برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون   • مفهوم سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون   • تعریف سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون   • معرفی سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون   • سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون چیست   • سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون یعنی چی   • سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون
کلمه : سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون
اشتباه تایپی : sk' k,ajiٔ nhvd,a d;l nv fdsj,k
عکس سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون : در گوگل

آیا معنی سنگ نوشتهٔ داریوش یکم در بیستون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )