برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1338 100 1

سعید طائی

معنی سعید طائی در لغت نامه دهخدا

سعید طائی. [ س َ ] (اِخ ) حکیم... جامع کمالات و صاحب احوالات پسندیده بود. در سخنگویی پایه ٔ عالی داشته. محمد عوفی او را توصیف کرده و اشعارش را در کتاب خود آورده او را معاصر سلاطین و آل سلجوق دانسته. او راست :
غم مخور ای بخرد این جهان بنماند
هرچه تو بینی خود آنچنان بنماند
راحت و شادیش پایدار نباشد
گریه و زاریش جاودان بنماند.
(از مجمعالفصحاء ج 1 ص 248).
حکیم الکامل ملقب بزین الشعراء و در شماره ٔ شعرای دوره سلجوق آورده است. رجوع به تاریخ ادبیات صفا صص 694 - 695 شود.

معنی سعید طائی به فارسی

سعید طائی
حکیم ... جامع کمالات وصاحب احوالات پسندیده بود . در سخنگویی پای. عالی داشته . محمد اوفی او را توصیف کرده و اشعارش را در کتاب خود آورده او را معاصر سلاطین و آل سلجوق دانسته .

سعید طائی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سعید طائی   • مفهوم سعید طائی   • تعریف سعید طائی   • معرفی سعید طائی   • سعید طائی چیست   • سعید طائی یعنی چی   • سعید طائی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سعید طائی
کلمه : سعید طائی
اشتباه تایپی : sudn xhmd
عکس سعید طائی : در گوگل

آیا معنی سعید طائی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )