انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1015 100 1

سعيد

/sa'id/

مترادف سعيد: خوش اقبال، خوشبخت، سعادتمند، نیک اختر، نیکبخت، همایون ، مبارک، میمون، فرخنده، خجسته

متضاد سعيد: بداقبال، شقی

معنی اسم سعيد

اسم: سعید
نوع: پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: saeid) (عربی) خجسته، مبارک، (در قدیم) خوشبخت، سعادتمند - خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند

معنی سعيد در لغت نامه دهخدا

سعید. [ س َ ] (ع ص )نیک بخت. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (مهذب الاسماء).ج ، سعداء. باسعادت و نیک بخت. ضد شقی. (ناظم الاطباء). خجسته. فرخنده. خجسته. همایون. مسعود :
عید او باد سعید و روز او باد چو عید
دور باد از تن و از جانش شیطان رجیم.
فرخی.
عاش سعیدا و مات حمیدا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 333).
از چه سعید اوفتاد و از چه شقی شد
زاهد محرابی و کشیش کنشتی.
ناصرخسرو.
در طارمی که هست سه وقت اندر او دو عید
با طالع سعید و به برهان نو نشست.
خاقانی.
بود گبری در زمان بایزید
گفت او را یک مسلمان عتید.
(مثنوی ).
گر بدانی که شقیئی یا سعید
آن بود بهتر ز هر فکر عتید.
(مثنوی ).
شادم بتو مرحبا و اهلا
ای بخت سعید مقبل من.
سعدی.
بروز همایون و سال سعید.
سعدی.
|| (اِ) جوی. (مهذب الاسماء) (آنندراج ) (منتهی الارب ).

سعید. [ س ُ ع َ ](ع اِ) چهاریک خشت خام. (آنندراج ) (ناظم الاطباء).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) نام یک عده از طوایف ایل بختیاری است که در آبادی های اطراف دهستانهای سوسن و ایذه سکونت دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6). یکی از طوایف هفت لنگ بختیاری که در مال امیرسوسن سکنی دارند. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 74).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابراهیم البرتی نصرانی کاتب. مکنی به ابوالحسن به عربی شعر می گفته و دیوان او صد ورقه است. (از ابن الندیم ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابی الحسن بن عیسی المسیح که در زمان الناصرلدین اﷲ خلیفه ٔ عباسی میزیست. رجوع به ابن مسیح ابونصر شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن ابی عروبة. رجوع به ابن ابی عروبة و ابوالنضر شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن احمدبن محمد المیدانی النیشابوری فرزند احمدبن محمد میدانی مؤلف السامی فی الاسامی. او راست : 1- الاسماء فی الاسماء که به اسلوب کتاب السامی فی الاسامی پدر خود نوشته است. 2- غریب اللغة. 3- نحوالفقها. وی بسال 539 هَ.ق. درگذشته است. (ریحانة الادب ج 4 ص 115).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن اسماعیل حیری مکنی به ابوعثمان. رجوع به ابوعثمان حیری شود.

سعید. [س َ ] (اِخ ) ابن البطریق. رجوع به ابن بطریق... شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن الحکم مکنی به ابی عبداﷲ. رجوع به ابن ابی مریم سعید... شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن العاس الاموی ملقب بذوالعمامه و مکنی به ابواحیحه. رجوع به ذوالعمامه شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن الفرج ابوعثمان الرشاشی مولی بنی امیه. مردی ادیب فاضل و عالم به لغت و شعر بوده و محفوظات فراوان داشت و در فصاحت ضرب المثل است. به مصر و بغداد رفت وی بسال 1272 هَ.ق. درگذشت. (از معجم الادباء ج 4 ص 241).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن المسیب بن حزن بن وهب المخزومی القرشی از تابعین و روات و یکی از هفت فقیه مدینه و سید تابعین و از محدثان و فقها وزهاد است. وی بسال 94 هَ.ق. هجری درگذشت. رجوع به اعلام زرکلی و روضات الجنات ص 311 و شدالازار ص 10 شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن اوس. رجوع به ابوزید سعیدبن اوس در همین لغت نامه شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن جبیر اسدی کوفی مکنی به ابوعبداﷲ تابعی.وی حبشی الاصل و از موالی بنی حارث بنی اسد بوده. علم را نزد عبداﷲبن عباس و ابن عمر فراگرفت. در علم شطرنج بی نظیر بوده. پس سعید بمکه رفت و خالد قسری او را دستگیر کرد و نزد حجاج فرستاد. حجاج بن یوسف وی را در واسط در سال 95 هَ.ق. بقتل رسانید. امام احمدبن حنبل در حق وی گفته قتل الحجاج سعید او ما علی وجه الارض احد الا و هو مفتقرا الی علمه. رجوع به روضات الجنات ص 301 و اعلام زرکلی ج 1 ص 369 و صفوةالصفوه ج 3 ص 42 شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن حسین بن عبداﷲبن میمون قداح از رؤسای قرامطه پس از جد و اعمام خود ریاست این گروه به وی رسیده. پدرش حسین در زمان حیات عبداﷲ از دنیا برفت و ریاست و دعوی به وی رسید. سعید به ری ، طبرستان ، خراسان ، احسا، قطیف قدس رفت. آنگاه رهسپار مصر گردید و ادعا کرد علوی فاطمی است و خویش را عبیداﷲ نامید. چون دید که دعوی علوی و فاطمی بودن او در مردم اثری ندارد، جوانی را که میگفت از اولاد محمدبن اسماعیل و نامش حسن ابوالقاسم است بعامه نمود و او را قیم بعد از خود کرد. رجوع به تاریخ ادبیات و تاریخ علوم عقلی دکترصفا و میمون قداح شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن حمیدبن بختگان مکنی به ابوعثمان. و او میگفت که از اولاد ملوک ایران است ، و از کتب اوست : کتاب انتصاب العجم من العرب و نام این کتاب التوبه است. و کتاب دیوان رسائل و کتاب دیوان الشعرا. و او از خاندانهای قدیم ایرانی است و سخت دشمن عرب و از کتب اوست : کتاب فضل العجم علی العرب و افتخارها.و کتابی از رسائل او و کتبی در کلام. (ابن الندیم ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن زیدبن عمروبن نفیل بن عبدالعزی از سابقان در اسلام و از عشره ٔ مبشره است. وی بسال 50 هَ.ق. درگذشت. (از الاصابة ج 3 ص 96).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن سعیدالفارقی. مکنی به ابوالقاسم نحوی. مردی ادیب و فاضل بود او را تصنیفات متعددی است. از آنجمله کتاب تقسیمات العوامل و عللها. کتاب تفسیرالمسائل المشکل فی اول المقتضب للمبرد و جز آن. وی بسال 391 هَ.ق. درگذشت. (معجم الادباء ج 4 ص 240).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن عبدالعزیزبن عبداﷲبن محمدبن ابراهیم بن عبدالمؤمن طیفور ابوسهل النیلی. مردی ادیب ، شاعر، نحوی ، فقیه ، طبیب بود از تصانیف اوست : کتاب المسائل لحنین ، تخلیص شرح فصول بقراط لجالینوس. وی بسال 420 هَ.ق. درگذشت. (از معجم الادباء ج 4 ص 240).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن فتحون بن مکرم معروف به حمار سرقسطی اندلسی. از ائمه لغت و نحو و جز آن و او را در فلسفه کتابیست بنام شجرةالحکمة. و کتابی در موسیقی و رساله ای در تعلیم علوم و تقسیم جواهر و اعراض. او بروزگار منصور محمدبن ابی عامر محبوس گشت و پس از رهائی وی را از اندلس نفی کردند و در جزیره ٔ صقلیه وفات کرد. رجوع به عیون الانباء ج 2 ص 54 شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن مبارک بن علی بن عبداﷲبن سعیدبن محمدبن نصربن عاصم بن عبادبن عاصم. نسبت او بابن دهان نحوی میرسد. از نحویان بزرگ و افاضل لغویان است. لغت و عربیت را از رماتی فراگرفت و حدیث را از هبةاﷲبن محمد و جز آنان فراگرفت. و بسال 494 هَ.ق. در شهر طابق متولد شد و شب عیدفطر سال 569 بموصل درگذشت. او راست : تفسیر قرآن در چهارجلد. شرح الایضاح ابی علی فارسی در 40 جلد. شرح اللمع ابن جنی که آن را المغرة نامیده است. کتاب الاضداد. ازالة المراء فی الغین والراء. کتاب الدروس در نحو. کتاب الریاضة. کتاب الضادو الظاء معروف به غنیة و کتابهای دیگر. (از معجم الادباء ج 4 ص 241). رجوع به روضات الجنات صص 314 - 315.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن محمدالاندلسی از اهل قرطبه بود و به ابن حداد معروف است. وی مردی لغوی بود که به سال 400 هَ.ق. درگذشته. او را کتب متعددی است. از جمله کتاب الافعال را توسعه و بسط داده و بآن مطالبی افزوده است. (از روضات الجنات ص 314). رجوع به ابن حداد شود.

سعید. [ س َ ](اِخ ) ابن مسعده المجاشعی. رجوع به اخفش اوسط شود.

سعید. [ س َ ](اِخ ) ابن وهب. رجوع به ابوعثمان سعیدبن وهب شود.

سعید. [س َ ] (اِخ ) ابن هارون ، مکنی به ابوعثمان اشناندانی.مردی نحوی و لغوی و از ائمه لغویان است. او راست :
کتاب معانی شعری. کتاب ابیات و غیره. وی بسال 288 درگذشته است. (از معجم الادباء ج 4 صص 244 - 245).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) (436 - 495) ابن هبةاﷲ ابوالحسن سعیدبن هبةاﷲبن محمدبن الحسین از پزشکان نامبردار مشهور بود. وی خدمت المقتدی بامراﷲ و المستظهرباللّه را نمود و بیمارستان عضدی را اداره میکرد. او راست : کتاب المغنی فی الطب. و مقاله فی صفات ترکیب الادویه. و کتاب خلق الانسان و غیر ذلک. (معجم المطبوعات ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابن هبةاﷲبن حسن راوندی مکنی به ابوالحسین مشهور به قطب راوندی. رجوع به قطب الدین راوندی شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) ابوعثمان سعیدبن حمیدبن سعید. نویسنده و شاعر که اصل وی از نهروان بود. وی در خانواده ای روستایی در بغداد بدنیا آمد بعد به سامره رفت و دیوان رسایل مستعین عباسی را بعهده گرفت. در شعر نیکوگفتار بود و ظرافت کلام داشت. (از اعلام زرکلی ص 369). وی به عربی شعر گفته و دیوان او پنجاه ورق است. (ابن الندیم ).

سعید. [ س َ ] (اِخ ) یعقوب مکنی به ابوعثمان. رجوع به ابوعثمان دمشقی شود.

سعید. [ س َ ] (اِخ ) کرمانی متخلص به محرابی. وی بشش پشت به شیخ برهان الدین معروف بشیخ زاده پسر شیخ العالم میرسد و او از نیمه ٔ دوم مائه ٔ هشتم اول مائه ٔ نهم میزیسته است. او راست : کتاب مزارات کرمان که در سال 925 هَ.ق. بپایان رسانده است.

معنی سعيد به فارسی

وتعس ( شیخ ) نخستین از امرای بنی وتعس ( مراکش)(۸۷۵ ه.ق.۱۴۷٠م.- ۹٠۶ ه.ق.۱۵٠٠م.)
سعاتمند، خوشبخت، نیک بخت، سعدائ جمع
( صفت ) سعادتمند نیکبخت مقابل شقی جمع : سعدائ .
کرمانی متخلص به محرابی . وی بشش پشت به شیخ برهان الدین معروف بشیخ زاده پسر شیخ العالم میرسد و او از نیم. دوم ماه هشتم اول ماه نهم میزیسته است اوراست : کتاب مزارات کرمان که در سال ۹۲۵ بپایان رسانده است .
دهی است از دهستان آید غمش فلاورجان شهرستان اصفهان .
ابوالفضائل سعید بن سعدالدوله سومین از حمدانیان حلب ( ۳۸۱ ه.ق.۹۹۱ م.-۳۹۲ ه.ق. ۱٠٠۱م.) .
میرزا سعید خان موتمن الملک وزیرامور خارجه ناصر الدین شاه این شخص ابتدا از ملاهای خوش نویس و فاضل گر مرود آذربایجان و بملا محمد سعید انصاری معروف بود .
ده از دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرستان اردبیل .
حکیم ... جامع کمالات وصاحب احوالات پسندیده بود . در سخنگویی پای. عالی داشته . محمد اوفی او را توصیف کرده و اشعارش را در کتاب خود آورده او را معاصر سلاطین و آل سلجوق دانسته .
جد پنجم او عبد مناف است
نحوی و ادیب که از کودکی کور بود
یکی از علمای لغت عرب
بهادر خان از پادشاهان ایلخانی ایرانی ( جا. ۷۱۶ ه . ق ./ ۱۳۱۶ م . - ف . ۷۳۶ ه . ق . / ۱۳۳۵ م . ) وی پس از مرگ پدر خود الجاتیو با مساعدت امیر چوپان و امرای دیگر از خراسان به سلطانیه آمد و بر تخت سلطنت نشست و بواسطه صغر سن او امیر چوپان زمام امور را در دست گرفت و در ابتدای امر به ابو سعید خدمت بسیار کرد و بنیان سلطنت او را مستحکم ساخت . در ایام سلطنت این پادشاه جمعی از درباریان و نیز امرا و حکام مانند امیر چوپان و شیخ حسن بزرگ سر به شورش برداشتند و هر یک بادعای سلطنت برخاستند و چون ابو سعید از عهده دفع این قبیل شورشها و تحولات بر نیامد زمینه جهت پیشرفت مقاصد دشمنان او روز به روز فراهم تر شد و همینکه در گذشت ( ۷۳۶ ه . ق . ) متصرفات ایلخانان رو بتجزیه گذاشت و در هر قسمتی از آن سلسله ای به حکومت پرداختند.
تابعی است
نام چند تن از زنان صحابی بود
لقب نصر بن احمد پادشاه ساسانی بود .
بندر جمهوری مصر واقع در کنار بحرالروم ( مدیترانه) در مدخل ترعه سوئز دارای ۱۷۸٠٠٠ تن جمعیت و مرکز مهم بازرگانی است .
یکی از بنادر مصر
بندر سعید نام شهری بمصر
بن سلطان حاکم عمان بود و در زمان امارت برادرزاده اش سالم بن ثوینی از عمان برفت و در هند امامت کرد و چون حکومت به عزان بن قیس رسید به مسقط بازگشت و گروهی از مردم نجد که در آن جا بودند از او پیروی کردند آنگاه عزان به قتل رسید و او بر اکثر مملکت عمان مستولی شد و مابقی در دست کسانیکه پیش از عزان ریاست داشتند باقی ماند .
دهی است از دهستان عشق آباد بخش فدیش. شهرستان نیشابور
دهی است از دهستان پنجم بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان .
غلام مامون
لقب شاهزاده شاهرخ میرزا ابن امیر تیمور گورگان است .
نام یکی از پسران [ امیر حسن بن امیر مسلا ] است .

معنی سعيد در فرهنگ معین

(سَ) [ ع . ] (ص .) سعادتمند، خوشبخت .

معنی سعيد در فرهنگ فارسی عمید

سعادتمند، خوشبخت، نیک بخت.

سعيد در دانشنامه اسلامی

معنی سَعِيدٌ: نيک بخت
معنی سَنُيَسِّرُهُ: به زودي اورا آماده خواهيم کرد ( ازکلمه تيسير به معناي تهيه کردن و آماده نمودن است و منظور در عبارت "فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَیٰ " اين است که توفيق اعمال صالحه را به او بدهد ، و انجام اينگونه اعمال را برايش آسان سازد ، به طوري که هيچ گونه دشواري در ...
ریشه کلمه:
سعد (۲ بار)

سعد سعادت به معنی نیکبختی است چنانکه شقوة و شقاوت به معنی بدبختی است راغب گفته: سعد و سعادت آن است را در رسیدن بخیر یاری کند. ضدّ آن شقاوت است . این کلمه فقط دو بار در کلام اللّه آمده است.
سعید بن ابی جهم، از یاران امام صادق (علیه السلام) و شخصیت های آلِ اَبی الجَهْم می باشد؛ این خاندان از خاندان های روایی بزرگ شیعی، ساکن کوفه در سده ۲ق/۸م است.
سعید بن ابی جهم، از یاران امام صادق (علیه السلام) و از راویان موثّق بوده که از آن امام و نیز از امام کاظم (علیه السلام) حدیث نقل کرده است. او را تألیفاتی در حدیث و فقه بوده است.
نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۱۷۹، قم، مکتبه الداوری، ۱۳۹۸ق.    
 ۱. ↑ نجاشی، احمد بن علی، رجال، ص۱۷۹، قم، مکتبه الداوری، ۱۳۹۸ق.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل ابی الجهم»، ج۱، ص۳۵۲.    
...
اَبانِ بن سَعید (د ۱۳ق/۶۳۴م)، از اصحاب پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) بود.
نسب نامۀ کامل او بدین گونه است: ابان بن سعید بن امیه بن عبد شمس بن عبد مناف. چون جد پنجم وی عبد مناف است، می توان او را هم نسب پیامبر داسنت. مادرش صفیّه یا هند، دختر مغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم است.
خلیفه بن خیاط، الطبقات، ج۱، ص۲۵، به کوشش سهیل زکار، دمشق، ۱۹۶۶م، ۱/۲۴.
وی در آغاز از دشمنان سرسخت پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود و هنگامی که دو برادر دیگرش عاص و عبیده در جنگ بدر به دست حضرت علی (علیه السلام) و زبیر کشته شدند، به قصد بازرگانی، از مکه عازم شام شد.
ملاقات با راهبی نصرانی
منابع موجود داستان مفصلی از برخورد او با راهبی نصرانی آورده اند و اشاره می کنند که این ملاقات در روح او تأثیری بسزا داشت و شاید به همین دلیل بود که وقتی عثمان از جانب پیامبر برای دعوت قریش به اسلام ، به مکه آمد، ابان از وی به نیکی استقبال کرد. او را بر اسب خود نشاند و به داخل شهر برد و عثمان در پناه او رسالت خود را به خوبی انجام داد و نزد پیامبر بازگشت.
مسلمان شدن ابان
...
اَبانِ بْنِ سَعید (درگذشت ۱۳ق)، از اصحاب پیامبر اسلام(ص) که در حدود سال هفتم مسلمان شد و از سوی پیامبر اکرم(ص) فرماندهی چند سریه و نیز ماموریت جمع آوری جزیه و مالیات یمن به او سپرده شد. وی پس از وفات پیامبر (ص) ابتدا از بیعت با ابوبکر خودداری کرد. ولی پس از بیعت علی ابن ابی طالب (ع)، او نیز بیعت کرد. بنا بر قولی وی در ۲۷ق در خلافت عثمان به مرگ طبیعی درگذشته است.
نسب کامل او بدین گونه است: ابان بن سعید بن امیة بن عبد شمس بن عبد مناف. وی همانند دیگر امویان در جد پنجم (عبد مناف) با پیامبر (ص) مشترک است. مادرش صفیه یا هند، دختر مغیرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم است.
وی در آغاز از دشمنان سرسخت پیامبر (ص) بود و هنگامی که دو برادر دیگرش عاص و عبیده در جنگ بدر به دست علی(ع) و زبیر کشته شدند، به قصد بازرگانی، از مکه عازم شام شد. منابع موجود داستان مفصلی از برخورد او با راهبی نصرانی آورده اند و اشاره می کنند که این ملاقات در روح او تأثیری بسزا داشت و شاید به همین دلیل بود که وقتی عثمان از جانب پیامبر (ص) به مکه آمد، ابان از وی به نیکی استقبال کرد؛ او را بر اسب خود نشاند و به داخل شهر برد و عثمان در پناه او رسالت خود را به خوبی انجام داد و نزد پیامبر (ص) بازگشت. ابان پیش از فتح مکه در فاصله دو واقعه صلح حدیبیه (۶ق) و خیبر (۷ق/۶۲۸م) اسلام آورد.سعيد در دانشنامه ویکی پدیا

سعید ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سعید (رامشیر)
سعید (شوش)
سعید (نام)
سعید (رامشیر)، روستایی از توابع بخش مشراگه شهرستان رامشیر در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان مشراگه قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۰ نفر (۵خانوار) بوده است.
سعید (شوش)، روستایی از توابع بخش شاوور شهرستان شوش در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان سیدعباس قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۶۶ نفر (۲۴خانوار) بوده است.
سعید (به عربی: سعيد) نامی عربی برای مردان است که نسخه زنانه آن سعیده (به عربی: سعيدة) می باشد. سعید به معنای خجسته، آرزو، خوشبخت، سعادتمند سعداء، باسعادت به کار می رود.
فهرست نام های عربی
سعیده
سعید آدو (انگلیسی: Saïd Haddou؛ زادهٔ ۲۳ نوامبر ۱۹۸۲) دوچرخه سوار اهل فرانسه است.
از باشگاه هایی که در آن بازی کرده است می توان به سن میشل–اوبر۹۳ و تیم دوچرخه سواری دیرکت انرژی اشاره کرد.
سعید آذربایجانی (زاده ۱۷ ژانویه ۱۹۷۵ تهران)، کشتی گیر ایرانی-کانادایی سبک آزاد که برای کشور کانادا در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۰۸ در وزن ۶۰ کیلوگرم شرکت کرد و در یک هشتم نهایی این وزن مارتین بربریان (Martin Berberyan) از کشور ارمنستان را شکست داد و در یک چهارم نهایی در مقابل مراد محمدی از ایران نتیجه کشتی را واگذار کرد.
فهرست ایرانیان شرکت کننده در المپیک از دیگر کشورها
سعید آذری (زادهٔ ۱ فروردین ۱۳۴۷ در اصفهان) از مدیران ورزشی در ایران است. وی در گذشته به عنوان وزنه بردار و همچنین مربی وزنه برداری فعالیت می کرده است.
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه اصفهان)
کارشناشی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان)
او هم اکنون مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان می باشد.
آذری در دوران نوجوانی به وزنه برداری روی آورد و سال ها به عنوان وزنه بردار فعالیت کرد. وی در رده های مختلف سنی (نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) مدال های مختلفی در مسابقات داخلی و بین المللی نیز کسب کرده است. او در رده های سنی مختلف در تیم ملی وزنه برداری حضور داشته است. آذری در وزنه برداری دو بار موفق به ارتقای رکوردهای ایران و آسیا شده است.
سعید آذری به عنوان مربی در عرصهٔ باشگاهی و ملی فعالیت کرده است. او مدتی مربی گری وزنه برداری ذوب آهن را بر عهده داشته است. وی همچنین در تیم های دانشگاه اصفهان و منتخب اصفهان به عنوان مربی حضور داشته است.
سعید آشتیان (زاده اسفند ۱۳۵۱ در قم) کاراته کای اهل ایران، فوق لیسانس فیزیولوژی ورزش(۱۳۸۵ دانشگاه تهران) قهرمان کاراته آسیا (تایوان ۱۹۹۳- فیلیپین ۱۹۹۵) و برنز ۲۰۰۰ قهرمانی جهان در مونیخ آلمان است. وی همچنین دارندهٔ مدال نقره بازی های آسیایی ژاپن در سال ۱۹۹۴، مدال نقره کاپ آزاد جوجیتسو یونان ۲۰۰۶، مدالهای طلای قهرمانی جهان (سبک شیتوریو) ۲۰۰۳ مسکو، ۲۰۰۶ یونان ومدالهای متعدد از تورنمنت های بین المللی در ۵ قاره جهان است.
قهرمان کاراته آسیا
سعید آشتیان به همراه مجید عبدالحسینی، مهدی جعفری، مهدی عموزاده و علیرضا کتیرایی از ورزشکاران پر مدال دهه ۷۰ و اواسط دهه ۸۰ ورزش ایران به شمار می آید. وی کاراته را نزد شیهان سید علی خلیلی در استان قم شروع کرد و استاد وی شیهان سید علی خلیلی بود.
فدراسیون کاراته
سعید آقاجانی (انگلیسی: Saeed Aghajani؛ زاده ) یک بازیکن فوتبال اهل ایران است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است و آمار به روز شده در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۱۱.
سعید آقاخانی (زاده ۱۳۵۰ بیجار) بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون است. وی دانش آموخته تئاتر از دانشگاه تهران است.
سعید آقاخانی در بانک اطلاعات اینترنتی فیلم ها
سعید آقاخانی در بانک جامع اطلاعات سینمای ایران (سوره سینما)
سعید آقاخانی در سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر برای ایفای نقش در فیلم خداحافظی طولانی به کارگردانی فرزاد مؤتمن پس از رقابت تنگاتنگ با سیامک صفری برای بازی در فیلم اعترافات ذهن خطرناک من به کارگردانی هومن سیدی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خود اختصاص داد.
پیمان عباسی
محمد صفاجویی
آب انبار سعید مربوط به دوره افشار است و در اردکان، محله دروازه سیف واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۳۶۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
آریانا سعید (۱۴ ژوئن ۱۹۸۵، کابل، افغانستان) خواننده زن افغان، آهنگساز و ترانه سرایی است که در خارج از افغانستان در لندن زندگی می کند. ترانه های او در میان افغان ها جا باز کرده است. وی یکی از آوازخوانان محبوب در افغانستان است که علاقه مندان زیاد دارد. او همچنین به عنوان داور در سری مسابقات ستاره افغان حضور دارد.
۲۰۱۵ در مراسم جایزه موسیقی «بیگ اپل موزیک» که در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد، آریانا سعید جایزه بهترین آوازخوان زن افغانستان را بدست آورد.
۲۰۱۱ جایزه بهترین هنرمند زن در جوایز بینالمللی تلویزیون آریانای افغانستان
۲۰۱۱ برنده جایزه بهترین اجرای زنده مجری تلویزیون بین المللی افغانستان آریانا
۲۰۱۰ بهترین هنرمند جدید زن توسط "ATN" (شبکه تلویزیونی آریانا)
۲۰۱۷ جایزه (نماد) یا الگوی افغانستان از طرف جشنواره موسیقی در هامبورگ 《بیگ اپل میوزیک 》
۲۰۱۷ جایزه بهترین هنرمند زن از طرف جشنواره موسیقی هامبورگ 《بیگ اپل میوزک》
۲۰۱۷ جایزه آواز افغانستان از طرف تلویزیون ملی افغانستان
آریانا در سال ۱۹۸۵ در کابل متولد شد. مادر او تاجیک و پدرش پشتو است، وی در کودکی افغانستان را ترک کرد. آریانا و خانواده اش بعد از مهاجرت به پاکستان به اروپا سفر کردند و بعد از سپری کردن چند سال در سوئیس، در شهر لندن سکونت کردند. علاقهٔ وی به موسیقی از همان کودکی شروع شد. آریانا در دوران تحصیل در زوریخ سوئیس عضو گروه سرود بود. بعد از فارغ التحصیل شدن از رشتهٔ مدیریت تجارت، وی تصمیم گرفت که به عنوان یک هنرمند در عرصهٔ موسیقی فعالیت خود را آغاز کند.
علی رغم اینکه، آریانا در روزهای آغازین کار خویش با چالش های زیادی روبه رو شد، اما بالاخره استعداد او با گرفتن جوایز زیادی، در بین مردم مطرح شد و اکنون او یکی از سرشناس ترین هنرمند افغان است. گرفتن جوایزی چون: بهترین خوانندهٔ زن جوان، بهترین خواننده زن، بهترین اجرا کنندهٔ زنده و بهترین ویدیوی سال از جمله دست آوردهای هنری آریانا است
آریانا سعید در سال ۲۰۱۶ از جمله ده شخص تأثیرگذار در جامعه افغانستان انتخاب شد. در مجموع ویدیو کلیپ های آریانا در یوتیوب توجه بیش از ۹ میلیون تماشاگر را به خود جلب کرده است. اکثر شعرها و آهنگ های ترانه هایی که می خواند، از ساخته های خود او است. آریانا اولین هنرمند افغان بوده که آهنگش ماشاالله در شبکه های جهانی پخش شده است و آهنگ بانوی آتش نشین او در شبکه جهانی "Mtv world" پخش شد.
اَبان بن سعید بن العاص (?-۶۴۳م) صحابی بود. پس از اسلام ستیزی شدیدش در سال ۷ق/۶۲۸م مسلمان شد. پیامبر دو سال بعد او را کارگزار بحرین منصوب نمود و همان جا تا درگذشت پیامبر ماند. پس از این، با خود عهده کرد که عامِل دیگری نشود. برخی روایات از کشته شدن او در نبرد اجنادین می گوید.
ابراهیم بن سعید نسبی است و برای افراد زیر کاربرد دارد:
ابراهیم بن سعید جوهری (؟ -۷۶۱م) محدث عراقی طبرستانی اصل
ابواسحاق حبال (۱۰۰۱–۱۰۸۹م) حافظ و محدث مصری
ابراهیم بن سعید منوفی(؟ -۱۷۸۱) شاعر، سفیر، کاتب و پزشک عربستانی .
احمد سعید (انگلیسی: Ahmed Said؛ زاده ۱۳ مارس ۱۹۸۴) یک بازیکن فوتبال اهل مصر است.
تعداد بازی ها و گل ها فقط مربوط به بازی های لیگ داخلی است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال مصر بازی کرده است.
ادوارد ودیع سعید (۱ نوامبر ۱۹۳۵ در اورشلیم، فلسطین تحت سرپرستی بریتانیا - ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۳ در نیویورک) نظریه پرداز ادبی، منتقد فرهنگی و فعال سیاسی فلسطینی - آمریکایی است. وی در دانشگاه های هاروارد و پرینستون درس خوانده بود و پروفسور زبان انگلیسی و ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا بود.کنراد، دریدا، فوکو، چامسکی، مارکس، گرامشی، نیچه، سارتر، راسل
سعید به عنوان یکی از بنیان گذاران نظریه پسااستعماری (به انگلیسی: Postcolonial theory) شناخته می شود. نظریهٔ شرق شناسی (=اورینتالیسم) از ابتکارات فکری اوست.
در ۱ نوامبر ۱۹۳۵ در اورشلیم (که در آن زمان تحت قیمومیت انگلیس بود) متولد شد. پدرش یک بازرگان آمریکایی فلسطینی الاصل بود به نام سید محسن سعید که پیش از تولد سعید به قاهره مهاجرت کرده بود. مادرش فلسطینی بود و هر دو از مسیحیان پروتستان بودند. خواهرش رزماری سعید زهلان نیز تاریخ دان و نویسنده است.
او تا ۱۲ سالگی به طور متناوب در اورشلیم و قاهره به سر می برد. سعید خود را «یک مسیحی احاطه شده توسط فرهنگ اسلامی» می خواند. نام کوچک او را مادرش به دلیل علاقه به پرنس ادوارد (شاهزاده ولز در سال تولد او) انتخاب کرده بود. او از بحران هویتی خود این چنین یاد می کند:
استان پورت سعیدیا بندر سعید (به عربی: محافظة پورت سعید) از استان های کشور مصر است.
ابراهیم، الجمل، عبد الرازق، عبدالله، «(تاریخ مصر المُعاصر)» ، انتشار سال ۱۹۷۷ میلادی.
امامزاده قاضی میر سعید مربوط به سده های میانی و متاخر دوران پس از اسلام است و در شهرستان ساوجبلاغ، بخش طالقان، روستای حسنجون و سیدآباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۴۴ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
امین سعید (۱۸۹۰، لاذقیه –۱۹۶۷، بحمدون) روزنامه نگار و تاریخ نگار سوری بود.
«امین بن محمد سعید بن حسن سعید» در لاذقیه به دنیا آمد. همان جا آموزش ابتدایی خود را آغاز کرد و در چاپخانهٔ کوچکی همراه پدرش کار کرد. در لاذقیه همچنین در هفته نامه ای مشغول به کار بود. به بیروت کوچید و در مدرسهٔ ازهری شیخ عباس تحصیل خود را ادامه داد. سپس به دمشق رفت و پس از آن به قاهره. مجله الشرق الأدنی را مدتی نشر داد، سپس به دمشق بازگشت و روزنامهٔ الکفاح را منتشر ساخت. انقلاب بزرگ عربی در سه جلد، پادشاهان معاصر مسلمان و حکومت هایشان، تاریخ حکومت سعودی در دو جلد،تاریخ اسلام سیاسی، روزگار بغداد از آثار اوست.
امینه سعید (عربی: أمينة السعيد‎؛ ۲۰ ژانویهٔ ۱۹۱۴ – ۱۳ اوت ۱۹۹۵) روزنامه نگار و نویسنده مصری، متفکر، داستانسرا و کنشگر حقوق زنان بود. وی فعالیت های گسترده ای در زمینه حقوق و برابری زنان بطور خاص و عدالت اجتماعی بطور عام داشته و به پیشتاز جنبش زنان مصر معروف است. وی سردبیری مجلات و مختلفی را بعهده داشته و مدتی نیز عضو پارلمان مصر و منشی اتحادیه زنان مصر بوده است. وی به دلیل افکار مترقی که داشته همواره مورد حمله مرتجعین و بنیادگرایان بود. امینه به دلیل فعالیت های شجاعانه اش در زمینه حقوق زنان، به دریافت مدال های مختلف جمهوری، فرهنگ و ادب و همچنین جایزه بین المللی شهاب طلایی نایل شد.
نشان درجه یک لیاقت ۱۹۶۳
نشان درجه یک جمهوری ۱۹۷۰
نشان درجه یک هنر و ادب ۱۹۷۵
جایزه بین المللی کهکشان طلایی ۱۹۷۵
امینه آموزش زبان انگلیسی را در دانشسرای شبرا در استان اسیوط مصر فرا گرفت و سپس وارد دانشگاه شد. وی اولین کسی بود که دختران مصری را تشویق به ادامه ورزش می کرد و همواره مدافع احترام به دختران مصری و به رسمیت شناختن حق آن ها برای برخورداری از آموزش های دانشگاهی بود. او که از مخالفان حجاب اسلامی بود آشکارا بدون حجاب تنیس بازی کرد. امینه سعید پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه در سال ۱۹۳۰ سردبیری چند مجله از جمله مجله آرزو، مجله کهکشان شرق، ساعت آخر و المصور را بعهده گرفت بطوری که تبدیل به اولین زن روزنامه نگار در تاریخ عرب گردید. سعید در سال ۱۹۵۴ میلادی مجله «حوا» را تأسیس کرد. او یکی از اولین روزنامه نگاران تمام وقت کشور بود.
فعالیت امینه سعید فقط به کار مطبوعاتی محدود نبود بلکه در زمینه مسائل زنان نیز فعالیت گسترده ای داشت بطوری که بارها مورد تهدید به قتل از طرف بنیادگرایان قرار گرفت و فرزندانش را نیز ربودند ولی او عقب نشینی نکرد و مبارزه اش علیه واپس گرایی را ادامه داد تا اینکه در ۱۳ اوت ۱۹۹۵ در سن ۸۱ سالگی بر اثر سرطان در قاهره درگذشت.چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سعيد در جدول کلمات

سعید
خوشبخت
از فیل مهای سیروس الوند با بازی ابوالفضل پورعرب | عاطفه رضوی | سعید پورصمیمی | گوهر خیراندیش و سیروس ابراهیم زاده
چهره
از فیلم های سیامک شایقی با بازی علی سرتیپی | فتانه یعقوبی | ژرژ هاشم زاده و سعید ذهنی
راهو بیراه
تله فیلمی ساخته مجید صالحی با بازی سعید آقاخانی
میش
تله فیلمی ساخته مجید صالحی با بازی سعید آقاخانی | مهران رجبی و علی صادقی
میش
تنها ساخته پرویز نوری با بازی سعید راد
رشید
تنها فیلم پرویز نوری | منتقد سینمای ایران با بازی سعید راد
رشید
درام حادثه ای غلامعلی عرفان در سال 59 با بازی فریماه فرجامی | همایون اسدیان | سعید امیرسلیمانی
گفته سه نفرشان
ساخته احمدرضا معتمدی در سال 77 که سعید پورصمیمی | گلچهره سجادیه | اصغر همت و مرحوم مهدی فتحی در آن بازی کردند
زشت و زیبا
ساخته ایرج قادری در سال 54 با بازی خودش و سعید راد
هدف

معنی سعيد به انگلیسی

happy (صفت)
راضی ، فرخنده ، خوشحال ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، خوشبخت ، سعادتمند ، خوش ، مسرور ، شاد ، خرسند ، محظوظ ، خوش وقت ، خندان ، سفیدبخت ، بانوا
auspicious (صفت)
مساعد ، خوش ایند ، فرخنده ، مبارک ، خجسته ، فرخ ، سعید ، بختیار
blessed (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت
blest (صفت)
مبارک ، سعید ، متبارک ، خوشبخت
jovial (صفت)
سعید ، عیاش ، سبک روح ، طربانگیز
beatific (صفت)
سعید ، سعادت امیز

معنی کلمه سعيد به عربی

بشوش , سعيد , مبشر بالخير

سعيد را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سعيد

محسن❤️رضوي❤️ستاره ١٩:٥٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٠
پادشاه خوشبختي
my heart king
شاه قلب من
|

اميرمحمد ١٥:٥٨ - ١٣٩٨/٠٢/١١
خوش اقبال
خوشبخت
|

امير محمد ٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٢/٣٠
اسمي زيبا كه معني ان
خوش اقبال
خوش بخت
|

پیشنهاد شما درباره معنی سعيدنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• جرم سعید طوسی   • شاکیان سعید طوسی   • فساد سعید طوسی   • حکم سعید طوسی   • سعید طوسی فساد اخلاقی   • اتهام سعید طوسی   • عکس سعید طوسی   • حکم دادگاه سعید طوسی   • معنی سعيد   • مفهوم سعيد   • تعریف سعيد   • معرفی سعيد   • سعيد چیست   • سعيد یعنی چی   • سعيد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سعيد
کلمه : سعيد
اشتباه تایپی : suيn
آوا : sa'id
نقش : اسم خاص اشخاص
عکس سعيد : در گوگل


آیا معنی سعيد مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )