند تا از یکدیگر پراکنده شوند. اگر ذرات کرهِ سختِ ناکشسان باشند تعامل آنها تنها در تماس خواهد بود پس سطح مقطع آنها به اندازه هندسیشان مرتبط است. اگر ذرات از طریق نیروهایی که از فواصل نیز عمل می کنند مانند الکترومغناطیس یا جاذبه با یکدیگر برهمکنش داشته باشند، سطح مقطع آنها بزرگتر از اندازه هندسیشان خواهد بود. هنگامی که سطح مقطع به عنوان تابعی از برخی از متغیرهای وضعیت نهایی مانند زاویه ذرات یا انرژی آنها مشخص شود به آن سطح مقطع دیفرانسیلی می گویند. وقتی که یک سطح مقطع دیفرانسیلی در تمام زوایا (و احتمالاً سایر متغیرها) انتگرال گرفته شود به آن سطح مقطع کل می گویند. سطح مقطع به طور معمول با σ (سیگما) مشخص و در واحد مساحت اندازه گیری می شود
سطح مقطع هسته ای
سطح مقطع نوترون
سطح مقطع
آشکارساز ذرات
سطح مقطع راداری
پراکندگی رادرفورد
سطح مقطع پراکندگی می تواند در فیزیک هسته ای، اتمی و فیزیک ذرات و برای برخورد شتاب دار پرتوهایی از ذرات با ا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سطح مقطع را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حمید نیک روان
کف بُرش ، لایه بُرش
Mnfy43
مفهوم سطح مقطع (Cross-Section) در فنآوری و صنعت: هرگاه یک جسم (شیء) در فرض یا در عمل، بصورت کاملاً صاف و مستقیم، برش داده شود ( این برش در هر امتدادی نسبت به جسم، میتواند باشد) در نتیجه چنین برش فرضی یا عملی، آن جسم به دو جسم مجزا تقسیم گشته بگونه ای که در هریک از آن دو جسم حاصله، یک سطح برش پدیدار میشود. این سطح برش در هر یک از دو جسم حاصله، سطح مقطع نامیده میشود.

مفهوم سطح مقطع (Cross-Section) در هندسه: هرگاه یک صفحه (Plane) یک شکل هندسی سه بعدی (Solid) را قطع کند، فصل مشترک آن صفحه و آن شکل هندسی سه بعدی، سطح مقطع نامیده میشود. [مثالهای اشکال هندسی سه بعدی: کره، استوانه، هرم، مخروط...]
سینا حسن پور
هرچیزی جست وجو شد همان آورده شود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• محاسبه سطح مقطع   • سطح مقطع اشکال هندسی   • فرمول سطح مقطع   • سطح مقطع مکعب   • سطح مقطع دایره   • سطح مقطع میلگرد   • سطح مقطع استوانه   • سطح مقطع پراکندگی   • معنی سطح مقطع   • مفهوم سطح مقطع   • تعریف سطح مقطع   • معرفی سطح مقطع   • سطح مقطع چیست   • سطح مقطع یعنی چی   • سطح مقطع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سطح مقطع
کلمه : سطح مقطع
اشتباه تایپی : sxp lrxu
عکس سطح مقطع : در گوگل

آیا معنی سطح مقطع مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )