انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1045 100 1

سعادت

/sa'Adat/

مترادف سعادت: بختیاری، برکت، بهروزی، بهی، خجستگی، خوشبختی، خوشی، خیر، فلاح، کامرانی، نیکبختی، نیکروزی

متضاد سعادت: ادبار، شقاوت، نحوست

برابر پارسی: بهروزی، خوشبختی، نیک بخت شدن

معنی سعادت در لغت نامه دهخدا

سعادت. [ س َ دَ ] (ع اِمص ) سعادة :
حسودانت را داده بهرام نحس
ترا بهره کرده سعادت زواش.
اورمزدی.
از درگه شهنشه مسعود با سعادت
زیبا به پادشاهی دانا به شهریاری.
منوچهری.
گفتم [ ابونصر مشکان ] سعادت بنده آن است که پیش خدمت خداوند باشد. (تاریخ بیهقی ). سعادت با این یار است. (تاریخ بیهقی ).
که کیمیای سعادت در این جهان سخن است
بزرگمهر چنین گفته بوده با کسری.
ناصرخسرو.
تا دور چرخ بر تو سعادت کند همی
از دور چرخ بر تو سعادت نثار باد.
مسعودسعد.
اگر بی هنران خدمت اسلاف را وسیلت سعادت سازند خلل به کارها راه یابد. (کلیله و دمنه ). و کدام سعادت از این بزرگتر. (کلیله و دمنه ).
مردم از مشتری و زهره ٔ چرخ
خود سعادت چرا طمع آرد.
انوری.
بدل اسیر هوای تو گشت خاقانی
اگر بجان بجهد هم سعادت مرد است.
خاقانی.
بخت که سیاره ٔ سعادت شاه است
یوسف تازه مگر که از سفر آورد.
خاقانی.
با حصول ارادت و شمول سعادت روی بغزنه نهاد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
و همچنین نجم سعادتش در ترقی بود تا به اوج ارادت برسید. (گلستان چ یوسفی ص 71).
- سعادت سنج ؛ سنجنده ٔ سعادت. اندازه گیرنده ٔ سعادت :
کمان را استخوان بر گنج کرده
ترازو را سعادت سنج کرده.
نظامی.
هیچ دانی که چندبردم رنج
تا ز رویت شدم سعادت سنج.
امیرخسرو (از آنندراج ).

سعادة. [ س َ دَ ] (ع اِمص ) نیک بختی. خلاف شقاوت و نیک بخت شدن. (آنندراج ). نیک بختی. (مهذب الاسماء). نیک بخت شدن. (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). فرخندگی. خجستگی. همایونی. رجوع به سعادت شود. || در اصطلاح صوفیه خواندن ازلی را گویند. (کشاف اصطلاحات الفنون ).

معنی سعادت به فارسی

سعادت
خوشبخت شدن، نیک بخت شدن، نیک بختی، شقاوت
( اسم ) ۱ - خوشبختی نیکبختی اقبال مقابل شقاوت بدبختی جمع سعادات . ۲ - میمنت خجستگی پیروزی . یا سعادت اخروی . آنست که هر نفسی باقی بماند تاابدالابدین بر بهترین حالات خود . یا سعادت دنیوی . عبارت از این است که هر موجودی باقی بماند بر طولانی ترین زمان ممکن بر بهترین حالات ممکن و تمامترین نتایج .
در فارس ( استان هفتم ) هشت موضع بدین نام خوانده شده : ۱ - دهی از دهستان کمین بخش زرقان شهرستان شیراز . ۲ - دهی از دهستان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز . ۳ - دهی از دهستان حومه بخش سروستان شهرستان شیراز . ۴- دهی از دهستان ابرج بخش اردکان شیراز . ۵ - دهی از دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان شهرستان شیراز . ۶ - دهی از دهستان فسا رود بخش داراب شهرستان فسا . ۷- ده کوچکی از دهستان چنار بخش مرکزی شهرستان آباده . ۸ - ده کوچکی از دهستان خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز .
ده از دهستان رشخوار شهرستان تربت حیدریه .
( صفت ) آنچه موجب زیادت خوشیختی گردد .
مقرون بسعادت . توام با سعادت بر ضمیر صواب نمای صاحبقران سعادت انتما خطور نمود .
( صفت ) آنچه نیکبختی آورد : [[ نظری سعادت بخش از مشتری آسمان جلال ... بدو متصل یافتم ]] .
ده از دهستان جعفر آباد فاروج بخش حوم. شهرستان قوچان . آب از چشمه . محصول . غلات . شغل زراعت و مالداری . قالی چه بافی .
نام سه تن از خانان قرم ( کریمه ) سعادت گری اول . نهمین از خانان مزبور ( جل.۹۲۹ه.ق. ۱۵۲۳م.- ف.۹۳۸ه.ق. ۱۵۳۲م.) یا سعادت گری دوم . سی و دومین از خانان مذکور(جل.۱۱٠۲ه.ق.۱۶۹۱م.ف.۱۱٠۲ه.ق. ۱۶۹۱ م.) یا سعادت گری سوم . چهل و دومین از خاندان مزبور (جل.۱۱۲۷ه.ق. ۱۷۱۵م.- ف.۱۱۳۶ه.ق.۱۷۲۴م.) .
سعادت گرای ثانی سی و دومین ازخانان قرم
ده جزئ دهستان آتش بیگ بخش سر اسکند شهرستان تبریز .
منظومه ایست مثنوی که بخطا آنرا بناصر خسرو نسبت داده اند و در پایان دیوان او ( چاپ تهران ) بطبع رسانیده اند . این منظومه از ناصر الدین خسرو اصفهانی ( ف.۷۳۵ه.ق. ) متخلص به (( شریف )) است ( رک . کشف الظنون ج ۲ ص ۲۶ سبک شناسی ج ۳ ص ۱۸۹ متن و حاشیه ) .
بدبخت و ناشاد و نامراد . بدبخت و بی نصیب و بی بهره ٠
باب السعاده استانبول قسطنطنیه
دارای سعادت خوشبخت ( در عنوان کسان نویسند : خدمت ذی سعادت ..)
کتابی است اخلاقی و دینی بزبان فارسی تالیف محمد غزالی . تاریخ تالیف این کتاب میان سالهای ۵٠٠ - ۴۹٠ ه . است . غزالی عمده محتویات آنرا از کتاب دیگر خود بنام [احیائ العلوم ] که بعربی نوشته شده بود بطور خلاصه بفارسی نقل کرده . در کیمیای سعادت اصول تعالیم اخلاقی اسلامی آمده است و شامل یک دوره اخلاق عملی و نظری و مبتنی بر مبانی عرفانی و شعایر اسلامی است . غزالی در این کتاب دارای یک مقدمه و چهار رکن ( عبادات معاملات منجیات مهلکات) است و هر رکن شامل چند فصل است .

معنی سعادت در فرهنگ معین

سعادت
( سَ دَ) [ ع . سعادة ] (اِمص .) ۱ - خوشبختی . ۲ - خجستگی .

معنی سعادت در فرهنگ فارسی عمید

سعادت
خوشبختی، نیک بختی، خوشبخت شدن، نیک بخت شدن،

سعادت در دانشنامه اسلامی

سعادت از نگاه فارابی، ترجمه دو کتاب از ابونصر، محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابی (259 - 339ق) با عنوان «تحصیل السعادة» و «التنبیه علی سبیل السعادة» می باشد که توسط علی اکبر جابری مقدم، گردآوری و ترجمه شده است.
انتشار نه چندان مطلوب آثار نگاشته فارابی و ناکافی بودن پژوهش های انجام شده در این باب از نظر نویسنده و احساس نیاز وی به بایسته بودن پرداختن به پرسش ماهیت و طبیعت تفکر اسلامی، انگیزه او از تدوین این اثر بوده است. (مقدمه کتاب).
اعتبار و اهمیت این اثر، از این نظر است که در میان متفکران اسلامی، توجه نویسنده آن، بیشتر از دیگران (حتی ابن سینا) به مباحث حکمت عملی، به ویژه سیاست مدن، معطوف بوده است. (حلبی، علی اصغر).
کتاب، با مقدمه مترجم در اشاره به جایگاه فارابی و آثار وی آغاز و مطالب هر دو کتاب، بدون فصل بندی و تقسیم خاصی، ارائه گردیده است. ابتدا، کتاب «تحصیل السعادة» و سپس «التنبیه علی سبیل السعادة» آمده است.
تحصیل السعادة: یکی از آثار مشهور فارابی است و در انتساب آن به وی جای تردیدی نیست، اما نظیر برخی دیگر از آثار او، به دلیل تنوع عنوان که از آن با عنوان «رساله نیل السعادة»، «رساله تحصیل السعادة»، «فی اغراض فلسفة افلاطون و ارسطوطالیس» و «الفلسفتین» یاده شده، نوعی تشویش در هویت کتاب به وجود آمده است. هرچند، عنوان «تحصیل السعادة»، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم به دلیل عبارت آغازین کتاب است که می گوید: «ان الاشیاء الانسانیة التی حصلت فی الامم و فی اهل المدن حصلت لهم بها السعادة» و در قرن ششم هجری، غزنوی در کتاب «تتمة صوان الحکمة» با همین عنوان از آن یاد کرده است.
«اسماعیل سعادت»، زبان شناس و مترجم آثار فلسفی، در سال 1304 در خوانسار متولد شد. در سال 1322 راهی گلپایگان و سپس عازم تهران شد و در سال 1330 موفق به اخذ مدرک لیسانس در رشته زبان فرانسه و انگلیسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد.
سعادت مدرک کارشناسی ارشد زبان شناسی خود را در سال 1347 از دانشگاه تهران گرفت. سعادت عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سال 78 و مدیر دانشنامه زبان و ادب فارسی می باشد. درسال 1386 به عنوان برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسی نشان درجه یک دانش به ایشان اهدا شد.
کتاب «در آسمان» ترجمه اسماعیل سعادت، در دوره نوزدهم انتخاب کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان کتاب سال برگزیده شد.
اسماعیل سعادت زمانی که درسال 1324 از دانشسرای مقدماتی تهران فارغ التحصیل شد، به شغل آموزگاری در تهران مشغول شد و در سال 1331 که تحصیلات دانشگاهی را به پایان رسانید، از آموزگاری به دبیری ارتقا یافت. سعادت در بنگاه ترجمه و نشر کتاب هم فعالیت داشته و ویرایش کتاب ها را برعهده داشته است.
او درمؤسسه فرانکلین هم فعالیت داشته است. به طور کلی اسماعیل سعادت حدود هفت سال در بنگاه ترجمه و نشر کتاب کار کرد و بعد از آن هم مدتی در اداره مجله راهنمای کتاب، با آقای ایرج افشار، مدیر مجله همکاری داشت. سپس به انتشارات فرانکلین رفته و بعد از آن نیز در مرکز تهیه مواد خواندنی برای نوسوادان به سرپرستی ایرج جهان شاهی مشغول به فعالیت شده است. او عهده دار سردبیری مجله پیک دانش نیز بوده است و در همان وقت معاون انتشاراتی مرکز تهیه موا د خواندنی برای نوسوادان بود.
سعادت، ویراستار و سردبیر مجله معارف نیز می باشد که از سوی مرکز نشر دانشگاهی چاپ می شود. وی عضو شورای عالی و ویرایش زبان فارسی صدا و سیما بوده است. او به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در سال1377 انتخاب شده و در آن میان، مدیریت دانشنامه زبان و ادبیات فارسی به او محول شده است.
برنامه سعادت ترجمه ای از آقای سید محمد باقر شهیدی گلپایگانی ، بر کتاب «کشف المحجة لثمرة المهجة» که سید بن طاووس به عنوان وصیت به فرزند خود تألیف نموده است و نام دیگری هم برای این کتاب اختیار کرده است (اسعاد ثمرة الفؤاد علی سعادة الدنیا و المعاد)، چنانچه خود در فصل «13» از همین کتاب خطاب به فرزند خود می فرماید: اگر بخواهی آن را «اسعاد ثمرة الفؤاد علی سعادة الدنیا و المعاد» بنام و اگر می خواهی آن را «کشف المحجة با کف الحجة» بنام.
علامه طهرانی می فرماید: الحق اسمی است که از آسمان نازل شده است؛ زیرا که متکفل سعادت دارین و عمل کننده بآن سعادتمند نشأتین است، و با این کوچکی بر کتاب های بزرگی که در اخلاق و سیر و سلوک نوشته شده است، فضیلت و برتری دارد.
شرح حالی از مولف و مترجم در ابتدای کتاب قرار گرفته است.
مترجم گوید: چون سید بن طاووس در فصل نودم از این کتاب «صفحه 94» به حدیث شریف (کتاب خصال) راجع به امتحان نمودن خداوند متعال اوصیاء انبیاء را در حال حیات انبیاء علیهم السّلام در هفت موطن. و بعد از وفاتشان در هفت موطن. و راجع به شرح حال حضرت امیرالمؤمنین علیهم السّلام با اهل عدوان، اشاره نموده، و ما در پاورقی همان صفحه اشاره نمودیم که چون خبر خصال مفصل و مشتمل بر فوائدی بسیار و اسراری بی شمار است، و ذکر آن در پاورقی جای ندارد. ترجمه آن را در آخر کتاب ان شاء اللَّه ذکر می نمائیم، اینک بوعده وفا نموده و آن را با مختصر تلخیص در اینجا ذکر نمائیم، که اهل بصیرت از فوائد آن بهره مند گردند.
ترجمه کتاب در شب دوشنبه 15 جمادی الثانیه سال 1380 پایان یافته است. و مخفی نماند که این کتاب شریف قبلا هم به فارسی ترجمه شده است، لکن از حیث عبارات و الفاظ مطلوب و مرغوب این زمان نیست، از حیث مطالب هم خالی از اشتباه نیست.
«راهنمای سعادت»، یا «ترجمة الشریعة» اثر ملا محسن فیض کاشانی، متوفی 1091ق است که در موضوع اعمال و اخلاق پسندیده و ناپسند و به زبان فارسی نگارش شده است.
این رساله به دستور شاه عباس دوم مبنی بر تهیه رساله ای مشتمل بر اعمال حسنه و سنن سالانه به اختصار نگارش شده است .
این کتاب یکی از ده ها اثر عالم برجسته ملا محسن فیض کاشانی است که بخشی از احکام شریعت اسلام را بیان نموده است و در نوع خود کم نظیر است و توسط آقای صفر فلاحی تحقیق و تصحیح شده است .
کتاب شامل سه مقدمه از ناشر، محقق و مؤلف بوده و مطالب آن در شش بخش و یک خاتمه تنظیم شده است.
مؤلف این رساله ی مختصر را، در راستای بیان سیر و سلوک دینی، با برشمردن برخی از اعمال و صفات حمیده و رذیله ی انسان، بر اساس آیات و روایات، نوشته است.سعادت در دانشنامه آزاد پارسی

(در لغت به معنای نیک بختی و ضد شقاوت و بدبختی) در اخلاق، به دست آوردن کامل بهره ها و لذّت ها و برکناری از دردها و رنج ها. این امر با تهذیب نفس از صفات ناپسندیده و آراسته شدن به صفات پسندیده تحقّق می یابد. از دیدگاه غالب حکمای اسلامی، به تَبَع ارسطو، سعادت، چیزی جز دانش و دانایی نیست و حکیم با فضیلت، چنان که سقراط می گفت، به سبب دانایی سعادتمند است. آن ها سعادت را به سه قسم یا به سه جنس تقسیم می کنند: ۱. نفسانی یا روحی، که رسیدن به کمال دانش و معرفت است که در سایۀ آن جهان فرد به جهانی عقلی تبدیل می شود که شبیه جهان عینی است. حکمای اسلامی برای رسیدن به کمال معرفت معتقد بودند که باید معارف را بدین ترتیب آموخت: علم تهذیب اخلاق؛ علم منطق؛ علم ریاضی؛ علم طبیعی؛ علم الهی؛ ۲. بدنی یا جسمی که دست یافتن به کمال جسمانی است که با آگاهی و بهره گیری عملی از دانش هایی که «به نظام حال بدن بازمی گردد»، میسّر می شود. آگاهی از دانش پزشکی و بهره گیری از دستور العمل های طبی، به منظور حفظ صحّت و سلامت بدن و درمان بیماری های خویش، همچنین ورزیده کردن بدن با ورزش های گوناگون ازجمله علم ها و عمل هایی است که در تحققّ سعادت بدنی سخت سودمند است؛ ۳. مدنی یا اجتماعی و آن رسیدن به کمال سعادت در زندگی اجتماعی است. این امر، در پرتو دانش هایی به بار می آید که مفید و نظام بخش حال ملت و دولت و جامعه و معاش است. اما حکما راه دقیقی را برای رسیدن جامعه به سعادت مشخص نکرده اند ولی پیشنهاد می کردند باید از دانش هایی مانند دانش های دینی از قبیل فقه، کلام، حدیث و تفسیر و دانش های ظاهری چون ادب، بلاغت، نحو و کتابت و حساب و نظایر آن ها بهره برد.

سعادت در جدول کلمات

بازیگر مرد فیلم های « سعادت آباد » و « آدمکش »
بهداد
سریالی ساخته مهدی مظلومی با بازی مریم سعادت | حسن پورشیرازی | امیر نوری | مهدی صبایی | لیلی رشیدی و ••
بانکی ها
نام قدیم سعادت آباد
حاجی آباد

معنی سعادت به انگلیسی

happiness (اسم)
شادی ، طالع ، سعادت ، خرسندی ، خوش وقتی ، خوش بختی ، سعد کوفی
welfare (اسم)
سامان ، خیر ، سعادت ، اسایش ، رفاه ، شادکامی
felicity (اسم)
اقتضاء ، برکت ، سعادت ، خوش بختی
bliss (اسم)
برکت ، سعادت
weal (اسم)
خیر ، دارایی ، سعادت ، اسایش ، ثروت
luck (اسم)
طالع ، سعادت ، شانس ، بخت ، خوش بختی ، اقبال ، سعد کوفی ، توفیق
paradise (اسم)
سعادت ، بهشت ، ارم ، فردوس ، بهشت برین

معنی کلمه سعادت به عربی

سعادت
رفاهية , هناء
سعادة
طوب

سعادت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

فرشاد ١٥:٢٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٦
خوش بختی
|

پاشا رازانی ٢٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠
یعنی به فعلیّت رساندن تمامی قوای بالقوه
|

پاشا رازانی ٢٣:٣٣ - ١٣٩٧/٠٤/٣٠
سعادت
یعنی به فعلیّت رساندن تمامی قوای بالقوه
|

پرهام ١٢:٥٤ - ١٣٩٧/١٠/٢١
خوشبختی
|

خورشيدوند ١٧:٣٤ - ١٣٩٧/١١/٠٣
خوشبختي بخشي انرژي بخش
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

غزل > cookpit
s.m > Caterpillar
مرتضی بزرگیان > misjudgment
jim potter > set up camp
Mostafa.Z > بزغاله
.. > slowly
حیدر نیک آیین > انتقادی
علی خراسانی > low income

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سعادت   • سعادت چیست   • سعادت انسان   • معنای سعادت   • سعادت استاندار   • کارواش در محدوده سعادت آباد   • اسم سعادت   • کارواش در محل سعادت آباد   • مفهوم سعادت   • تعریف سعادت   • معرفی سعادت   • سعادت یعنی چی   • سعادت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سعادت
کلمه : سعادت
اشتباه تایپی : suhnj
آوا : sa'Adat
نقش : اسم
عکس سعادت : در گوگل


آیا معنی سعادت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )