انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

96 955 100 1

سنت

/sent/

مترادف سنت: آداب، آیین، رسم، رسوم، عرف، مذهب، راه، روش، سیره، ختنه، ختنه سوران، تسنن، سنی

متضاد سنت: شیعه

برابر پارسی: روش، شیوه، نهاد، آیین، ایستار، تراداد

معنی سنت در لغت نامه دهخدا

سنت. [ س ُن ْ ن َ ] (ع اِ) راه و روش. (آنندراج ) (ناظم الاطباء). طریقه. قانون. روش. (منتهی الارب ). آیین. رسم. نهاد. ج ،سنن : غزوی کنیم بر جانب هندوستان دور دست تر تا سنت پدران تازه کرده باشیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 284). و سنتی از عدل میان ملوک نهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 91). سنت پدر یمین الدوله و الدین در این باب نگاه باید داشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 377).
ره راست آنرا شناس از جهان
که بر سنت احمد مصطفی است.
ناصرخسرو.
سنت حجت خراسان گیر
کار کوته مکن درازآهنگ.
ناصرخسرو.
گر ترا یاران زهاد و بزرگانند
چون تو بر سیرت و بر سنت دیوانی.
ناصرخسرو.
و میخواهد تا بیمارپرستی در میان امت تو سنتی گردد. (قصص الانبیاء).
بدو سنت شده روشن بدو ملت شده تازه
بدو دولت شده عالی بدو ملکت شده والا.
مسعودسعد.
چو من بسنت در طاعت تو دارم تن
فضایل تو بمن بر فریضه کرد ثنا.
مسعودسعد.
کآنکه رست از رسم و آئین گوید او را سنتش
کای قفس بشکسته اینک شاخ طوبی مرحبا.
سنائی.
شکستن سپه و دستگیر کردن خصم
نهاد و رسم و ره و سنت و شعار تو باد.
سوزنی.
سنت شاعرنوازی پادشاه دین نهاد
ای همه شاهان دنیا مر غلامش را غلام.
سوزنی.
سنت عشاق چیست برگ عدم ساختن
گوهر دل را ز تف مجمر غم ساختن.
خاقانی.
خوانچه کن سنت مغان می را
وز بلورین رکاب می بگسار.
خاقانی.
بر این لازم آمد بموجب شریعت و فتوت و سنت مروت بدفع آن کوشیدن. (سندبادنامه ص 323).
تا با تو بسنت نظامی
سلطان جهان کند غلامی.
نظامی.
هرکه بنهد سنت بد ای فتی
تا درافتد بعد او خلق از عمی.
مولوی.
هرکه او بنهاد ناخوش سنتی
سوی او نفرین رود هر ساعتی.
مولوی.
نیکوان رفتند و سنتها بماند
وز لئیمان ظلم و لعنتها بماند.
مولوی.
این است جزای سنت نیک
ور عادت بد نهی تو دانی.
سعدی.
|| احکام و امر و نهی خدای تعالی. (آنندراج ) (منتهی الارب ). فرض. فریضه. واجب. لازم. احکام دین. راه دین. شریعت :
فرض ورزید و سنت آموزید
عذر ناکردن از کسل منهید.
خاقانی.
|| فرموده ٔ رسول (ص ) و کرده ٔ او. فرموده ٔ رسول و کرده ٔ او بطریق جواز، ضد بدعت. ج ، سنن. سنت سه گونه است : قول ، فعل و اقرار. قول ، هرچه از گفته ٔ پیغامبر صلوات اﷲ علیه روایت شده است. فعل ، آنچه از کردار آن حضرت روایت شده است. اقرار، آنچه روایت شده که اعمالی را قوم کرده اند و رسول صلوات اﷲ علیه بر آنان نگرفته و انکار نفرموده است. (مفاتیح ). رجوع به سنة شود. (اصطلاح فقه ) آنچه پیغمبر و صحابه برآن عمل کرده باشند و امری که حضرت پیغمبر صلوات اﷲ علیه آنرا همیشه کرده باشند، مگر در عمر یک دو بار بقصد ترک هم کرده باشند. (آنندراج ). (اصطلاح فقه ) آنچه آن حضرت و ائمه هدی صلوات اﷲ علیهم بر آن عمل کرده باشند، مگر در عمر خود یک دو بار بقصد ترک هم کرده باشد. (ناظم الاطباء). (اصطلاح فقه ) آنچه پیغمبر و صحابه بر آن عمل کرده باشند و امری که پیغمبر (ص ) آنرا همیشه کرده باشند، مگر در عمر خود یک دو بار بقصد ترک هم کرده باشند. (غیاث اللغات ). عبارت است از آنچه از رسول اﷲ (ص ) صادر شده باشد از افعال و اقوال بیواسطه ٔ وحی. آنچه در حضرت او واقع شده باشد و او مقرر داشته و نهی نفرموده. (از نفایس الفنون ).
- اهل سنت ؛ مقابل شیعه. چاریاری. اهل جماعت :
گوید درست گردید کاین رافضی است بی شک
زیرا که اهل سنت نکند نماز چندین.
ناصرخسرو.
تو بر آن عطسه هم بخوان الحمد
کاهل سنت چنینت فرماید.
خاقانی.
استاد ابوبکر محمشاد که شیخ اهل سنت بود... در این باب موافقت رای سلطان نمود. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 399). از عقاید اهل سنت و مذاهب اصحاب بدعت مستکشف و متفحص... (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
- علمای سنت و جماعت ؛ علمای عامه.
- مذهب سنت و جماعت ؛ صاحب بیان الادیان گوید: مذهب سنت و جماعت بدو فرقه شوند: اصحاب حدیث و اصحاب رأی.
|| (اصطلاح علم حدیث ). رجوع به حدیث و قسم اول نفایس الفنون ص 128 شود. || دستور. قانون گزاری. سنة اﷲ التی قد خلت من قبل و لن تجد لسنة اﷲ تبدیلا. (قرآن 23/48). || مستحب. مقابل فریضه : [ یعقوب لیث ] اندر شبانه روز صد و هفتاد رکعت نماز زیادت کردی از فرض و سنت. (تاریخ سیستان ). سلام سنت است و جواب آن واجب. (جامع التمثیل ). شیخ رضا داد، بحکم آنکه اجابت دعوت سنت است. (گلستان چ یوسفی ص 126).
|| ختنه. (ناظم الاطباء) : طوی عظیم ترتیب یافته و سنت شاهزاده در آن ایام بفعل آمده. (تاریخ شاهی ص 313). || خوی. طبیعت. عادت. (آنندراج ) (منتهی الارب ). عادت. خوی. (ناظم الاطباء). سیرت. نهاد :
بر این نهاد نبوده ست حال و سنت کس
جهانیان همه زین آگهند پیر و جوان.
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 254).
که نگردد سنت ما از رشد
نیک نیکی را بود بد راست بد.
مولوی.
|| خرمایی است بمدینه. (آنندراج ). خرمایی است. (منتهی الارب ). نوعی است از خرما در مدینه. (مهذب الاسماء). || عذاب. (آنندراج ) (منتهی الارب ). || روی. رخساره. (آنندراج ). روی. رخساره. (منتهی الارب ). صورت. روی. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب ). || دائره روی. || پیشانی و هر دو جانب پیشانی. (آنندراج ) (منتهی الارب ).

سنت. [ س َ ن ِ ] (ع ص )مرد کم خیر. ج ، سنتون. (آنندراج ) (منتهی الارب ). || سال قحط. (ترجمان القرآن ) (ناظم الاطباء).

سنت. [ س ِ ] (اِ) یک قسمت از صد قسمت واحد پول امریکا، و صد سنت برابر یک دلار است.

سنت. [ ] (اِ) اسم هندی زنجبیل است. (تحفه ٔ حکیم مؤمن ).

سنت. [ س ُن ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سکمن آباد بخش حومه ٔ شهرستان خوی. دارای 551تن سکنه است. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله داری. صنایع دستی آنان جوراب بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

سنة. [ س َن ْ ن َ ] (ع اِ) خرس ماده. || یوز ماده. (آنندراج ) (منتهی الارب ).

سنة. [ س ُن ْ ن َ ] (ع اِ) راه و روش. (غیاث ). راه و نهاد. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ص 59). روش. || نوعی از خرمای مدینه. (بحر الجواهر) (منتهی الارب ). || عادت. (غیاث ). در لغت عادت است و در شریعت به اشتراک به آنچه شود از پیغمبر (ص ) از قول و فعل وتقریر و آنچه پیغمبر بر آن مداومت داشته و واجب نبوده است و بر دو قسم است : سنه ٔ مؤکده و سنه ٔ رواتب. (از تعریفات جرجانی ). و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. || فرموده ٔ رسول (ص ). (دهار) (مهذب الاسماء). و در طریقت روش مرضیه یا غیر مرضیه. رجوع به تعریفات جرجانی ، کشاف اصطلاحات الفنون و سنت شود.

سنة. [ س ِ ن َ ] (ع مص ) ناخواب شدن. (تاج المصادر بیهقی ). غنودن و خواب سبک. (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ص 59) (بحر الجواهر). غنودن. (دهار). || (اِ) غنودگی که مقدمه ٔ خواب است. (غیاث ). خواب سبک. (مهذب الاسماء). پینکی. چرت. (یادداشت بخط مؤلف ) : لاتأخذه سنة و لا نوم. (قرآن 255/2).

سنة. [ س ِن ْ ن َ ] (ع اِ) تیر دوسر. (منتهی الارب ). سر قلم. (مهذب الاسماء). || یکدانه از سیر. (منتهی الارب ). دانه ٔ چیزی. (غیاث ). || مهر درم. (منتهی الارب ).

معنی سنت به فارسی

سنت
روش، طریقه، سیرت، سرشت، طبیعت، شریعت
( اسم ) ۱ - راه روش سیرت طریقه عادت . ۲ - گفتار و کردار و تقریر معصوم ( پیغمبر و امامان ) جمع : سنن . یا اهل سنت . فرقه ای از مسلمانان که به خلافت ابوبکر و جانشینان او قایلند مقابل شیعه
دهی است از دهستان سکمن آباد بخش حومه شهرستان خوی .
[ گویش مازنی ] /sannat/
مرکز دپاریمان لورا در کنیار رود فورن در جنوب غربی شهر لیون دارای ۲۲۱۷۷۵ تن سکنه . حوزه های زغال سنگ آن غنی است و آن مرکز استخراج و تصفیه فلزات میباشد . دو چرخه سازی اتومبیل سازی اسلحه ماشین آلات صنایع نساجی ( روبانهای ابریشمی و مخملی ) دارد .
متولد بسال ۳۵۴ و متوفی بسال ۴۳٠ میلادی .
شارل اگوستن نویسنده و منتقد فرانسوی ( و. بولونی سورمر ۱۸٠۴- ف. ۱۸۶۹ م .). وی نخست پیرو سبک رمانتیک بود و مجموعه ای از اشعار ( قصاید زندگانی شعر و اندیشه های ژزف دلورم تسلیها ) و رمان شهوت را انتشار داد و از آن پس هم خود را فقط مصروف نقد ادبی و تاریخ ادبیات کرد . وی از ۱۸۳۲ تا پایان عمر خویش کتب ذیل را منتشر کرد صور ادبی پر روایال گفتگوهای دوشنبه دوشنبه های نو روش او بر مدارک تاریخی متکی است و میکوشد که نبوغ خاص هر نویسنده را بشناساند . داوریهای او درباره عهد کلاسیک مدتی دراز حجت بشمار میرفت . وی عضو آکادمی فرانسه بود .
آنکه آداب و رسوم را پرستد
عمل سنت پرست
[mortuary custom] [باستان شناسی] مجموعۀ آداب و رسوم ناظر بر تدفین درگذشتگان در یک جامعه
شهری در کانادا (برونسویک جدید) ۸۵۹۵۶ تن سکنه بندر و مرکز صنعتی ( نساجی قند سازی و کاغذ سازی )
شهر و بندریست در ایالات متحده آمریکای شمالیدر ایالت میسوری کنار رود میسوری ۷۸۶٠٠ تن سکنه . استخراج فلزات ماشین های فلاحتی .
[two-term tradition] [علوم سیاسی و روابط بین الملل] روالی که در آن تصدی مقام ریاست جمهوری حداکثر به دو دورۀ متوالی محدود می شود
کوهی است از سلسله جبال آلپ در سویس .
روش و قاعده و قانون و ترتیب دادن
جزیره و مستعمره بریتانیا درافریقاواقع در اقیانوس اطلس در ۱۹٠٠ کیلومتری ساحل دارای ۵۱٠٠ تن سکنه . کرسی آن جیمس تون است . توضیح شهرت این جزیره بسبب تبعید ناپلئون بناپارت بدانجاست و وی سالهای آخر عمر خود را در آنجا گذرانیده .
جزیره و مستعمره بریتانیا در مغرب آفریقا واقع در اوقیانوس اطلس در ۱۹٠٠ کیلومتری ساحل .
ختنه کردن . ختان . بریدن
سنیان . اهل تسنن
طلاق سنی بمعنی اعم : طلاقی که بواسطه رعایت شرایط جایز است طلاق سنی بمعنی اخص : طلاقیکه با رعایت شرایط صادر و زوج از حق رجوع خود درایام عده استفاده ننماید .
مقدسه ایتالیائی
دختر ژاک فیشی نائب السلطنه ناپل

معنی سنت در فرهنگ معین

سنت
(سُ نَّ) [ ع . سنة ] (اِ.) ۱ - راه ، روش ، سیرت . ۲ - آن چه که پیامبر و صحابه به آن عمل کرده باشند.
(سُ نَّ. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) ختنه کردن .

معنی سنت در فرهنگ فارسی عمید

سنت
۱. روش، طریقه.
۲. سیرت، سرشت، طبیعت.
۳. شریعت.
۴. (فقه) قول و فعل و تقریر پیغمبر اسلام، آنچه پیغمبر و صحابه بر آن عمل کرده باشند.
۵. نماز نافله.
یک صدم دلار.

سنت در دانشنامه اسلامی

سنت
دومین منبع استنباط به اتّفاق تمامی فقها ی اسلام، سنّت است. سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبی اسلام(صلی الله علیه وآله) صادر شده، چه قول باشد (که شامل کتاب و نوشته نیز می شود) و چه فعل یا تقریر، مشروط به آن که مربوط به احکام شرعیه باشد.
فقهای مکتب اهل بیت(علیهم السلام) سنّت را تعمیم داده و گفته اند: سنّت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم، (پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان اهل بیت(علیهم السلام)).

سنت
سنت، گفتار، کردار و تقریر معصوم است که به عنوان یکی از ادله اربعه و پس از قرآن کریم دومین منبع اجتهاد مسلمانان شمرده می شود. سنت پیامبر به اجماع مسلمانان حجت است و سنت امامان شیعه، به اعتقاد شیعه معتبر است. اهل سنت، سنت صحابه غیر معصوم را نیز معتبر می دانند. فعل معصوم حداقل مجاز بودن آن عمل را نشان می دهد و تقریر معصوم نیز نشان دهنده جواز یک عمل است، به این شرط که معصوم از آن عمل خبر داشته باشد و منعی از ابراز عقیده خود نداشته باشد.
واژه شناسان، معانی گوناگونی برای «سنت» برشمرده اند. برخی از این معانی عبارتند از: دوام و استمرار، راه و روش پسندیده، راه و روش.
در اصطلاح دینی، سنت به قول، فعل و تقریر معصوم گفته می شود. این امر در مورد پیامبر، مورد اتفاق مسلمانان است. شیعیان نیز گفتار، رفتار و تقریر سایر معصومان را نیز سنت به شمار آورده اند. به این معنا که بر اساس دیدگاه شیعه اگر رسول خدا(ص) و امامان معصوم مطلبی را فرموده و یا عمل کردند و یا دیگری انجام داد و معصومین آن را تأیید کردند، و یا دست کم آن را رد نکرده باشند، به آن سنت گفته می شود.
سنت
اصطلاح «سنت» یکی از پرکاربردترین اصطلاحات ، در کنار حدیث است. و برای آن از دیدگاه های مختلف تعاریف مختلفی بیان شده است. اصولی ها سنت را یکی از منابع اجتهاد می دانند. از نگاه فقهاء شیعه، سنت هر آن چیزی است که از پیامبر و اهل البیت علیهم السلام نقل شده،و گاهی آن را در مقابل بدعت به کار می برند.
سنت در لغت به معنای شیوه ، روش است . اعم از آن که نیکو یا بد باشد. ابن منظور می نویسد: ((السنة : السیرة ، حسنة کانت ، او قبیحة ... سنت به معنای سیره و شیوه است ، اعم از آن که نیک باشد یا بد).
سنّت در اصل عبارت است از آن چه به جز قرآن از نبی اسلام(صلی الله علیه وآله) صادر شده، چه قول باشد (که شامل کتاب و نوشته نیز می شود) و چه فعل یا تقریر، مشروط به آن که مربوط به احکام شرعیه باشد.
اما فقهای مکتب اهل بیت(علیهم السلام) سنّت را تعمیم داده و گفته اند: سنّت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم، (پیامبر(صلی الله علیه وآله) و امامان اهل بیت(علیهم السلام)).
اصولی ها سنت را یکی از منابع تشریع می دانند و آن را چنین تعریف کرده اند: «هر آنچه که از پیامبر صادر شده باشد، اعم از آن که قول باشد یا فعل و یا تقریر.» همه اصولیون (شیعه و سنی) این تعریف را قبول دارند؛ ولی اختلاف در توسعه آن است که اهل سنت، سنت صحابه نیز داخل در آن دانسته و احکام آن را؛ که حجیت باشد بر سنت صحابه مترتب کرده اند؛ ولی شیعه سنت را به سنت اهلبیت تعمیم داده اند.
آیة الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج۱
سید محمد جعفر سبحانی، پژوهشی درباره پنج اصطلاح «حدیث؛ خبر؛ سنت؛ روایت و اثر»، سایت موسسه آموزش پزوهشی مذاهب اسلامی، بازیابی : 1 اسفند 1391
سنت به گفتار، کردار و تقریر معصوم علیه السلام اطلاق می شود.
سنت، یکی از ادله اربعه و پس از قرآن دومین منبع اجتهاد است.
معانی گوناگون سنت
لغت دانان، معانی گوناگونی برای «سنت» بر شمرده اند، که برخی از آنها عبارت است از:
← دوام و استمرار
میان سنت و قرآن سه فرق وجود دارد:۱. قرآن کلام وحی است و در مقام تحدی و اعجاز نازل شده، ولی سنت این خصوصیت را ندارد؛۲. قرآن قطعی الصدور و سنت غالباً ظنی الصدور است؛۳. در قرآن معمولا کلیات احکام و قوانین بیان شده، ولی در سنت جزئیات و فروع احکام نیز بیان گردیده است.
"سنت" در لغت به معنی راه، روش، رویه، طریقه و قانون آمده است.
سنت نبی یعنی طریق و راهی که پیامبر می پیماید و سنت الهی، طریق حکمت الهی و راه اطاعت و پیروی از خدا می باشد.
سنت در اصطلاح
سنت در اصطلاح عبارت است از «طریقه ای که جامعـه در آن سیر می کند » به عبارت دیگر سنت «طریقه معمول و رایج » می باشد. واژه "سنت" در قرآن کریم ۱۶ بار و «سنن» به صورت جمع دوبار در قرآن ذکر شده، البتـه بایـد دانست که سنت های اجتمـاعی قـرآن فقط آنچه ذکر شد نمی باشند، زیرا «سنن» و قوانین اجتماعی زیادی در قرآن وجود دارد که با واژه «سنت» بیان نشده است.
اهمیت شناخت
۱) خداوند سرنوشت و حالات انسان ها را شبیه به هم قرار داده، وقتی ما سرنوشت و حالات ملت های قبل از خود را بدانیم به احوال و سرنوشت خویش نیز پی خواهیم برد.۲) قرآن با بیان سنتهای اجتماعی می خواهد ما را از دو فکر غلط افـراط و تفریط برحذر دارد، تا ما فکر نکنیم که تسلیم محض قضا و قدر هستیم و نمی توانیم سرنوشت خویش را تغییر دهیم و همچنین فکر نکنیم که آزاد مطلق هستیم، بنابراین با شناخت سنت های اجتماعی می توانیم برای آینده خود و جامعه خود برنامه ریزی درست نمائیم، زیرا سرنوشت همه انسانها یکسان است.
ویژگی سنت های اجتماعی خداوند
...
در آئین اسلام ، سنت در درجه دوم اهمیت پس از قرآن کریم، قرار دارد، و به قرآن مرتبط است و هرگز از آن جدایی ندارد و از حیث اصل و منبع و حجیت و الزامی بودن احکام و دستورها از قرآن کمتر نیست، زیرا سنت از شخصی صادر شده است که خداوند او را در فرموده اش توصیف فرموده: «از سر هوای نفس سخن نمی گوید». تردیدی نیست که سنت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) خود حجت است و همانگونه که از طریق قرآن عزیز و احادیث رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) ثابت خواهیم کرد، پیروی از این سنت واجب است، همین سنت در صورتی که انتساب آن به رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) ثابت گردد، پس از رحلت آن بزرگوار نیز بر حجیت خود باقی است.
سنت در لغت به معنای راه و روش است، خواه نیک باشد خواه بد، و به این معناست سخن پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم): «من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القیامة و من سن سنة سیئة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامة». یعنی: هر که طریقه ای نیکو بنیان نهد پاداش آن و پاداش هر که تا روز قیامت بدان عمل کند، از آن او خواهد بود و هر که شیوه ای بد بنیان گذارد، گناه آن و گناه هر که تا روز قیامت بدان عمل کند برای او خواهد بود.سنت از منظر اهل سنت شامل سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و سنت صحابه است، در حالی که از نظر شیعه سنت به، سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) و سنت اهل بیت (علیهم السّلام) توسعه داده می شود.
← سنت در اصطلاح
قرآن کریم حجت است و حجیت آن قطعی است، زیرا ثبوت تواتر آن، دلیلی بر قطعی بودن صدور و نسبت آن به خدای عزوجل است. دیگر این که قرآن به ذات خود مصون و محفوظ است و زیادی و کاستی و تحریفی در آن وجود ندارد، همه ی این موارد تنها مربوط به قرآن کریم است، بنابر این حجیت سنت، کدام است؟ آیا حجیت سنت قطعی است یا ظنی؟برای بحث و بررسی در این زمینه نیازمند دو منبع اصلی و اساسی، قرآن کریم و سنت، یعنی جایگاه آن در احادیث رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) هستیم، در این جا باید اشاره کرد که سنت حجت است و همه مسلمانان بر این اعتقادند که باید به سنت مراجعه شود، خدای عزوجل در قرآن کریم در آیاتی بر وجوب مراجعه به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) و اولوالامر که از نظر عصمت در رتبه آن حضرت اند، دلالت دارد، به ما دستور داده که سنت را از آنان بگیریم و رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) در روایات متعددی بر این معنا تاکید فرموده است.
حجیت سنت نبوی از قرآن
آیات زیادی از قرآن وجود دارد که به پیروی از سنت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) دستور می دهد که ما به برخی از آن ها اشاره می کنیم.خداوند متعال درباره پیروی از سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) می فرماید: «قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم». (ای پیغمبر) بگو اگر خدا را دوست می دارید، از من پیروی کنید، که خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشد، و خداوند آمرزنده و مهربان است». و نیز می فرماید: «من یطع الرسول فقد اطاع الله...». «کسی که از رسول خدا اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده است...» . و علاوه بر آن سنت را مرجع مسلمانان هنگام اختلاف آن ها معرفی می کند، می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول...» . همچنین به کسانی که از سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) رویگردان شوند، هشدار داده و می فرماید: «قل اطیعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا یحب الکافرین». «بگو (ای پیامبر) فرمان خدا و رسول او را اطاعت کنید، پس اگر روی گردانیدند همانا خدا هرگز کافران را دوست ندارد». حضری در کتاب خود «اصول الفقه» می گوید: « سنت آمده است که بیان کننده احکام مجمل قرآن باشد، مانند: نماز، زکات، حج، روزه، طهارت، قربانی، ازدواج و آن چه متعلق به آن است مانند: ظهار، لعان و غیر آن.و این همان قول خداوند است که می فرماید: «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم». «و این قرآن را بر تو نازل کردیم تا آن چه را که بسوی مردم نازل شده است، بیان کنی». و این گونه قرآن، رفتار، گفتار و سکوت پیامبرش را تفسیر و بیان کلامش قرار داده است.
حجیت سنت نبوی از منظر سنت
...
یکی از منابع اصلی استنباط احکام اسلامی سنت است که به بیان آن خواهیم پرداخت.
لغت دانان، معانی گوناگونی برای سنت بر شمرده اند، که برخی از آنها عبارت است از:۱. دوام و استمرار: طبق این معنا، سنت یعنی ادامه دادن. این معنا از گفتار اعراب گرفته شده است که می گویند: سنت الماء اذا والیت فی صبه، عرب به ریزش پیاپی آب سنت می گوید.۲. راه و روش پسندیده: طبق این معنا، هر جا واژه سنت مطلق و یا با قید حسنه به کار رود، به معنای شیوه و روش نیکو است و برای این که شیوه نادرست و ناپسند را افاده کند، باید مقید به قید سیئه شود. ۳. راه و روش بنابر این معنا، به روشی که مردم از آن پیروی کنند و برای آنان به صورت عادت در آمده باشد (چه نیکو و چه ناپسند) سنت گفته می شود. در قرآن و روایات این دو معنا آمده است و به رویه خوب و حسنه، سنت گفته می شود، مانند: و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و به سنتهای (صحیح) پیشینیان رهبری کند. و هم به طریقه و روش سیئه و اشتباه اطلاق شده است، مانند: لا یؤمنون به و قد خلت سنة الاولین. آنها به آن ایمان نمی آورند، روش اقوام پیشین نیز چنین بود. از امام باقر (علیه السّلام) روایت شده است که فرمودند:قال الباقر (علیه السّلام) : من سن سنة عدل فاتبع کان له مثل اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شی ء و من استن بسنة جور فاتبع کان له مثل وزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شی ء. هر کس سنت حسنه ای را پایه گذاری کند تمام کسانی که این سنت را بجا می آورند، این شخص در ثواب آنها شریک است، بدون اینکه از ثواب آنها چیزی کم شود و اگر کسی سنت سیئه ای را پایه گذاری کند وی در تمام گناهان آنها شریک است، بدون آنکه از گناهان آنان چیزی کم شود. گاهی نیز این سنت به خدا نسبت داده می شود مانند: سنت الله التی قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون. این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده، و آنجا کافران زیانکار شدند.
سنت در اصطلاح
سنت در اصطلاح به معانی مختلفی آمده است که عبارتند از:۱. سنت در نزد محدثین قرون نخستین اهل سنت ، به مفهوم آثار پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) ، صحابه و تابعین بود که به آنان اصحاب اثر می گفتند و از زمان شافعی تا کنون سنت به قول و فعل و تقریر پیامبر اطلاق می شود اما در بین شیعه به قول و فعل و تقریر معصوم (علیه السّلام) اطلاق می شود. ۲. در فقه به معنای استحباب به کار می رود یعنی الزام و طلب غیر اکید مولا. ۳. معنای دیگر سنت در مقابل بدعت است و منظور از این سنت عملی است که مطابق عمل صاحب شریعت باشد.۴. گاه سنت در کتب اصحاب حدیث به معنای عمل صحابه هم آمده است.۵. سنت به معنای حقایق همه جایی و همیشگی یا حکمت جاودان هم آمده است که این معنا البته هیچ ربطی به اهل سنت بلکه اسلام ندارد.
ظهور اصطلاحی سنت
باز شناسی مفهوم سنت از نظر لغت و اصطلاح بیان شد. در نتیجه می توان گفت که لفظ اهل سنت از ابتدا بر گروه عامه مسلمانان اطلاق نمی شده، بلکه از زمان احمد بن حنبل این لفظ کم کم بر اهل سنت شایع و بعد هم بصورت مطلق بر این گروه گذارده شد. چنانکه که احمد بن حنبل پیوسته مطرح می کرد: السنه عندنا آثار رسول الله و اصول السنه التمسک بما کان علیه اصحاب رسول الله (سنت نزد ما آثار رسول خدا است و اصول سنت تمسک به چیزهایی است که اصحاب پیامبر بدانها معتقد بودند). پیروان احمد بن حنبل کم کم لفظ اهل سنت را برای خود استعمال کردند و غلبه استعمال این لفظ بر دیگر الفاظ باعث کنار رفتن الفاظ دیگر برای اهل سنت شد.
تعاریف اهل سنت
...
سنة الوفود یا عام الوفود، سال نهم پس از هجرت که در این سال، بعد از فتح مکه، هیئت های بسیاری به نمایندگی از قبیله های مختلف به مدینه نزد پیامبر(ص) آمدند و اظهار اسلام و تبعیت کردند و پیامبر نیز با لطف و محبت و توجه، آنان را پذیرفت.
سنه و عام به معنای سال است و وفد به معنای گروهی است که برای قضیه ای نزد حاکم می روند.
یکی از سنت های خداوند امتحان و آزمایش بندگان به وسائل گوناگون می باشد که در قرآن کریم امتحان عمدتاً با دو واژه « فتنه » و « بلاء » بیان شده است.
امتحان از ماده «محن » و در لغت به معنی خِبره، خبره بودن، دقت و تدبر در گفتار ، همچون ابتلاء است.
معنی اصطلاحی
«امتحان و ابتلا» در اصطلاح به معنی تحقیق و تفحص در مورد افراد است تا مؤمن واقعی از غیر واقعی معلوم شود، امتحان، آزمایش بندگان از طرف خداوند است تا شکرگذاری و عدم شکرگذاری آن ها معلوم گردد.
فتنه
«فتنه» در اصل به معنای این است که طلا را در آتش بیاندازند تا خوبی و بدی جنس آن مشخص شود و لازمه معنای حقیقی و اصلی فتنه این است که تغییر ما هُوی حاصل شود، یعنی افکندن چیزی در یک عمل شدید، به نحوی که عناصر بیگانه از او جدا شود و باعث تغییر هویت آن گردد. از آنجائی که «ابتلاء» در معنی با «فتنه» یکی است؛ لذا در قرآن کریم امتحان با واژه «فتنه» آمده است یا با واژه «بلاء» و تعاریفی که برای بلا شده بیانگر امتحان می باشد و آن آزمایشی است که به منظور آشکار شدن باطن شخص صورت می گیرد.
آثار فردی و اجتماعی امتحان
...
سنت اهل بیت علیهم السّلام به گفتار، کردار و تقریر امامان معصوم علیهم السّلام اطلاق می شود.
سنت اهل بیت علیهم السّلام، مقابل سنت نبوی بوده و به گفتار و کردار و تقریر امامان معصوم علیهم السّلام که اولین آنها حضرت علی بن ابیطالب علیه السّلام و آخرین آنها امام زمان عجّل الله فرجه الشریف می باشد و حضرت فاطمه زهرا علیهاالسّلام گفته می شود. نزد اهل تسنن تنها سنت نبوی لازم الاتباع و حجت است، اما نزد عالمان امامی ، سنت اهل بیت آن حضرت نیز حکم سنت نبوی را دارد.
اعتقاد علمای شیعه درباره سنت
اعتقاد علمای شیعه آن است که بیان احکام از جانب معصومان علیهم السّلام از نوع روایت و حکایت سنت و هم چنین از باب اجتهاد ظنی و استنباط از مصادر تشریع نیست، بلکه خود اهل بیت مصدر برای تشریع هستند؛ یعنی از طریق دریافت و تعلیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلّم یا امام قبلی و یا از طریق الهام ، بیان کننده احکام واقعی الهی هستند، پس قول آنها خود سنت است نه حکایت از سنت، و این که گاهی معصومان علیهم السّلام از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله وسلّم روایت نقل می کنند، یا از باب نقل نص است و یا انگیزه های دیگر سبب نقل سنت نبوی از طرف آنها شده است.
سنت پیامبر یا سنت خلفا؟ ترجمه ای روان از طرف هیئت تحریریه مرکز حقائق اسلامی از کتاب «حدیث علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین» نوشته سید علی حسینی میلانی است که در رابطه با روایتی است که اهل سنت آن را به پیامبر خدا(ص) نسبت می دهند و ازجمله ادلّه حقانیت خلفای راشدین می دانند. نویسنده در این کتاب به کنکاشی همه جانبه پیرامون این حدیث پرداخته و آن را به گونه ای کاملاً محققانه بررسی نموده است.
ازآنجاکه کتاب شناسی درباره متن اثر بانام «حدیث علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین»، نوشته شده است لذا در این نوشتار مطالبی درباره ترجمه ذکر می شود.
برخلاف متن عربی، ترجمه کتاب مشتمل بر مقدمه ای چندصفحه ای است که به بخش هایی از آن اشاره می شود:
از آنجا منع کتابت حدیث و سپس جعل حدیث از جمله انحرافاتی است که از همان سال های پس از رحلت پیامبر(ص) در پیکره اسلام ریشه دواند. ناشر در مقدمه کتاب پیش از ورود به بحث لازم دانسته است که به این موضوع اشاره کند: «دیری نپایید که برخی اطرافیان پیامبر(ص)، - با توطئه هایی از پیش مهیا شده - مسیر هدایت و راهبری را پس از رحلت پیامبر خدا(ص) منحرف ساختند، دروازه مدینه علم را بستند و مسلمانان را در تحیر و سردرگمی قرار دادند. آنان از همان آغازین روزهای حکومتشان، با منع کتابت احادیث نبوی، جعل احادیث، القای شبهات و تدلیس و تلبیس های شیطانی، حقایق اسلام را - که همچون آفتاب جهان تاب بود - پشت ابرهای سیاه شک و تردید قراردادند» اما علی رغم همه توطئه ها، حقایق اسلام و سخنان درر بار پیامبر خدا(ص)، توسط امیرمؤمنان علی(ع)، اوصیای آن بزرگوار و جمعی از اصحاب و یاران باوفا، در طول تاریخ جاری شده و در هر برهه ای از زمان، به نوعی جلوه نموده است. آنان با بیان حقایق، دودلی ها، شبهه ها و پندارهای واهی شیاطین و دشمنان اسلام را پاسخ داده و حقیقت را برای همگان آشکار ساخته اند. در این راستا بزرگان شیعه چون شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و علامه حلی در مسیر دفاع از حقایق اسلامی و تبیین واقعیات مکتب اهل بیت(ع) با زبان و قلم به بررسی و پاسخ گویی شبهات پرداختند. در دوران ما، یکی از دانشمندان و اندیشمندانی که با قلمی شیوا و بیانی رَسا به تبیین حقایق تابناک دین مبین اسلام و دفاع عالمانه از حریم امامت و ولایت امیر مؤمنان علی(ع) پرداخته است، پژوهشگر والامقام حضرت آیت الله سید علی حسینی میلانی است
نویسنده در یکی از پاورقی های کتاب، خواننده را به بحث متعتین ارجاع می دهد و می نویسد: «ذکرنا مصادر هذه الکلمة فی بحثنا المتعتین»؛ مترجم در ترجمه این عبارت به دقت عمل کرده و خواننده را از این اشتباه که بحث متعتین در کتاب مورد بحث مطرح شده بر حذر داشته و به اثر دیگری از نویسنده ارجاع می دهد: «ر.ک: رسالة فی المتعتین از همین نگارنده». البته اگر مترجم مشخصات رساله و صفحه آن را هم ذکر می کرد به لحاظ تحقیقی کامل تر بود
مترجم همچنین گاه برخی مکان های غیرمشهور را در متن اثر در پرانتز به اختصار معرفی می کند؛ مثلاً درباره «الزوراء» چنین می نویسد: منطقه ای در بازار مدینه؛ اما درباره «اشبیلیه» و «فاس» مطلبی نمی نویسد
سنت تقریری به سکوت و عدم ردع عالمانه معصوم علیه السّلام نسبت به فعل یا گفتار افراد اطلاق می شود.
سنت تقریری آن است که کسی در منظر و مسمع معصوم علیه السّلام کاری انجام دهد و یا سخنی درباره یک حکم شرعی به زبان آورد و یا اعتقاد خاصی را بیان کند و معصوم علیه السّلام با علم و توجه، سکوت نموده و جلوی این عمل یا گفتار یا پندار را نگیرد؛ این سکوت به معنای صحه گذاشتن و امضای آن فعل یا قول یا عقیده است و سنت تقریری نامیده می شود.
نکته
تقریر معصوم علیه السّلام در جایی که احتمال حرمت فعلی داده می شود، در جواز آن ظهور دارد و در جایی که کسی نزد معصوم علیه السّلام معامله یا عبادتی انجام می دهد و او آن را تقریر می کند، بر مشروعیت عبادت و صحت معامله دلالت می نماید.
پیروزی خداوند و دوستانش، پیامبران و جبهه حق بر دشمنان خدا یکی ازسنت های حتمی خداوند است.
پیروزى دوستان خدا و هلاکت دشمنانش، سنّت الهى:و لو قتلکم الّذین کفروا لولّوا الأدبر ثمّ لایجدون ولیّا ولا نصیرا• سنّة اللّه الّتى قد خلت من قبل ولن تجد لسنّة اللّه تبدیلا.
فتح/سوره۴۸، آیه۲۲.    
پیروزى پیامبران، سنّت و قضاى حتمى الهى و غیر قابل تخلّف:ولقد کذّبت رسل مّن قبلک فصبروا على ما کذّبوا وأوذوا حتّى أتهم نصرنا ولا مبدّل لکلمت اللّه ولقد جآءک من نّبإى المرسلین.
انعام/سوره۶، آیه۳۴.    
پیروزى جبهه حق و لشکریان الهی، سنّت و قضاى حتمى الهى و غیر قابل تخلّف:ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین • وإنّ جندنا لهم الغلبون.
صافات/سوره۳۷، آیه۱۷۱.    
...
آشنایی با جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت، اثر علی نصیری (متولد رشت، 1344ش) است که در آن، به صورت مستند و تحلیلی به معرفی و بررسی سیزده جامع حدیثی شیعه و هجده جامع حدیثی اهل سنت از روزگاران قدیم تا دوران معاصر بر اساس اولویت و تا حدودی توالی تاریخی پرداخته و ویژگی ها و امتیازات و همچنین نقدها و کاستی های هریک را شرح داده و نیز شرح حال و جایگاه علمی هریک از نویسندگان جوامع مذکور را توضیح داده است.
این اثر به زبان فارسی رسا و شیوا نوشته شده است.
اثر حاضر از مقدمه ناشر و همچنین مقدمه نویسنده و متن اصلی کتاب (شامل: 1. کلیات؛ 2. شناخت نامه کتاب کافی؛ 3. شناخت نامه من لایحضره الفقیه؛ 4. شناخت نامه تهذیب الأحکام و استبصار؛ 5. شناخت نامه وافی و وسائل الشیعة؛ 6. شناخت نامه بحار الأنوار و مستدرک الوسائل؛ 7. شناخت نامه جوامع حدیثی متأخر شیعه؛ 8. شناخت نامه موطّأ مالک و مسند ابن حنبل؛ 9. شناخت نامه صحیح بخاری؛ 10. شناخت نامه صحیح مسلم و سنن ابی داود؛ 11. شناخت نامه سنن ترمذی، نسایی و ابن ماجه قزوینی؛ 12. شناخت نامه سایر جوامع حدیثی اهل سنت)، تشکیل شده است.
زبان و ادبیات این اثر، امروزی، روان و زیبا است. نویسنده از منابع قابل توجهی (172 کتاب) از آثار معتبر عربی و فارسی از اندیشمندان قدیم و جدید برای تولید اثر حاضر بهره برده است.
شیوه نویسنده در این اثر، آموزشی و کاربردی است و به همین جهت، نخست مباحثی کلی در مورد مفهوم جامع و تقسیم بندی جوامع حدیثی و... مطرح کرده و بعد با ارائه مثال های فراوان به معرفی کتاب ها و نویسندگان جوامع حدیثی شیعه و اهل سنت پرداخته است.
این مقاله درباره تفسیر آیه برائت در کتب اهل سنت و اولویت ابلاغ آیه به دست حضرت علی علیه السلام برای مشرکین می باشد.
«و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله فان تبتم فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجزی الله و بشر الذین کفروا بعذاب الیم.»
توبه/سوره۹، آیه۳    
احمد حنبل - پیشوای معروف اهل سنت - از ابن عباس نقل می کند که پیامبر فلان شخص (خلیفه نخست) را فرستاد و سوره توبه را به او داد - تا به مردم هنگام حج ابلاغ کند - سپس علی علیه السّلام را به دنبال او فرستاد و آن را از وی گرفت و فرمود: ابلاغ این سوره تنها به وسیله کسی باید باشد که او از من است و من از اویم.
مسند احمد حنبل: ج۱، ص۲۳۱ (طبع مصر).
 ۱. ↑ توبه/سوره۹، آیه۳    
...
یکی از آیاتی که مصداق عینی و خارجی آن فقط به اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم)، قابل تطبیق است، و عصمت، امامت و در نتیجه مرجعیت دینی آنها را ثابت می کند، آیه تطهیر است که خدا می فرماید: «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا؛
با دقت در آیه شریفه، این سؤال به ذهن می آید که منظور از اهل بیت چه کسانی هستند؟ آیا این آیه، ارتباطی به آیات قبلی (از آیه ۲۸ تا مقداری از صدر آیه ۳۳ «و قرن فی بیوتکن ولاتبرجن تبرج الجاهلیة الاولی واقمن الصلوة و آتین الزکاة واطعن الله ورسوله؛
احزاب/سوره۳۳، آیه۳۳.    
واژه «انما» به معنی «فقط» و دلالت بر حصر حکم بر موضوع می کند.و کلمه «یرید» اصلش «الرود» بوده است به معنی رفت و آمد با مدارا در طلب چیزی. اگر واژه- ارادة- در خدای تعالی بکار رود مراد حکم و نتیجه و پایان آن است هر گاه گفته شود: اراد الله بکذا یعنی خداوند در آن حکم کرد که آنطور هست و آنطور نیست.
اصفهانی، حسین بن محمد راغب، المفردات فی غریب القران، لبنان –سوریه، دار العلم -الدار الشامیة، ۱۴۱۲ ه ق، چاپ اول، ص۳۷۱.    
مفسران اهل سنت در تعیین مصداق «اهل بیت» در آیه تطهیر اختلاف دارند که به چند نمونه اشاره می کنیم.۱) عده ای مثل عکرمه، (عکرمه؛ کسی است که مردم را به گمراهی و انحراف می کشاند و ذهبی او را از خوارج برشمرده است. وی در دروغ گویی به حدی رسیده بود که حتی به استاد خود ابن عباس دروغ می بست؛ تا این که دروغ او ضرب المثل شد. ابن سیرین، یحیی بن معین و مالک او را کذاب توصیف کرده اند. ابن ذویب او را غیر ثقه معرفی کرده و مالک، نقل روایت از او را حرام کرده و مسلم بن حجاج از روایات او اعراض نموده است.) عروه بن زبیر (عروه بن زبیر هم مشهور به بغض و دشمنی با امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است. عروة بن زبیر کسی است او کسی بود که بغض شدیدی نسبت به علی (علیه السّلام) داشت، به حدی که هرگاه نام آن حضرت نزد او برده می شد، او را سب می کرد.)
ذهبی، شمس الدین، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۵، ص۱۱ -۳۴، (بی جا) مؤسسة الرسالة (بی تا).    
...
اجماع اهل سنت، حجیت ذاتی اتفاق جماعتی در اثبات حکمی شرعی می باشد.
در مسلک اهل سنت ، اجماع یکی از منابع استنباط احکام شرعی شمرده می شود.در کتاب « رسائل » آمده است: «هم الاصل له وهو الاصل لهم؛ اهل سنت اصل و پایه گذار اجماع اند و اجماع نیز اساس مکتب آن ها است» زیرا آن ها خلافت ابوبکر را از راه اجماع امت ثابت می کنند. البته امامیه و اهل سنت صرفاً در اسم اجماع با هم اشتراک دارند و میان آن ها در این مورد اختلاف جوهری وجود دارد.
اصالت
اهل سنت برای اجماع «بما هو اجماع» اصالت و استقلال قائل اند و آن را منبعی در عرض کتاب و سنت می دانند، زیرا معتقدند پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرموده است: «لا تجتمع امتی علی خطأ». ولی علمای شیعه برای اجماع، اصالت و استقلال قائل نیستند، بلکه اجماع را تنها راهی برای کشف قول معصوم (علیه السلام) می دانند؛ از این رو، نزد شیعه ، حجیت و ارزش اجماع صرفاً به خاطر کاشف بودن آن از قول معصوم (علیه السلام) است.
اهل سنت حجیّت اجماع را توسط بعضی آیات قران استدلال کرده اند.
الاحکام فی اصول الاحکام، آمدی؛ احکام القرآن، جصاص؛ ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول؛ الاصول العامة لفقه المقارن؛ اصول الفقه، مظفر؛ انوارالتنزیل و اسرار التأویل، بیضاوی؛ البرهان فی تفسیر القرآن؛ التبیان فی تفسیرالقرآن؛ تفسیر التحریر والتنویر؛ تفسیر الصافی؛ تفسیر العیاشی؛ التفسیر الکبیر؛ تفسیرالمنار؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبی؛ دروس فی علم الاصول؛ فرائدالاصول؛ الکشاف؛ مجمع البیان فی تفسیرالقرآن؛ محاسن التأویل، قاسمی؛ المستصفی فی علم الاصول؛ معالم الاصول؛ موسوعة الفقه الاسلامی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ النهایه فی غریب الحدیث والاثر.
با بررسی دقیق ادله ای که در مورد اذان نزد اهل سنت است، به این نتیجه می رسیم که دست تحریف و جعل در این شعار مهم مسلمین رخ داده که درپی غصب خلافت با کاری پیوسته و حمایتهای گسترده روی داده است.
اذان در نزد اهل سنت نزد پیروان مکاتب فقهی اهل سنت اختلافی است. حنفیه و شافعیه و حنبلیه معتقدند که فقرات اذان به این صورت است:الله اکبر الله اکبرالله اکبر الله اکبراشهد ان لا اله الا اللهاشهد ان لا اله الا اللهاشهد ان محمدا رسول اللهاشهد ان محمدا رسول اللهحی علی الصلاةحی علی الصلاةحی علی الفلاححی علی الفلاحالله اکبرالله اکبرلا اله الا اللهاما مالکیه تکبیر اذان را دو بار می دانند نه چهار بار. همچنین اهل سنت در اذان نماز صبح بعد از حی علی الفلاح دو مرتبه الصلاه خیر من النوم می گویند. همچنین حنابله اذان را واجب کفائی دانسته ولی دیگر فرق اذان را مستحب موکد می دانند.
تشریع اذان
اهل سنت نیز برای تشریع اصل اذان از آیات و روایات و اجماع استفاده می کنند. که اختلاف آنها با تشیع در برخی روایاتی است که در سبب تشریع اذان گفته اند که مردم مدینه برای آگاه شدن از وقت نماز مشکل داشتند و پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) با ایشان به مشورت پرداخت. پیشنهاد ناقوس و بوق و دف و روشن کردن آتش و نصب کردن پرچم به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) داده شد که علامت نصاری و یهود و رومیان و مجوسیان بود ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) آنها را قبول نکرد و در حالی که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) با مشورت به نتیجه ای نرسیده بودند، عبدالله بن زید در رویاء و یا بین خواب و بیداری فرشته ای را دید که به او اذان و اقامه را یاد داد. سپس او این جریان را به پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بازگو کرد و ایشان دستور دادند تا بلال آن را فرابگیرد و برای اعلام وقت نماز بگوید. با این حال این همان حدیثی است که در سیره حلبیه از کتب اهل سنت توسط محمد بن حنفیه (رحمة الله علیه) و کتاب المستدرک علی الصحیحین به نقل از امام حسن مجتبی علیه السّلام تکذیب شده است. (عن ابی العلاء قال: قلت لمحمد بن الحنفیة: انا لنتحدث ان بدء هذا الاذان کان رؤیا رآها رجل من الانصار فی منامه، قال: ففزع له محمد بن الحنفیة فزعا شدیدا وقال: عمدتم الی ما هو الاصل فی شرائع الاسلام ومعالم دینکم، فزعمتم انه انما کان من رؤیا رآها رجل من الانصار فی منامه تحتمل الصدق والکذب، وقد تکون اضغاث احلام. فقلت له: هذا الحدیث قد استفاض فی الناس. قال: هذا- والله- هو الباطل. ثم قال: وانما اخبرنی ابی: ان جبرئیل علیه السّلام اذن فی بیت المقدس لیلة الاسراء واقام، ثم اعاد جبرئیل علیه السّلام الاذان لما عرج بالنبی الی السماء، فسمعه عبدالله بن زید وعمر بن الخطاب، و فی روایة عنه: انه لما انتهی الی مکان فی السماء وقف به وبعث الله ملکا فقیل له: علمه الاذان، فقال الملک: الله اکبر، فقال الله: صدق عبدی انا الله الاکبر، الی ان قال: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.) امام حسن علیه السّلام فرمودند: اذان برتر از این حرف هاست. جبرئیل در آسمان اذان را دو مرتبه و اقامه را یک مرتبه می گفت و پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) می آموخت. (ان شان الاذان اعظم من ذاک. اذن جبرئیل علیه الصلاة والسلام فی السماء مثنی مثنی، وعلمه رسول الله واقام مرة مرة، فعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلّم مقام) متقی هندی در کنز العمال از زید بن علی علیه السّلام از پدرانش علیه السّلام از امیرالمومنین علی علیه السّلام نقل می کند که فرمودند: به رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) در شب معراج اذان آموخته شد و نماز براو واجب گشت. در روایتی متناقض با دیگر روایات در منابع اهل سنت، بعد از بحث مسلمانان درباره حل مشکل، عمر بن خطاب اذان و اقامه را پیشنهاد می کند و پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) به بلال دستور می دهد تا آن را در اوقات نماز بگوید. (ابن جریج قال اخبرنی نافع ان ابن عمر کان یقول کان المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعون فیتحینون الصلاة لیس ینادی لها فتکلموا یوما فی ذلک فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصاری وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن الیهود فقال عمر اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاة فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم (یا بلال قم فناد بالصلاة) ) در روایتی دیگر این خواب را هم عبدالله بن زید دیده و هم عمر بن خطاب !!
جعل و دستبرد در اذان
فقره الصلاه خیر من النوم در اذان صبح توسط عمر جعل شد و فقره حی علی خیر العمل از اذان حذف شده است. علت های مختلفی برای این مطلب ذکر شده، از جمله اینکه عمر فکر کرد که اگر این فقره در اذان باشد مردم به جهاد نخواهند رفت و موجب تضعیف لشگر اسلام می شود به همین دلیل روزی عمر آن را منع کرد و گفت: ای مردم! سه چیز در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بود که من از آن نهی کرده و حرام می کنم و بخاطر آن شکنجه می کنم و آن سه عبارتند از متعه زنان، حج تمتع، حی علی خیر العمل. (ایها الناس، ثلاث کن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلّم، انا انهی عنهن، و احرمهن، و اعاقب علیهن، و هی: متعة النساء، و متعة الحج، و حی علی خیر العمل) در حالی که حلبی و... نقل می کند که عبدالله بن عمر و امام زین العابدین (علیه السّلام) و بسیاری از صحابه و تابعین حی علی خیر العمل می گفتند. در مورد اضافه کردن الصلاه خیر من النوم نیز گفته شده که موذن برای اذان صبح نزد عمر آمد اما عمر خواب بود. موذن او را بیدار کرد و گفت: الصلاه خیر من النوم. عمر نیز دستور داد تا آن را در اذان صبح قرار دهد.
انگیزه تحریف در اذان
...
ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت، تألیف رحیم پارسا، از جمله آثار فارسی است که موضوع ازدواج موقت را از دیدگاه شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار داده و به شبهات مربوطه پاسخ گفته است.
کتاب، مشتمل بر یک پیش درآمد و سه بخش است. در بخش اول، ازدواج موقت در آینه قرآن و حدیث، در بخش دوم، ازدواج موقت در آینه دیدگاه ها و در بخش سوم، سؤالات و اشکالات مطرح شده است.
نویسنده در مقدمه، اشتراکات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذکر کرده است. سپس به کلام شهید مطهری درباره ازدواج موقت که در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسیم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را یکی از قوانین درخشان اسلام از دیدگاه مذهب جعفری دانسته، اشاره کرده است .
نویسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از دیدگاه قرآن و روایات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقی و دینی در جهت رفع پاره ای از مشکلات جنسی دانسته است: «بر اساس مستندات صریح قرآنی و روایی و عمل صحابه و مسلمانان، نکاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امری مشروع و قانونی است و نه تنها اشکال و خدشه ای به اصل شرعی بودن آن نمی توان وارد کرد؛ بلکه باید آن را راه حلّ منطقی، عقلانی، اخلاقی و دینی در جهت رفع پاره ای از مشکلات جنسی جوامع و جلوگیری از فحشا و بی بندوباری جنسی تلقّی کرد. در قرآن در این زمینه، آیه روشن و صریح وجود دارد که بر مشروع بودن آن دلالت کامل دارد. روایات فراوانی هم از شیعه و سنی درباره حلیّت و شرعی بودن آن در صدر اسلام (زمان پیامبر و خلیفه بعدی) نقل شده است» .
جالب آنکه صحابه نزدیک پیامبر و تابعین مورد اعتماد اهل سنت، راویان احادیث ازدواج موقت هستند. اسامی بعضی از این افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصاری، ابن مسعود، عمران بن حصین، ابوسعید خدری، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن امیّه، زبیر بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حریث و سعید بن جبیر .
استحسان سنت خروج از حکم قیاس یا قاعده عام به سبب تمسک به سنّت نبوی در مورد خاص است. استحسان عدول از حکم مستفاد از قاعده کلّی به دلیل وجود مصالح جزئی است.
استحسان، مشتق از حسن و در لغت، به معنای نیک دانستن و پسندیدن است. استحسان سنت از اقسام استحسان نص و به معنای خروج حکم موضوعی خاص از شمول حکم کلی به دست آمده از راه قیاس، به سبب استنباط حکم آن موضوع از راه تمسک به سنت نبوی، می باشد.به بیان دیگر، از راه سنت نبوی، حکم مسئله ای به دست می آید و این امر موجب خروج آن از تحت حکم کلی ای می گردد که در گذشته از طریق قیاس برای آن اثبات شده است.
← مثال
 ۱. ↑ الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۳۶۱.    
...
سنت معصومین (علیهم السلام) شامل رفتار و گفتار و کردار می شود و نزد شیعه از اعتبار خاصی که مأخوذ از قرآن است، برخوردار می باشد.
سنت گفتار و رفتار و تایید رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) و جانشیان اوست. هر چند اکثر دانشمندان فریقین، سنت را برای دست یابی به معارف دینی معتبر شمرده اند، اما اعتبار سنت کمتر از منظر قرآنی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله در صدد اثبات اعتبار سنت معصومان با استمداد از آیات قرآن است. در این باب، اعتبار گفتار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) با دو دسته از آیات مستدل شده است: دسته اول آیاتی که یکی از وظایف رسول گرامی اسلام را تبیین آیات قرآن معرفی می کند و دسته دیگر آیاتی است که مسلمانان را ملزم به اطاعت بی قید و شرط از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) می نماید. اعتبار رفتار رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) نیز به آیاتی که آن حضرت را اسوه مسلمانان معرفی می کند، قابل استناد است. به عقیده شیعه گفتار و رفتار جانشیان رسول خدا نیز از اعتبار برخوردار است و آیه تطهیر که دلالت بر عصمت اهل بیت دارد و نیز آیه اولی الامر که اطاعت بی قید و شرط آنان را لازم می داند، دلالت بر اعتبار سنت اهل بیت دارد. علاوه بر این، حجیت سنت اختصاص به امور دینی و زمان و مکان خاصی ندارد و نیز اعتبار آن متوقف بر اعتبار قرآن نیست، بلکه از راه های دیگری نیز قابل ثبات است.
مقدمه
سعادت انسان در دنیا و آخرت وابسته به شناخت دقیق آموزه های اسلام و عمل به رهنمودهای آن است. مهم ترین منبع شناخت اسلام قرآن است، ولی بر آشنایان با این کتاب الهی پوشیده نیست که آنچه در آن آمده، در بسیاری از موارد کلیاتی است نیازمند توضیح و تفسیر؛ به طور طبیعی مردم سخنان و رفتار هر صاحب مکتبی را راهی برای شناخت و دست یابی به تعالیم آن مکتب قرار می دهند و در این جهت برای آن ارزش و اعتبار قائل اند.
اعتبار گفتار پیامبر
مطالعه تاریخی نشان می دهد که اعتبار گفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) در فهم تعالیم شریعت مورد تردید یا انکار برخی معاصران وی بوده است و نشانه هایی از تلاش برای بی اعتبار شمردن سنت در معاصران پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) مشاهده می شود. برای مثال وقتی برخی از قریش مشاهده کردند که عبدالله بن عمرو بن عاص سخنان رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلّم) را می نویسد به او گفتند:تکتب کل شئ تسمعه من رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلّم)، و رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلّم) یتکلم فی الرضی والغضب. قال: فامسکت فذکرت ذلک للنبی (صلی الله علیه و آله وسلّم) فاشار بیده الی فیه فقال: اکتب فوالذی نفسی بیده، ما یخرج منه الا حق؛ هر چیزی را که از رسول خدا می شنوی می نویسی! در حالی که رسول خدا در حالت خوشی و ناراحتی سخن می گوید! عبدالله بن عمرو گفت: پس دست نگه داشتم و این نکته را با پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) در میان گذاشتم. پس رسول خدا با دستش به دهانش اشاره فرمود و گفت: بنویس؛ قسم به آن که جانم به دست اوست جز حق از این خارج نمی شود
← اتمام حجت
...
در مورد روش و محتواى اثر حاضر چند نکته گفتنى است:


سنت در دانشنامه ویکی پدیا

سنت
سنت یا تراداد عبارت از باور یا رفتاری است که در یک گروه یا جامعه از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، دارای معنای نمادین یا اهمیت ویژه ای است و ریشه آن به گذشته برمی گردد. تعطیلات عمومی و نیز لباس های غیرمنطقی اما به لحاظ اجتماعی معنی دار (مانند کلاه مویی که قضات در برخی کشورهای غربی در دادگاه ها بر سر می گذارند) نمونه های بارزی از سنت هستند. حتی هنجارهایی نظیر سلام و احوال پرسی کردن نیز سنت تلقی می شوند. سنتها می توانند در طول هزاران سال به حیات خویش ادامه دهند یا اینکه گسترش پیدا کنند. در عین حال سنتهایی هم هستند که به دلایل سیاسی یا فرهنگی در طول مدت کوتاهی ایجاد شده اند.
برخی زمینه های مطالعاتی دانشگاهی نظیر انسان شناسی و زیست شناسی نیز واژه سنت را اخذ کرده اند تا در زمینه آکادمیک خاص تری از آن بهره جویند.
سنت می تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سنت (تلفظ می شود /sonnæt/)، به معنی شیوه یا روش تاریخی
سنت (دین) (تلفظ می شود /sonnæt/)، در دین اسلام و منابع دینی، به سنت محمد پیامبر اسلام گفته می شود.
سنت (واحد پول) (تلفظ می شود /sent/)، واحد پول برخی کشورها معادل یک صدم دلار.
سنت آمریکا (تلفظ می شود /sent/)اجزای پول آمریکا معادل یک صدم دلار.
قدیس یا سینت یا سنت عنوانی احترام انگیز برای مسیحیان
واژه سنت ((به عربی: سنة), جمع سنن عربی) از ریشه (سن عربی) به معنای جریان ملایم و روان یا مسیر مستقیم شارش است. معنای عینی واژه مسیر مشخص و به خوبی پیموده است. سنت هنگام بحث منابع دین اسلام، سیره ای است محمد پیامبر آموزش می داد و به عنوان معلم و بهترین نمونه شریعت عملاً اجرا می کرد. بنا بر باورهای اسلامی، برای اجرای احکام دین و مناسک دینی و شکل دادن زندگی در تطبیق با خواست خدا تمسک به این شیوه لازم است. قرآن یکی از وظایف پیامبر به عنوان فرستاده خدا را اجرای این اعمال می داند.
در دین اسلام و منابع دینی، سنت به سنت محمد امین پیامبر اسلام گفته می شود و به معنای تمامی رفتارها و گفتارهایی است که در حضور و زمان ایشان انجام می شده و نهی از آن نفرموده است.
در مذهب شیعه، علاوه بر پیامبر اسلام، امامان شیعه نیز داخل تعریف سنت دانسته شده اند. در مجموع؛ سنّت در اصطلاح شیعیان یعنی گفتار و کردار و تقریرِ چهارده معصوم و در اصطلاح اهل سنّت یعنی گفتار و کردار و تقریرِ پیامبر. گفتار به معنای قول چهارده معصوم و کردار به معنای عمل و رفتار چهارده معصوم است. تقریر به معنای سکوتی است که علامت رضایت باشد.
سنت در مکتب سنت گرایی و دین شناسی تطبیقی، به معنای حقایق یا اصولی است که ریشه در خرد جاویدان دارد و از طریق شخصیت هایی مقدس در تاریخ بشریت متجلی و در شئونات مختلف زندگی جاری شده است. این معنای از سنت، با آنچه در علوم اجتماعی سنت نامیده می شود و مقصود سبک زندگی پیشینیان یا قواعد نهادینه شده در جامعه است، افتراق دارد. سنتِ نخستین و پیشین، امری الهی است که در صورت ها و قالب های متعددی در جوامع پدیدار شده است. سنت انسان را با عالم بالا مرتبط می سازد و انسان با سیر در مسیر سنت می تواند به اصل الهی خویش برسد.
سنت (به هندی: Parampara) فیلمی محصول سال ۱۹۹۳ و به کارگردانی یاش چوپرا است. در این فیلم بازیگرانی همچون سونیل دات، وینود کانا، عامر خان، راوینا تاندون، آشوینی بیهیو، رامیا کریشنان، سیف علی خان، نیلم کوتهاری، انوپم کهیر، موکش ریشی ایفای نقش کرده اند.
سنت (انگلیسی: cent) واحدی لگاریتمی است که برای اندازه گیری فواصل موسیقایی استفاده می شود. اعتدال مساوی دوازده نتی، هر اکتاو را به ۱۲ نیم پرده تقسیم می کند که هرکدام از آن ها ۱۰۰ سنت طول دارند. معمولاً از سنت برای نشان دادن فواصل کوچک یا برای مقایسهٔ اندازه فاصله ها در سیستم های متفاوت کوک بندی استفاده می شود. در واقع، فاصله یک سنت، آنقدر کم است که نمی توان آن را میان نت های متوالی شنید.
الکساندر جی. الیس این اندازه گیری را براساس صوت شناسی لگاریتمیِ سیستم نیم پرده اعشاری گاسپار د پرونی که در دههٔ ۱۸۳۰ میلادی توسعه داد، بنا کرد. الیس، سازهای مختلفی را از سراسر جهان بررسی کرد و با استفاده گسترده از سنت، به مقایسه مقیاس های به کار رفته در آن ها پرداخت و آن ها را اعلام کرد. پس از آن، این سیستم اندازه گیری را در ویرایش اش از کتاب هرمان فون هلمهولتز با نام در احساس نوا در ۱۸۷۵ اعمال کرد. این سیستم، بعدها به روش استاندارد عرضه و مقایسه گام های موسیقی و فواصل آن، مبدل شد.
در بسیاری از کشورها سنت(به انگلیسی: Cent) معادل یک صدم واحد اصلی پول آن کشور است و غالباً به شکل سکه است.
در کانادا و آمریکا هر سنت یک پنی نامیده شود.
ریشه کلمه سنت کلمه لاتین سنتم(Centum) به معنی صد است.
سنت-آئوت (به فرانسوی: Saint-Août) یک کمون در فرانسه است که در اندر واقع شده است. سنت-آئوت ۵۴٫۱۱ کیلومتر مربع مساحت و ۸۶۸ نفر جمعیت دارد و ۲۰۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
سَنت-آپُلین-دو-پَتُن (به فرانسوی: Sainte-Apolline-de-Patton) قصبهٔ در منطقه شهری مومانی منطقه شودییر-آپالاش در استان کبک کانادا است. در سرشماری سال ۲۰۱۱ این قصبه ۶۳۸ نفر جمعیت داشته است و مساحت آن ۲۵۵٫۷ کیلومتر مربع است.
مختصات: ۴۵°۵۷′ شمالی ۷۴°۰۸′ غربی / ۴۵.۹۵۰° شمالی ۷۴.۱۳۳° غربی / 45.950; -74.133 سنت-آدل (به فرانسوی: Sainte-Adèle) شهرکی در منطقه شهری له پی-دان-او ناحیه لورانتید در استان کبک کانادا است. در سرشماری سال ۲۰۱۱ این شهرک ۱۰٬۶۶۲ نفر جمعیت داشته است و مساحت آن ۱۲۲٫۱۹ کیلومتر مربع است.
سنت-آستریل (به فرانسوی: Saint-Aoustrille) یک کمون در فرانسه است که در اندر واقع شده است. سنت-آستریل ۱۹٫۴۷ کیلومتر مربع مساحت و ۱۶۳ نفر جمعیت دارد و ۱۵۲ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
۱ داده های فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچال ها را در نظر نگرفته است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار)
مختصات: ۵۰°۲۰′۱۷″ شمالی ۴°۴۷′۴۲″ غربی / ۵۰.۳۳۸° شمالی ۴.۷۹۵° غربی / 50.338; -4.795
سنت آستل (به انگلیسی: St Austell) یک منطقهٔ مسکونی در انگلستان است که در جنوب غربی انگلستان واقع شده است.
سنت-آگات-ده-مون (به فرانسوی: Sainte-Agathe-des-Monts) شهرکی در منطقه شهری له لورانتید ناحیه لورانتید در استان کبک کانادا است. در سرشماری سال ۲۰۱۱ این شهرک ۹٬۱۴۱ نفر جمعیت داشته است و مساحت آن ۱۲۹٫۰۳ کیلومتر مربع است.
سنت-آگات-دو-لوتبینییر (به فرانسوی: Sainte-Agathe-de-Lotbinière) شهری در منطقه شهری لوتبینییر ناحیه شودییر-آپالاش در استان کبک کانادا است. در سرشماری سال ۲۰۱۱ این شهر ۱٬۱۹۵ نفر جمعیت داشته است و مساحت آن ۱۶۹٫۵ کیلومتر مربع است.
سنت آگست، مینه سوتا (به انگلیسی: St. Augusta, Minnesota) یک شهر در ایالات متحده آمریکا است که در مینه سوتا واقع شده است.
سنت آگوستین ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد:
آگوستین هیپویی، پدر کلیسای لاتین
آگوستین کانتربری، نخستین اسقف اعظم کانتربری
آگوستین وبستر، شهید کاتولیک
سنت آگوستین ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد:
آگوستین هیپویی، پدر کلیسای لاتین
آگوستین کانتربری، نخستین اسقف اعظم کانتربری
آگوستین وبستر، شهید کاتولیک
سنت آگوستین بیچ (به انگلیسی: St. Augustine Beach) شهری در شهرستان سنت جانز ایالت فلوریدا است که در سال ۱۹۵۹ بنیان گذاری شده است. این شهر طبق سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۶٬۱۷۶ نفر جمعیت داشته و مساحت آن نیز ۵٫۰ کیلومتر مربع است.
سنت آگوستین ساوت (به انگلیسی: St. Augustine South) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان سنت جان واقع شده است. سنت آگوستین ساوت ۴٫۵ کیلومتر مربع مساحت و ۵٬۰۳۵ نفر جمعیت دارد و ۹ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
سنت آگوستین (به انگلیسی: St. Augustine) شهری در شهرستان سنت جانز ایالت فلوریدا است که در سال ۱۸۲۲ بنیان گذاری شده است. این شهر طبق سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۲٬۹۷۵ نفر جمعیت داشته و مساحت آن نیز ۲۷. کیلومتر مربع است.
سنت آلبانز (شهر)، ورمانت (به انگلیسی: St. Albans (city), Vermont) یک سکونتگاه مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در شهرستان فرانکلین، ورمانت واقع شده است.
آلفرد سنت (انگلیسی: Alfred Sant؛ زادهٔ ۲۸ فوریهٔ ۱۹۴۸(1948-02-28)) یک سیاست مدار اهل مالت است.وی از اکتبر ۱۹۹۶ تا سپتامبر ۱۹۹۸ نخست وزیر این کشور بود.
اریک سنت (انگلیسی: Erik Cent؛ زادهٔ ۲۹ مارس ۱۹۶۲(1962-03-29)) دوچرخه سوار اهل پادشاهی هلند است.
اوا ماری سنت (انگلیسی: Eva Marie Saint؛ زاده ۴ ژوئیهٔ ۱۹۲۴) یک هنرپیشه و تهیه کننده اهل ایالات متحده آمریکا است. او با ایفای نقش در فیلم در بارانداز اثر الیا کازان در سال ۱۹۵۴ به شهرت رسید و برای این ایفای نقش جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خود اختصاص داد و در سال ۱۹۵۹ به خاطر بازی در فیلم شمال از شمال غربی اثر آلفرد هیچکاک جایزه گلدن گلوب را دریافت کرد. او برای حضور در فیلم بارش باران در سال ۱۹۵۷ نامزد دریافت جایزه بفتا شد و جایزه وبگاه رسمی امی را برای سریال تلویزیونی یک نفر از ما در سال ۱۹۹۰ به دست آورد. او دوران حرفه ای بازیگری خود را نیز با شرکت در فیلم هایی چون شهرستان رینتری (۱۹۵۷)، خروج (۱۹۶۰)، روس ها می آیند، روس ها می آیند (۱۹۶۵)، جایزه بزرگ (۱۹۶۶)، هیچ چیز مشترک (۱۹۸۶)، به خاطر وین، دیکسی دین (۲۰۰۵)، بازگشت سوپرمن (۲۰۰۶) و افسانه زمستان (۲۰۱۴) پشت سر گذاشته است.
بخش سنت (به فرانسوی: Arrondissement de Saintes) یک بخش در فرانسه است که در شرانت-ماریتیم واقع شده است.
بیمارستان آل سنت (به انگلیسی: All Saints Hospital) بیمارستانی همگانی در شهر کیپ شرقی آفریقای جنوبی است.
در میان فقهای اهل تسنن، چهار نفر به عنوان صاحب مذهب و صاحب مکتب خوانده می شوند و توده تسنن تابع یکی از این چهار پیشوا می باشد:
ابوحنیفه نعمان بن ثابت: مذهب حنفی
ولی انحصار مذهب و مکتب به این چهار نفر در قرن هفتم هجری رخ داد. قبلا در حدود ده مکتب و مذهب در میان اهل تسنن موجود بود.
مالک ابن انس: مذهب مالکی
محمد ادریس شافعی: مذهب شافعی
احمد ابن حنبل: مذهب حنبلی
سنت گرایی (به لاتین: argumentum ad antiquitatem) نقطه مقابل تجددگرایی، به معنی آن است که شخص، کهنه و قدیمی بودن مطلبی را دلیل درستی یا خوبی آن بداند و بگوید که چون این کار از پیشینیان به ما رسیده است و از قدیم انجام می شده، پس درست است. میل به پذیرش اعتقادات گذشتگان، گرایش رایجی است که علت آن می تواند گرایش های باطنی به آداب و رسوم، تنبلی در تفکر، ترس از دگرگونی، تحول در وضع کنونی باشد. یکی از مصادیق مهم این مغالطه، مسئله عادت است که افراد با تکرار عمل خاصی و مداومت بر شیوه های خاص زندگی، با آن ها انس می گیرند و گاه می پندارند اگر فردی به کاری که دارای اشکالات و نواقص است عادت کند، این باعث جواز انجام آن کار برای او می شود.
سخت ترین و پرنفوذترین حالت این مغالطه، عادات اجتماعی است که هنجارها و ارزش های اجتماع را شکل می دهند. البته آداب و رسوم به خودی خود زشت و ناپشند نیستند؛ بلکه مغالطه سنت گرایی وقتی رخ می دهد که گروهی با این که خطا بودن برخی از این آداب را فهمیده اند باز دست از آن ها برنمی دارند یا تنها استدلالشان برای انجام دادن آن کار، ادامه دادن راه و روش گذشتگان باشد.
حسین بن علی که نوه پیامبر اسلام و فرزند علی بن ابی طالب می باشد به نقل دانشمندان و محدثان مذهب سنی به صفات مختلف یاد شده است. احمد بن حنبل در روایتی از محمد پیامبر اسلام، حسین بن علی را آقای جوانان بهشت معرفی می کند. علاء الدین متقی هندی در کنز العمال آورده است: حسین بن علی زمینه ساز دوستی خدا و پیامبرش معرفی شده است و جایگاه جاودانش در بهشت خواهد بود. ابن صباغ مالکی از راویان و دانشمندان مذهب سنی در رابطه با حسین بن علی روایت کرده است: هنگامی که حسین بن علی به نماز می ایستاد رنگش زرد می شد. ابن تیمیه فقیه و متکلم مسلمان دوره حمله مغول قاتلین حسین بن علی را لعنت می کند. ابن خلدون از حسین بن علی به عنوان صحابی مجتهد یاد می کند و او را شایسته رهبری برای قیام علیه یزید بر می شمرد.
ریچارد سنت (انگلیسی: Richard Sennett؛ زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۴۳(1943-01-01)) یک دانشمند اهل ایالات متحده آمریکا است.
شورای شمس یا شورای مرکزی اهل سنت، در سال ۱۳۶۰ با هدف دفاع به طریق گفتمان از اهل سنت ایران در تهران تأسیس گردید.این شورا تمام مناطق اهل سنت را پوشش می داد که اعضای آن عالمان برجسته اهل سنت ایران چون احمد مفتی زاده، عبدالعزیز ملازاده، ناصر سبحانی، ملا عبدالله محمدی و محمد سعید فاضلی ... بودند.
فرودگاه ون سنت (به انگلیسی: Van Sant Airport) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۴۰۸ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۹ متری از سطح دریا واقع شده است.
کورتیس جیمز جکسون سوم (زاده ۶ ژوئیه ۱۹۷۵ جاماییکای جنوبی - کویینز)، با نام هنری فیفتی سنت، رپر و بازیگر آمریکایی می باشد.او با انتشار آلبوم هایی چون (پولدار شو یا در این راه بمیر) (۲۰۰۳) Get Rich or Die Tryin و (قتل عام) (۲۰۰۵) The Massacre به شهرت دست یافت. آلبوم Get Rich or Die Tryin از طرف RIAA (انجمن صنعت ضبط امریکا) هشت بار به کسب مدرک پلاتینیم نایل شد (در RIAA هر پلاتینیم معادل فروش ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ نسخه در امریکا است) و این آلبوم ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ نسخه در جهان به فروش رفت و همچنین آلبوم The Massacre موفق به کسب پنج مدرک پلاتینیم شد و ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ فروش جهانی داشت.
جکسون در South Jamaica، Queens متولد شد و از سن ۱۲ سالگی به معامله مواد مخدر روی آورد که مصادف با بحران فرا گیر شدن کرک در ایالات متحده در دهه ۸۰ بود. پس از اینکه مواد مخدر را برای روی آوردن به موسیقی رپ رها کرد در حادثه ای در سال ۲۰۰۰ مورد اصابت ۹ گلوله قرار گرفت. او پس از انتشار آلبوم Guess Who's Back (اگه گفتی کی اومده) (این آلبوم هیچگاه به صورت استودیویی منتشر نشد و به عنوان یک Mixtape شناخته میشود) مورد توجه امینم قرار گرفت و در Interscope Records (کمپانی که امینم و دکتر دره سابقاً عضو آن بودند) نام نویسی کرد. با کمک امینم و دکتر دره که اولین آلبوم استودیویی او را تهیه کردند جکسون به یکی از پر فروش ترین رپرها مبدل شد. او در سال ۲۰۰۳ کمپانی موسیقی جی-یونیت را راه اندازی کرد که رپرهای موفقی چون Young Buck، لوید بنکس و Tony Yayo در آن نام نویسی کردند. (فیفتی سنت و لوید بنکس و Tony Yayo از دوران کودکی با هم دوست بودند)
جکسون تا کنون با رپرهایی جون جا رول، فت جو، جدکیس، کم'رون، ریک راس و نیز دو عضو سابق جی-یونیت یعنی یانگ باک و گیم به دشمنی پرداخته است. این اختلافات درونی موجب گشته جی-یونیت چند عضو مهم خود را از دست دهد و در حال حاضر تنها وفاداران به این گروه همان سه دوست صمیمی یعنی فیفتی سنت و لوید بنکس و تونی یایو هستند. اگر چه مدتی پیش چند مورد در گیری لفظی بین فیفتی سنت و لوید بنکس در خرده نویسیهای توییتر رخ داد که فیفتی سنت پای تونی یایو را هم به میان کشید. این خود میتواند شروعی بر پایان این گروه پر فراز و نشیب باشد. او همچنین در فیلم هایی چون (۲۰۰۵) Get Rich or Die Tryin که تا حدی الهام گرفته از زندگی خود اوست و Home of the Brave (خانه شجاعان) (۲۰۰۶) که در آن فیفتی سنت نقش سرباز امریکایی است به تازگی از جنگ عراق بازگشته است و از عذاب وجدان ناشی از کشتن یک زن عراقی رنج میبرد و نیز قتل عادلانه (۲۰۰۸) (در این فیلم فیفتی سنت با اسم رمز Spider در کنار آل پاچینو و رابرت دنیرو درخشید) حرفه بازیگری را پیگیری کرد.او همچنین در فیلمآتش در ازاء آتش بازی کرده است. مجله Billboard (که به فروش محصولات موسیقی در امریکا میپردازد) جکسون را در بین پرفروشترین هنرمندان موسیقی سالهای ۲۰۰۰-۲۰۰۹ در رتبه ۶ قرار داد. این مجله همچنین او را در مقام چهارم به عنوان هنرمند مذکر برتر و در مقام سوم به عنوان بهترین رپر پس از امینم و نلی برگزید و نیز در همین مجله به عنوان نفر اول پرفروش ترین هنرمند ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در فهرست ۱۰۰ تای برتر (Hot 100) و رپر شماره یک از سال۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ نام برده شد. Billboard آلبومهای Get Rich or Die Tryin' و The Massacre او را به ترتیب در رتبه ۱۲ و ۳۷ دهه اول قرن ۲۱ قرار داد.
فیفتی سنت هم اکنون مشغول کار بر روی پنجمین آلبوم استودیویی است.
مختصات: ۵۱°۰۰′۵۰″ شمالی ۲°۱۸′۱۰″ شرقی / ۵۱.۰۱۳۹° شمالی ۲.۳۰۲۸° شرقی / 51.0139; 2.3028
شهر گراند سنت (به فرانسوی: Grande-Synthe) در شهرستان نور (فرانسه) در ناحیه شمال کاله با جمعیت ۲۱٬۴۰۸ نفر در کشور فرانسه واقع شده است
گاس گرین ون سنت جونیور (به انگلیسی: Gus Greene Van Sant Junior) ‏ (۲۴ ژوئیه، ۱۹۵۲)، کارگردان، عکاس، موسیقی دان، نویسنده و فیلم نامه نویس آمریکایی است. او نامزد اسکار بهترین کارگردانی برای فیلم های ویل هانتینگ خوب در سال ۱۹۹۷ و میلک در سال ۲۰۰۸ و همچنین برنده نخل طلای جشنواره کن در سال ۲۰۰۳ برای فیلم فیل است.
او همجنسگرا است و معمولاً به این مورد و همچنین به سایر اقلیت ها در فیلم هایش اشاره هایی دارد.
فیلم نامهٔ اکثر فیلم هایش را خودش می نویسد و رمانی به نام صورتی دارد. کتابی نیز از عکاسی های او به نام ۱۰۸ پرتره به چاپ رسیده است.
مک سنت (انگلیسی: Mack Sennett؛ ۱۷ ژانویهٔ ۱۸۸۰(1880-01-17) – ۵ نوامبر ۱۹۶۰(1960-11-05)) یک هنرپیشه، کارگردان، تهیه کننده، فیلم نامه نویس، مجری، آهنگ ساز، مجری تلویزیون و فیلم بردار کانادایی الاصل و زاده ایالات متحده آمریکا بود. وی بین سال های ۱۹۰۸ تا ۱۹۴۹ میلادی فعالیت می کرد.
مک سنت را مبتکر سبک کمدی بزن و بکوب در سینما می دانند. در دوران خودش به «سلطان کمدی» مشهور بود. فیلم کوتاهش با عنوان «کُشتی با شمشیرماهی» برندهٔ اسکار بهترین فیلم کوتاه سال ۱۹۳۲ شد و خودش در سال ۱۹۳۷ یک جایزه اسکار افتخاری گرفت.
والابی دم سوزنی کرس سنت (نام علمی: Onychogalea lunata) نام یک گونه منقرض شده از سرده والابی دم سوزنی است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های سنت

سُنّت یک شیوهٔ زندگی به عنوان هنجاری برای مسلمانان است که بر اساس آموزه ها و الگوهایی از پیامبر اسلام، محمد بن عبدالله و تفاسیر قرآن سنجیده می شود.
• «هیچ رسم پسندیده ای را که به آن عمل می شود و رشتهٔ پیوند مردم و صلاح توده ها در آن است، در هم نشکن .» ، غرر الحکم و درر الکلم، ۱۰۳۷۷ -> علی بن ابی طالب
• «برای تو بسنده است رسول خدا را مقتدا گردانی... محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که راه-و-رسمِ رسول الله ﷺ را سرمشق خود کند، و به دنبال او رود...» نهج البلاغه، خطبه، ۱۶۰ -> علی بن ابی طالب

ارتباط محتوایی با سنت

سنت در جدول کلمات

سنت
ایین
سنت لوسیا
کاستریس
سنت و خلق و خو
ه
سنت و رسم
ایین
سنت وینسنت
کینگز تاون
پایتخت سنت لوسیا
کاستریس
ساخته گاس ون سنت با نق ش آفرینی شون پن و جیمز فرانکو
میلک
از سنت های نوروزی یزد
میله گل سرخ

معنی سنت به انگلیسی

custom (اسم)
عادت ، خوی ، رسم ، عرف ، مرسوم ، سنت ، حقوق گمرکی ، برحسب عادت
tradition (اسم)
عادت ، رسم ، عرف ، مرسوم ، سنت ، روایت متداول ، عقیده رایج ، عقیده موروثی

معنی کلمه سنت به عربی

سنت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سنت

آتنا ٠٩:١٥ - ١٣٩٦/٠٢/٠٥
(sonnat) این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
نِریت (کردی: نه ریت)
ریچکا (کردی: ریچکه)
|

حسن موحدی ٠٢:٥٧ - ١٣٩٧/١٠/١٥
قحطی
|

شهریار آریابد ٠٨:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٢٧
در پهلوی " چنب " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
|

اشکان ٢١:١٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٨
این واژه شاید از واژه سن برخاسته باشد که واژه ای هند و اروپایی است که به عربی و عبری هم راه راه یافته باشد و واژه هایی مانند مسن و سنوات و ... نیز از سن بر خاسته اند
|

اشکان ٢١:٢٥ - ١٣٩٨/٠١/٠٨
شاید از واژه سن برخاسته است :
لغت آریایی سن به معنای عمر قدمت کهنگی از ریشه پیشاهندواروپایی sen- به معنای old پیر به دست آمده که به عربی و عبری نیز راه یافته و در سنسکریت सन sana خوانده میشود. سن در اوستایی به شکل hana- و سپس در پارسی کهن به شکل hanata- به معنای old age, lapse of time و در پهلوی به شکل شنات ŝin�t =سال-سنه درآمده است (سـ و شـ بدل همدیگرند مانند خروس-خروش). سن در ارمنستان hin հին در یونان enos در ولز hen خوانده میشود و با واژگان لاتین سنا و سناتور همریشه است. واژه سن را به غلط به واژه عربی سن به معنای دندان رپت داده اند زیرا شمردن دندان چارپایان نشانگر سن آنهاست. اگر این افسانه درست بود مایه خواری آدمیان میشد زیرا دانستن سن کسان اشاره داشت به شمردن دندان آنان یعنی همان کاری که با چارپایان میکنند. بدینسان لغت سنه همتای واژه تاریخ است و واژگان عربی سنوات مسن سنین جعلی هستند.

|

اشکان ٠٩:٤٥ - ١٣٩٨/٠١/١٤
اگر این واژه عربی باشه و از سن برنخاسته باشه ، برابر فارسیش """ کهن ریشه """ kohan rishe است
|

پیشنهاد شما درباره معنی سنتنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سنت دلار   • تعریف سنت   • معنی سنت   • اهل سنت زاهدان   • سنت چیست   • اداب زناشویی اهل سنت   • سایت های اهل سنت   • سوالات شرعی زناشویی اهل سنت   • مفهوم سنت   • معرفی سنت   • سنت یعنی چی   • سنت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنت
کلمه : سنت
اشتباه تایپی : skj
آوا : sent
نقش : اسم
عکس سنت : در گوگل


آیا معنی سنت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 96% )