انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 929 100 1

معنی اسم سعيد

اسم: سعید
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: saeid) (عربی) خجسته، مبارک، (در قدیم) خوشبخت، سعادتمند - خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند

معنی سعيد در لغت نامه دهخدا

سعید. [ س َ ] (ع ص )نیک بخت. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (مهذب الاسماء).ج ، سعداء. باسعادت و نیک بخت. ضد شقی. (ناظم الاطباء). خجسته. فرخنده. خجسته. همایون. مسعود :
عید او باد سعید و روز او باد چو عید
دور باد از تن و از جانش شیطان رجیم.
فرخی.
عاش سعیدا و مات حمیدا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 333).
از چه سعید اوفتاد و از چه شقی شد
زاهد محرابی و کشیش کنشتی.
ناصرخسرو.
در طارمی که هست سه وقت اندر او دو عید
با طالع سعید و به برهان نو نشست.
خاقانی.
بود گبری در زمان بایزید
گفت او را یک مسلمان عتید.
(مثنوی ).
گر بدانی که شقیئی یا سعید
آن بود بهتر ز هر فکر عتید.
(مثنوی ).
شادم بتو مرحبا و اهلا
ای بخت سعید مقبل من.
سعدی.
بروز همایون و سال سعید.
سعدی.
|| (اِ) جوی. (مهذب الاسماء) (آنندراج ) (منتهی الارب ).

سعید. [ س ُ ع َ ](ع اِ) چهاریک خشت خام. (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) نام یک عده از طوایف ایل بختیاری است که در آبادی های اطراف دهستانهای سوسن و ایذه سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری که در مال امیرسوسن سکنی دارند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 74).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم البرتی نصرانی کاتب. مکنی به ابوالحسن به عربی شعر می گفته و دیوان او صد ورقه است. (از ابن الندیم ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابی الحسن بن عیسی المسیح که در زمان الناصرلدین اﷲ خلیفه ٔ عباسی میزیست. رجوع به ابن مسیح ابونصر شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابی عروبة. رجوع به ابن ابی عروبة و ابوالنضر شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمد المیدانی النیشابوری فرزند احمدبن محمد میدانی مؤلف السامی فی الاسامی. او راست : 1- الاسماء فی الاسماء که به اسلوب کتاب السامی فی الاسامی پدر خود نوشته است. 2- غریب اللغة. 3- نحوالفقها. وی بسال 539 هَ.ق. درگذشته است. (ریحانة الادب ج 4 ص 115).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن اسماعیل حیری مکنی به ابوعثمان. رجوع به ابوعثمان حیری شود.

سعید. [س َ ] (اِخ ) ابن البطریق. رجوع به ابن بطریق... شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن الحکم مکنی به ابی عبداﷲ. رجوع به ابن ابی مریم سعید... شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن العاس الاموی ملقب بذوالعمامه و مکنی به ابواحیحه. رجوع به ذوالعمامه شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن الفرج ابوعثمان الرشاشی مولی بنی امیه. مردی ادیب فاضل و عالم به لغت و شعر بوده و محفوظات فراوان داشت و در فصاحت ضرب المثل است. به مصر و بغداد رفت وی بسال 1272 هَ.ق. درگذشت. (از معجم الادباء ج 4 ص 241).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن المسیب بن حزن بن وهب المخزومی القرشی از تابعین و روات و یکی از هفت فقیه مدینه و سید تابعین و از محدثان و فقها وزهاد است. وی بسال 94 هَ.ق. هجری درگذشت. رجوع به اعلام زرکلی و روضات الجنات ص 311 و شدالازار ص 10 شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن اوس. رجوع به ابوزید سعیدبن اوس در همین لغت نامه شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن جبیر اسدی کوفی مکنی به ابوعبداﷲ تابعی.وی حبشی الاصل و از موالی بنی حارث بنی اسد بوده. علم را نزد عبداﷲبن عباس و ابن عمر فراگرفت. در علم شطرنج بی نظیر بوده. پس سعید بمکه رفت و خالد قسری او را دستگیر کرد و نزد حجاج فرستاد. حجاج بن یوسف وی را در واسط در سال 95 هَ.ق. بقتل رسانید. امام احمدبن حنبل در حق وی گفته قتل الحجاج سعید او ما علی وجه الارض احد الا و هو مفتقرا الی علمه. رجوع به روضات الجنات ص 301 و اعلام زرکلی ج 1 ص 369 و صفوةالصفوه ج 3 ص 42 شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن حسین بن عبداﷲبن میمون قداح از رؤسای قرامطه پس از جد و اعمام خود ریاست این گروه به وی رسیده. پدرش حسین در زمان حیات عبداﷲ از دنیا برفت و ریاست و دعوی به وی رسید. سعید به ری ، طبرستان ، خراسان ، احسا، قطیف قدس رفت. آنگاه رهسپار مصر گردید و ادعا کرد علوی فاطمی است و خویش را عبیداﷲ نامید. چون دید که دعوی علوی و فاطمی بودن او در مردم اثری ندارد، جوانی را که میگفت از اولاد محمدبن اسماعیل و نامش حسن ابوالقاسم است بعامه نمود و او را قیم بعد از خود کرد. رجوع به تاریخ ادبیات و تاریخ علوم عقلی دکترصفا و میمون قداح شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن حمیدبن بختگان مکنی به ابوعثمان. و او میگفت که از اولاد ملوک ایران است ، و از کتب اوست : کتاب انتصاب العجم من العرب و نام این کتاب التوبه است. و کتاب دیوان رسائل و کتاب دیوان الشعرا. و او از خاندانهای قدیم ایرانی است و سخت دشمن عرب و از کتب اوست : کتاب فضل العجم علی العرب و افتخارها.و کتابی از رسائل او و کتبی در کلام. (ابن الندیم ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن زیدبن عمروبن نفیل بن عبدالعزی از سابقان در اسلام و از عشره ٔ مبشره است. وی بسال 50 هَ.ق. درگذشت. (از الاصابة ج 3 ص 96).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن سعیدالفارقی. مکنی به ابوالقاسم نحوی. مردی ادیب و فاضل بود او را تصنیفات متعددی است. از آنجمله کتاب تقسیمات العوامل و عللها. کتاب تفسیرالمسائل المشکل فی اول المقتضب للمبرد و جز آن. وی بسال 391 هَ.ق. درگذشت. (معجم الادباء ج 4 ص 240).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن عبدالعزیزبن عبداﷲبن محمدبن ابراهیم بن عبدالمؤمن طیفور ابوسهل النیلی. مردی ادیب ، شاعر، نحوی ، فقیه ، طبیب بود از تصانیف اوست : کتاب المسائل لحنین ، تخلیص شرح فصول بقراط لجالینوس. وی بسال 420 هَ.ق. درگذشت. (از معجم الادباء ج 4 ص 240).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن فتحون بن مکرم معروف به حمار سرقسطی اندلسی. از ائمه لغت و نحو و جز آن و او را در فلسفه کتابیست بنام شجرةالحکمة. و کتابی در موسیقی و رساله ای در تعلیم علوم و تقسیم جواهر و اعراض. او بروزگار منصور محمدبن ابی عامر محبوس گشت و پس از رهائی وی را از اندلس نفی کردند و در جزیره ٔ صقلیه وفات کرد. رجوع به عیون الانباء ج 2 ص 54 شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن مبارک بن علی بن عبداﷲبن سعیدبن محمدبن نصربن عاصم بن عبادبن عاصم. نسبت او بابن دهان نحوی میرسد. از نحویان بزرگ و افاضل لغویان است. لغت و عربیت را از رماتی فراگرفت و حدیث را از هبةاﷲبن محمد و جز آنان فراگرفت. و بسال 494 هَ.ق. در شهر طابق متولد شد و شب عیدفطر سال 569 بموصل درگذشت. او راست : تفسیر قرآن در چهارجلد. شرح الایضاح ابی علی فارسی در 40 جلد. شرح اللمع ابن جنی که آن را المغرة نامیده است. کتاب الاضداد. ازالة المراء فی الغین والراء. کتاب الدروس در نحو. کتاب الریاضة. کتاب الضادو الظاء معروف به غنیة و کتابهای دیگر. (از معجم الادباء ج 4 ص 241). رجوع به روضات الجنات صص 314 - 315.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن محمدالاندلسی از اهل قرطبه بود و به ابن حداد معروف است. وی مردی لغوی بود که به سال 400 هَ.ق. درگذشته. او را کتب متعددی است. از جمله کتاب الافعال را توسعه و بسط داده و بآن مطالبی افزوده است. (از روضات الجنات ص 314). رجوع به ابن حداد شود.

سعید. [ س َ ](اِخ ) ابن مسعده المجاشعی. رجوع به اخفش اوسط شود.

سعید. [ س َ ](اِخ ) ابن وهب. رجوع به ابوعثمان سعیدبن وهب شود.

سعید. [س َ ] (اِخ ) ابن هارون ، مکنی به ابوعثمان اشناندانی.مردی نحوی و لغوی و از ائمه لغویان است. او راست :
کتاب معانی شعری. کتاب ابیات و غیره. وی بسال 288 درگذشته است. (از معجم الادباء ج 4 صص 244 - 245).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) (436 - 495) ابن هبةاﷲ ابوالحسن سعیدبن هبةاﷲبن محمدبن الحسین از پزشکان نامبردار مشهور بود. وی خدمت المقتدی بامراﷲ و المستظهرباللّه را نمود و بیمارستان عضدی را اداره میکرد. او راست : کتاب المغنی فی الطب. و مقاله فی صفات ترکیب الادویه. و کتاب خلق الانسان و غیر ذلک. (معجم المطبوعات ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲبن حسن راوندی مکنی به ابوالحسین مشهور به قطب راوندی. رجوع به قطب الدین راوندی شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابوعثمان سعیدبن حمیدبن سعید. نویسنده و شاعر که اصل وی از نهروان بود. وی در خانواده ای روستایی در بغداد بدنیا آمد بعد به سامره رفت و دیوان رسایل مستعین عباسی را بعهده گرفت. در شعر نیکوگفتار بود و ظرافت کلام داشت. (از اعلام زرکلی ص 369). وی به عربی شعر گفته و دیوان او پنجاه ورق است. (ابن الندیم ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) یعقوب مکنی به ابوعثمان. رجوع به ابوعثمان دمشقی شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) کرمانی متخلص به محرابی. وی بشش پشت به شیخ برهان الدین معروف بشیخ زاده پسر شیخ العالم میرسد و او از نیمه ٔ دوم مائه ٔ هشتم اول مائه ٔ نهم میزیسته است. او راست : کتاب مزارات کرمان که در سال 925 هَ.ق. بپایان رسانده است.

معنی سعيد به فارسی

وتعس ( شیخ ) نخستین از امرای بنی وتعس ( مراکش)(۸۷۵ ه.ق.۱۴۷٠م.- ۹٠۶ ه.ق.۱۵٠٠م.)
سعاتمند، خوشبخت، نیک بخت، سعدائ جمع
( صفت ) سعادتمند نیکبخت مقابل شقی جمع : سعدائ .
کرمانی متخلص به محرابی . وی بشش پشت به شیخ برهان الدین معروف بشیخ زاده پسر شیخ العالم میرسد و او از نیم. دوم ماه هشتم اول ماه نهم میزیسته است اوراست : کتاب مزارات کرمان که در سال ۹۲۵ بپایان رسانده است .
دهی است از دهستان آید غمش فلاورجان شهرستان اصفهان .
ابوالفضائل سعید بن سعدالدوله سومین از حمدانیان حلب ( ۳۸۱ ه.ق.۹۹۱ م.-۳۹۲ ه.ق. ۱٠٠۱م.) .
میرزا سعید خان موتمن الملک وزیرامور خارجه ناصر الدین شاه این شخص ابتدا از ملاهای خوش نویس و فاضل گر مرود آذربایجان و بملا محمد سعید انصاری معروف بود .
ده از دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل .
حکیم ... جامع کمالات وصاحب احوالات پسندیده بود . در سخنگویی پای. عالی داشته . محمد اوفی او را توصیف کرده و اشعارش را در کتاب خود آورده او را معاصر سلاطین و آل سلجوق دانسته .
جد پنجم او عبد مناف است
نحوی و ادیب که از کودکی کور بود
یکی از علمای لغت عرب
بهادر خان از پادشاهان ایلخانی ایرانی ( جا. ۷۱۶ ه . ق ./ ۱۳۱۶ م . - ف . ۷۳۶ ه . ق . / ۱۳۳۵ م . ) وی پس از مرگ پدر خود الجاتیو با مساعدت امیر چوپان و امرای دیگر از خراسان به سلطانیه آمد و بر تخت سلطنت نشست و بواسطه صغر سن او امیر چوپان زمام امور را در دست گرفت و در ابتدای امر به ابو سعید خدمت بسیار کرد و بنیان سلطنت او را مستحکم ساخت . در ایام سلطنت این پادشاه جمعی از درباریان و نیز امرا و حکام مانند امیر چوپان و شیخ حسن بزرگ سر به شورش برداشتند و هر یک بادعای سلطنت برخاستند و چون ابو سعید از عهده دفع این قبیل شورشها و تحولات بر نیامد زمینه جهت پیشرفت مقاصد دشمنان او روز به روز فراهم تر شد و همینکه در گذشت ( ۷۳۶ ه . ق . ) متصرفات ایلخانان رو بتجزیه گذاشت و در هر قسمتی از آن سلسله ای به حکومت پرداختند.
تابعی است
نام چند تن از زنان صحابی بود
لقب نصر بن احمد پادشاه ساسانی بود .
بندر جمهوری مصر واقع در کنار بحرالروم ( مدیترانه) در مدخل ترعه سوئز دارای ۱۷۸٠٠٠ تن جمعیت و مرکز مهم بازرگانی است .
یکی از بنادر مصر
بندر سعید نام شهری بمصر
بن سلطان حاکم عمان بود و در زمان امارت برادرزاده اش سالم بن ثوینی از عمان برفت و در هند امامت کرد و چون حکومت به عزان بن قیس رسید به مسقط بازگشت و گروهی از مردم نجد که در آن جا بودند از او پیروی کردند آنگاه عزان به قتل رسید و او بر اکثر مملکت عمان مستولی شد و مابقی در دست کسانیکه پیش از عزان ریاست داشتند باقی ماند .
دهی است از دهستان عشق آباد بخش فدیش. شهرستان نیشابور
دهی است از دهستان پنجم بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان .
غلام مامون
لقب شاهزاده شاهرخ میرزا ابن امیر تیمور گورگان است .
نام یکی از پسران [ امیر حسن بن امیر مسلا ] است .

معنی سعيد در فرهنگ معین

(سَ) [ ع . ] (ص .) سعادتمند، خوشبخت .

معنی سعيد در فرهنگ فارسی عمید

سعادتمند، خوشبخت، نیک بخت.

سعيد در دانشنامه اسلامی

معنی سَعِيدٌ: نيک بخت
معنی سَنُيَسِّرُهُ: به زودي اورا آماده خواهيم کرد ( ازکلمه تيسير به معناي تهيه کردن و آماده نمودن است و منظور در عبارت "فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَیٰ " اين است که توفيق اعمال صالحه را به او بدهد ، و انجام اينگونه اعمال را برايش آسان سازد ، به طوري که هيچ گونه دشواري در ...
ریشه کلمه:
سعد (۲ بار)

سعد سعادت به معنی نیکبختی است چنانکه شقوة و شقاوت به معنی بدبختی است راغب گفته: سعد و سعادت آن است را در رسیدن بخیر یاری کند. ضدّ آن شقاوت است . این کلمه فقط دو بار در کلام اللّه آمده است.
سعید بن ابی جهم، از یاران امام صادق (علیه السلام) و شخصیت های آلِ اَبی الجَهْم می باشد؛ این خاندان از خاندان های روایی بزرگ شیعی، ساکن کوفه در سده ۲ق/۸م است.
سعید بن ابی جهم، از یاران امام صادق (علیه السلام) و از راویان موثّق بوده که از آن امام و نیز از امام کاظم (علیه السلام) حدیث نقل کرده است. او را تألیفاتی در حدیث و فقه بوده است.
نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۱۷۹، قم، مکتبه الداوری، ۱۳۹۸ق.    
 ۱. ↑ نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۱۷۹، قم، مکتبه الداوری، ۱۳۹۸ق.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل ابی الجهم»، ج۱، ص۳۵۲.    
...
یکی از شخصیت های نامی دوران صدر اسلام که از تابعین به شمار می رود، سعید بن جبیر است.
نام کامل او سعید بن جبیر بن هشام اسدی است. در مورد کنیه او بین مورخین اختلاف است. برخی کنیه او را ابومحمد و برخی ابوعبدالله عنوان نمودند. شیخ طوسی در رجال خود او را ابومحمد نامید، اما همان طور که مرحوم شوشتری در کتاب خود ذکر کرد اشتباه است. مرحوم شوشتری می نویسد: گویا سخن شیخ در رجالش درباره کنیه سعید، ابومحمد وهم و اشتباه باشد، چرا که ابومحمد کنیه سعید بن مسیب است. لذا طبق آن چه بیشتر مورخین ذکر نمودند، کنیه سعید، ابوعبدالله عنوان می گردد.
مفسر مشهور
سعید از مفسرین مطرح و مشهور در اسلام است و حتی در تاریخ الاسلام به نقل از نوری آمده است که تفسیر را از چهار نفر اخذ کن: مجاهد ، سعید بن جبیر، عکرمه و ضحاک و این مطلب نشان از جایگاه والای سعید در تفسیر قرآن دارد.
نسب
سعید در سال چهل و پنج هجری در کوفه به دنیا آمد؛ اما در اصل وی کوفی نیست و حبشی الاصل است. در واقع وی از موالی بنی والبه بن حارث از طایفه بنی اسد است. جبیر پدر سعید، اصالتا حبشی بود و مدتی در خاندان بنی اسد به عنوان برده زندگی کرد و با ظهور اسلام و مسلمان شدن او، آزادی خود را به دست گرفت. از خود سعید نقل شده است که ابن عباس از من پرسید از کدام قبیله ای؟ گفتم: از بنی اسد. پرسید از اعراب یا از آزادشدگان و وابستگان؟ گفتم: از وابستگان. گفت: بگو من از کسانی هستم که خداوند از بنی اسد بر آنان نعمت ارزانی فرموده است. شرایط سیاسی دوران زندگی او در حکومت امویان خلاصه می شود که در برخی موارد شاهد مقابله سعید با سردمداران بنی امیه هستیم.
تحصیلات و خصوصیات
...
سعید بن جُبَیر بن هشام اسدی وابلی از تابعین و اصحاب امام سجاد(ع) است. وی نزد ابن عباس علوم دینی و تفسیر را فراگرفت و یکی از بزرگترین مفسرین عصر خود شد. او در قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث برعلیه حجاج بن یوسف شرکت کرد و پس از شکست قیام ابن اشعث به سوی اصفهان و قم گریخت، و مدتی در این شهرها بسر برد تا اینکه در یکی از این سفرهایش به مکه دستگیر شد و در سال ۹۵ق. به دست حجاج بن یوسف به شهادت رسید.
سعید بن جُبَیر بن هشام اسدی والبی در شهر کوفه، در سال ۴۵ق به دنیا آمد. وی حبشی الاصل و از موالی بنی اسد بود. از پدر و مادر وی اطلاعات دقیقی در دست نیست تنها گفته اند: جبیر پدر وی، اصالتا حبشی بود و مدتی در نزد بنی وابلة بن حارث از بنی اسد به عنوان برده زندگی کرد و با ظهور اسلام و مسلمان شدن او، آزادی خود را به دست آورد، بعضی جبیر را از اصحاب امام علی(ع) دانسته اند.
بعضی از جمله شیخ طوسی بر آنند که کنیه ی او ابومحمد بوده و گروهی دیگر کنیه وی را ابوعبدالله ذکر کرده اند. تستری، سخن شیخ طوسی را نمی پذیرد ولی بیشتر مورخین کنیۀ وی ابوعبدالله گفته اند. به وی لقب والبی داده بودند زیرا او و پدرش ابتدا در حمایت بنی والبی بودند، همچنین برخی نویسندگان به وی لقب «فقیه البکاء» داده اند.
یکی از صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) که جز نخستین کسانی بود که به پیامبر ایمان آورد سعید بن زید است. کنیه وی، ابوالاعور و یکی از یاران صدیق رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) بوده و در مکه به دنیا آمده است.
یکی از صحابه پیامبر که جز نخستین کسانی بود که به پیامبر ایمان آورد سعید بن زید است. نام وی جز ده نفری آورده شده که در ابتدا با پیامبر بیعت کردند. نام کامل وی، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن العدوی است. کنیه وی، ابوالاعور و یکی از یاران صدیق رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) بوده و در مکه به دنیا آمده است. وی به همراه همسرش فاطمه بنت خطاب که دارای کنیه ام جمیل و لقب امیمة بود. در دوره دعوت نهانی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) به اسلام گروید و مسلمان شد. فاطمه همسر زید خواهر عمر بن خطاب بود که از وی به عنوان یکی از اولین زنانی نام برده شده که به اسلام گروید. البته برخی کتب فاطمه را خواهرزاده عمر معرفی کرده اند، حتی برخی قائلند که وی زودتر از همسرش زید به اسلام گروید، البته خلاف این نظر نیز وجود دارد. در این مقاله سعی شده است، زندگی سعید بن زید مورد پژوهش قرار بگیرد و در این نوشتار، از منابع دسته اول نیز استفاده گردیده است.
نسب سعید بن زید
همان طور که پیش از این گفته شد، وی پسر زید بن عمرو بود که پسر عموی عمر بن خطاب محسوب می گردد که علاوه بر این نسب خانوادگی، داماد خلیفه دوم نیز بوده است. نام مادرش فاطمه دختر بعجة بن ملیح خزاعی بود که به وسیله پسرش سعید مسلمان شد. لازم به ذکر است که پدر وی؛ یعنی زید بن عمرو فردی خداپرست بود و در مورد او این طور آمده است: عامر می گوید، زید به من گفت: من با آیین ملت خود مخالفم و از دین ابراهیم و اسماعیل پیروی می کنم که به سوی این کعبه نماز می گزاردند و منتظر ظهور پیامبری از فرزندان اسماعیل هستم که مبعوث خواهد شد و گمان نمی کنم من زمان او را درک کنم؛ ولی از هم اکنون به او مؤمن هستم و او را تصدیق می کنم و گواهی می دهم که پیامبر است. اگر عمر تو کفایت کرد و او را دیدی از من به او سلام برسان. عامر می گوید: چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم به نبوت مبعوث شد، مسلمان شدم و سخن زید بن عمرو را به آن حضرت گفتم و سلام او را ابلاغ کردم. پاسخ سلام او را داد و فرمود خدایش رحمت کند، او را دامن کشان در بهشت دیدم.
شخصیت سعید بن زید
در کتاب البدء و التاریخ به نقل از واقدی در خصوص ویژگی های ظاهریش این طور آمده است: سعید، مردی بلند بالا و گندمگون و پر موی بود. او پیش از عمر بن خطاب اسلام آورد و به سال پنجاه و یک هجری درگذشت و هفتاد و اند ساله بود. این نقل در کتاب المعارف نیز آمده است. در مورد سعید روایاتی در برخی کتب آمده است که وی را از اهل بهشت معرفی می کند که البته در صحت این روایت دلیل قوی وجود ندارد. وی بیش از ده سال از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم کوچک تر بود و شصت و چهار سال در اسلام بود. در وصف فرزندان وی این طور آمده: اسماء اولاد او عبدالرحمن اکبر و او شاعر بود، و عبدالرحمن اصغر و عبدالله اکبر و اصغر و عفو اکبر و ابراهیم اکبر و اصغر و زید و خالد و اسود و دختران او هجده نفر بودند.
اسلام آوردن عمر بن خطاب
...
سعید بن سعد بن عباده انصاری خزرجی، برادر قیس بن سعد، صحابه پیامبر(ص)، راوی حدیث غدیر و کارگزار حضرت علی(ع) در یمن.
پدر سعید، سعد بن عباده از صحابۀ پیامبر اسلام(ص)، اهل مدینه، بزرگ قبیلۀ خزرج و یکی از امراء و اشراف در جاهلیت و اسلام بوده است. برادرش قیس بن سعد نیز از صحابه پیامبر و فرماندهان و کارگزاران حضرت علی (ع) بوده است.
ابن عبدالبر و ابن حجر سعید را از صحابه رسول خدا(ص) معرفی کرده اند. اما ابن حبان او را در شمار تابعین نیز ذکر کرده است. به گفته واقدی از کارگزاران حکومت امام علی (ع) در یمن بوده است.
در کتب تاریخی ما به خاندان هایی بر می خوریم که بعضا افراد آن دارای اسم های مشابه هستند که بعضی از این افراد مهم و مشهورند و بعضی دیگر نه؛ از جمله این خاندان ها قبیله سعید بن عاص است که نام پدر بزرگ سعید هم سعید بن عاص بود که به پیامبر ایمان نیاورد و بعد در حال کفر مرد.
سعید بن عاص بن سعید بن عاص (ابی احیحه) بن امیه مادرش ام کلثوم دختر عمرو بن عبدالله...عامر بن لوی است. او در همان سال هجرت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله وسلّم) متولد شد. پدرش عاص بن سعید در جنگ بدر در حالی که کافر بود به دست علی (علیه السّلام) کشته شد. سعید یتیم بود و در پناه عثمان بزرگ شد. بعضی معتقدند او در خانه عمر بزرگ شد. به هر حال عمر در زمان خلافتش ضمن جستجو از قریش سراغ او را گرفت که او را از شام به مدینه آوردند. عمر بدو گفت: برادرزاده! سخت کوشی و پارسایی ترا شنیده ام، تلاشت را بیشتر کن که خدایت خیر بیشتر دهد. روزی عمر بن خطاب به سعید گفت: تو را چه می شود که از من روگردانی گویا چنین می پنداری که پدرت را من کشته ام؛ او را علی بن ابی طالب کشته است.سعید گفت: ای امیرالمؤمنین بر فرض که تو او را کشته بودی تو بر حق بودی و او بر باطل، و این سخن، عمر را از او راضی و خشنود کرد. روزی سعید پیش عمر آمد و از او تقاضا کرد مقداری بر زمین خانه اش که در ناحیه بلاط و همراه زمین های عموهایش در عهد پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بود، بیفزاید. عمر به خانه سعید آمد و بر زمین خانه مقداری افزود و با پای خود برای او خطی کشید.سعید گفت: ای امیرالمؤمنین بیشتر به من زمین بدهید که زنان و فرزندان من بسیارند. گفت: اکنون برای تو کافی است و این سخن را پوشیده به تو می گویم که به زودی پس از من کسی حاکم می شود که رعایت پیوند خویشاوندی تو را خواهد کرد. سعید می گوید، دوره حکومت عمر بن خطاب را صبر کردم تا آن که عثمان خلیفه شد و به حکم شورا و رضایت ایشان! خلافت را به دست گرفت. او رعایت پیوند خویشاوندی مرا کرد و بسیار احسان کرد و خواسته مرا برآورد و مرا در امانت خود شریک کرد.
فرزندان سعید بن عاص
برای سعید فرزندان زیادی برشمردند که از جمله آنان؛ عمر، محمد عبدالله، یحیی، عثمان، عتبة و ابان که عمر و ابان در دستگاه بنی امیه دارای مقام بودند.
مناصب سعید
سعید در فتح شام همراه معاویه بود. او همواره به سبب خویشاوندی در کنف حمایت عثمان بود. عثمان، در پی شکایت مردم کوفه از شراب خوردن ولید بن عقبة، که والی او در کوفه بود، وی را از حکومت کوفه عزل و سعید بن عاص را به حکومت کوفه فرستاد. سعید هنگامی که به کوفه رسید، جوانی نازپرورده بود که هیچ سابقه در دین نداشت و گفت: من به منبر نخواهم رفت تا آن را بشویند. چون ولید مست و نجس بود. دستور داده شد منبر را شستند. آن گاه او به منبر رفت و برای مردم کوفه خطبه خواند و مردم کوفه را به ستیزه گری و دشمنی متهم کرد و گفت: این منطقه سواد (عراق) بوستانی است که به چند غلام قریش تعلق دارد. مردم کوفه از او عصبانی شده و به عثمان شکایت بردند. سعید یک بار در کوفه در شب عید فطر گفت: چه کسی از شما هلال ماه شوال را دیده است؟ حاضران گفتند: ما ندیده ایم. هاشم بن عتبه بن ابی وقاص گفت: من هلال را دیده ام. سعید بن عاص گفت: با همین یک چشم کورت فقط تو آن را دیدی؟ هاشم گفت: در مورد چشم کورم مرا سرزنش می کنی و حال آن که این چشم من در راه خدا کور شده است. چشم هاشم در جنگ یرموک کور شده بود. فردای آن روز هاشم در خانه اش روزه خود را گشود و مردم در حضورش نهار خوردند و چون این خبر به اطلاع سعید رسید کسانی را فرستاد که او را تازیانه زدند و خانه اش را به آتش کشیدند.
قیام مردم کوفه
...
سعید بن عباد بن حبیب بن مهلب، از شخصیت های خاندان آل مهلب می باشد؛ این خاندان، خاندانی اصالتا ایرانی منسوب به مهلّب بن ابی صُفره بوده، که در اوایل ظهور اسلام برآمد و لااقل تا سده ۷قمری/۱۳میلادی امیران، وزیران، شاعران و دانشمندانی از آن برخاستند.
سعید بن عباد بن حبیب بن مهلب. خبری از او در دست نیست جز آن که اصفهانی
ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۲۰، ص۲۷۴.    
 ۱. ↑ ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، ج۲۰، ص۲۷۴.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل مهلب»، ج۲، ص۴۷۳.    
...
سعید بن عبدالله حنفی از شهدای کربلا است.
برخی نام وی را سعد گفته اند.
سعید در صلح امام حسن علیه السلام
تاریخ، نخستین موضع گیری سیاسی او را در ماجرای صلح امام حسن علیه السلام و معاویه به ثبت رسانده است. با این که نظر شخصی وی مخالفت با صلح بود، امّا پس از گفت وگو و مشورت با امام حسین علیه السلام، قرار صلح را پذیرفت.
دعوت سعید از امام حسین علیه السلام
با شروع نهضت مبارک و انسان ساز حسینی، سعید فعّالانه در آن شرکت جُست. او از آخرین فرستادگان مردم کوفه برای دعوت از امام حسین علیه السلام بود. به نقل برخی از مورخان، امام علیه السلام پاسخ نامه کوفیان را به وسیله سعید ارسال داشت.
حمایت سعید از مسلم
...
سعید (سعد) بن عبدالله حنفی،(شهادت ۶۱ق) از شهدای واقعه کربلا. او از شیعیان کوفه بود که برخی نامه های کوفیان و امام حسین را به یکدیگر می رساند. او همچنین نامه مسلم بن عقیل را به امام رساند و پس از آن با کاروان آن حضرت همراه شد. سعید در شب عاشورا در حمایت از امام حسین سخنرانی کرد و سوگند یاد کرد که اگر هفتاد بار سوزانده و سپس زنده شود باز هم از حمایت امام دست بر نخواهد برداشت.
وی از قبیلۀ بنی حنیفه بن لجیم از شاخه های ایل بنی بکر بن وائل از بطن قبیلۀ عدنان بوداو از اهالی کوفه بود که به شجاعت و عبادت شهرت داشت. در زیارت الشهدا نام او سعد ذکر شده است.
سعید بن عبدالله و هانی بن هانی سبیعی نامه سوم کوفیان را به سوی امام حسین بردند. نویسندگان این نامۀ شَبَثُ بن رِبعی، حَجّار بن اَبجَر، یزید بن حارث، یزید بن رویم، عزرة بن قیس، عمرو بن حجاج و محمد بن عمیر بودند. برخی معتقدند که این مأموریت به جهت وجاهت سعید بن عبدالله بوده، به امید آنکه این وجاهت، امام(ع) را به آمدن قانع کند.
کلیدواژه: یاران امام حسین علیه السلام، شهدای کربلا، سعید بن عبدالله
حنفی منسوب به حنفیه بن لجیم، تیره ای از بکر بن وائل، قبیله ای از اعراب عدنانی شمالی می باشند و سعید اهل کوفه بود. نام او در بعضی از منابع «سعد بن عبدالله» وارده شده است. او از افراد جان بر کف شهدای کربلا، حماسه ساز، شورانگیز و انقلابی بزرگی بوده است. مبارزات بسیار پرشوری در قیام کربلا از خود به یادگار گذاشته است.
او از همان زمانی که خبر هلاکت معاویه به کوفه رسید مبارزات انقلابی خود را شروع کرد. و در کوفه از عباد و از شجاعان و از افراد سرشناس شیعه محسوب می شد. سعید و هانی بن هانی سومین گروه از فرستادگان کوفیان بودند که دعوت نامه های کوفیان را به حضرت امام حسین علیه السلام رسانیدند.
سعید بن عبدالله و هانی بن هانی دعوت نامه هفت نفر از سران کوفه را که عبارتند از: شبث بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن الحرث، یزید بن رویم، عزرة بن قیس، عمرو بن الحجاج، محمد بن عمیر خدمت امام علیه السلام رساندند. وقتی که مسلم علیه السلام به کوفه آمده و در منزل مختار بود، سعید بن عبدالله از اولین مستقبلین و بیعت کنندگان جدی با مسلم علیه السلام بود.
بعد از نماز مغرب شب عاشورا حضرت سیدالشهدا علیه السلام طی سخنانی از اصحاب تشکر کرد و بیعت را از آنان برداشته و فرمود: «می توانید میدان کربلا را ترک کنید، چرا که اینان فقط با من کار دارند».
هر یک از اصحاب و اهل بیت جواب های شورانگیزی به امام علیه السلام دادند، از جمله سعید بن عبدالله عرض کرد: «نه به خدا قسم ای پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، ما هرگز وانمی گذاریم تو را، تا خدای تعالی بداند که ما از تو و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم محافظت کردیم. و اگر بدانم که کشته می شوم سپس زنده شده و سوزانده می شوم و پس از آن متلاشی شده و در هوا پراکنده می شوم، تا هفتاد مرتبه، از تو جدا نمی شوم تا مرگ خود را در نزد تو ببینم. پس چگونه جنگ نکنم در حالی که این یک کشته شدن است، پس از آن به کرامتی که برای آن هرگز پایانی نیست می رسم».
سعید در ظهر روز عاشورا از جمله افرادی بود که جان خود را سپر امام علیه السلام کرده تا آن حضرت با نیمی از اصحاب، نماز ظهر (خوف) اقامه کرده و نیم دیگر به دفع دشمن پرداخته تا نوبت نمازشان برسد.
سعید بن عثمان بن عفان پسر خلیفه سوم، کنیه اش ابوعثمان، و بزرگ شده در مدینه بوده، و او را یکی از سه نفری می دانند که تفسیر این آیه شامل آن ها است: «انّ الذین تولّوا منکم یوم التقی الجمعان»
از چهره های تاریخی صدر اسلام که هم دارای پست های ویژه و هم انسان سرشناسی در عرصه جنگ و دین به شمار می رود، می توان از سعید بن عثمان نام برد. وی که پسر خلیفه سوم بوده، به جهت فضایی که اموی ها در ارج نهادن به خاندان خود ایجاد نمودند، خیلی سریع توانست جایگاه خاص و مهمی در ارکان دولتی برای خود دست و پا کند. وی که متوفی سال ۶۲ هجری است، تا قبل از مرگ پدرش در مدینه زندگی می کرد، لذا او را بزرگ شده در مدینه عنوان می کنند کنیه سعید ابوعثمان بود. در روایتی که از اسحاق بن راهویه در سندی که از طریق زبیر بیان گردیده، او را یکی از سه نفری می داند که تفسیر این آیه شامل آن ها است : «انّ الذین تولّوا منکم یوم التقی الجمعان» که عین عبارت این است: قال: منهم عثمان بن عفان، و سعید بن عثمان، و علقمة بن عثمان الانصاریان. که البته این تفسیر در کتب تفسیری اهل شیعه ذکر نگردیده است. نام مادر او ام عبدالله، فاطمة بنت ولید بن مغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بود، که در روزی که عثمان کشته شد او نیز در آن حادثه به قتل رسید.
فعالیت سعید بن عثمان
سعید بن عثمان که به عنوان یکی از فاتحین از او یاد می شود، در زمان خلافت پدرش در جنگ ها شرکت می رد و بعد از مرگ پدرش، به معاویه پیوست و خلافت امام علی (علیه السّلام) را نپذیرفت و معاویه نیز به او ولایت خراسان را داد. لذا سعید در سال ۵۶ هجری به فرماندهی خراسان منصوب شد. پیش از او عبدالرحمن بن زیاد والی خراسان بود که معاویه از کار او راضی نبود و لذا وی را برکنار کرد و سپس سعید بن عثمان را با وجود نارضایتی او از این سمت به خراسان فرستاد، حتی بیان شده که به درشتی با خلیفه سخن گفت تا بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند که موفق نشد و لذا به خراسان رفت. بعد از ورود وی به خراسان، به سرعت به سوی سمرقند لشکر کشید و آن را فتح کرد، البته در البلدان آمده است که وی ابتدا به بخارا لشکر کشید و بعد از فتح آن به سمرقند رفت از وی به عنوان نخستین فردی نام برده می شود که رود بلخ را از عرب قطع کرد در جنگ با مردم سمرقند بود که قثم بن عباس نیز با او بود. قثم کسی بود که امام علی (علیه السّلام) بعد از رسیدن به حکومت او را حاکم مدینه کرد، قثم بن عباس در نبرد سمرقند کشته شد و سعید در این جنگ یکی از یاران بزرگش را از دست داد. کشته شدن قثم نشان از به وقوع پیوستن جنگ می دهد، زیرا در برخی کتب بحث از صلح در این حادثه ذکر گردیده است و با قتل قثم خلاف این ادعا آشکار می شود، در البدایة و النهایه آمده که در این جنگ مردم زیادی کشته شدند؛ اما در برخی کتب آمده که سمرقند با صلح به تصرف سعید بن عثمان و یارانش درآمد. البته در البلدان این طور آمده که قثم بن عباس بن عبدالمطلب در مرو بدرود حیات گفت و کشته نشد. بیهقی در مورد ورود وی به خراسان این طور می گوید: «سعید بن عثمان بن عفان امیر خراسان بود، از راه اصفهان به ناحیت بست آمد و از آن جا به ناحیت رخ رفت، چون به قصبه بیشک رسید بیمار شد، و در آن جا با زنی ازدواج کرد، و او را پسری آمد، محم نام کرد، فهو محم بن سعید بن عثمان بن عفان، و دختری آمد او را عین نام کرد، و عین در حباله امام محمد بن النصر البیشکی بود.»
← فتوحات سعید
در مورد عزل او چند قول ذکر گردیده است که در البلدان این طور آمده است: رئیس خراج خراسان اسلم بن زرعه کلابی بود، پس سعید بن عثمان از وی خواستار مال شد، اما اسلم چیزی باو نداد و مال را نزد عبیداللّه بن زیاد که امیر بصره بود، می فرستاد، سپس اسلم بن زرعه از خراسان گریخت و قضیه خویش را و این که سعید بن عثمان خواستار گرفتن مال بوده است، به معاویه گزارش داد، پس معاویه، سعید بن عثمان را برکنار کرد. حادثه برکناری او از سوی معاویه، خلیفه وقت، در سال پنجاه و هفت روی داد و او درست بعد از یک سال فرمانداری خراسان از کار خود برکنار شد؛ اما این واقعه در همین جا خاتمه نیافت. معاویه بعد از عزل سعید بن عثمان، اسلم بن زرعه را والی خراسان گردانید. اسلم به همراه یارانش به سمت خراسان رهسپار شد و در منطقه مروشاهجان با سعید روبرو شد و به جهت کینه ای که از سعید در دل داشت برخی از یارانش به سوی سعید حمله ور شدند و با نیزه ای به سراپرده سعید بن عثمان فرو بردند که در این واقعه کنیز سعید کشته شد که این حادثه موجب شد، معاویه هر دوی آن ها را احضار کند. معاویه اسلم را نیز عزل کرد و عباد بن زیاد والی خراسان گردید
جریان قتل وی
...
سعید بن عقیل یکی از شهدای کربلا است.
آن دسته از منابع کهن که فرزندان عقیل و شهیدان این خاندان را برشمرده اند، از شهادت سعید بن عقیل سخنی به میان نیاورده اند. تنها فاضل دربندی در کتاب «جواهرالایقان» آورده است: «... سعید بن عقیل، برادر مسلم- سلام الله علیهم- قدم به میدان گذاشت. پس حمله کرد بر آن کفار. گاه حمله بر میمنه آنها می کرد و گاه بر میسره آنها، و مقاتله شدیده کرد، تا آن که هفتاد فارِس از آنها به درک فرستاد. پس در وقت مشغول شدنش به مجاهده، تیری رسید به حلق شریفش، او را ذبح نمود و به درجه شهادت رسید. رحمه الله تعالی.» مؤلف نام برده، همین معنا را در اثر دیگرش، «اسرارالشهادة»، تکرار کرده است. آنچه در برخی منابع آمده است، شهادت «ابوسعید بن عقیل»، برادر سعید بن عقیل است.
اَبانِ بن سَعید (د ۱۳ق/۶۳۴م)، از اصحاب پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بود.
نسب نامۀ کامل او بدین گونه است: ابان بن سعید بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف. چون جد پنجم وی عبد مناف است، می توان او را هم نسب پیامبر داسنت. مادرش صفیّه یا هند، دختر مغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم است.
خلیفه بن خیاط، الطبقات، ج۱، ص۲۵، به کوشش سهیل زکار، دمشق، ۱۹۶۶م، ۱/۲۴.
وی در آغاز از دشمنان سرسخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود و هنگامی که دو برادر دیگرش عاص و عبیده در جنگ بدر به دست حضرت علی (علیه السلام) و زبیر کشته شدند، به قصد بازرگانی، از مکه عازم شام شد.
ملاقات با راهبی نصرانی
منابع موجود داستان مفصلی از برخورد او با راهبی نصرانی آورده اند و اشاره می کنند که این ملاقات در روح او تأثیری بسزا داشت و شاید به همین دلیل بود که وقتی عثمان از جانب پیامبر برای دعوت قریش به اسلام ، به مکه آمد، ابان از وی به نیکی استقبال کرد. او را بر اسب خود نشاند و به داخل شهر برد و عثمان در پناه او رسالت خود را به خوبی انجام داد و نزد پیامبر بازگشت.
مسلمان شدن ابان
...
اَبانِ بْنِ سَعید (درگذشت ۱۳ق)، از اصحاب پیامبر اسلام(ص) که در حدود سال هفتم مسلمان شد و از سوی پیامبر اکرم(ص) فرماندهی چند سریه و نیز ماموریت جمع آوری جزیه و مالیات یمن به او سپرده شد. وی پس از وفات پیامبر (ص) ابتدا از بیعت با ابوبکر خودداری کرد. ولی پس از بیعت علی ابن ابی طالب (ع)، او نیز بیعت کرد. بنا بر قولی وی در ۲۷ق در خلافت عثمان به مرگ طبیعی درگذشته است.
نسب کامل او بدین گونه است: ابان بن سعید بن امیة بن عبد شمس بن عبد مناف. وی همانند دیگر امویان در جد پنجم (عبد مناف) با پیامبر (ص) مشترک است. مادرش صفیه یا هند، دختر مغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم است.
وی در آغاز از دشمنان سرسخت پیامبر (ص) بود و هنگامی که دو برادر دیگرش عاص و عبیده در جنگ بدر به دست علی(ع) و زبیر کشته شدند، به قصد بازرگانی، از مکه عازم شام شد. منابع موجود داستان مفصلی از برخورد او با راهبی نصرانی آورده اند و اشاره می کنند که این ملاقات در روح او تأثیری بسزا داشت و شاید به همین دلیل بود که وقتی عثمان از جانب پیامبر (ص) به مکه آمد، ابان از وی به نیکی استقبال کرد؛ او را بر اسب خود نشاند و به داخل شهر برد و عثمان در پناه او رسالت خود را به خوبی انجام داد و نزد پیامبر (ص) بازگشت. ابان پیش از فتح مکه در فاصله دو واقعه صلح حدیبیه (۶ق) و خیبر (۷ق/۶۲۸م) اسلام آورد.
این صفحه مدخلی از اثر آفرینان است
(تو 1275 ش)، پزشک و نویسنده. وی در همدان متولد شد از نژاد کرد بود. تحصیلات مقدماتی را در مدارس کالج و آمریکایی و تحصیلات طبی را تحت نظر معلم های آمریکایی آموخت. از آثار وی: «خیرالمال فی حفظ صحه الاطفال»؛ «طریق رهایی از امراض وبایی».
اِبْن ِ دُبَیثى ، جمال الدین ابوعبدالله محمد بن سعید بن یحیى بن على (۵۵۸ -۶۳۷ق /۱۱۶۳- ۱۲۳۹م )، مورخ ، محدّث ، مُقری و فقیه شافعی بوده است.
نسبت «دبیثى » به سبب انتساب جدّ دومش على به روستای دبیثا واقع در اطراف شهر واسط است . وی در واسط ( عراق ) زاده شد.
ابن خلکان ، وفیات ، ج۴، ص۳۹۴.
ورود وی به بغداد با آغاز خلافت ناصر (۵۷۵ -۶۲۲ق /۱۱۷۹- ۱۲۲۵م ) و ایجاد جوّ آزادی ِ نسبى برای مذاهب مختلف همراه بود. اگر چه ظاهراً ابن دبیثى از آن پس در بغداد اقامت گزید، ولى ابن نجار قول اقامت وی در بغداد را نپذیرفته است . زیرا مى گوید: وی چندین بار به بغداد سفر کرده است
ابن دمیاطى ، احمد، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، ج ۱، ص۱۴، به کوشش قیصر ابوفرح ، حیدرآباد دکن ، ۱۳۹۱ق /۱۹۷۱م .
وی ادبیات را نزد استادانى چون مصدق بن شبیب ، قرائات را نزد مشایخى چون ابوبکر بن باقلانى و ابن کیال
ابن دمیاطى ، احمد، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، ج ۱، ص۱۳-۱۴، به کوشش قیصر ابوفرح ، حیدرآباد دکن ، ۱۳۹۱ق /۱۹۷۱م .
...
«ابن دُبَیْثی، جمال الدین ابو عبد الله محمد بن سعید بن یحیی بن علی»، مورخ، محدث، مُقری و فقیه شافعی، در سال 558ق، در واسط عراق زاده شد. نسبت «دبیثی» به سبب انتساب جد دومش علی، به روستای «دبیثا» واقع در اطراف شهر واسط است. او در واسط به تحصیل مقدماتی پرداخت و سپس به بغداد رفت و در آنجا به فراگیری علوم قرآنی، حدیث و فقه مشغول شد و ظاهراً در همین دوره نوجوانی، قرآن را از حفظ داشته است.
ورود وی به بغداد با آغاز خلافت ناصر (575-622ق) و ایجاد جو آزادیِ نسبی برای مذاهب مختلف همراه بود. اگرچه ظاهراً ابن دبیثی از آن پس در بغداد اقامت گزید، ولی ابن نجار قول اقامت وی در بغداد را نپذیرفته است، زیرا می گوید: «وی چندین بار به بغداد سفر کرده است».
وی در 579ق، حج گزارد و در حجاز از برخی از مشایخ، حدیث شنید. او در 611ق، سفری به اربل داشته و در آن شهر به اسماع و استماع پرداخته و ظاهراً سفر وی به موصل نیز در همین ایام بوده است.
ابن دبیثی در ادبیات نیز چیره دست بود و شعر و نثری نیکو داشت. قطعاتی از شعرش در لابه لای شرح حال وی نقل شده است. برخی از مورخان، قوت حافظه و حضور ذهن وی را ستوده و آورده اند که اغلب آنچه را تدریس می کرد، در ذهن داشت. ابن دبیثی در زمان خود یکی از «شهود عدل» در دستگاه قضایی و مدتی نیز متولی وقف عام و ناظر اوقاف مدرسه نظامیه بغداد بود، لیکن از تمام مناصب مزبور استعفا کرد و از فعالیت های غیر علمی کناره گرفت.
وی با خلیفه، «الناصر لدین الله» عباسی روابط حسنه علمی داشته است. ابن نجار و جمعی دیگر، اخلاق و دیانت وی را ستوده اند و ذهبی، او را توثیق کرده است. اگرچه ابن دبیثی خود شافعی مذهب بود، لیکن در میان مشایخ وی به افرادی از مذاهب مختلف، حتی حنبلی و شیعی برمی خوریم و این خود بر سعه نظر او دلالت دارد.
وجود جمعی از صوفیه در زمره مشایخ ابن دبیثی و اینکه او گاه گاه آنان را ستوده، به خصوص این نکته که گاهی با عبارت «اهل حقیقت»، از صوفیان نام می برد و نیز همراهی او با ابو عبد الله مغربی صوفی به قصد سفر حج، این تصور را تقویت می کند که به افکار صوفیه گرایش داشته است.
اولین کسی که درباره مؤلف کتاب به جستجو پرداخته است، یک نفر خاور شناس روسی به نام ژوکوفسکی است. به نظر وی مؤلف کتاب پسر ابورَوح لطف الله است، نه خود او.پس از ژوکوفسکی همه کسانی که درباره این کتاب به تحقیق پرداخته اند، آن را از پسر ابورَوح لطف الله دانسته اند، نه خود او. استاد سعید نفیسی در کتاب «سخنان منظوم ابوسعید» و در کتاب «تاریخ نظم و نثر در ایران» و همچنین استاد هلموت ریتر در مقاله ای که در باب ابوسعید در دائره المعارف اسلام نوشته، کتاب را تألیف پسر ابورَوح می دانند؛ اما به نظر شفیعی کدکنی حق این است که مؤلف کتاب بی هیچ شبهه ای همان ابورَوح لطف الله است و دلائل ژوکوفسکی مورد قبول نمی باشد. ابن عساکر در مشیخه خود در معرفی مؤلف کتاب بیان می کند: که ابورَوح لطف الله که نسبش به سه واسطه به ابوسعید ابوالخیر می رسد، پیرمردی فاضل و ظریف و دوست داشتنی بود با چهره ای زیبا و رفتاری آهسته و با وقار. وی از جدّش اسعد بن سعید و دیگران سماع حدیث داشت و هنگامی که وی با وَفدِ دشت خاوران به مرو آمده بود، اندکی از وی حدیث کتابت کرده ام سمعانی در باب سال تولد و وفات وی می گوید: تولدش قبل ار سال 490 و وفاتش در پنجم رمضان سال 541 در میهنه بود. ابن عساکر نیز در مرو او را دیده است و از وی سماع حدیث کرده است. محمد بن منوّر در دو جای اسرار التوحید درباره وی توصیفاتی دارد که بیانگر مقام معنوی و علمی اوست، یک بار در مقدمه اسرار التوحید که از او به عنوان اجلّ امام عالم جمال الدین ابورَوح و مؤلف حالات و سخنان یاد می کند و جای دیگر در اواخر کتاب آن جا که از آمدن اتسز خوارزمشاه به دشت خاوران و میهنه یاد می کند و از توضیح محمد بن منوّر دانسته می شود که مؤلف در حدود سال 536 هجری چشم و چراغ دودمان بوسعیدی و فرد شاخص آن خاندان بوده است.
حارث بن ابی العلاءسعید بن حمدان مکنی به ابو فراس از ادیبان بزرگ و شعرای اهل بیت در قرن چهارم هجری بوده.
اشعار او در ساده و روان بودن و جذابیت معروف است و اشعار وی نوعاً در حماسه و مباهات بوده و در مدایح اهل بیت عصمت (علیهم السّلام) قصائد بسیاری سروده است قصیدة میمیه او که به شافیه نیز معروف است در منقبت اهل بیت (علیهم السّلام) و مظلومیت خاندان رسالت و ظلم بنی عباس انشاء گردیده است و دارای پنجاه و چهار بیت است در نهایت شهرت و دارای تمام فصاحت و بلاغت می باشد.
مدرس تبریزی،محمد علی، ریحانه الادب، ج۷، ص۴-۲۳۱، تهران، انتشارات کتاب فروشی خیام، چاپ سوم ۱۳۶۹.
 ۱. ↑ مدرس تبریزی،محمد علی، ریحانه الادب، ج۷، ص۴-۲۳۱، تهران، انتشارات کتاب فروشی خیام، چاپ سوم ۱۳۶۹.
منبع
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «شعرای مشهور اهل بیت(ع)» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۴/۵    
...
دکتر سعید ارباب شیرانی در سال 1316ش در اصفهان به دنیا آمد. وی پس از طی دوران دبستان و دبیرستان در اصفهان، در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. در سال 1340ش برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و ضمن تدریس فارسی در بخش شرق شناسی دانشگاه پرینستن، از دانشگاه راتگرز (دانشگاه ایالتی نیوجرزی) درجه فوق لیسانس ادبیات انگلیسی و از دانشگاه پرینستن درجه فوق لیسانس و دکترای ادبیات تطبیقی دریافت داشت.
کتاب«تاریخ نقد جدید» ترجمه، سعید ارباب شیرانی، در دوره پانزدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.
2. تاریخچه نقد در ادبیات قدیم عرب؛
4. مضمون سازی در شعر سبک هندی و شعر متافیزیکی انگلیس؛
5. همسایه نزدیک تر از خویش افغانستان از ویژگی های طبیعی تا خصوصیات...؛
اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید، به قلم محمد بن منور میهنی است و یکی از شاه کارهای نثر فارسی به شمار می رود و به لحاظ ارزش هنری و چیره دستی نویسنده در اسالیب گوناگون بیان و شیوه داستان پردازی و انتخاب کلمات، در صدر میراث ادبی زبان فارسی قرار دارد.
اثر حاضر، زندگی نامه عارف بزرگ و انسان نمونه تاریخ فرهنگ ایران، ابوسعید بن ابی الخیر میهنی است که در تاریخ عرفای ایران والاترین جایگاه را داراست. این کتاب، تنها، زندگی نامه ابوسعید نیست، بلکه یکی از برجسته ترین منابع تاریخ تصوف ایران و یکی از مهم ترین اسناد تاریخ اجتماعی این سرزمین در یکی از مهم ترین ادوار تاریخ ایران نیز به شمار می رود.
تاریخ تألیف کتاب، به نظر ژوکوفسکی، میان 553ق و 559ق و به عقیده استاد بهمن یار، میان 580ق و 570ق(ترجیحا 574ق) است.
کتاب، شامل یک مقدمه و سه باب است. بنیاد کتاب، مانند اغلب زندگی نامه های مشایخ تصوف، بر روایات شفاهی یا کتبی رایج در میان اهل خانقاه و ارباب تصوف استوار شده است.
این کتاب، علاوه بر ارزش های تاریخی و اجتماعی، به عنوان یک سند برجسته تاریخ تصوف ایران و منبع درجه اول، در باب زندگی نامه و اقوال بسیاری از مشایخ تصوف خراسان به شمار می رود. ارزش عرفانی کتاب، به حدی است که هیچ کس نمی تواند، شکل گیری و پیدایش و تکامل عرفان خراسان را مورد مطالعه قرار دهد، بی آنکه به اطلاعات موجود در این کتاب بپردازد.سعيد در دانشنامه ویکی پدیا

سعید ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سعید (رامشیر)
سعید (شوش)
سعید (نام)
سعید (رامشیر)، روستایی از توابع بخش مشراگه شهرستان رامشیر در استان خوزستان ایران است.
سعید (شوش)، روستایی از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان ایران است.
سعید (به عربی: سعید) نامی عربی برای مردان است که نسخه زنانه آن سعیده (به عربی: سعیدة) می باشد. سعید به معنای خجسته، آرزو، خوشبخت، سعادتمند سعداء، باسعادت به کار می رود.
سعید آدو (انگلیسی: Saïd Haddou؛ زادهٔ ۲۳ نوامبر ۱۹۸۲(1982-11-23)) دوچرخه سوار اهل فرانسه است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به سن میشل–اوبر۹۳ و تیم دوچرخه سواری دیرکت انرژی اشاره کرد.
سعید آذربایجانی (زاده ۱۷ ژانویه ۱۹۷۵ تهران)، کشتی گیر ایرانی-کانادایی سبک آزاد که برای کشور کانادا در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ در وزن ۶۰ کیلوگرم شرکت کرد و در یک هشتم نهایی این وزن مارتین بربریان (Martin Berberyan) از کشور ارمنستان را شکست داد و در یک چهارم نهایی در مقابل مراد محمدی از ایران نتیجه کشتی را واگذار کرد.
سعید آذری (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۴۷ در اصفهان) از مدیران ورزشی در ایران است. وی در گذشته به عنوان وزنه بردار و همچنین مربی وزنه برداری فعالیت می کرده است.
او هم اکنون مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان می باشد.
سعید آشتیان (زاده اسفند ۱۳۵۱ استان قم) کاراته کای اهل ایران، فوق لیسانس فیزیولوژی ورزش(۱۳۸۵ دانشگاه تهران) ،تنها مدال کاپ جهانی آلمان ١٩٩٥ و مدال برنز تیمی دانشجویان جهان فرانسه ١٩٩٨ ، قهرمان کاراته آسیا (تایوان ۱۹۹۳- فیلیپین ۱۹۹۵) و برنز ۲۰۰۰ قهرمانی جهان در مونیخ آلمان است. وی همچنین دارندهٔ مدال نقره بازی های آسیایی ژاپن در سال ۱۹۹۴، مدال نقره کاپ آزاد جوجیتسو یونان ۲۰۰۶، مدالهای طلای قهرمانی جهان (سبک شیتوریو) ۲۰۰۳ مسکو، ۲۰۰۶ یونان ومدالهای متعدد از تورنمنت های بین المللی در ۵ قاره جهان است.
سعید آشتیان به همراه مجید عبدالحسینی، مهدی جعفری، مهدی عموزاده و علیرضا کتیرایی از ورزشکاران پر مدال دهه ۷۰ و اواسط دهه ۸۰ ورزش ایران و تاریخ استان قم به شمار می آید.
سعید آقاجانی (انگلیسی: Saeed Aghajani؛ زاده ) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.
سعید آقاخانی (زاده ۱۳۵۰ بیجار) بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون، اهل ایران است.
وی دانش آموخته تئاتر از دانشگاه تهران است.
سعید آقایی (زاده ۲۰ بهمن ۱۳۷۳ در تبریز ) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست دفاع چپ برای باشگاه فوتبال تراکتورسازی تبریز در لیگ برتر فوتبال ایران بازی می کند.
وی همچنین برای تیم ملی فوتبال جوانان و نوجوانان ایران بازی کرده است. اقایی در خرداد ماه۱۳۹۵ توسط کارلوس کیروش به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد.
سعید آگین ساگنا (انگلیسی: Saeid Agin Sagna؛ زادهٔ ۱۹۷۵) یک بازیکن فوتبال اهل نیجر است.
سعید آویتا یا سعید عویطة (به عربی: سعید عویطَة) (زادهٔ ۲ نوامبر ۱۹۵۹ در قنیطره، مراکش) یک دوندهٔ بازنشستهٔ دو استقامت و دو نیمه استقامت اهل مراکش است. سعید آویتا از بزرگان تاریخ دو و میدانی جهان است. او پیشتر، رکورددار جهان در چند مادهٔ استقامت و نیمه استقامت بود. سعید آویتا، در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۷، دو بار رکورد جهانیِ ۵۰۰۰ متر را شکست. همچنین، در میانهٔ سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹، یعنی اوج دوران قهرمانی اش، رکورد جهانیِ دوهای ۱۵۰۰ متر، ۲۰۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر و دو دو مایل را در اختیار داشت. وی جزو نخستین قهرمانان ورزشیِ عرب در آوردگاه های جهانی بود.
سعید ابراهیمی کشتی گیر ایرانی و اهل شهرستان نهاونداست و که در وزن ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد در مسابقات المپیک پکن شرکت کرد.
وی در مسابقات سال ۲۰۰۷ باکو آذربایجان به مدال نقره دست یافت.
وی در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۰۹ در مرحله نیمه نهایی مغلوب حاجی مراد گاتسالوف از روسیه و در رده بندی مغلوب گئورگی گوتچیلیدزه از گرجستان شد و به مقام پنجم رسید.
سعید ابراهیمی فر (زادهٔ ۱۴ فروردین ۱۳۳۵ در تهران) کارگردان، نویسنده و بازیگر سینمای ایران است.
سعید ابوالریش (عربی: سعید محمد خلیل أبو الریش‎) (۱ مه ۱۹۳۵ - ۲۹ اوت ۲۰۱۲) وی نویسنده و روزنامه نگار مردم فلسطینی بود.
سعید ابوطالب فیلمساز واز اصولگرایان مستقل که نماینده مردم تهران در مجلس هفتم شورای اسلامی بود
او پس از حمله آمریکا به عراق در راس یک گروه فیلمبرداری به این کشور رفت و همراه یکی دیگر از اعضای گروه، توسط نیرهای امریکایی بازداشت شد که حدود چهار ماه طول کشید و پس از آزادی و بازگشت به ایران به عنوان چهره فرهنگی اصولگرا معرفی شده و به کرسی نمایندگی مجلس رسید.
او در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) اعلام کرد «جبهه اصولگرایان حامی میرحسین» تشکیل شده است. او در مصاحبه ای گفت «بیان شعارهایی علیه «اصل ولایت فقیه»و «حمایت از آرمان فلسطین» وشعار «نه شرقی نه غربی جمهوری ایرانی» از اعتراضات انتخاباتی جدا هستند و باید با عوامل آن برخورد شود» «نظریه جامع ولایت فقیه، مبتنی بر پشتوانه و تجارب تاریخی و علمی امام بر پایه صدها سال مبارزه فقهی و مجاهدت عالمان و مجاهدان شیعه است» «مردم در نهم دی نشان دادند که اگر کسی در برابر دینشان بایستد، در برابر تمام دنیایش می ایستند» «برخی به راحتی کسانی را که در کنار امام حضور داشته و الان نیز با همه وجود، پای رهبری و اصل ولایت فقیه ایستاده اند، به خوراندن جام زهر متهم می کنند.»
سعید احمدعباسی (زادهٔ ۹ مرداد ۱۳۷۱) یک بازیکن فوتسال اهل ایران است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتسال تأسیسات دریایی اشاره کرد.
سعید احمدی کریانی (زاده ۱۰ مهر ۱۳۶۷) کاراته کای اهل ایران است.
وی کاراته را از سن ۸ سالگی نزد استادتورج ساسانی در باشگاه کاراته آزادگان شهرکرمانشاه شروع کرد. همچنین قهرمانانی ازجمله، مسلم زین الدینی و یونس ناصری مدال آوران کاراته ایران و جهان پرورش یافته مکتب کاراته تورج ساسانی هستند.
وی طی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ چندین بار عنوان قهرمانی مسابقات، در سطح استان و کشور را بدست آورد و به عضویت تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران درآمد.
سعید احمدی درمدت حضور در تیم ملی کاراته توانست، ۲ مدال طلا و ۱ نقره جهان، ۴ طلای لیگ جهانی، طلای ستارگان جهان، طلای دانشجویان جهان، ۲ نقره و ۲ برنز آسیا و ۴ طلای تورنمنت های معتبر جهانی را ثبت کند.
احمدی در۳دوره مسابقات قهرمانی کاراته جهان به عنوان بازیکن در تیم ملی کاراته ایران حضور داشته و حاصل آن ۲ عنوان قهرمانی و یک نائب قهرمانی بوده است.
سید سعید اختر رضوی(زادهٔ ۱۳۰۵ خورشیدی بیهار در شرق هند - درگذشت سی خرداد ۱۳۸۱ دارالسلام تانزانیا)، از بنیانگذاران سازمان بلال مسلم میشن و عضو مجمع جهانی اهل بیت.
آب انبار سعید مربوط به دوره افشار است و در اردکان، محله دروازه سیف واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۳۶۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آریانا سعید خواننده زن افغان، آهنگساز و ترانه سرایی است که در خارج از افغانستان در لندن زندگی می کند. آهنگ های او در میان افغانان جا باز کرده است.
مادر آریانا دری زبان و پدرش پشتو زبان است، وی در کودکی افغانستان را ترک کرد. بعد از مهاجرت به پاکستان، آریانا و خانواده اش به اروپا سفر کرده و بعد از سپری کردن چند سال در سوئیس، در شهر لندن سکونت کردند. علاقهٔ وی به موسیقی از همان کودکی شروع شده، آریانا در دوران تحصیل در سوئیس عضو گروه سرود بوده است. بعد از فارغ التحصیل شدن از رشتهٔ مدیریت تجارت، وی تصمیم گرفت که به عنوان یک هنرمند در عرصهٔ موسیقی فعالیت خود را آغاز کند. علی رغم اینکه، آریانا در روزهای آغازین کار خویش با چالش های زیادی روبه رو شد، اما بالاخره استعداد او با گرفتن جوایز زیادی، در بین مردم مطرح شد. گرفتن جوایزی چون؛ بهترین خوانندهٔ زن جوان، بهترین آواز خوان زن، بهترین اجرا کنندهٔ زنده و بهترین ویدیوی سال از جمله دست آوردهای هنری آریانا است. درمجموع، ویدیو کلیپ های آریانا در یوتیوب توجهٔ بیش از ۵ میلیون ببینده را به خود جلب کرده است. اکثر شعرها و کمپوزهای آهنگ هایی که می خواند، از ساخته های خود او است. آریانا اولین هنرمند افغان بوده که آهنگش «ماشاالله» در شبکه های جهانی پخش شده است.
اَبان بن سعید بن العاص (?-۶۴۳م) صحابی بود. پس از اسلام ستیزی شدیدش در سال ۷ق/۶۲۸م مسلمان شد. پیامبر دو سال بعد او را کارگزار بحرین منصوب نمود و همان جا تا درگذشت پیامبر ماند. پس از این، با خود عهده کرد که عامِل دیگری نشود. برخی روایات از کشته شدن او در نبرد اجنادین می گوید.
ابراهیم بن سعید نسبی است و برای افراد زیر کاربرد دارد:
ابراهیم بن سعید جوهری (؟ -۷۶۱م) محدث عراقی طبرستانی اصل
ابواسحاق حبال (۱۰۰۱–۱۰۸۹م) حافظ و محدث مصری
ابراهیم بن سعید منوفی(؟ -۱۷۸۱) شاعر، سفیر، کاتب و پزشک عربستانی .
احمد سعید (انگلیسی: Ahmed Said؛ زاده ۱۳ مارس ۱۹۸۴(1984-03-13)) یک بازیکن فوتبال اهل مصر است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مصر بازی کرده است.
ادوارد ودیع سعید (۱ نوامبر ۱۹۳۵ در اورشلیم، فلسطین تحت سرپرستی بریتانیا - ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۳ در نیویورک) نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و فعال سیاسی فلسطینی - آمریکایی است. وی در دانشگاه های هاروارد و پرینستون درس خوانده بود و پروفسور زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود.
سعید به عنوان یکی از بنیان گذاران نظریه پسااستعماری (به انگلیسی: Postcolonial theory) شناخته می شود. نظریهٔ شرق شناسی (=اورینتالیسم) از ابتکارات فکری اوست.
استان پورت سعیدیا بندر سعید (به عربی: محافظة پورت سعید) از استان های کشور مصر است.
امامزاده قاضی میر سعید مربوط به سده های میانی و متاخر دوران پس از اسلام است و در شهرستان ساوجبلاغ، بخش طالقان، روستای حسنجون و سید آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۴۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
امین سعید (۱۸۹۰، لاذقیه –۱۹۶۷، بحمدون) روزنامه نگار و تاریخ نگار سوری بود.
امینه سعید (عربی: أمينة السعيد‎؛ ۲۰ ژانویهٔ ۱۹۱۴(۱۹۱۴-01-۲۰) – ۱۳ اوت ۱۹۹۵(۱۹۹۵-08-۱۳)) روزنامه نگار و نویسنده مصری، متفکر، داستانسرا و کنشگر حقوق زنان بود. وی فعالیت های گسترده ای در زمینه حقوق و برابری زنان بطور خاص و عدالت اجتماعی بطور عام داشته و به پیشتاز جنبش زنان مصر معروف است. وی سردبیری مجلات و مختلفی را بعهده داشته و مدتی نیز عضو پارلمان مصر و منشی اتحادیه زنان مصر بوده است. وی به دلیل افکار مترقی که داشته همواره مورد حمله مرتجعین و بنیادگرایان بود. امینه به دلیل فعالیت های شجاعانه اش در زمینه حقوق زنان، به دریافت مدال های مختلف جمهوری، فرهنگ و ادب و همچنین جایزه بین المللی شهاب طلایی نایل شد.
اولاد سعید (به عربی: أولاد السعید) یک شهرک و کمون در الجزایر است که در استان ادرار واقع شده است.
بشیر سعید (عربی: بشیر سعید، من موالید‎؛ زادهٔ ۲۸ ژوئن ۱۹۸۱(1981-06-28)) یک بازیکن فوتبال اهل امارات متحده عربی است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به باشگاه فوتبال الوحده امارات، تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی، باشگاه فوتبال الاهلی امارات، و باشگاه الجزیره امارات اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال United Arab Emirates بازی کرده است.
پرویز قاضی سعید(متولد ۱۳۱۸) از نویسندگان عامه پسند ایرانی پیش از انقلاب ۵۷ بود.
وی نویسندگی را از سن ۱۷ سالگی آغاز کرد و بیشتر در سبک پلیسی و جنایی می نوشت. و کتاب های او به چاپ های دورقمی و بالاتر می رسیدند. از کتاب های معروف تر او «یک شاخه گل سرخ برای غمم» است. پرویز قاضی سعید پاورقی نویس در روزنامهٔ اطلاعات در زمان پیش از انقلاب ۵۷ بود و در مجله اطلاعات دختران و پسران داستان های پلیسی و عاشقانه می نوشت. وی به همراه ر. اعتمادی از پیگیرترین پاورقی نویسان آن دوره بودند.
وی در داستان های خود شخصیتی کارآگاهی به نام لاوسون خلق کرد که محبوبیت فراوانی یافت و کتاب های عشقی او مانند «بار دیگر با تو در میان عطر و سکوت» از نظر محتوای عشقی اش مسئله ساز شد.
پورت سعید (همچنین پُرت سعید یا بندر سعید) (به عربی: (به عربی: بورسعید)، به انگلیسی: Port Said)، بندری است در ساحل مدیترانه ای و شمال شرق مصر، در انتهای شمالی آبراه سوئز و کرانه غربی آن و بین دریای سفید و دریاچه منزله. این بندر از طریق خط آهنی به طول ۲۳۳ کیلومتر از طریق زقازیق و اسماعیلیه، به قاهره، دمیاط و اسکندریه متصل می شود. پس از احداث کانال سوئز، پورت سعید دومین بندر مصر پس از اسکندریه شد، و در حال حاضر مرکز استانی به همین نام است.
کانال پورت سعید در سال ۱۸۸۰ میلادی
این شهر دارای یک لنگرگاه مصنوعی زیبا و کوچه های مستقیم و باز و بناهای آباد اروپائی و آب انبار تجاری بزرگیست که هنگام تعیین محل کانال سوئز بنام خدیو مصر سعید پاشا نامیده شد. پورت سعید، در پایان قرن نوزدهم میلادی بزرگترین ایستگاه بارگیری زغال سنگ جهان، عمدتاً برای تجارت از طریق کانال، و در آغاز قرن بیستم مرکز صدور کتان، برنج و دیگر محصولات کشاورزی ناحیه دلتای نیل شرقی و همچنین مرکز فرآوری ماهی بود. امروزه منسوجات، البسه، شیشه، چینی، لاستیک و باتری اتومبیل و ساعت از صنایع پورت سعید است. همچنین پورت سعید دارای دو نیروگاه گازی برق، صنایع رایانه، ساختمان سازی، چاپ و تسهیلات کشتی سازی است.
یکی از خانه های قوس دار پورت سعید
کارت پستال پورت سعید در حدود سال ۱۹۱۵
عکس ماهواره ای از پرت سعید
جواد سعید (زادهٔ ۱۳۰۱ ساری - درگذشتهٔ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۸) واپسین رئیس مجلس شورای ملی سیاستمدار ایرانی در دوران حکومت پهلوی بود.
پس از گذراندن دبستان و دبیرستان وارد دانشگاه تهران شد و مدرک خود را رشتهٔ پزشکی دریافت داشت. سپس به فرانسه رفت و در دانشگاه طب پاریس تحصیلش را پی گرفت. در بازگشت به کشور به ریاست بهداری راه آهن برگزیده شد و در دوره ۲۱ مجلس شورای ملی، از ساری به نمایندگی برگزیده شد و در آن مجلس، وی عضو هیئت رئیسه بود در دوره های ۲۲، ۲۳ و ۲۴ نیز نمایندهٔ ساری بود و همچنین ریاست مجلس را نیز به دوش داشت. جواد سعید در مجلس مؤسسان سوم (۱۳۴۶) نیز نماینده و عضو هیئت رئیسه بود. او در اواخر حکومت پهلوی دبیرکلی حزب رستاخیز (تنها پنج روز قبل از انحلال) و ریاست مجلس شورای ملی (پس از بالاگرفتن اعتراضات و برکناری عبدالله ریاضی) را بر عهده گرفت و بعد از انقلاب نیز اعدام گردید.
حافظه بنت محمد سعید (؟ - ۱۹۲۷) بانوی خوشنویس عراقی بود. نزد سفیان الوهبی شاگردی نمود. در خط های نسخ و ثلث سرآمد شد.
حسن بیت سعید (زادهٔ ۱۲ فروردین ۱۳۶۹ - سوسنگرد) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است که برای باشگاه فوتبال استقلال صنعتی خوزستان در لیگ برتر فوتبال ایران و در پست مهاجم بازی می کند.
وی در سال ۱۳۹۴ به عنوان بهترین بازیکن فصل دسته یک انتخاب شد.
حسین سعید (عربی: حسین سعید‎؛ زاده ۲۱ ژانویهٔ ۱۹۵۸(1958-01-21)) یک بازیکن فوتبال اهل عراق است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال عراق بازی کرده است.
حمد آل بوسعیدی فرزند سعید (.... ۱۸۵۹) فرمانروای کشور پادشاهی عمان.
نام کامل وی: ( حمد بن سعید بن حمد بن خلف البوسعیدی ). سلطان عمان. مدت سلطنتش دوسال وهفت ماه بود.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با سعيد

سعيد در جدول کلمات

سعید
خوشبخت
از فیل مهای سیروس الوند با بازی ابوالفضل پورعرب | عاطفه رضوی | سعید پورصمیمی | گوهر خیراندیش و سیروس ابراهیم زاده
چهره
از فیلم های سیامک شایقی با بازی علی سرتیپی | فتانه یعقوبی | ژرژ هاشم زاده و سعید ذهنی
راهو بیراه
تله فیلمی ساخته مجید صالحی با بازی سعید آقاخانی
میش
تله فیلمی ساخته مجید صالحی با بازی سعید آقاخانی | مهران رجبی و علی صادقی
میش
تنها ساخته پرویز نوری با بازی سعید راد
رشید
تنها فیلم پرویز نوری | منتقد سینمای ایران با بازی سعید راد
رشید
درام حادثه ای غلامعلی عرفان در سال 59 با بازی فریماه فرجامی | همایون اسدیان | سعید امیرسلیمانی
گفته سه نفرشان
ساخته احمدرضا معتمدی در سال 77 که سعید پورصمیمی | گلچهره سجادیه | اصغر همت و مرحوم مهدی فتحی در آن بازی کردند
زشت و زیبا
ساخته ایرج قادری در سال 54 با بازی خودش و سعید راد
هدف

معنی سعيد به انگلیسی

happy (صفت)
راضی ، فرخنده ، خوشحال ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، خوشبخت ، سعادتمند ، خوش ، مسرور ، شاد ، خرسند ، محظوظ ، خوش وقت ، خندان ، سفیدبخت ، بانوا
auspicious (صفت)
مساعد ، خوش ایند ، فرخنده ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، بختیار
blessed (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت
blest (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت
jovial (صفت)
سعید ، عیاش ، سبک روح ، طربانگیز
beatific (صفت)
سعید ، سعادت امیز

معنی کلمه سعيد به عربی

بشوش , سعيد , مبشر بالخير

سعيد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سعيد

محسن❤️رضوي❤️ستاره ١٩:٥٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٠
پادشاه خوشبختي
my heart king
شاه قلب من
|

اميرمحمد ١٥:٥٨ - ١٣٩٨/٠٢/١١
خوش اقبال
خوشبخت
|

امير محمد ٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠
اسمي زيبا كه معني ان
خوش اقبال
خوش بخت
|

پیشنهاد شما درباره معنی سعيدنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جرم سعید طوسی   • شاکیان سعید طوسی   • فساد سعید طوسی   • حکم سعید طوسی   • سعید طوسی فساد اخلاقی   • اتهام سعید طوسی   • عکس سعید طوسی   • حکم دادگاه سعید طوسی   • معنی سعيد   • مفهوم سعيد   • تعریف سعيد   • معرفی سعيد   • سعيد چیست   • سعيد یعنی چی   • سعيد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سعيد
کلمه : سعيد
اشتباه تایپی : suيn
آوا : sa'id
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس سعيد : در گوگل


آیا معنی سعيد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )