انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1069 100 1

سطح مقطع

معنی سطح مقطع به فارسی

سطح مقطع
[cross section] [شیمی، فیزیک] سطحی که در آن احتمال رویارویی ذرات وجود دارد و این رویارویی به وقوع واکنش اتمی یا هسته ای خاص منجر خواهد شد
[radar cross section] [علوم نظامی] سطحی از یک بازتابندۀ فرضی امواج الکترومغناطیسی که همان مقدار انرژی گسیل شده از رادار را به سمت رادار، به عنوان هدف واقعی، بازمی تاباند اختـ . سَمَر RCS
[waterplane area] [حمل ونقل دریایی] سطح مقطع شناور بر روی صفحۀ شناوری

سطح مقطع در دانشنامه ویکی پدیا

سطح مقطع
سطح مقطع (به انگلیسی: Cross section) در هندسه تقاطع یک شکل در فضای دوبعدی با یک خط یا یک جسم در فضای سه بعدی با یک صفحه یا ... تعریف می شود. به بیانی ساده تر، به هنگام بریدن یک جسم به چند قطعه، سطح مقطع های موازی حاصل می شود.
Wikipedia contributors, "Cross section (geometry)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cross_section_(geometry)&oldid=492061410 (accessed May 16, 2012).
سطح مقطع ممکن است به یکی از مفاهیم زیر اشاره داشته باشد:
سطح مقطع: مفهومی در هندسه
سطح مقطع (فیزیک): مفهومی در فیزیک
سطح مقطع راداری یا آر سی اس میزان قابل شناسایی بودن یک شی توسط رادار
چینه شناسی شاخه ای از دانش زمین شناسی
زمانی که دو ذره برهمکنش می کنند سطح مقطع متقابل، منطقه ای نسبت به حرکت نسبی آنهاست که ذرات باید به این منطقه برسند تا از یکدیگر پراکنده شوند. اگر ذرات کرهِ سختِ ناکشسان باشند تعامل آنها تنها در تماس خواهد بود پس سطح مقطع آنها به اندازه هندسیشان مرتبط است. اگر ذرات از طریق نیروهایی که از فواصل نیز عمل می کنند مانند الکترومغناطیس یا جاذبه با یکدیگر برهمکنش داشته باشند، سطح مقطع آنها بزرگتر از اندازه هندسیشان خواهد بود. هنگامی که سطح مقطع به عنوان تابعی از برخی از متغیرهای وضعیت نهایی مانند زاویه ذرات یا انرژی آنها مشخص شود به آن سطح مقطع دیفرانسیلی می گویند. وقتی که یک سطح مقطع دیفرانسیلی در تمام زوایا (و احتمالاً سایر متغیرها) انتگرال گرفته شود به آن سطح مقطع کل می گویند. سطح مقطع به طور معمول با σ (سیگما) مشخص و در واحد مساحت اندازه گیری می شود
سطح مقطع هسته ای
سطح مقطع نوترون
سطح مقطع
آشکارساز ذرات
سطح مقطع راداری
پراکندگی رادرفورد
سطح مقطع پراکندگی می تواند در فیزیک هسته ای، اتمی و فیزیک ذرات و برای برخورد شتاب دار پرتوهایی از ذرات با اهداف (ثابت یا متحرک) یا نوع دیگری از ذرات تعریف شود. احتمال وقوع هر واکنشی نسبت به سطح مقطع برخورد آن تعریف می شود؛ بنابراین، تعیین سطح مقطع برای هر واکنش داده شده است یک نماینده برای بیان احتمال وقوع فرایند پراکندگی مربوط به آن واکنش است.
اندازه گیری سرعت واکنش یک فرایند داده شده به شدت متغیرهای تجربی مانند تراکم مواد هدف، شدت پرتو، بهره وری دستگاه تشخیص و زاویه دستگاه تشخیص بستگی دارد. اگرچه این مقادیر می تواند در نظر گرفته شود و نهایتاً سطح مقطع برخورد دو ذره را بدهد.
سطح مقطع پراکندگی دیفرانسیل و کلی از مهم ترین مقادیر قابل اندازه گیری در فیزیک هسته ای اتمی و فیزیک ذرات است.
مساحت فرضی ای که احتمال پراکنده شدن نور یا تابش های دیگر را به وسیله ذرات در مرکز پراکندگی شرح می دهد، سطح مقطع پراکندگی می گویند؛ که اندازه گیریی از برهم کنش بین ذره پراکنده شده و یک یا چند مرکز پراکندگی است.
Wikipedia contributors, "Scattering cross section," Wikipedia, The Free Encyclopedia
پراکندگی یک ذره از یک مرکز پراکندگی یگانه ساده ترین نوع تعریف سطح مقطع دیفرانسیلی پراکندگی ست:
پارامتر برخورد فاصله عمودی از خط سیر ذره ورودی است. سطح مقطع دیفرانسیلی المان مساحت در صفحه پارامتر برخورد است d σ = d 2 b {\displaystyle d\sigma =d^{2}b}  ، که در آن b پارامتر برخورد است. سطح مقطع دیفرانسیلی حاصل تقسیم المان دیفرانسیلی مساحت بر المان دیفرانسیلی زاویه فضایی در جهت مسیر خروجی ذرات است: | d σ d Ω | {\displaystyle \left|{\frac {d\sigma }{d\Omega }}\right|}
این کسر تغییرات در پارامتر برخورد که لازمه تغییرات در جهت مسیر خروجی است را شرح می دهد. تعریف کمی با این موضوع که متغیر مستقل (مخرج کسر) متغیر وابسته به شرایط اولیه (صورت کسر) را شرح می دهد متضاد است. سطح مقطع دیفرانسیلی همیشه باید مثبت باشد، حتی در موارد با فرکانس بالا در برهم کنش ها دفعی ناحیه محدود، پارامتر برخورد بزرگ انحرافهای کوچکی را موجب می شوند. در مسائل با تقارن چرخشی، زاویه سمتی φ {\displaystyle \varphi }   در فرایند پراکندگی تغییر نمی کند و سطح مقطع دیفرانسیلی تبدیل می شود به:
سطح مقطع پراکندگی معکوس یک جسم سطح معادلی است که آن مقدار از توان برخورد کننده را حائل می شود تا همان چگالی توان پراکندگی را در محل گیرنده تولید نماید. در صورتی که جسم در تمام جهات به طور یکنواخت (همه سو یکسان) پراکنده سازد. سطح مقطع پراکندگی معکوس معیاری از آشکارپذیری جسم (هدف) توسط رادار (آشکارسازی و فاصله یابی رادیویی) است از این رو است که سطح مقطع رادار گفته می شود. سطح مقطع پراکندگی معکوس معیاری مرکب است و به صورت پیچیده ای به شکل هندسی. جهت پارامترهای ساختمانی جسم. فرکانس و قطبی شدگی موج برخورد کننده وابسته است.نبو
سطح مقطع راداری یا آر سی اس (RCS (به انگلیسی: Radar cross-section)) میزان قابل شناسایی بودن یک شی توسط رادار را بیان می کند. هرچه این مقدار بیشتر باشد شکل برای رادار قابل رویت تر است.
ماده ای که هدف از آن ساخته شده است
اندازه دقیق هدف
نسبت اندازه هدف با طول موج تولید شده توسط رادار
زاویه برخورد (زاویه ای که امواج رادار در هنگام برخورد با یک بخش خاص از هدف پیدا می کنند که وابسته به شکل هدف و جهت منبع رادار است)
زاویه بازگشت (زاویه ای که امواج برخورد کرده به شی آن را ترک می کنند که وابسته به زاویه برخورد است)
قطبش امواج فرستاده شده و بازگشته با توجه به جهت هدف
یک شی مقدار محدودی از انرژی رادار را بازمی گرداند. مقدار بازگشت امواج الکترو مغناطیس به منبعش را عوامل گوناگونی مشخص می کنند از جمله:

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سطح مقطع را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

محمد حمید نیک روان ٢٢:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٧
کف بُرش ، لایه بُرش
|

Mnfy43 ١٥:١٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤
مفهوم سطح مقطع (Cross-Section) در فنآوری و صنعت: هرگاه یک جسم (شیء) در فرض یا در عمل، بصورت کاملاً صاف و مستقیم، برش داده شود ( این برش در هر امتدادی نسبت به جسم، میتواند باشد) در نتیجه چنین برش فرضی یا عملی، آن جسم به دو جسم مجزا تقسیم گشته بگونه ای که در هریک از آن دو جسم حاصله، یک سطح برش پدیدار میشود. این سطح برش در هر یک از دو جسم حاصله، سطح مقطع نامیده میشود.

مفهوم سطح مقطع (Cross-Section) در هندسه: هرگاه یک صفحه (Plane) یک شکل هندسی سه بعدی (Solid) را قطع کند، فصل مشترک آن صفحه و آن شکل هندسی سه بعدی، سطح مقطع نامیده میشود. [مثالهای اشکال هندسی سه بعدی: کره، استوانه، هرم، مخروط...]
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• محاسبه سطح مقطع   • سطح مقطع اشکال هندسی   • فرمول سطح مقطع   • سطح مقطع مکعب   • سطح مقطع دایره   • سطح مقطع میلگرد   • سطح مقطع استوانه   • سطح مقطع پراکندگی   • معنی سطح مقطع   • مفهوم سطح مقطع   • تعریف سطح مقطع   • معرفی سطح مقطع   • سطح مقطع چیست   • سطح مقطع یعنی چی   • سطح مقطع یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سطح مقطع
کلمه : سطح مقطع
اشتباه تایپی : sxp lrxu
عکس سطح مقطع : در گوگل


آیا معنی سطح مقطع مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )