برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1328 100 1

سل

/sel/

مترادف سل: تب لازم، نطفه

معنی سل در لغت نامه دهخدا

سل. [ س َ ] (اِ) چیزی باشد که از چوب وفلاشه درهم بندند و با آن از آب گذرند. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || شش و ریه. (ناظم الاطباء). شش را نیز گفته اند که عربان ریه گویند. (برهان ). || کشتی که به عربی سفینه خوانند. (برهان ) (آنندراج ). کشتی. (ناظم الاطباء) :
زهی بزم عیش ترا زهره مطرب
زهی بحر جاه ترا آسمان سل.
سراج الدین قمری (از آنندراج ).
|| داغ ولی به معنی داغ مطلق نیست بلکه بخصوص داغ شریان است که صدغ است که درد شقیقه است و خیالات و منبع نزول آب را مانع است. (رشیدی ) (آنندراج ) :
سل کرد بدست چابکی زود
هر مجری کآب تیره را بود.
خاقانی.
|| سرود و نغمه. (ناظم الاطباء).

سل. [ س َل ل ] (ع مص ) روغن کشیدن از سکه و گرم کردن آن. || برکشیدن خاران را. || شپلیدن کنجد. || زدن و تازیانه زدن. || زود نقد کردن. || گرفتن چیزی را. || کندن چیزی را. || به آرامی بیرون آوردن چیزی را. || ریخته شدن دندانها. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). || خار خرما دور کردن یاعام است. (منتهی الارب ). خار دور کردن و خار خرما دور کردن. (ناظم الاطباء) .

سل. [ س َل ل ] (ع ص ) مرد دندان ریخته. رجل سل. || (اِ) خنوری که در وی طعام و جز آن نهند. ج ، سلال. || (مص ) برکشیدن شمشیر از غلاف. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب )(آنندراج ). برکشیدن شمشیر و جز آن. (المصادر زوزنی )(تاج المصادر بیهقی ). کشیدن شمشیر. (دهار). || باصطلاح اطباء بریدن رگ را گویند. (آنندراج ).

سل. [ س ِ ] (اِ) سلاحی مر هندوان را مانند زوبین. (ناظم الاطباء). نام یکی از اسلحه ٔ هندوان باشد و زوبین همان است. (برهان ). || نام مرضی است. (برهان ). بیماری و قرحه ای که بیشتر در شش پدید آید و کم کم آنرا فاسد کرده و ناپدیدش کند. (از ناظم الاطباء). از عربی سِل ّ :
همی بگداخت برف اندر بیابان
تو گفتی باشدش بیماری سل.
منوچهری.
بی خدمت تو خود نتوانم سه روز بود
کین هجر جانگدازتر آمد مرا ز سل.
سوزنی.
سده و دیدان و استسقاء و سل
کسرو ذات الصدر و لاغ و درد دل.
(مثنوی ).
رجوع به ماده ٔ بعد شود. || کاهش. (د ...

معنی سل به فارسی

سل
( اسم ) ظرفی که در روی طعام و جز آن نهند جمع : سلاسل .
یکی از مواضع اجسام کلوئیدی سل است و آن حالتی است که ذرات کلوئیدی کاملا در مایع حلال پراکنده شده .
[sol] [شیمی، مهندسی بسپار] محیطی که در آن ذرات کلوئیدی در بستری از جنس گاز یا مایع یا جامد پراکنده باشد
[ گویش مازنی ] /sel/ سیل - بیماری سل ۳سرشت طبع & مزه ای مثل مزه ی گردوی فاسد شده - تالاب کوچک & تلخی اندک – کمی تلخ
[ گویش مازنی ] /sel bemoen/ جان به لب رسیدن – به ستوه آمدن
[ گویش مازنی ] /sal bid/ باغی قدیمی در ساری
مقابل ساق دوش . شاه بالا که بجانب چپ ایستد .
[ گویش مازنی ] /sele soni/ برف و باران – سرمای مداوم زمستان - زمستان هایی که در اثر بارش مکرر برف زمین به صورت پیاپی مستمر سیاه و سفید شود
[solation] [شیمی، مهندسی بسپار] پراکنده شدن ذرات کلوئیدی در بستری از گاز یا مایع یا جامد
[ گویش مازنی ] /sel gook/ از رنگ های گاو و گوساله
[ گویش مازنی ] /sel mango/ از رنگ های گاو
روان کردن .
[solation] [شیمی] پراکنده کردن ذرات کلوئیدی در بستری از گاز یا مایع یا جامد
[hydrosol] [شیمی] سامانه ای کلوئیدی که در آن، محیط پراکنش آب است
[organosol] [شیمی، مهندسی بسپار] سامانه ای کلوئیدی که در آن، محیط پراکنش یک مایع آلی است
...

معنی سل در فرهنگ معین

سل
(سَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - برکشیدن شمشیر، کارد و غیره . ۲ - بریدن رگ . ۳ - داغ کردن . مخصوصاً داغ کردن شریان صدغ که درد شقیقه و خیالات و منع نزول آب را نافع است .
( ~ .) [ ع . ] (اِ.) ظرفی که در روی طعام و جز آن نهند، ج . سلال .
( ~ .) (اِ.) ۱ - پُل چوبی . ۲ - قایق .
(سُ) [ فر. ] (اِ.) پنجمین نُت از نُت های هفتگانة موسیقی .
( ~ .) [ هند. ] (اِ.) = سیل . شل : سلاحی است مانند زوبین هندوان را.
( ~ .) [ ع . ] (اِ.) ۱ - آن چه بیرون کشیده شود از چیزی . ۲ - نطفه .
( س ) (اِ.) مرضی است عفونی و واگیردار که بیشتر ریه و غدد لنفاوی به آن دچار می شوند. عامل آن باسیلی است به نام باسیل کخ .
( ~ .) [ ع . ] (ص .) مرد دندان ریخته .
( ~. س ) [ فر. ] (اِ.) از سازهای آرشه ای که به شکل ویولون ولی از آن بزرگتر است و به هنگام نواختن ته آن را روی زمین قرار دهند و آن را مانند کمانچه می نوازند.

معنی سل در فرهنگ فارسی عمید

سل
= سیاه ال
بیماری واگیردار که از طریق باکتری کخ منتقل می شود و به قسمت های مختلف بدن سرایت می کند اما سل ریوی شیوع بیشتری دارد و عوارض آن ضعف بنیه، لاغری، کم خونی، تنگی نفس، سرفه، و خارج شدن خون یا اخلاط از سینه است.
درآوردن چیزی از چیز دیگر مانند درآوردن شمشیر از غلاف، برکشیدن، بیرون آوردن.
۱. تخته ای که روی آب بیندازند و از بالای آن عبور کنند، پل چوبی.
۲. قایق، کشتی.
پنجمین نت از نت های هفت گانۀ موسیقی.
ویولون بزرگ که هنگام نواختن ته آن را بر زمین می گذارند و نوازنده در حالت نشسته می نوازد.

سل در دانشنامه اسلامی

سل
سل‏ عنوان یک بیماری است که باعث عفونت در بدن می شود.
سِل بیماری عفونی مزمن که باعث تشکیل‏ کانونهای عفونی مشخصی در بدن می‏شود.
کاربرد سل در فقه
از آن به مناسبت در باب وصیت نام برده‏اند.
بنابر دیدگاه جمعی از فقها، انسان در بیماری منجر به مرگ نمی‏تواند در افزون بر یک سوم مال خود- به بخشیدن، وقف کردن و مانند آن- تصرف کند. برخی، بیماری منجرّ به مرگ را بیماری خطرناکی دانسته‏اند که غالبا سبب مرگ می‏گردد. در اینکه سل از مصادیق بیماری خطرناک است یا نه، اختلاف است. قائلان به قول نخست، برخی بخش آغازین و برخی بخش پایانی بیماری سل را خطرناک دانسته‏اند.

سل
معنی سَلْ: سؤال کن - بپرس - بخواه
معنی صَلِّ: دعا کن - نماز بخوان (صل از صلوة و به معناي دعا است)
معنی يَتَسَلَّلُونَ: آهسته و مخفیانه خود را بیرون می کشند (کلمه تسلل به معناي اين است که کسي خود را از زير بار و تکليفي به طور آرام بيرون بکشد ، که ديگران نفهمند ،یا که کسي خود را از ميان جمعيتي کم کم وآرام آرام بيرون کشد به نحوي که نخواهد کسي متوجه شود و اين کلمه از سل...
ریشه کلمه:
سئل‌ (۱۲۸ بار)

سل در دانشنامه ویکی پدیا

سل
سل یک بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگبار است. این بیماری توسط گونه های مختلف مایکوباکتریا، به طور معمول «مایکوباکتریوم توبرکلوزیس» ایجاد می شود. سل به طور معمول به شش ها حمله می کند، اما بر قسمت های دیگر بدن نیز می تواند تأثیرگذار باشد. وقتی افرادی که عفونت سلی فعال دارند سرفه، عطسه، یا بزاق خود را از طریق هوا منتقل می کنند سل از طریق هوا پخش می شود. اغلب عفونت ها بدون علامت و پنهان هستند. اما معمولاً از هر ده عفونت نهفته یک عفونت در نهایت پیشرفت کرده و به بیماری فعال تبدیل می شود. اگر سل درمان نشود، بیش از ۵۰٪ از افرادی که به آن آلوده می شوند را به کام مرگ می کشاند.
علائم کلاسیک عفونت سل فعال عبارتند از سرفه مزمن با خلط آغشته به خون، تب، تعریق شبانه، و کاهش وزن. (سل قبلاً به دلیل کاهش وزن افراد به «زوال» مبتلا معروف بود) عفونت اندام های دیگر باعث طیف وسیعی از علائم می شود. تشخیص سل فعال به رادیولوژی (معمولاً عکس از قفسه سینه با X-ray) و همچنین آزمایش های میکروسکوپی و کشت میکروبیولوژیک مایعات بدن متکی است. تشخیص سل نهفته متکی بر تست پوستی توبرکولین (TST) و آزمایش خون می باشد. درمان دشوار است و مستلزم آن است که آنتی بیوتیک های متعددی در یک مدت زمان طولانی استفاده شوند. ارتباطات اجتماعی نیز غربالگری و در صورت لزوم مورد درمان قرار می گیرند. مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها یک مشکل رو به رشد در عفونت های سل مقاوم در برابر داروهای چندگانه (MDR-TB) می باشد. برای جلوگیری از سل، مردم باید برای این بیماری غربالگری و با واکسن bacillus Calmette-Guérin واکسینه شوند.
کارشناسان معتقدند که یک سوم از جمعیت جهان مبتلا به «M. tuberculosis» هستند، و در هر ثانیه یک نفر به این تعداد افزوده می شود. در سال ۲۰۰۷، ۱۳٫۷ میلیون مورد مزمن در سطح جهان فعال بودند. در سال ۲۰۱۰، حدود ۸٫۸ میلیون مورد جدید به وجود آمده و ۱٫۵ میلیون مورد به مرگ انجامید، که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. تعداد مطلق موارد ابتلا به سل از سال ۲۰۰۶ رو به کاهش بوده است، و موارد جدید از سال ۲۰۰۲ کاهش یافته است. سل به طور یکنواخت در سراسر جهان توزیع نشده است. تست توبرکولین حدود ۸۰٪ از جمعیت حاضر در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی مثبت بوده است، اما ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سل در دانشنامه آزاد پارسی

سِل (tuberculosis)
سِل
باسیل سل؛ بیشتر «سل ریوی» یا «بیماری سل» نامیده می شد. بیماری مسری که عامل آن باسیل میکوباکتریوم توبرکولسیس است. سل اشکال مختلفی دارد که از آن میان، سل ریوی به مراتب معمول تر است. واکسن ب ث ژ حدود ۱۹۲۰ و نخستین داروی ضد سل به نام استرپتومایسین در ۱۹۴۴ ساخته شد. نظام ایمنی بدن اغلب این باکتری را مهار می کند. حدود پنج درصد افراد آلوده به ویروس به این بیماری مبتلا می شوند. شش تا هشت ماه درمان مبتلایان به این بیماری با ترکیبی از داروهای ضد سل موجب بهبودی بیمار تا ۸۰ درصد می شود. در ۱۹۹۹، ۸میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند و ۲میلیون نفر از این تعداد درگذشتند. تنها پنج درصد موارد ابتلا در کشورهای پیشرفته بوده است. ۱۶میلیون نفر در جهان مبتلا به سل هستند و ۲میلیارد نفر (یک سوم جمعیت جهان) به میکوباکتریوم توبرکولسیس آلوده اند. در سل ریوی، یک موضع در ریه ورم می کند و با تشکیل یک دمل گسترش می یابد. اغلب این تورم فوراً بهبود می یابد و تنها بافت زخمی برجا می ماند. خطر در سرایت سریع سل به هر دو ریه (چیزی که پیش تر سل پیشرونده نامیده می شد) یا شکل گیری سل ارزنی (سرایت از طریق جریان خون به مواضع دیگر) یا مننژیت سلی است. این بیماری در کشورهایی که طی پانزده سال گذشته در حال کاهش بود، دوباره به سرعت شیوع یافته است. این امر بیشتر در مناطق محروم شهرها دیده شده است، به خصوص در امریکا، که در آن ارتباط آشکاری میان سل و اچ آی وی ملاحظه می شود، که عامل بیماری ایدز است. سل عامل اصلی مرگ در افراد اچ آی وی مثبت است. دهۀ گذشته شاهد ظهور نژادهایی مقاوم نسبت به داروها از باکتری سل بوده است. امروزه، بسیاری از نژادها به دو داروی اصلی، ایزونیازید و ریفامپیسین، مقاوم و برخی دیگر به چند دارو مقاومند. سل مقاوم به چند دارو که تا پیش از شیوع اخیر آن در امریکا، کمیاب بود، اکنون درحال شیوع در تعدادی از کشورهای درحال توسعه است. این نوع سل درمان ناپذیر است و بسیاری از قربانیان آن درگذشته اند. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در ۱۹۹۶ احتمالاً ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به سل مقاوم مبتلا هستند (در بریتانیا نخستین مورد ابتلا در ۱۹۹۵ مشاهده شد). در ۱۹۹۲ در بریتانیا ۵۸۶۱ مورد ابتلا به سل وجود داشت. در ۱۹۹۶ تراست ولکام طرحی ۲میلیون دلاری را برای پیگری ۴.۵میلیون جفت پا ...

ارتباط محتوایی با سل

سل در جدول کلمات

سل انگاری کردن
اهمال

معنی کلمه سل به عربی

استهلاک , شل
عازف الکمنجة
تشيلو

سل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا
سِل: پسوند ترکی شباهت(همانندی) و معادل فارسی آن (دیس) مثل: آبادیس!
مثل: ایرانسِل،آیسِل!
رامین اسدپور
در زبان گیلکی سَل به باتلاق و مرداب گفته میشود.
مهراد
سُل به معنای خورشید
رها
سل پنجمین نت موسیقی و یک مدل ویلن است و برای شروع نت ها از کلید.سل. استفاده میشوو
دمساز
نردبان و وسیله بالا رفتن در زبان لری ،گویش ایل بویراحمد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• درمان سل   • تست سل   • آیا بیماری سل درمان دارد ؟   • ایا بیماری سل کشنده است   • انواع سل   • نام دیگر بیماری سل   • تشخیص سل   • درمان گیاهی سل   • معنی سل   • مفهوم سل   • تعریف سل   • معرفی سل   • سل چیست   • سل یعنی چی   • سل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سل
کلمه : سل
اشتباه تایپی : sg
آوا : sel
نقش : اسم
عکس سل : در گوگل

آیا معنی سل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )