انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 954 100 1

سم

/samm/

مترادف سم: حافر، ناخن حیوانات | حمه، رز، زهر، شرنگ، شوکران، هلاهل

متضاد سم: پادزهر

برابر پارسی: شرنگ، زهر

معنی سم در لغت نامه دهخدا

سم. [ س َ / س ُ / س ِم م ] (ع اِ) زهر. (برهان ). زهر قاتل. (آنندراج ) (منتهی الارب ). زهر. ج ، سموم. (مهذب الاسماء). السم هو الذی فقد المزاج لابالمضارة فقط بل بخاصیة فیه کالبیش. (قانون بوعلی ).
- ذات السم ؛ هر حیوان زهردار. (ناظم الاطباء).
- سم ابرص ؛ کربسه و بهندی چهپگلی گویند. (آنندراج ). کربسه. (منتهی الارب ). رجوع به سام ابرص شود.
- سم الحاجة ؛ مقصد مرده. (آنندراج ).
- سم الحمار ؛ گیاه خرزهره. (آنندراج ).
- سم الساعة ؛ زهری که زود میکشد. (ناظم الاطباء).
- سم السمک ؛ گیاه ماهی زهره معروف به بوصیر پوست آن درد مفاصل و درد رگ پشت و نقرس را نفع دهد وچون آنرا در آب غدیر اندازند همه ماهی آنرا سست گرداند و برگ آن در چراغ بجای فتیله میسوزد. (آنندراج ).
- سم الفار ؛ دوایی که موش را میکشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). ارسنیک. دیگ بر دیگ. دارموش. (ناظم الاطباء).
|| سوراخ. (آنندراج ) (منتهی الارب ). سوراخ گوش و سوراخ سوزن. (مهذب الاسماء).
- سم الخیاط؛ سوفار سوزن. (آنندراج ) : که از سم خیاط و مضمم قماط تنگ تر بود بگذشتند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
هر کجا باشد شه ما را بساط
هست فخر او را بود سم الخیاط.
مولوی.
|| دو رگ است در بن بینی اسب. || هر آنچه از دریا برآید مثل شبه سپید. || روباه. (آنندراج ) (منتهی الارب ). || (مص ) زهر دادن کسی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (تاج المصادر بیهقی ). || زهر کردن در طعام. (منتهی الارب ) (آنندراج ). زهر در طعام کردن. (تاج المصادر بیهقی ). || استوار کردن سر قاروره را. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سر شیشه و جز آن استوار کردن. (تاج المصادر بیهقی ). || صلح کردن میان دو کس. (منتهی الارب ) (آنندراج ). نیک کردن قدم. (تاج المصادر بیهقی ). || راست و درست کردن چیزی را. || خاص کردن وخاص شدن. || آزمودن کار را و پایان آن نگریستن. || گرم شدن روز. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

سم. [ س َ ] (ع اِ) تلفظ فارسی یعنی زهر :
تفاوتست بسی در سخن کز او بمثل
یکی مبارک نوش و یکی کشنده سمست.
ناصرخسرو(دیوان چ تقوی ص 89).
اگر داد و بیداد دارو شوند
بود داد تریاق وبیداد سم.
ناصرخسرو.
چون کف تو رازقی است نورده و نوربخش
نان سپید فلک آب سیاهست و سم.
خاقانی.

سم. [ س ُ ] (اِ) سنب. سمب. پهلوی ، «سومب » ، ارمنی «سمبک » ، کردی عاریتی و دخیل «سیم » ، افغانی عاریتی و دخیل «سوم » ، وخی و سریکلی عاریتی و دخیل «سوم » ، در پارسی باستان «سومبه » یا «سومپه » ، در سانسکریت «سومبهه »یا «سومپه » ، گیلکی «سوم » ، معرب «سنبک ». (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). معروف است که سم اسب و استر وخر و گاو و گوسفند و امثال آن باشد و این بمنزله ٔ ناخن است آنها را. (برهان ) (از آنندراج ) :
ز سم ستوران در آن پهن دشت
زمین شد شش و آسمان گشت هشت.
فردوسی.
ز سم ستوران زمین گشت پست
برآشفته آن هر دو چون پیل مست.
فردوسی.
صحرای سنگروی و که سنگلاخ را
از سم آهوان و گوزنان شیار کرد.
فرخی.
نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر و کمان
گردن و گوش و دم و سم و دهان و ساق اوی.
منوچهری.
ابر بهاری ز دور آب برانگیخته
وز سم اسب سیاه لؤلؤ تر ریخته.
منوچهری.
چو هند را بسم اسب ترک ویران کرد
بپای پیلان بسپرد خاک ختلان را.
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص 8).
جویم رضات شاید گر دولتی ندارم
دارم مسیح گرچه سم خری ندارم.
خاقانی.
سامری سیرم نه موسی سیرت ار تا زنده ام
در سم گوساله آلاید ید بیضای من.
خاقانی.
به آتش سم اسبان نامدار خاک از قعر جیحون برانگیزم. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
ناف شب آکند ز مشک لبش
نعل مه افکنده سم مرکبش.
نظامی.
ز تیزی و سختی که آن سنگ بود
سم چارپایان بر آن سنگ سود.
نظامی.
|| کردی «سونتین » عاریتی و دخیل «سوم و سومب و سومیج و سومبیدن » ، بلوچی «سومب » (سوراخ ) از فارسی سفتن و رجوع شود به هوبشمان ص 746. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). جایی را نیز گویند که در زمین یا در کوه بکنند و چنان سازند که در درون آن توان ایستاد و خوابید، همچنانکه مرتاضان و درویشان از برای خود و چوپانان بجهت گوسفندان سازند. (برهان ) (جهانگیری ). سمچ خانه ٔ زیرزمین که در بیابانها و دهها بجهت مسافران سازند. (فرهنگ رشیدی ) :
بیابان سراسر همه کنده سم
همان روغن گاو در سم بخم.
فردوسی.
|| (نف ) سوراخ کننده. (فرهنگ رشیدی ). || (اِ) پای که به عربی رجل خوانند. (برهان ) (جهانگیری ). بکثرت استعمال به پای آدمی نیز اطلاق میشود. (آنندراج ). پای. (فرهنگ رشیدی ).

معنی سم به فارسی

سم
یکی از دپارتمانهای فرانسه که از بخشی از پیکاردی تشکیل شده حاکم نشین آن آمین و نایب الحکومه نشین آن آبویل موندیدیه پرون آرندیسمان ۴۴ کانتن ۷۸۳ کمون است .رود سم آنرا مشروب میسازد و آن منطقه ایست کشاورزی ( غلات چغندر قند ) صنایع قند سازی تقطیر و نساجی آن مهم است .
۱ - ( اسم ) در ترکیب به معنی سنبنده ( سوراخ کننده ) آید آهن سم ( سوراخ کننده آهن ) . ۲ - ( اسم ) قسمت انتهایی انگشتان چهارپایان اهلی دامها که شاخی و بمنزله کفش آنهاست این قسمت از نمو ناخن چارپایان و دامها حاصل میشود و بخشی کاملا محکم به وجود می آورد که راه رفتن آنها را تسهیل مینماید حافر . ۳ - کفشک . یا سم شکاف دار : سم گوسفند . ۴ - سمج .
تلفظ فارسی یعنی زهر
[ گویش مازنی ] /sem/ سم حیوان – سم اسب & سهم – تعداد - بیم – ترس ۳سم زهر
[insectigation] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] وارد کردن سموم کشاورزی به آب آبیاری در روش های آبیاری قطره ای یا بارانی
کنایه از لنگ شدن
افکنده سم . یا کنایه از عاجز و درمانده از حرکت و رفتار .
خر زهره
( اسم ) سوراخ سوزن : هر کجا باشد شه مارابساط هست صحرا اگربود سم الخیاط . ( مثنوی )
سوراخ سوزن
( اسم ) ماهی زهره
( اسم ) مرگ موش
[ گویش مازنی ] /sem baKherd/ نفرین به حیوانات به معنی: روز سوم عزا خورده شوی
[ گویش مازنی ] /sembor/ سم تراش
[علوم پایۀ پزشکی] ← سم غدۀ فوق کلیوی
[ گویش مازنی ] /sem bazoen/ لگدکوب کردن زمین توسط جانور - بی تابی کردن
[ گویش مازنی ] /sem bene bazoen/
[ گویش مازنی ] /sam biyaarden/ ترسانیدن
[ گویش مازنی ] /sam bayite/ مسموم – مسموم شده
[ گویش مازنی ] /sem teraash/ سم تراش از ابزار کار نعل بندی است - وسیله ای که با آن سم چهارپایان را کوتاه کنند
[ گویش مازنی ] /sem teko baKhaardan/ خم شدن به سمت جلو در اثر تپق زدن
( صفت اسم ) فردی از راسته سم داران ذوالحافر . یا سم داران . پستاندارانی که انتهای انگشت آنان منتهی به سم است و جهت دویدن آماده اند و رژیم غذایی آنان علفخواریست و آنها به زوج سمان و فرد سمان تقسیم میشوند .
[ گویش مازنی ] /sem dard/ سم درد – از بیماری حیوانات سم دار
[fumigant] [شیمی، کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ماده ای جامد یا مایع که از بخار آن برای از بین بردن آفت ها استفاده می شود

معنی سم در فرهنگ معین

سم
(سَ مّ) [ ع . ] (اِ.) زهر، مادة کشنده . ج . سموم .
(سُ مّ) [ په . ] ۱ - (ص فا.) سُنب ، در ترکیب با واژه های دیگر معنای «سوراخ - کننده » می دهد. مانند آهن سم . ۲ - (اِ.) قسمت انتهایی دست یا پای چهارپایان .
( ~ .) (اِ.) خانه ای زیر زمین که در بیابان ها برای مسافران می ساختند.
(سَ مُّ لْ) [ ع . ] (اِمر.) سوراخ سوزن .
(سُ) (ص مر.)۱ - سم ستبر و درشت و محکم . ۲ - اسبی که سم های بزرگ و ستبر دارد.

معنی سم در فرهنگ فارسی عمید

سم
۱. [جمع: سُمُوم] هر نوع مادۀ شیمیایی که موجب آسیب یا هلاک جاندار شود، زهر.
۲. [عامیانه، مجاز] هر چیز زیانبار: سیگار برای تو سم است.
۳. [جمع: سِمام و سُموم] [قدیمی] سوراخ، مانند سوراخ سوزن.
* سمّ زعاف: [قدیمی] زهر کشنده که انسان را فوری هلاک کند.
۱. (زیست شناسی) ناخن ضخیم و مقاوم گروهی از پستانداران گیاهخوار، مانند گاو، گوسفند، اسب، استر، الاغ، و امثال آن.
۲. [عامیانه] پای انسان.
۳. ‹سُمج› [قدیمی] سوراخ، گودال.
۴. [قدیمی] جایی که در کوه یا زیرِ زمین برای جا دادن گوسفندان درست می کردند، آغل: بیابان سراسر همه کنده سم / همان روغن گاو در «سم» به خم (فردوسی: ۶/۵۰۶).
= خرزهره
سوراخ سوزن.
آرسنیک
۱. دستگاهی که به وسیلۀ آن سم پاشی کنند.
۲. آن که سم می پاشد، پاشندۀ سم، مٲمور دفع آفات که مزارع و باغ ها و جاهای دیگر را بر ضد حشرات و آفات نباتی سمپاشی می کند.
۱. پاشیدن سم در جایی برای از بین بردن حشرات.
۲. (کشاورزی) پاشیدن سم های مختص به گیا هان و درختان برای نابود ساختن آفات نباتی.
۳. [عامیانه، مجاز] تبلیغات بد و گفتن سخنانی که باعث فتنه و فساد و اختلاف میان جمعی از مردم بشود.
۱. دارای سَم، زهردار.
۲. (زیست شناسی) ویژگی هر جانوری که دارای زهر باشد، مانندِ مار و عقرب.
ویژگی هر جانوری که دارای سُم باشد، مانندِ اسب و استر.

سم در دانشنامه اسلامی

سم
سَم ماده شیمیایی است که برای بدن موجودات زنده مضرّ است.
هر ماده شیمیایی که برای‏ بافتهای بدن موجودات زنده زیان آور باشد سم و یا زهر نامیده می شود.

کاربرد سَم در ابواب مختلف فقه
از احکام آن در بابهای جهاد، تجارت، اطعمه و اشربه و قصاص سخن گفته‏اند.

← سَم در باب اطعمه و اشربه
 ۱. ↑ إرشاد الأذهان ج۲، ص۱۱۱.    
...
سم
معنی سَمِّ: سوراخ
معنی ثُمَّ: سپس
معنی ثَمَّ: آنجا
معنی صُمٌّ: کر- ناشنوا
ریشه کلمه:
سمم‌ (۴ بار)

سُمّ (به فتح اول و فتح آن) به معنی سوراخ است. راغب تنگ بودن آن را نیز قید کرده مثل سوراخ سوزن و بینی. زهر را از آن سمّ گ‏ویند که در سوراخ کوچک در بدن را سمّ (به فتح و ضم( گویند. جمع آن سموم است (مجمع) سموم(به فتح س) باد گرمی است که مانند سمّ نفوذ می‏کند (راغب). . داخل بهشت نشوند تا ریسمان کشتی در سوراخ سوزن وارد شود معنی آیه در «جمل» گذشت ، . مراد از سموم در هر دو آیه عذاب نافذ است . نار سموم آتش نافذ ظاهراً حرارت و یا نیروی مخصوصی است که جنّ از آن آفریده شده و در «جنّ» گذشت .
ناخن شاخی شده انتهای انگشتان ‏برخی پستانداران را سُم گویند. از آن در باب طهارت و اطعمه و اشربه سخن گفته‏اند.
حیواناتی که مردارشان نجس است، اجزایی از مردار آنها که روح در آنها دمیده نشده، مانند سم، پاک
و استفاده از آنها جایز است.
استنجا با سرگین حیوانان حلال گوشت
به قول مشهور، استنجای مخرج غائط با سرگین حیوانات حلال گوشت حرام است.
به قول برخی ظاهر نص و فتوا اختصاص حرمت به سرگین چارپایان دارای سم بدون شکاف (حافر)، همچون اسب، قاطر و الاغ است و شامل‏ چارپایان دیگر که سُمشان شکاف دار است، مانند شتر، گاو، گوسفند و آهو نمی‏شود.


سم در دانشنامه ویکی پدیا

سم
سم ماده ای است که دارای منشاء گیاهی، حیوانی یا شیمیایی بوده و از یک راه خاص و یا راههای مختلف در مقادیر معینی باعث اختلال و یا توقف فعل و انفعالات حیاتی انسان یا هر موجود زنده به طور موقت یا دائم می گردد.
سم در دانش شیمی
سم (جانوران) نام پوشش زیر پای چهارپایان
سم وایز گمجی یا س م نام یکی از شخصیت های دنیای خیالی تالکین، آردا.
سم شهرستانی است در فرانسه
«سم» ترانه ای از هنرمند اهل ایالات متحده آمریکا بیانسه است. این ترانه در آلبوم من...ساشا فیرس هستم قرار داشت.
سُم به پوششی در کف پای برخی از جانداران (چهارپایان) گفته می شود که جسمی استخوانی و محکم می باشد و از قسمت نرم انتهای پاهای جاندار در برابر آسیب های احتمالی جلو گیری می کند، معمولاً در حیوانات اهلی که مورد استفادهٔ انسان قرار می گیرند و خصوصا اسب و الاغ و قاطر به جهت جلوگیری از فرسایش سم حیوان و از کارافتادگی زودبهنگام آن، از نعل برای حل این مشکل استفاده می کنند.
سم (به فرانسوی: Somme) تلفظ فرانسوی: ​) هشتادمین شهر، از شهرستان های (دپارتمان) فرانسه واقع در شمال کشور است. این شهر در ناحیه پیکاردی قرار دارد.
«سم» (انگلیسی: Poison (film)) یک فیلم در سبک ترسناک و علمی–تخیلی به کارگردانی تاد هینز است که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جان لگویزمائو اشاره کرد.
ژرژ گورسا (به فرانسوی: Georges Goursat) مشهور به سِم (فرانسوی: Sem; ۲۳ نوامبر ۱۸۶۳(1863-11-23) – ۲۶ نوامبر ۱۹۳۴(1934-11-26)) کاریکاتوریست مشهور اهل فرانسه در دوران زیبا بود.
ساموئل اچ التمن (به انگلیسی: Sam Altman) (زادهٔ ۲۲ آوریل ۱۹۸۵) یک کارآفرین، برنامه نویس، سرمایه گذار خطرپذیر و وبلاگ نویس آمریکایی است. او مدیر شتابدهنده وای کامبینیتر و نیز از اعضای هیئت مدیره مؤسسه غیرانتفاعی اپن ای آی است. سم التمن در شهر سنت لوئیس، میسوری بزرگ شد و همان جا بود که نخستین رایانه خود را در سن ۸ سالگی دریافت کرد. او برای مدتی در دانشگاه استنفورد در رشته علوم رایانه تحصیل کرد، ولی در نهایت در سال ۲۰۰۵ از تحصیل انصراف داد. آلتمن در سن ۱۹ سالگی، شرکت لوپت را بنیان نهاد. لوچت یک شبکه اجتماعی ویژه گوشی های هوشمند برای به اشتراک گذاری کاربر بود. این شرکت در سال ۲۰۱۲ به قیمت ۴۳ میلیون دلار توسط شرکت گرین دات خریداری شد. آلتمن در سال ۲۰۱۴ به سمت مدیرعاملی وای کامبینیتر منصوب شد. جالب اینجاست که وای کامبینیتر در سال ۲۰۰۵، در همان نخستین دوره جذب، بر روی شرکت آلتمن سرمایه گذاری کرده بود. آلتمن در سال ۲۰۱۴ در وبلاگ خود نوشت که مجموع ارزش شرکت هایی که وای کامبینتر بر روی آنها سرمایه گذاری کرده از ۶۵ میلیارد دلار گذشته است. گفتنی شرکت های معروف نظیر ایر بی ان بی، دراپ باکس، زنفیتس و استرایپ نیز در میان همین شرکت ها قرار دارند. آقای التمن در سال ۲۰۱۶ نیز اعلام کرد که او مدیرعامل گروه وای سی خواهد بود که دربردارنده وای کامبینتر و نیز واحدهایی دیگر است. آلتمن ابزار امیدواری می کند که بتواند وای کامبینتر را گسترش داده تا در نهایت هر سال این مجموعه بتواند بر روی ۱۰۰۰ شرکت جدید سرمایه گذاری کند.
سم ازبکستان (به انگلیسی: Uzbekistani som) (به زبان بومی: O‘zbek so‘m / Ўзбек сўм) با کد ایزوی UZS، یکای پول رایج در کشور ازبکستان است. مسئولیت کنترل این واحد پولی برعهدهٔ بانک مرکزی جمهوری ازبکستان قرار دارد.
سم اسپرول (به انگلیسی: Sam Spruell) (زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۷۷(1977-01-01)) بازیگر انگلیسی-آمریکایی است.
از فیلم های معروف او می توان به بازی در فیلم ربوده شده ۳ اشاره کرد.
سم اسپیگل (انگلیسی: Sam Spiegel؛ ۱۱ نوامبر ۱۹۰۱(1901-11-11) – ۳۱ دسامبر ۱۹۸۵(1985-12-31)) یک تهیه کننده اهل ایالات متحده آمریکا بود. وی بین سال های ۱۹۲۷ تا ۱۹۸۳ میلادی فعالیت می کرد.
سَم اسرایک (انگلیسی: Sam Strike؛ زادهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۹۴(1994-01-18)) یک هنرپیشه اهل بریتانیا است. وی از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
از فیلم ها یا مجموعه های تلویزیونی که وی در آن ها نقش داشته است می توان به شکارجوی ذهن و شاهد خاموش اشاره نمود.
سم اسماعیل (انگلیسی: Sam Esmail؛ زادهٔ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷(1977-09-17)) کارگردان، فیلم نامه نویس و تهیه کننده مصری-آمریکایی است. او بیشتر برای ساختن مجموعه تلویزیونی آقای ربات (۲۰۱۵–اکنون) شناخته شده است.سم اسماعیل در سال ۲۰۱۷ با امی رسوم ازدواح کرد و اکنون نیز همراه با او در نیویورک زندگی میکند.اسماعیل و رسوم پیش از این به عنوان کارگردان و بازیگر در فیلم دنباله دار با یکدیگر همکاری کرده بودند.
ساموئل فردریک «سَم» اسمیت (به انگلیسی: Samuel Frederick "Sam" Smith) (زادهٔ ۱۹ مهٔ ۱۹۹۲) خواننده و آهنگساز بریتانیایی است. او تاکنون برندهٔ جوایزی همچون جایزه گرمی و جایزه بریت شده است. اسمیت نخستین آلبوم استودیویی خود، در ساعت تنهایی را در ۲۶ مه ۲۰۱۴ منتشر کرد؛ که سومین تک آهنگ آن بنام با من بمان به موفقیت های بین المللی بسیاری رسید و در جایگاه دوم جدول صد آهنگ داغ بیلبورد آمریکا جای گرفت.
سم الردایس (به انگلیسی: Sam Allardyce) (زاده ۱۹ اکتبر ۱۹۵۴ - دادلی) مربی و بازیکن سابق فوتبال اهل انگلستان است.
او به عنوان بازیکن در تیمهای زیادی از جمله بولتون و کاونتری سیتی و وست برومویچ بازی کرده است وبه عنوان مربی در تیمهایی مانند بولتون و نیوکاسل یونایتد و بلکبرن راورز و وستهام یونایتد مربیگری کرده است.
سم اندرسون (به انگلیسی: Sam Anderson) (زاده ۱۳ مه ۱۹۴۵) یک بازیگر آمریکایی است.
سم اندروود (انگلیسی: Sam Underwood؛ زادهٔ ۴ اوت ۱۹۸۷(1987-08-04)) یک هنرپیشه اهل بریتانیا است.
از فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته است می توان به میهن اشاره کرد.
سم بارکاس (به انگلیسی: Sam Barkas) بازیکن فوتبال زادهٔ 01909-12-29 ۲۹ دسامبر ۱۹۰۹ اهل کشور انگلستان که سابقهٔ بازی در تیم ملی فوتبال انگلستان را در کارنامهٔ خود دارد. وی در تاریخ 01936-05-09 ۹ مه ۱۹۳۶ نخستین بازی ملی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد و با حضور در ۵ بازی ملی، در تاریخ 01937-12-01 ۱ دسامبر ۱۹۳۷ واپسین بازی ملی اش را در برابر تیم ملی فوتبال چکسلواکی برگزار کرد.
سم براون (انگلیسی: Sam Brown؛ زادهٔ ۷ اکتبر ۱۹۶۴(1964-10-07)) یک موسیقی دان است. وی از سال ۱۹۷۸ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده است.
سموئل دیل "سم" براونبک (به انگلیسی: Samuel Dale "Sam" Brownback) سیاستمدار آمریکایی و فرماندار کانزاس است. او پیشترسناتور سابق عضو حزب جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا بود. وی در سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۱ میلادی سناتور ایالت کانزاس در سنای ایالات متحده آمریکا بود.
دورهٔ فرمانداری براونبک همراه با کاهش وسیع مالیات ها همراه بوده است. او در ۲۰۱۲، یکی از بزرگترین قوانین کاهنده از مالیات بر درامد را امضا کرد.
سَمپسون گوردون «سم» بِرنز (به انگلیسی: Sampson Gordon "Sam" Berns) (زاده: ۲۳ اکتبر ۱۹۹۶ – درگذشت: ۱۰ ژانویه ۲۰۱۴) بیمار آمریکایی مبتلا به پیری زودرس بود که تلاش زیادی برای آگاهی دادن مردم نسبت به این بیماری انجام داد. در سال ۲۰۱۳، فیلم مستند زندگی به سبک سم دربارهٔ زندگی سم برنز ساخته شده است.
آتیه (به فرانسوی: Athies) یک روستا در فرانسه است که در کمون سم در منطقه او-دو-فرانس واقع شده است. آتیه ۱۰٫۶۷ کیلومتر مربع مساحت و ۵۹۶ نفر جمعیت دارد و ۷۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
این روستا در دره اومینیون واقع شده و جاده ناسیونال شماره ۳۷ که هم اکنون شماره آن ۹۳۷ شده است از آن عبور می کند.
بخش های دپارتمان سم (انگلیسی: Arrondissements of the Somme department) شامل ۴ بخش به شرح زیر است:
بخش ابوویل با ۲۰۰ کمون (فرانسه) و جمعیت ۱۳۴هزار نفر در سال ۲۰۱۳ می باشد.
بخش امیان با ۲۸۱ کمون (فرانسه) و جمعیت ۳۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ می باشد.
بخش مونت دیدیه با ۱۳۲ کمون (فرانسه) و جمعیت ۵۶ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ می باشد.
بخش پرون با ۱۶۶ کمون (فرانسه) و جمعیت ۸۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ می باشد.
مختصات: ۴۹°۵۵′۴۵″ شمالی ۲°۵۶′۰۶″ شرقی / ۴۹.۹۲۹۳° شمالی ۲.۹۳۵۰۰° شرقی / 49.9293; 2.93500
پرون، سم (به فرانسوی: Péronne) یک کمون های فرانسه در فرانسه است که در Canton of Péronne واقع شده است.
تاریخچه سم (انگلیسی: History of poison) از حدود ۴۵۰۰ سال پیش از میلاد تا به امروز ادامه دارد. استفاده از سموم، در بسیاری از اهداف زندگی بشر از جمله به عنوان جنگ افزار، ضدسم و همچنین دارو، مرسوم بوده است. سم، در عین حال، امکان پیشرفت و تحقیق در بسیاری از رشته ها و شاخه ها همانند سم شناسی و فناوری های مرتبط را فراهم می نماید.
سم در دوران باستان کشف گردید و توسط قبایل و تمدن های باستانی به عنوان یک ابزار شکار، در جهت تسریع در شکار نمودن و حصول اطمینان از مرگ شکار یا دشمنان مورد استفادهٔ بسیار قرار می گرفت. استفاده از سم پیشرفت بسیاری یافت و بسیاری از مردمان باستان، سلاح هایی طراحی کردند که به طور خاص برای افزایش عملکرد و تأثیر سم ساخته شده بودند. بعدها و در طول تاریخ به ویژه در دوران امپراتوری روم، یکی از کاربردهای شایع تر، استفاده از سم برای ترور بود. از ۳۳۱ قبل از میلاد، اداره کردن و اجرا نمودن مسمومیت هایی به واسطهٔ غذاها و نوشیدنی هایی در هنگام پذیرایی گزارش شده است و این عمل یک رخداد معمول بود. استفاده از مواد کشنده در همهٔ طبقات اجتماعی مشاهده شده. اشراف نیز، اغلب از سموم، برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی یا اقتصادی ناخواسته استفاده می نمودند.
در دوران اروپای قرون وسطی، استفاده از سم، تبدیل به یکی از محبوبترین عوامل کشتار گردید. البته درمان هایی نیز برای اغلب سم های شناخته شده فراهم گردید. فروشگاه های معروف به عطار داروفروش، امکان ابتیاع انواع داروهای مختلف برای عموم را فراهم می نمودند و دسترسی به مواد اصلی به طور سنتی برای اهداف درمانی مورد استفاده قرار می گرفت. در همان زمان، در خاورمیانه، اعراب، یک گونه از آرسنیک را به وجود آوردند که بدون بو و شفاف بود و به همین دلایل شناسایی سم را بسیار دشوار می نمود. این اپیدمی سمی در این زمان نیز در بخش های مختلف آسیا شایع بود. در طول قرن ها، انواع استفاده های مضر از سم ها افزایش یافته است. ابزاری نیز به موازات و برای درمان این سموم فراهم گردید. در دنیای مدرن، مسمویت عمدی به کمک سم کمتر از دوران قرون وسطی است. در عوض، نگرانی رایج تر، موضوع خطر مسمویت اتفاقی از مواد و محصولات روزمره می باشد. استفاده های سازنده برای سموم در جهان امروز به میزان قابل توجهی افزایش یافته. در حال حاضر از سموم به عنوان آفت کش، ضدعفونی کننده و محلول های گندزدا و مواد نگهدارند استفاده می گردد. با این وجود، سم همچنان به عنوان یک ابزار شکار در برخی کشورهای آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا استفاده می گردد.
چاه سم، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است.
رودخانه سم رودخانه ای است که در ناحیه پیکاردی، در شمال فرانسه،قرار دارد. نام سم از یک کلمه سلتی به معنای آرامش و آسودگی گرفته شده است.
سریوس سم یا سام ماجراجو (به انگلیسی: Serious Sam) یک بازی ویدئویی در سبک تیراندازی اول شخص است که توسط کروتیم ساخته و Gathering of Developers در سال ۲۰۰۱ و در پلت فرم های لینوکس، ایکس باکس، و مایکروسافت ویندوز آن را منتشر کرده است.
این بازی در دو اپیزود با نام های «سریوس سم: برخورد نخست» و «سریوس سم: برخورد دوم» منتشر شد و شرکت سازنده آن نسخه بازسازی گرافیکی شدۀ آن را در نوامبر ۲۰۰۹ و آوریل ۲۰۱۰ عرضه کرد
مایکل سم (انگلیسی: Michael Sam؛ متولد ۷ ژانویه ۱۹۹۰) بازیکن لیگ فوتبال کانادا (CFL) است. وی در دانشگاه میزوری فوتبال آمریکایی بازی می کرد و توسط تیم سنت لوئیس رمز برای بازی در لیگ ملی فوتبال (آمریکا) انتخاب شد. وی پس از اتمام دانشگاه همجنس گرایی خود را علنی کرد و اولین همجنس گرای علنی شد که توسط یک تیم NFL انتخاب می شود. وی همچنین اولین بازیکن علناً همجنس گرای لیگ فوتبال کانادا است.
St. Louis Rams (2014)*
دالاس کاوبویز (2014)*
Montreal Alouettes (2015–present)
Unanimous All-American (2013)
همایش جنوب شرقی Defensive Player of the Year (2013)
First-team All-همایش جنوب شرقی (2013)
Arthur Ashe Courage Award (2014)
جمهوری سوم فرانسه
استرالیا
نبرد سُم ((فرانسوی)، آلمانی: Schlacht an der Somme) یا حمله سم جنگی در جنگ جهانی اول توسط ارتش امپراتوری بریتانیا و جمهوری سوم فرانسه علیه امپراتوری آلمان بود. این جنگ در ۱ ژوئیه ۱۹۱۶ و ۱۸ نوامبر در هر دو سوی رودخانه سم در فرانسه رخ داد و به پیروزی فرانسه و بریتانیا بر آلمان منجر شد.
برمودا
کانادا
India
دومینیون نیوفاندلند
نیوزیلند
South Africa
Southern Rhodesia
United Kingdom
بادن
بایرن
پادشاهی پروس
زاکسن
پادشاهی وورتمبرگ
همسایه خوب، سم (انگلیسی: Good Neighbor Sam) یک فیلم در سبک کمدی به کارگردانی دیوید سوئیفت است که در سال ۱۹۶۴ منتشر شد.
هله سم، مرکز دهستان ریزوند بخش شباب شهرستان چرداول استان ایلام می باشد. روستای هله سم مرکز ایل ریزوند (ریزه وند) می باشد. از توابع بخش مرکزی شهرستان چرداول در استان ایلام ایران است.
هلسم دارای دو هجا یا بخش می باشد هله سم معنی هله به زبان کردی یعنی «چکش» و «سم» به معنی «میسخه یا دیلم» است. اسم هله سم برگرفته از اثر باستانی است که بالاتر از روستا است. این اثر باستانی در دوره ساسانی به دستور پادشاه بهرام گور بنا شده است.
مختصات: ۴۹°۴۸′۱۴″ شمالی ۲°۵۹′۳۴″ شرقی / ۴۹.۸۰۳۹° شمالی ۲.۹۹۲۸° شرقی / 49.8039; 2.9928
وای، سم (به فرانسوی: Y, Somme) یک کامین در فرانسه است که در پیکاردی در شمال فرانسه واقع شده است.
کامپونگ سم شهری در کشور کامبوج است که جزو تقسیمات اداری کامپونگ سم محسوب می شود و جمعیت آن براساس سرشماری سال ۱۹۹۸ میلادی ۴۵٫۳۵۴ نفر بوده که در سال ۲۰۰۵ میلادی به ۵۲٫۳۶۱ نفر افزایش یافته است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سم در جدول کلمات

ســم
زهر
سم الفار
ارسینک
سم حشره کش
ددت
سم خورده
مسموم
سم سیگار
نیکوتین
سم مهلک
هلاهل
سم مهلک و کشنده ویژه جاسوس ها
سیانور
سم موجود در خون
اوره
سم موجود در سیگار
نیکوتین
سم ها
سموم

معنی سم به انگلیسی

hoof (اسم)
سم ، کفشک ، حیوان سم دار
venom (اسم)
زهر ، سم
poison (اسم)
زهر ، سم ، شرنگ ، مشوب کردن
toxicant (اسم)
زهر ، سم
nail (اسم)
چنگال ، چنگ ، ناخن ، گل میخ ، میخ سرپهن ، میخ ، سم

معنی کلمه سم به عربی

سم
حافر , سم , مسمار
دفلي
فتاک
کعب
دواء
حافر

سم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سم

ghazal ٢١:٢١ - ١٣٩٦/٠٨/٢٣
پای حیوان
|

نگار ١٦:٠٩ - ١٣٩٧/١٠/١٠
پای اسب
|

ويدا وفا ١٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٤/٠٥
Detox سم زدايي
|

پیشنهاد شما درباره معنی سمنام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سم های کشنده   • سم اسب   • سم کشاورزی   • سم جن   • معنی سم   • سم حیوانات   • انواع سم   • سُم   • مفهوم سم   • تعریف سم   • معرفی سم   • سم چیست   • سم یعنی چی   • سم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سم
کلمه : سم
اشتباه تایپی : sl
آوا : samm
نقش : اسم
عکس سم : در گوگل


آیا معنی سم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )