برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1279 100 1

سعود

/so'ud/

معنی سعود در لغت نامه دهخدا

سعود. [ س ُ ] (ع مص ) همایون شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). || (اِخ ) منزل بیست و چهارم از منازل قمر و آن سه ستاره است خورد و بر دنبال جدی. (آنندراج ). ده کوکب است : سعد بلع. سعدالاخبیه. سعدالذابح. سعدالسعود. سعد ناشزه. سعدالملک.سعدالبهائم. سعدالهمام. سعدالبارع. سعد مسطر. و شش ستاره اخیر از منازل قمر نباشند. (یادداشت مؤلف ).

سعود. [ س ُ ] (ع ص ، اِ)ج ِ سعد. (منتهی الارب ). فرخندگی. سعادت :
مسعود تاجداری و هر روز بامداد
بر تاج تو سعود کواکب نثار باد.
مسعودسعد.
و ایام نحوس به اوقات سعود بدل گردد. (سندبادنامه ص 84). || ستارگان باسعادت مثل زهره و مشتری و قمر. (آنندراج ) :
با علو سپهر بادت امر
با سعود زمانه بادت راز.
مسعودسعد.
هفت رخشان مه آبان بهم آیند چه باک
که سعود از مه آبان بخراسان یابم.
خاقانی.

معنی سعود به فارسی

سعود
ابن عبدالعزیز .
جمع سعد، مبارک، خجسته، نیک بخت شدن
( صفت ) مبارک میمون خجسته با سعادت مقابل نحس . یا سعد سعد . خجسته خجسته بسیار میمون . یا سعد و نحس . مبارک و شوم .
جمع سعد . فرخندگی - سعادت . یا ستارگان با سعادت مثل زهره ومشتری و قمر .
کنیه چند تن از امرای وهابی است . این امرا از سال ۱۱۴۷ ه ق . تا امروز برجزیره العرب حکومت دارند و ایشان عبارتند از : ۱ - محمد بن سعود . اولین تن از این خاندان که مذهب وهابی پذیرفت و در سال ۱۱۷۹ ه ق . در گذشت . ۲ - عبدالعزیز بن محمد بن سعود . وی در سال ۱۲۱۶ کربلای معلا غارت کرد و گروهی از مردم را بکشت و عاقبت در سال ۱۲۱۸ در مسجد درعیه بدست یکی از پیروان مذهب شیعه کشته شد. ۳ - سعود بن عبدالعزیز . در زمان او وهابیان بار دیگر به بغداد و عمان و مکه و مدینه وحوران حمله بردند و سلطان محمود خان عثمانی لشکری به مقابله او فرستاد . سعود بن عبدالعزیز در سال ۱۲۲۹ در سن ۶۱ سالگی در درعیه در گذشت . ۴ - عبد الله بن سعود . وی در زمان حکومت خود دو بار باطولون پاشا فرزند محمد علی پاشا و ابراهیم پاشا جنگ کرد و عاقبت از اینان شکست یافت . عبد الله ابن سعود با اولاد خود و بقیه فرزندان محمد بن عبد - الوهاب دستگیر و باستانبول فرستاده شدند و در سال ۱۲۳۳ در شهر قسطنطنیه همه را بدار آویختند . ۵ - شاری بن سعود . برادر عبد الله سابق الذکر است . او علم حکومت را در درعیه برافراشت ولی مامور محمد علی پاشا وی را دستگیر و در سال ۱۲۳۵ روانه مصر کرد اما شاری به مصر نرسید و در راه در گذشت . ۶ - ترکی بن عبد الله بن محمد بن سعود . وی پس از مرگ شاری بن سعود در ریاض قدرتی بدست آورد . مردم مصر او را از آنجا براندند ولی او بار دیگر بر ریاض مسلط شد و در همان تاریخ مرکز حکومت و هابیان از درعیه بریاض منتقل شد و هنوز هم در آنجاست . ترکی در سال ۱۲۴۹ بدست شاری بن عبد الرحمن بقتل رسید . ۷ - شاری بن عبد الرحمن بن شاری بن حسن بن شاری ابن سعود . او نیز ازحکام وهابیان است و کنیه ابن سعود داشته . ۸ - خالد بن سعود . در سالهای ۱۲۵۵ تا ۱۲۵۷ حکومت داشت . ۹ - عبد الله بن ثنیان بن - ابراهیم بن ثنیان ( ۱۲۵۹ - ۱۲۵۷ ه ق . ) . ۱٠ - فیصل بن ترکی . ۱۱ - عبد ...

معنی سعود در فرهنگ معین

سعود
(سُ) [ ع . ] (مص ل .) ۱ - خوشبخت شدن . ۲ - مبارک شدن .

معنی سعود در فرهنگ فارسی عمید

سعود
۱. مبارک شدن، خجسته شدن.
۲. نیک بخت شدن.
۳. (صفت) [جمع: سَعد] = سَعد

سعود در جدول کلمات

شهری در عربستان که نام آن به خاطر رسوایی اخیر سعود یها زیاد شنیده میشود
جده

سعود را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
(سُ) در گویش شهرستان بهاباد به معنای کوزه است.
سعود کل:(kal), به کوزه ای کله(سر) شکسته گفته می‌شود.
علی سیریزی
با سعید، مبارکی، فرخندگی، خجستگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سعود بن عبدالعزیز   • فیصل بن عبدالعزیز   • زنان ال سعود   • حکومت عربستان قبل از آل سعود   • ملک سعود   • محمد بن سعود   • سلمان بن عبدالعزیز آل سعود   • فهد بن عبدالعزیز   • معنی سعود   • مفهوم سعود   • تعریف سعود   • معرفی سعود   • سعود چیست   • سعود یعنی چی   • سعود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سعود
کلمه : سعود
اشتباه تایپی : su,n
آوا : so'ud
نقش : اسم
عکس سعود : در گوگل

آیا معنی سعود مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )