انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1104 100 1

سل

/sel/

مترادف سل: تب لازم، نطفه

معنی سل در لغت نامه دهخدا

سل. [ س َ ] (اِ) چیزی باشد که از چوب وفلاشه درهم بندند و با آن از آب گذرند. (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || شش و ریه. (ناظم الاطباء). شش را نیز گفته اند که عربان ریه گویند. (برهان ). || کشتی که به عربی سفینه خوانند. (برهان ) (آنندراج ). کشتی. (ناظم الاطباء) :
زهی بزم عیش ترا زهره مطرب
زهی بحر جاه ترا آسمان سل.
سراج الدین قمری (از آنندراج ).
|| داغ ولی به معنی داغ مطلق نیست بلکه بخصوص داغ شریان است که صدغ است که درد شقیقه است و خیالات و منبع نزول آب را مانع است. (رشیدی ) (آنندراج ) :
سل کرد بدست چابکی زود
هر مجری کآب تیره را بود.
خاقانی.
|| سرود و نغمه. (ناظم الاطباء).

سل. [ س َل ل ] (ع مص ) روغن کشیدن از سکه و گرم کردن آن. || برکشیدن خاران را. || شپلیدن کنجد. || زدن و تازیانه زدن. || زود نقد کردن. || گرفتن چیزی را. || کندن چیزی را. || به آرامی بیرون آوردن چیزی را. || ریخته شدن دندانها. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب ). || خار خرما دور کردن یاعام است. (منتهی الارب ). خار دور کردن و خار خرما دور کردن. (ناظم الاطباء) .

سل. [ س َل ل ] (ع ص ) مرد دندان ریخته. رجل سل. || (اِ) خنوری که در وی طعام و جز آن نهند. ج ، سلال. || (مص ) برکشیدن شمشیر از غلاف. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب )(آنندراج ). برکشیدن شمشیر و جز آن. (المصادر زوزنی )(تاج المصادر بیهقی ). کشیدن شمشیر. (دهار). || باصطلاح اطباء بریدن رگ را گویند. (آنندراج ).

سل. [ س ِ ] (اِ) سلاحی مر هندوان را مانند زوبین. (ناظم الاطباء). نام یکی از اسلحه ٔ هندوان باشد و زوبین همان است. (برهان ). || نام مرضی است. (برهان ). بیماری و قرحه ای که بیشتر در شش پدید آید و کم کم آنرا فاسد کرده و ناپدیدش کند. (از ناظم الاطباء). از عربی سِل ّ :
همی بگداخت برف اندر بیابان
تو گفتی باشدش بیماری سل.
منوچهری.
بی خدمت تو خود نتوانم سه روز بود
کین هجر جانگدازتر آمد مرا ز سل.
سوزنی.
سده و دیدان و استسقاء و سل
کسرو ذات الصدر و لاغ و درد دل.
(مثنوی ).
رجوع به ماده ٔ بعد شود. || کاهش. (دهار) (مهذب الاسماء).

سل. [ س ُل ل / س ِل ل ] (ع اِ) قرحه ای که در شش حادث میشود پس ذات الریه یا ذات الجنب یا بعد زکام و نزله یا بعد سرفه کهنه و آن را تب و قی لازم است. (منتهی الارب ) (آنندراج ). قرحه ای که در شش حادث شود، تب دق. (ناظم الاطباء) :
دلم تنوره و عشق آتش و فراغ تو داغ
جگر معلق بریان و سل بوده کباب.
طیان.
رجوع به سل شود.

سل. [ س ُ ] (فرانسوی ، اِ) یکی از مواضع اجسام کلوئیدی «سل » است و آن حالتی است که ذرات کلوئیدی کاملاً در مایع حلال پراکنده شده و ظاهراً بصورت محلول اجسام بلوری درآمده و مسیل ها بواسطه ٔ ذرات مایع حلال کاملاً از یکدیگر جدا شده باشند. (از گیاه شناسی گل گلاب ص 12).

معنی سل به فارسی

سل
( اسم ) ظرفی که در روی طعام و جز آن نهند جمع : سلاسل .
یکی از مواضع اجسام کلوئیدی سل است و آن حالتی است که ذرات کلوئیدی کاملا در مایع حلال پراکنده شده .
[sol] [شیمی، مهندسی بسپار] محیطی که در آن ذرات کلوئیدی در بستری از جنس گاز یا مایع یا جامد پراکنده باشد
[ گویش مازنی ] /sel/ سیل - بیماری سل ۳سرشت طبع & مزه ای مثل مزه ی گردوی فاسد شده - تالاب کوچک & تلخی اندک – کمی تلخ
[ گویش مازنی ] /sel bemoen/ جان به لب رسیدن – به ستوه آمدن
[ گویش مازنی ] /sal bid/ باغی قدیمی در ساری
مقابل ساق دوش . شاه بالا که بجانب چپ ایستد .
[ گویش مازنی ] /sele soni/ برف و باران – سرمای مداوم زمستان - زمستان هایی که در اثر بارش مکرر برف زمین به صورت پیاپی مستمر سیاه و سفید شود
[solation] [شیمی، مهندسی بسپار] پراکنده شدن ذرات کلوئیدی در بستری از گاز یا مایع یا جامد
[ گویش مازنی ] /sel gook/ از رنگ های گاو و گوساله
[ گویش مازنی ] /sel mango/ از رنگ های گاو
روان کردن .
[solation] [شیمی] پراکنده کردن ذرات کلوئیدی در بستری از گاز یا مایع یا جامد
[hydrosol] [شیمی] سامانه ای کلوئیدی که در آن، محیط پراکنش آب است
[organosol] [شیمی، مهندسی بسپار] سامانه ای کلوئیدی که در آن، محیط پراکنش یک مایع آلی است
[ گویش مازنی ] /otraa sal/ از توابع دهستان بندپی بابل
جنسی از حشرات ک لئوپتر
[ گویش مازنی ] /pisheni sol/ پیشانی
تب لازم تب دق تب استخوانی
[ گویش مازنی ] /ramesh sel/ گاو ابلق – سفید و سیاه
[ گویش مازنی ] /zarde sel/ گاو زرد رنگ با خطی سفید از کوهان تا ابتدای دم
[ گویش مازنی ] /serKhe sel/ گاوی سرخ رنگ که نواری سپید از گردن تا دم دارد
[ گویش مازنی ] /garme sel/ آدم گرم مزاج - بذر ومیوه ی زودرس ۳آدم زود خشم
(اسم) از سازهای آرشه یی که بهیئت ویولون ولی از آن بزرگتر است و بهنگام نواختن ته آن در روی زمین قرار میگیرد و آنرا مانند کمانچه مینوازند . صدای ویولون سل یک اکتاو بم تر از صدای ویولاست .

معنی سل در فرهنگ معین

سل
(سَ) [ ع . ] (مص م .) ۱ - برکشیدن شمشیر، کارد و غیره . ۲ - بریدن رگ . ۳ - داغ کردن . مخصوصاً داغ کردن شریان صدغ که درد شقیقه و خیالات و منع نزول آب را نافع است .
( ~ .) [ ع . ] (اِ.) ظرفی که در روی طعام و جز آن نهند، ج . سلال .
( ~ .) (اِ.) ۱ - پُل چوبی . ۲ - قایق .
(سُ) [ فر. ] (اِ.) پنجمین نُت از نُت های هفتگانة موسیقی .
( ~ .) [ هند. ] (اِ.) = سیل . شل : سلاحی است مانند زوبین هندوان را.
( ~ .) [ ع . ] (اِ.) ۱ - آن چه بیرون کشیده شود از چیزی . ۲ - نطفه .
( س ) (اِ.) مرضی است عفونی و واگیردار که بیشتر ریه و غدد لنفاوی به آن دچار می شوند. عامل آن باسیلی است به نام باسیل کخ .
( ~ .) [ ع . ] (ص .) مرد دندان ریخته .
( ~. س ) [ فر. ] (اِ.) از سازهای آرشه ای که به شکل ویولون ولی از آن بزرگتر است و به هنگام نواختن ته آن را روی زمین قرار دهند و آن را مانند کمانچه می نوازند.

معنی سل در فرهنگ فارسی عمید

سل
= سیاه ال
بیماری واگیردار که از طریق باکتری کخ منتقل می شود و به قسمت های مختلف بدن سرایت می کند اما سل ریوی شیوع بیشتری دارد و عوارض آن ضعف بنیه، لاغری، کم خونی، تنگی نفس، سرفه، و خارج شدن خون یا اخلاط از سینه است.
درآوردن چیزی از چیز دیگر مانند درآوردن شمشیر از غلاف، برکشیدن، بیرون آوردن.
۱. تخته ای که روی آب بیندازند و از بالای آن عبور کنند، پل چوبی.
۲. قایق، کشتی.
پنجمین نت از نت های هفت گانۀ موسیقی.
ویولون بزرگ که هنگام نواختن ته آن را بر زمین می گذارند و نوازنده در حالت نشسته می نوازد.

سل در دانشنامه اسلامی

سل
سل‏ عنوان یک بیماری است که باعث عفونت در بدن می شود.
سِل بیماری عفونی مزمن که باعث تشکیل‏ کانونهای عفونی مشخصی در بدن می‏شود.
کاربرد سل در فقه
از آن به مناسبت در باب وصیت نام برده‏اند.
بنابر دیدگاه جمعی از فقها، انسان در بیماری منجر به مرگ نمی‏تواند در افزون بر یک سوم مال خود- به بخشیدن، وقف کردن و مانند آن- تصرف کند. برخی، بیماری منجرّ به مرگ را بیماری خطرناکی دانسته‏اند که غالبا سبب مرگ می‏گردد. در اینکه سل از مصادیق بیماری خطرناک است یا نه، اختلاف است. قائلان به قول نخست، برخی بخش آغازین و برخی بخش پایانی بیماری سل را خطرناک دانسته‏اند.

سل
معنی سَلْ: سؤال کن - بپرس - بخواه
معنی صَلِّ: دعا کن - نماز بخوان (صل از صلوة و به معناي دعا است)
معنی يَتَسَلَّلُونَ: آهسته و مخفیانه خود را بیرون می کشند (کلمه تسلل به معناي اين است که کسي خود را از زير بار و تکليفي به طور آرام بيرون بکشد ، که ديگران نفهمند ،یا که کسي خود را از ميان جمعيتي کم کم وآرام آرام بيرون کشد به نحوي که نخواهد کسي متوجه شود و اين کلمه از سل...
ریشه کلمه:
سئل‌ (۱۲۸ بار)

سل در دانشنامه ویکی پدیا

سل
سل یک بیماری عفونی شایع، و در بسیاری از موارد مرگبار است. این بیماری توسط گونه های مختلف مایکوباکتریا، به طور معمول «مایکوباکتریوم توبرکلوزیس» ایجاد می شود. سل به طور معمول به شش ها حمله می کند، اما بر قسمت های دیگر بدن نیز می تواند تأثیرگذار باشد. وقتی افرادی که عفونت سلی فعال دارند سرفه، عطسه، یا بزاق خود را از طریق هوا منتقل می کنند سل از طریق هوا پخش می شود. اغلب عفونت ها بدون علامت و پنهان هستند. اما معمولاً از هر ده عفونت نهفته یک عفونت در نهایت پیشرفت کرده و به بیماری فعال تبدیل می شود. اگر سل درمان نشود، بیش از ۵۰٪ از افرادی که به آن آلوده می شوند را به کام مرگ می کشاند.
علائم کلاسیک عفونت سل فعال عبارتند از سرفه مزمن با خلط آغشته به خون، تب، تعریق شبانه، و کاهش وزن. (سل قبلاً به دلیل کاهش وزن افراد به «زوال» مبتلا معروف بود) عفونت اندام های دیگر باعث طیف وسیعی از علائم می شود. تشخیص سل فعال به رادیولوژی (معمولاً عکس از قفسه سینه با X-ray) و همچنین آزمایش های میکروسکوپی و کشت میکروبیولوژیک مایعات بدن متکی است. تشخیص سل نهفته متکی بر تست پوستی توبرکولین (TST) و آزمایش خون می باشد. درمان دشوار است و مستلزم آن است که آنتی بیوتیک های متعددی در یک مدت زمان طولانی استفاده شوند. ارتباطات اجتماعی نیز غربالگری و در صورت لزوم مورد درمان قرار می گیرند. مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها یک مشکل رو به رشد در عفونت های سل مقاوم در برابر داروهای چندگانه (MDR-TB) می باشد. برای جلوگیری از سل، مردم باید برای این بیماری غربالگری و با واکسن bacillus Calmette-Guérin واکسینه شوند.
کارشناسان معتقدند که یک سوم از جمعیت جهان مبتلا به «M. tuberculosis» هستند، و در هر ثانیه یک نفر به این تعداد افزوده می شود. در سال ۲۰۰۷، ۱۳٫۷ میلیون مورد مزمن در سطح جهان فعال بودند. در سال ۲۰۱۰، حدود ۸٫۸ میلیون مورد جدید به وجود آمده و ۱٫۵ میلیون مورد به مرگ انجامید، که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه رخ داده است. تعداد مطلق موارد ابتلا به سل از سال ۲۰۰۶ رو به کاهش بوده است، و موارد جدید از سال ۲۰۰۲ کاهش یافته است. سل به طور یکنواخت در سراسر جهان توزیع نشده است. تست توبرکولین حدود ۸۰٪ از جمعیت حاضر در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی مثبت بوده است، اما تنها تست ۵–۱۰٪ از جمعیت ایالات متحده مثبت بوده است. مردم کشورهای در حال توسعه به دلیل کمبود ایمنی، بیشتر در معرض خطر سل قرار دارند. به طور معمول، این افراد به دلیل آلوده بودن به HIV و ابتلا به ایدز گرفتار سل می شوند. بیش از ۹۰٪ موارد بیماری و مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد، کشورهایی که%۷۵ موارد بیماری در آن ها به فعال ترین گروه سنی به لحاظ اقتصادی (یعنی ۱۵ تا ۵۴ سالگی) تعلق دارد. در این کشورها یک فرد بزرگسال مبتلا به سل به طور متوسط ۳ الی ۴ ماه قادر به کار کردن نبوده و لذا۲۰تا ۳۰٪ درآمد سالانه خانواده وی از دست می رود. با مرگ چنین فردی به طور متوسط۱۵ سال درآمد خانواده به طور یکجا از بین خواهد رفت. بیماری سل که بزرگترین علت مرگ ناشی از بیماری های عفونی تک عاملی است (حتی بیشتر از ایدز، مالاریا و سرخک)، دارای مرتبه دهم در بار جهانی بیماری هاست و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ همچنان جایگاه کنونی خود را حفظ کند یا تا رتبه هفتم بالا رود.
حدود ۵–۱۰٪ از افرادی که HIV ندارند، اما آلوده به سل هستند در طول عمر خود دچار بیماری فعال می شوند. در مقابل، ۳۰٪ از افرادی که آلوده به HIV و سل هستند دچار بیماری فعال می گردند. سل می تواند هر قسمتی از بدن را آلوده کند، اما معمولاً در ریه ها رخ می دهد (شناخته شده به عنوان سل ریوی). سل خارج ریوی زمانی رخ می دهد که سل به خارج از ریه ها نفوذ می کند. سل خارج ریوی همچنین می تواند هم زمان با سل ریوی وجود داشته باشد. علائم و نشانه های عمومی عبارتند از تب، لرز، تعریق شبانه، از دست دادن اشتها، کاهش وزن، و خستگی مفرط. همچنین پدیده انگشت چماقی قابل توجهی نیز می تواند رخ دهد.
عکس سل
سل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سل
سل (نت موسیقی)
سل جدید پرو
سل پرو
لس آنجلس سل
سل (انگلیسی: Cell) یک معماری ریزپردازنده چندهسته ای که یک هسته معماری پاور چندمنظوره توان پایین را با عناصر کمک پردازنده که کاربردهای چندرسانه ای، پردازنده برداری و سایر اشکال محاسبات اختصاصی را به طور وسیعی شتاب می دهد ترکیب می کند که توسط سونی، توشیبا، آی بی ام که به اتحادی تحت نام "STI" شناخته می شود توسعه داده شده است.
سل (به انگلیسی: Cel) یک زبان شی گرا بر اساس نمونهٔ اولیه که بر پایه زبان سلف که خود آن تحت تأثیر اسمال تاک است. هدف از طراحی این زبان طراحی نسخه ای از زبان برنامه نویسی سلف بود که بودن وابستگی زیاد به Self GUI اجرا شود. برای مثال، ما بدون سر بار زیاد سیستم Self می توانیم برنامه ای تحت خط فرمان ایجاد کنیم.
دستور زبان آن بسیار شبیه زبان برنامه نویسی سلف است. اما، بعضی از الگوهای اولیه آن به صورت سمبل های هنری ASCII طراحی شده اند. لینکهای زیر مثال های ارائه شده است. همین طور، این زبان مبتنی بر تصویر نیست. این زبان فقط از منابع نوشتاری معمولی برای ایجاد برنامه استفاده می کرد. از سال ۲۰۰۲ به بعد دیگر از این زبان حمایت به عمل نیامد و توسعهٔ آن متوقف شد اما کدهای این زبان در دسترس و کارا هستند. این زبان بر روی سیستم عامل های ویندوز، فری بی اس دی و لینوکس کار می کند. این زبان توسط دورا نلسون در سال ۱۹۹۸ شروع به کار کرد.
سل (به آلمانی: Landkreis Celle) یک ناحیه در آلمان است که در لونبورگ واقع شده است. سل ۱۷۸٬۳۰۰ نفر جمعیت دارد.
فهرست شهرهای آلمان
سُل یا سُ (به فرانسوی: sol یا soh، به انگلیسی و آلمانی: G) نام پنجمین نُت از هفت نُت اصلی موسیقی با بسامد پایهٔ (۱۲٫۲۵ هرتز) است و یک نت «سل» وسط یا (G4) بر اساس زیروبمی، فرکانسی معادل (۳۹۱٫۹۹۵ هرتز) را داراست.
سل ماژور : سل، لا، سی، دو، ر، می، فا دیز، سل.
سل مینور تئوریک : سل، لا، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا، سل.
سل مینور هارمونیک : سل، لا، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا دیز، سل.
سل مینور ملودیک بالا رونده : سل، لا، سی بمل، دو، ر، می، فا دیز، سل.
سل مینور ملودیک پائین رونده : سل، فا، می بمل، ر، دو، سی بمل، لا، سل.
گام ها بر پایه نت «سل» عبارتند از:
در کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، و ایران برای نامگذاری نت های موسیقی از نامگذاری هجایی استفاده می شود. نُتِ (سُل) در این نامگذاری با (sol) نمایش داده می شود.
در کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحدهٔ آمریکا، آلمان، و اتریش نامگذاری به صورت الفبایی است. در این نامگذاری نشانِ نُتِ سُل (G) است.
سل آم سیلر (به آلمانی: Zell am Ziller) یک منطقهٔ مسکونی در اتریش است که در شواس واقع شده است. سل آم سیلر ۲٫۴ کیلومتر مربع مساحت دارد ۵۷۵ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای اتریش
سل آندر پرام (به آلمانی: Zell an der Pram) یک منطقهٔ مسکونی در اتریش است که در ناحیه شاردینگ واقع شده است. سل آندر پرام ۲۳٫۳۷ کیلومتر مربع مساحت دارد ۳۶۷ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای اتریش
سل الوم (به انگلیسی: Cle Elum) شهری در شهرستان کیتیتاس ایالت واشنگتن است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۸۷۲ نفر جمعیت داشته است.
فهرست شهرهای واشنگتن
سل ام پتنفیرست (به آلمانی: Zell am Pettenfirst) یک منطقهٔ مسکونی در اتریش است که در ناحیه وکلابروک واقع شده است. سل ام پتنفیرست ۱۴ کیلومتر مربع مساحت دارد ۵۵۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای اتریش
سل ام موس (به آلمانی: Zell am Moos) یک منطقهٔ مسکونی در اتریش است که در ناحیه وکلابروک واقع شده است. سل ام موس ۲۵ کیلومتر مربع مساحت دارد ۵۷۳ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
فهرست شهرهای اتریش
آنتوان دو لا سل (به فرانسوی: Antoine de La Sale) نویسنده و طنزپرداز قرن چهاردهم میلادی اهل فرانسه است.
فهرست نویسندگان قرن چهاردهم فرانسه
فهرست نویسندگان فرانسه
آنمی همولیتیک اسپور سل، نوعی از کم خونی همولتیک است که در نتیجهٔ نقص شدید عملکرد کبد یا سیروز حاصل می شود. بیماری های مزمن کبدی توانایی کبد برای استریتیفه کردن کلسترول را تحث تأثیر قرار می دهند، و در نتیجه منجر به اتصال کلسترول آزاد به غشاء سلول های قرمز می شوند، و ناحیهٔ سطحی آن را افزایش می دهند. این وضعیت همچنین منجر به ایجاد برجستگی های سخت و خاردار بر روی اریتروسیت ها می شوند که به این سلول ها آکانتوسیت می گویند.
کم خونی همولیتیک
اچ نوام اس سل (به انگلیسی: HNoMS Sæl) یک کشتی است که طول آن ۳۹٫۹ متر (۱۳۰٫۹۱ فوت) می باشد. این کشتی در سال ۱۹۰۱ ساخته شد.
شهر پون-ا-سل (به فرانسوی: Pont-à-Celles) در شهرستان شرلروآ در استان انو در منطقه فدرال والوون در کشور بلژیک واقع شده است.
بلژیک
فهرست شهرهای بلژیک
جرج سل (انگلیسی: George Szell؛ ‎/sɛl/‎؛ ۷ ژوئن ۱۸۹۷ – ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰) یک رهبر ارکستر، نوازنده پیانو، آهنگساز و مدرس موسیقی مجارستانی الاصل اهل ایالات متحده آمریکا بود.
جرج سل سال های متمادی رهبر ارکستر کلیولند بود و امروزه او را یکی از برترین رهبران ارکستر در قرن بیستم میلادی می دانند.
جولیا نیکسون-سُل (انگلیسی: Julia Nickson-Soul؛ زادهٔ ۱۱ سپتامبر ۱۹۵۸) یک هنرپیشه و مانکن اهل ایالات متحده آمریکا است.
نیمه عمر (۲۰۰۸)
کی۲ (۱۹۹۱)
رمبو: اولین خون قسمت دوم (۱۹۸۵)
او در سنگاپور از پدری انگلیسی و مادری چینی به دنیا آمد و دانش آموختهٔ دانشگاه هاوایی است.
جولیان د لا سل (به انگلیسی: Julian De La Celle) یک بازیگر اهل ایالات متحده آمریکا است که بیشتر برای نقش "زک" در سریال پرورشگاهی ها شناخته شده است.
بتی بی ریخته در نقش دنیل "دی جی" مید جونیور ، پسر الکسیس مید
قهرمان ها در نقش ساموئل جوان
پرورشگاهی ها در نقش زک ، دوست پسر سابق ماریانا فاستر
چگونه از مجازات قتل فرار کرد در نقش رایان (اپیزود: "We're Not Friends")
دیواره سنگسر سل یکی از دیواره های طبیعی صخره نوردی در ایران است که در ۵ کیلومتری شمال منطقه دربند مهدیشهر واقع است. سنگسر سُل به شکل یک تودهٔ عظیم آهکی به ارتفاع تقریبی ۲۵۰ متر در بلندترین نقطه و طول تقریبی ۷۰۰ متر قرار گرفته است.دیواره صخره نوردی سنگسر سُل واقع در شمال مهدیشهر (سنگسر)
در سال ۱۳۸۸ یک جشنواره بین المللی صخره نوردی در سنگسر سل برگزار شده است.
به گفته کارشناسان، در صورت ایجاد زیرساخت های مناسب، سنگسر سل که در فاصله اندکی از غار دربند مهدیشهر قرار گرفته است، قابلیت تبدیل شدن به یک جاذبه بین المللی را داراست.
سنگسر سل دیواره ای کاملاً تخصصی است و صعود به آن به شکل انفرادی و بدون تجهیزات کوهنوردی، توصیه نمی شود. کم توجهی به مسائل ایمنی، گه گاه حوادثی را در این دیواره رقم می زند.
فرودگاه کوتولا-لا سل کانتی (به انگلیسی: Cotulla-La Salle County Airport) یک فرودگاه همگانی بهره برداری هوایی با کد یاتا COT است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۲۶ متر است. این فرودگاه در شهر کوتولا، تگزاس کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۴۴ متری از سطح دریا واقع شده است.
کد فرودگاهی یاتا
کد فرودگاهی ایکائو
فهرست فرودگاه های ایالات متحده آمریکا
فوئنته ال سل (به اسپانیایی: Fuente el Sol) یک شهرستان در اسپانیا است که در استان وایادولید واقع شده است.
فهرست شهرهای اسپانیا


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سل در دانشنامه آزاد پارسی

سِل (tuberculosis)
سِل
باسیل سل؛ بیشتر «سل ریوی» یا «بیماری سل» نامیده می شد. بیماری مسری که عامل آن باسیل میکوباکتریوم توبرکولسیس است. سل اشکال مختلفی دارد که از آن میان، سل ریوی به مراتب معمول تر است. واکسن ب ث ژ حدود ۱۹۲۰ و نخستین داروی ضد سل به نام استرپتومایسین در ۱۹۴۴ ساخته شد. نظام ایمنی بدن اغلب این باکتری را مهار می کند. حدود پنج درصد افراد آلوده به ویروس به این بیماری مبتلا می شوند. شش تا هشت ماه درمان مبتلایان به این بیماری با ترکیبی از داروهای ضد سل موجب بهبودی بیمار تا ۸۰ درصد می شود. در ۱۹۹۹، ۸میلیون نفر به این بیماری مبتلا شدند و ۲میلیون نفر از این تعداد درگذشتند. تنها پنج درصد موارد ابتلا در کشورهای پیشرفته بوده است. ۱۶میلیون نفر در جهان مبتلا به سل هستند و ۲میلیارد نفر (یک سوم جمعیت جهان) به میکوباکتریوم توبرکولسیس آلوده اند. در سل ریوی، یک موضع در ریه ورم می کند و با تشکیل یک دمل گسترش می یابد. اغلب این تورم فوراً بهبود می یابد و تنها بافت زخمی برجا می ماند. خطر در سرایت سریع سل به هر دو ریه (چیزی که پیش تر سل پیشرونده نامیده می شد) یا شکل گیری سل ارزنی (سرایت از طریق جریان خون به مواضع دیگر) یا مننژیت سلی است. این بیماری در کشورهایی که طی پانزده سال گذشته در حال کاهش بود، دوباره به سرعت شیوع یافته است. این امر بیشتر در مناطق محروم شهرها دیده شده است، به خصوص در امریکا، که در آن ارتباط آشکاری میان سل و اچ آی وی ملاحظه می شود، که عامل بیماری ایدز است. سل عامل اصلی مرگ در افراد اچ آی وی مثبت است. دهۀ گذشته شاهد ظهور نژادهایی مقاوم نسبت به داروها از باکتری سل بوده است. امروزه، بسیاری از نژادها به دو داروی اصلی، ایزونیازید و ریفامپیسین، مقاوم و برخی دیگر به چند دارو مقاومند. سل مقاوم به چند دارو که تا پیش از شیوع اخیر آن در امریکا، کمیاب بود، اکنون درحال شیوع در تعدادی از کشورهای درحال توسعه است. این نوع سل درمان ناپذیر است و بسیاری از قربانیان آن درگذشته اند. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در ۱۹۹۶ احتمالاً ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان به سل مقاوم مبتلا هستند (در بریتانیا نخستین مورد ابتلا در ۱۹۹۵ مشاهده شد). در ۱۹۹۲ در بریتانیا ۵۸۶۱ مورد ابتلا به سل وجود داشت. در ۱۹۹۶ تراست ولکام طرحی ۲میلیون دلاری را برای پیگری ۴.۵میلیون جفت پایه ای که ژنوم میکوباکتریوم توبرکولسیس را تشکیل می دهند، اعلام کرد.

ارتباط محتوایی با سل

سل در جدول کلمات

سل انگاری کردن
اهمال

معنی کلمه سل به عربی

استهلاک , شل
عازف الکمنجة
تشيلو

سل را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مجتبی عیوض صحرا ٢١:٥١ - ١٣٩٦/٠٦/٠٣
سِل: پسوند ترکی شباهت(همانندی) و معادل فارسی آن (دیس) مثل: آبادیس!
مثل: ایرانسِل،آیسِل!
|

رامین اسدپور ٠٨:١٨ - ١٣٩٧/١١/٢٦
در زبان گیلکی سَل به باتلاق و مرداب گفته میشود.
|

مهراد ١٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٤/١٩
سُل به معنای خورشید
|

رها ١٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٠
سل پنجمین نت موسیقی و یک مدل ویلن است و برای شروع نت ها از کلید.سل. استفاده میشوو
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• درمان سل   • تست سل   • آیا بیماری سل درمان دارد ؟   • ایا بیماری سل کشنده است   • انواع سل   • نام دیگر بیماری سل   • تشخیص سل   • درمان گیاهی سل   • معنی سل   • مفهوم سل   • تعریف سل   • معرفی سل   • سل چیست   • سل یعنی چی   • سل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سل
کلمه : سل
اشتباه تایپی : sg
آوا : sel
نقش : اسم
عکس سل : در گوگل


آیا معنی سل مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )