برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1283 100 1

سندل

معنی سندل در لغت نامه دهخدا

سندل. [ س َ دَ ] (اِ) به یونانی «سندلیا» ، لاتینی «سندلیوم » ، فرانسوی «سندل » ، انگلیسی «سندل » ، معرب آن سندل است و در زبان کنونی نیز سندل گویند. سندلک. سندل کفش باشد و سندلک نیز گویندش. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). کفش. پای افزار. (برهان ). کفش. (آنندراج ). بطیط (قسمی موزه ) :
گرفتم که جایی رسیدی ز مال
که زرین کنی سندل و چاچله .
عنصری.
ترا جوانی و جلدی گلیم وسندل بود
کنونت سوخت گلیم و دریده شد سندل.
ناصرخسرو.
رجوع به سندلک شود. || نام درختی است بقدر درخت گردکان و شاخهای آن افتاده بر زمین و ثمر آن در خوشه مانند حبةالخضراء و برگ آن شبیه ببرگ گردو نرم و نازک و منبت آن اکثر بلاد هند وسواحل مرکن و فرنگ است سپید و زرد و سرخ می باشد و بهندی آنرا چندن گویند. صندل معرب آن است و مفرح و مقوی دل و رافع صداع است و مزاج آن سرد و خشک است و به عربی آنرا کوت گویند. (آنندراج ) (انجمن آرای ناصری ) : بسبب آنک عطر و حلیب از کافور و عود و سندل و مانند آن دخل بودی. (از فارسنامه ابن البلخی ص 136). رجوع به صندل شود. || کشتی کوچک که آنرا در کنار دریا پر از آب شیرین و اسباب و مایحتاج کشتی کرده بکشتی بزرگ برند. (از غیاث ) (برهان ). کشتی کوچک که بار در آن ریخته بکشتی بزرگ رسانند. (آنندراج ) (انجمن آرا). قایق که در کشتی گذارند و هنگام حاجت به آب افکنند. طرادة.

سندل. [ س َ دَ ] (اِخ ) شهری به هند. صندل.

معنی سندل به فارسی

سندل
( اسم ) نوعی کفش ( یا چرمی یا چرمی )
شهری به هند . صندل
[ گویش مازنی ] /sendel/ اسبی که قرمز مایل به زرد باشد - گل و لجنی که بر روی چشم گوسفند مالیده شده و آویزان باشد & حلزون & گاو قرمز رنگ متمایل به زرد
[ گویش مازنی ] /sendel kaachool/ حلزون صدف دار
[ گویش مازنی ] /sendel kachool/ لانه ی حلزون

معنی سندل در فرهنگ معین

سندل
(سَ دَ) (اِ.) نوعی کفش که معمولاً چوبی است .

سندل در جدول کلمات

سندل را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
نوعی کفش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• صندل یا سندل   • معنی صندل   • سندل مردونه   • صندل دخترانه   • گیاه صندل   • صندل مردانه   • مایکل سندل   • چوب صندل   • معنی سندل   • مفهوم سندل   • تعریف سندل   • معرفی سندل   • سندل چیست   • سندل یعنی چی   • سندل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سندل
کلمه : سندل
اشتباه تایپی : skng
عکس سندل : در گوگل

آیا معنی سندل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )