برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1277 100 1

سماق مکیدن


مترادف سماق مکیدن: کاربی حاصل کردن، انتظار بیهوده کشیدن، وقت به بطالت گذراندن

معنی سماق مکیدن در لغت نامه دهخدا

سماق مکیدن. [ س ُ م َ دَ ] (مص مرکب ) مکیدن سماق. (فرهنگ فارسی معین ). || وقت را ببطالت گذراندن. (از فرهنگ فارسی معین ). در تداول ، کنایه از عدم کامیابی در کاری ، چنانکه گویند: سماق می مکی و سماق نمک.

معنی سماق مکیدن به فارسی

سماق مکیدن
۱ - ( مصدر ) مکیدن سماق . ۲ - ( مصدر ) وقت را به بطالت گذرانیدن .

سماق مکیدن

معنی اصطلاح -> سماق مکیدن
بیهوده انتظار کشیدن؛ در حسرت چیزی بودن؛ کار بی حاصل کردن
مثال:
دستور داد تخم پرتقال را در مازندران کاشتند و در انتظار نوبر میوه اش مشغول مکیدن سماق شد.
( صادق هدایت - توپ مرواری )
پسره ی بی حیای قرتی، صدسال سماق بمکد چیزی نصیبش نخواهد شد.
( جمال زاده - دارالمجانین )

سماق مکیدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهان
حرف غلط زدن-تفکر اشتباه-خوش خیالی عبث
سجادیه
سماق مکیدن یعنی بیهوده انتظار کشیده -در حسرت چیزی بودن -کار بی حاصل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سماق مکیدن کنایه از چیست   • مکیدن در جدول   • سماق مکیدن یعنی چه؟   • مکیدن اندام تناسلی زن   • شکم را صابون زدن   • معنی سماق مکیدن   • مفهوم سماق مکیدن   • تعریف سماق مکیدن   • معرفی سماق مکیدن   • سماق مکیدن چیست   • سماق مکیدن یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی سماق مکیدن
کلمه : سماق مکیدن
اشتباه تایپی : slhr l;dnk
عکس سماق مکیدن : در گوگل

آیا معنی سماق مکیدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )