برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1293 100 1

سفر به ولایت عزرائیل

سفر به ولایت عزرائیل در دانشنامه اسلامی

سفر به ولایت عزرائیل
سفر به ولایت عزرائیل تألیف جلال آل احمد به زبان فارسی، گزارش سفر به اسرائیل مؤلف می باشد.
این اثر؛ شامل تحلیل ها و نقطه نظرهای سیاسی مرحوم آل احمد درباره اسرائیل، جهان اسلام و وضعیت اعراب است.
کتاب شامل؛ فهرست مطالب، مقدمه، ولایت عزرائیل و ضمائم می باشد. این اثر دست نوشت های آل احمد در زمان دیدار از اسرائیل می باشد که به صورت خاطره نویسی و با نثری ادبی تدوین شده است.
مقدمه ناشر بر کتاب به مطالبی؛ همانند: کارنامه ما، سفرهای جلال، سفرنامه های جلال و مطالبی در مورد کتاب و مؤلف آن می پردازد.
کتاب با پیش درآمدی از آل احمد شروع می شود. مؤلف در این پیش درآمد ولایت را معنی می کند که «اول اینکه حکومت یهود در آن سرزمین فلسطین، نوعی «ولایت» است و نه «دولت». حکومت اولیاء جدید بنی اسرائیل است بر ارض موعود، نه حکومت ساکنان فلسطین بر فلسطین...».
بحث دوم این کتاب با نام «آغاز یک جذبه»، به دیدار از بنای یادبود کشته شدگان جنگ جهانی دوم آغاز کرده و سپس به خرده گیری از عراب می پردازد؛ همانند: «بر سر یکی از تپه های حومه اورشیلم بنای یادبودی ساخته اند، برای تمام آنها که در بازداشتگاه های زمان جنگ دوم سوخته اند یا مرده اند یا کشته شده اند، به اسم «یدوشم» (دست و نام). چهار دیواری عظیم از سنگ خارا. قلوه سنگ های سه چهار خرواری دره اردن. هر یک تیله انگشتی دیوان. و سقفی یک پارچه و قطور بر سر این چهار دیوار. و دری بزرگ و زمخت و سیاه از ورق آهن نخاله. و همه جا شباهت های فراوان با مقبره آخرین کشته های فاشیسم در رم...».
کتاب «سفر به ولایت عزرائیل»، تالیف جلال آل احمد به زبان فارسی ، گزارش سفر مولف به اسرائیل می باشد. این اثر؛ شامل تحلیل ها و نقطه نظرهای سیاسی مرحوم آل احمد درباره اسرائیل، جهان اسلام و وضعیت اعراب است.
این اثر شامل تحلیل ها و نقطه نظرهای سیاسی مرحوم آل احمد درباره اسرائیل، جهان اسلام و وضعیت اعراب است. آل احمد ابتدا عنوان کتابش را توضیح می دهد و ولایت را به دو معنی در نظر می گیرد؛ یکی اینکه «حکومت اولیا جدید بنی اسرائیل بر ا ...

سفر به ولایت عزرائیل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سفر به ولایت عزرائیل   • مفهوم سفر به ولایت عزرائیل   • تعریف سفر به ولایت عزرائیل   • معرفی سفر به ولایت عزرائیل   • سفر به ولایت عزرائیل چیست   • سفر به ولایت عزرائیل یعنی چی   • سفر به ولایت عزرائیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سفر به ولایت عزرائیل
کلمه : سفر به ولایت عزرائیل
اشتباه تایپی : stv fi ,ghdj ucvhmdg
عکس سفر به ولایت عزرائیل : در گوگل

آیا معنی سفر به ولایت عزرائیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )