برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1309 100 1

سندله گندله

معنی سندله گندله در لغت نامه دهخدا

سندله گندله. [ س َ دَ ل َ / ل ِ گ ُ دَ ل َ /ل ِ ] (ص مرکب ) این لغت در یادداشتهای مؤلف بدون معنی آمده است و ظاهراً معنی ضخیم و کت و کلفت دارد.

معنی سندله گندله به فارسی

سندله گندله
ظاهرا معنی ضخیم و کت و کلفت دارد

سندله گندله را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سندله گندله   • مفهوم سندله گندله   • تعریف سندله گندله   • معرفی سندله گندله   • سندله گندله چیست   • سندله گندله یعنی چی   • سندله گندله یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سندله گندله
کلمه : سندله گندله
اشتباه تایپی : skngi 'kngi
عکس سندله گندله : در گوگل

آیا معنی سندله گندله مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )