برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1316 100 1

سلاست

/salAsat/

مترادف سلاست: روانی، نرمی ، تسلیم شدن، رام شدن، مطیع شدن، منقادشدن ، یاغ شدن

متضاد سلاست: تعقید، پیچیدگی، تقید

معنی سلاست در لغت نامه دهخدا

سلاست. [ س َ س َ ] (ع مص ) نرم و آسان و هموار شدن. (غیاث ) (آنندراج ). همواری و روانی و آسانی و نرمی و ملایمت و روشنی و رونق و صفا. (از ناظم الاطباء). سلاتة. رجوع به ذیل همین کلمه شود : و سلاست آب زلال و لطافت باد شمال. (سندبادنامه ص 180). || روانی و به اصطلاح روانی کلمات بسهولت و آسانی که در آن الفاظ ثقیل نباشد. (آنندراج ) (غیاث ). نزد شعرا آن است که در نظم روانی بحدی بوده که در آن هیچ گرفتگی نبود از جهت لفظ. (از کشف الظنون ). نرم و منقاد شدن باشد و شعرا شعرسلس ، شعر روان و مطبوع را خوانند و گفته اند آفت جزالت تعسف است و آفت سلاست رکاکت. (حدائق السحر ص 87). عدم اغلاق و روانی کلمات که در آن الفاظ ثقیل و مشکل نباشد. (ناظم الاطباء). سلاسة. رجوع به این کلمه شود.

سلاسة. [ س َ س َ ] (ع مص ) نرم خوی شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی ). سهولت و انقیاد. (اقرب الموارد). نرم و آسان گردیدن. (ناظم الاطباء).

معنی سلاست به فارسی

سلاست
نرم شدن، نرم خویی، رام شدن، آسانی، روانی کلمات
۱ - ( مصدر ) رام شدن مطیع شدن . ۲ - ( اسم ) نرمی آسانی . ۳ - روانی کلمات نبودن الفاظ مشکل و ثقیل در گفتار : سلاست کلام .

معنی سلاست در فرهنگ معین

سلاست
(سَ سَ) [ ع . سلاسة ] ۱ - (مص ل .)رام شدن . ۲ - (اِمص .) نرمی . ۳ - روانی کلمات .

معنی سلاست در فرهنگ فارسی عمید

سلاست
۱. نرمی، آسانی.
۲. روانی کلمات که در آن الفاظ ثقیل و مشکل نباشد.
۳. [قدیمی] نرم شدن.
۴. [قدیمی] نرم خوی شدن.
۵. [قدیمی] رام شدن.

معنی سلاست به انگلیسی

expressiveness (اسم)
روشنی ، سلاست
smoothness (اسم)
صافی ، سلاست ، همواری
clearness (اسم)
سلاست
fluency (اسم)
سلاست ، روانی

سلاست را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهسا امینی
-سخنی که نرم،روان،هموار و مطبوع باشد.مترادف سخن سلیس.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سلاست   • مفهوم سلاست   • تعریف سلاست   • معرفی سلاست   • سلاست چیست   • سلاست یعنی چی   • سلاست یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلاست
کلمه : سلاست
اشتباه تایپی : sghsj
آوا : salAsat
نقش : اسم
عکس سلاست : در گوگل

آیا معنی سلاست مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )