انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 1068 100 1

سوخت

/suxt/

مترادف سوخت: بنزین، نفت، گازوئیل، مواد سوختی، سوخته

معنی سوخت در لغت نامه دهخدا

سوخت. (اِ) آنچه سوزند در تنور و بخاری و تون و مانند آن. آنچه برای سوختن و گرم کردن است. آنچه ضرور است سوختن را از نفت و هیمه و جز آن.آنچه برای گرم کردن یا پختن بکار است از هیمه و برگ خشک و سرگین و نفت و جز آن. (یادداشت بخط مؤلف ).
- سوخت حمام . سوخت نانوائی. سوخت اجاق.
|| آنچه ممتنعالوصول ماند از وامهای داده شده. لاوصول. از میان شدن طلبی. (یادداشت بخطمؤلف ).
- سوخت را بود کردن ؛ قاعده ای بوده است دولتی که مستوفیان و عاملین رعایت میکردند. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی سوخت به فارسی

سوخت
ماده سوختنی، آنچه که بسوزدبرای حرارت وروشنایی
۱ - ( مصدر ) سوختن . ۲ - ( اسم ) ماده قابل احتراق مانند زغال نفت بنزین و جز آنها . ۳ - از بین رفتن بخشی از محصول ملک یا تمام آن بر اثر کم آبی و جز آن .
[bunkers] [حمل ونقل دریایی] مادۀ تأمین کنندۀ انرژی موتورهای کشتی
( صفت ) کاربوراتور . توضیح این کلمه رواج نیافته و به جای آن همان کاربوراتور مستعمل است .
بجای کربوراتور پذیرفته شده است
[contingency fuel] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] سوختی مازاد بر سوخت سفر که در شرایط نامساعد جوّی، مانند تغییرات پیش بینی نشده در باد و دما و مسیرهای پروازی، از آن استفاده می کنند
[additional fuel, unusable fuel] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] سوختی که برای مقاصد عملیاتی ازقبیل توزین و تعادل و رعایت حداقل ها حمل می کنند
[holding fuel] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] سوختی که برای مواردی ازقبیل دید کم و شد آمد سنگین هوایی و شرایط تقرب پرواز کور یا تأخیرهای دیگر در حین پرواز، حمل می کنند
( صفت ) آلتی برای پراکنده کردن نفت و بنزین در ماشینها ژیکلور . توضیح این کلمه رواج نیافته و همان ژیکلور متداول است .
[fuel injector , injection pump] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] پمپ موتورگرد پرفشاری که سوخت را با فشار زیاد به محفظۀ احتراق وارد می کند
[tire-derived fuel] [مهندسی محیط زیست و انرژی] نوعی سوخت که از خرد کردن تایرهای فرسوده به دست می آید
[alternate fuel] [حمل ونقل درون شهری-جاده ای] سوختی که برای کاهش آلودگی هوا به جای بنزین و گازوئیل به کار میرود
[taxi fuel] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] سوخت لازم برای روشن کردن موتور و حرکت تا نقطۀ برخاست
جائیکه مواد سوختنی ریزند آنجا از نانوائی که گون و هیمه گرد کنند جای گون و هیمه دردکان نانوایی
[reserve fuel] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] سوختی مازاد بر سوخت سفر که برای مصارف عادی در نظر گرفته نمی شود، بلکه برای وقایع پیش بینی نشده، علاوه بر سوخت سفر و سوخت احتیاطی و سوخت انتظار و سوخت جایگزین، در دسترس باقی می ماند و فقط در موارد خاص و با مجوز مقامات بالا...
[فیزیک] ← سوخت واکنشگاه
[bowser, bowser trailer] [حمل ونقل هوایی] کامیونی ویژۀ حمل سوخت در فرودگاه با توانایی تردّد جاده ای
[حمل ونقل دریایی] ← دوبۀ سوخت رسان
[fleet oilers] [علوم نظامی] ناوی که فراورده های نفتی و مهمات را در مسیر حرکت ناوها تأمین می کند
[trip fuel] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] مجموع سوخت لازم برای انجام پرواز برنامه ریزی شده، از زمان روشن کردن موتور و آغاز پرواز تا نشست در فرودگاه مقصد
( مصدر ) از بین رفتن نابود شدن یا سوخت شدن مطلب . پرداخت نشدن طلب .
[fossil fuel] [زمین شناسی] هیدروکربن ها یا سنگ های کربن داری که می توان از آنها به عنوان سوخت استفاده کرد
[bunkering] [حمل ونقل دریایی] فرایند پهلوگیری کشتی برای تأمین سوخت
[علوم نظامی] ← سوخت گیری مجدد
[refueling] [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] پر کردن دوبارۀ مخزن سوخت هواپیما در آسمان یا زمین یا دریا متـ . سوخت گیری 2
[bunker] [حمل ونقل دریایی] پهلو گرفتن کشتی برای تأمین سوخت
[refuel] [علوم نظامی] فرایند پر کردن باک هواپیما در آسمان یا زمین یا دریا

معنی سوخت در فرهنگ معین

سوخت
(اِ.) مادة سوختنی مانند: نفت .

معنی سوخت در فرهنگ فارسی عمید

سوخت
۱. آنچه بسوزانند از قبیل هیزم، زغال، نفت، بنزین، گاز و مانند آن ها برای ایجاد حرارت یا نیرو، مادۀ سوختنی.
۲. (اسم مصدر) [مجاز] از بین رفتن.
۳. سوخته.
* سوخت وساز: (زیست شناسی) تغییرات شیمیایی مواد غذایی که در بدن جانداران رخ می دهد و نیروی لازم برای اعمال حیاتی و تقویت عضلات تولید می شود، متابولیسم.
* سوخت های فسیلی: نفت، گاز، زغال سنگ.
آلتی که سوخت ماشین را با هوا مخلوط و برای سوختن آماده می کند، کاربراتور.
لولۀ فلزی در دستگاه کاربراتور که بنزین از آن رد می شود، ژکیلور.
۱. جای ریختن سوخت.
۲. جای انبار کردن و نگه داشتن سوخت.

سوخت در دانشنامه اسلامی

در سوره نورروغن زیتون، به عنوان سوختی برای برخی چراغها معرفی شده است:
در سوره نور آیه ۳۵روغن زیتون، به عنوان سوختی برای برخی چراغها معرفی شده است: الله نور السمـوت والارض مثل نوره کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبـرکة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار... «خدانور آسمانها و زمین است مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه ای است آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده باشد روشنی بخشد روشنی بر روی روشنی است خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند و این مثلها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست.»
← تشبیه برای ذات پاک خدا
 ۱. ↑ نور/سوره۲۴، آیه۳۵.    
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «سوخت چراغ».    
...سوخت در دانشنامه ویکی پدیا

سوخت
سوخت ماده ای است که در اثر تغییرات (معمولاً شیمیائی) تولید انرژی مفید می کند که بعداً می تواند تبدیل به انرژی مکانیکی شود. این تغییرات معمولاً با سوختن (یعنی ترکیب با اکسیژن) همراه است. فرایندهای مورد استفاده برای تبدیل سوخت به انرژی عبارتند از: واکنش های شیمیایی مختلف و گرمازا واکنش های هسته ای مانند شکافت هسته ای یا گداخت هسته ای. هیدروکربن ها تا حد زیادی شایع ترین منبع سوخت مورد استفاده توسط انسان است، اما در بسیاری از موارد فلزات رادیو اکتیو نیز استفاده می شوند.
چوب
زغال سنگ
نفت
الکل
گاز طبیعی
سوخت هسته ای
هیدرازین
بنزین
گازوئیل
هیدروژن
نفت سیاه
مازوت
سوخت های شیمیایی موادی هستند که باعث آزاد شدن انرژی از طریق واکنش با مواد اطراف آنها است که مهمترین آنها توسط فرایند اکسیداسیون می باشد.
سوخت های زیستی
سوخت های زیستی می تواند به عنوان سوخت مایع، جامد یا گاز متشکل یا حاصل از زیست توده تعریف شود. زیست توده نیز می تواند برای گرم کردن یا تولید برق استفاده شود. سوخت های زیستی را می توان از هر منبع کربن مثل گیاهان که به سرعت جایگزین می شود بدست اورد. بسیاری گیاهان مختلف و مواد مشتق شده از گیاهان برای تولید سوخت زیستی استفاده می شود.
عکس سوخت
سوخت اتانول (به انگلیسی: Ethanol fuel)، سوختی است از جنس اتانول یعنی همان الکلی که در نوشیدنی های الکلی یافت می شود. این سوخت بیشتر به عنوان سوخت اصلی موتور یا یک افزودنی به بنزین بکار می رود.
انرژی نو
زیست اتانول بر خلاف نفت، انرژی تجدیدپذیر بحساب می آید و می تواند از مواد خام کشاورزی بدست می آید. زیست اتانول می تواند از فراورده هایی مانند نیشکر، سیب زمینی، مانیوک و ذرت بدست آید.
تولید اتانول سوختی (برای ترابری و حمل و نقل) در جهان از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی، از ۱۷ میلیارد لیتر به بیش از ۵۲ میلیارد لیتر رسیده است. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ میلادی، سهم سوخت اتانول در مصرف خودروهای بنزینی ۳٫۷٪ تا ۵٫۴٪ افزایش یافته و در سال ۲۰۰۹، تولید جهانی سوخت اتانول به ۱۹٫۵ گالن (۷۳٫۹ میلیارد لیتر) رسید.
اتانول سوختی، الکلی است دو کربنی به فرمول شیمیایی C2H5OH که بر خلاف اکثر الکل های دیگر، عمدتاً از مواد اولیه زیستی با منشأ قندی و نشاسته ای یا سلولزی تولید می گردد. تولید اتانول سوختی از مواد اولیه پتروشیمیایی (اتیلن یا گاز سنتر) هم امکان پذیر است (اتانول سنتیتیک)، اما امروزه درصد بسیار کمی از تولید جهانی اتانول (کمتر از ۵ درصد) از مواد اولیه غیر زیستی صورت می پذیرد، همین درصد اندک هم با روندی کاهشی همراه می باشد؛ لذا با توجه به تولید بیش از ۹۵ درصد اتانول سوختی جهان از مواد اولیه زیستی، از نام اتانول زیستی یا بیواتانول برای آن استفاده می شود.
سوخت الکل (انگلیسی: Alcohol fuel) به الکل هایی اطلاق می شود که به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرند. چهار گونه از ترکیبات آلیفاتیک الکل شامل متانول، اتانول، پروپانول و بوتانول را می توان به عنوان سوخت مورد استفاده قرار داد. این ترکیبات می توانند از نظر شیمیایی یا بیولوژیکی، سنتز شوند و دارای ویژگی هایی هستند که قابلیت استفاده در موتورهای درون سوز را دارا می باشند.
هضم بی هوازی
زیست گاز
زیست سوخت
توسعه انرژی
سوخت اتانول
انرژی هیدروژن
سوخت بوتانول (انگلیسی: Butanol fuel) از سوخت های الکلی است، که به عنوان سوخت در موتورهای درون سوز استفاده می شود. از آنجایی که زنجیره هیدروکربنی بوتانول از اتانول طولانی تر است، شباهت زیادی به بنزین دارد. سوخت بوتانول اغلب بعنوان یک مکمل به همراه بنزین، در وسایل نقلیه بنزینی استفاده می شود. سوخت های بوتانول از طریق زیست توده ها (بیوبتانولول) و نیز سوخت های فسیلی (پتروبوتانول) تولید می شود، که در هر صورت محصول نهایی دارای خواص شیمیایی مشابه می باشند.
کاه
سوخت الکل
زیست سوخت
زیست دیزل
فروکافت
دی متیل اتر
تقطیر
سوخت ترکیبی یک سوخت مایع و برخی اوقات گازی شکل است. این سوخت از ترکیب گازی مونواکسیدکربن و هیدروژن بدست می آید. این سوخت از تبدیل به گاز کردن مواداولیه جامدی مانند زغال یا زیست توده یا تغییر شکل گاز طبیعی بدست می آید. برای ساخت آن تبدیل فرایند فیشر–تروپش، تبدیل متانول به گازوئیل، یا مستقیماً تبدیل مستقیم زغال به مایع فرایند رایج است.
از سال ۲۰۰۹ تولید سوخت های ترکیبی در سطح جهان گسترده شد. سوخت ترکیبی مشابه سوخت گازوئیل و دیزلی است و می تواند در موتورهای موجود بکار می رود. اما تولید سوخت ترکیبی مستلزم هزینه بیشتر و نیز فرایندهای پیچیده تبدیل شیمیایی است. در سال های اخیر دولت ها و کمپانی های بزرگ انرژی توجه بیشتری به سوخت های ترکیبی دارند. فایده اصلی این سوخت ها این است که از مواد قابل دسترس می توان آن را تولید کرد. منابعی مانند زغال، گازطبیعی و حتی زباله گیاهی در مقیاس وسیعی وجود دارند. سوخت ترکیبی جایگزینی برای سوخت فسیلی است. ازنظر محیط زیست این سوخت از سوخت فسیلی سالم تر است. البته نه سالم به معنای واقعی، بلکه به نسبت سالم تر است و راندمان آن بسیار بیشتر از سوخت فسیلی است.
فرانتز فیشر (به انگلیسی: Franz Fisher) و هانس تروپش (به انگلیسی: Hans Tropsch) آلمانی در میانه دهه ۱۹۳۰ میلادی فرایند نوین سنتز بدست آوردن سوخت مایع از زغال را اختراع کردند. پیش از آنها فردریک برگیوس (به انگلیسی: Fredrich Bergius) برنده جایزه نوبل روشی دیگر را برای تولید سوخت ترکیبی ابداع کرده بود.
شیمی ساخت این سوخت پیچیده است. کربن و هیدروژن را با حرارت دادن زیست توده تا ۱۰۰۰ الی ۱۳۰۰ درجه سلسیوس و تبدیل آن به گاز، می گیرد و زنجیره پیچیده ای از ترکیب ها را تا ساختن سوختی مانند گازوئیل و دیزل طی می کند. در فرایند فیشر–تروپش، گاز تبدیل به مولکول های هیدروکربن می شود. روند بعدی، فرآوری زنجیره هیدروکربن با کاتالیست نیکل یا آهن است. محصولات نهایی شامل سوخت، موم و روان کننده است.
سوخت جامد به گونه های مختلف مواد جامد گفته می شود که به عنوان سوخت برای فرآوری انرژی و گرما به کار می روند. در بیشتر موارد به وسیلهٔ سوختن انرژی و گرمای سوخت های جامد استخراج می شود.
سوخت های جامد شامل چوب، زغال، زغال سنگ، قرص سوختی هگزامین و گلوله های ساخته شده از چوب، ذرت، گندم، چاودار و غلات می شوند. تکنولوژی موشک سوخت جامد نیز از سوخت های جامد بهره گیری می کند.
انسان ها به صورت گسترده ای از سوخت های جامد برای ایجاد آتش استفاده کرده اند. زغال سنگ به عنوان منبع سوختی برای انقلاب صنعتی، از روشن کردن کوره تا راه اندازی موتورهای بخار به کار رفته است. همچنین چوب به طور گسترده ای برای حرکت لوکوموتیوها به کار رفت. هردوی کودهای گیاهی و زغال سنگ تاکنون نیز برای تولید انرژی الکتریکی به کار می روند.
سوخت جایگزین که همچنین به سوخت غیرمعمول و سوخت پیشرفته معروف است، به هر نوع ماده می گویند که می تواند به عنوان سوخت و به جای سوختهای معمولی استفاده گردد. سوختهای معمولی عبارتند از سوختهای فسیلی (نفت، زغال سنگ، پروپان و گاز طبیعی) و سوختهای هسته ای مانند اورانیم.
برخی از بهترین سوختهای جایگزین عبارتند از : بیودیزل، سوخت الکل (متانول، اتانول، ۱-بوتانول)، الکتریسیته ذخیره شده در مواد شیمیایی (چون باتری و پیل سوختی)، هیدروژن، گاز متان غیر فسیلی، گاز طبیعی غیر فسیلی، سوخت روغن گیاهی و دیگر زیست توده ها.
سوخت جت نوعی سوخت هواپیما است که برای هواگردهای دارای موتور توربینی مانند هواپیماهای توربوجت، توربوفن و توربوپراپ و بالگردهای توربوشفت از آن استفاده می کنند.
سوخت جت آ (A) و آ۱ (A1): سوخت جت A استاندارد سوخت جت در ایالات متحده است. و در نقاط دیگر دنیا از استاندارد A1 استفاده می شود. نقطه اشتعال هر دوی آنها بیاستی بالاتر از ۳۸ درجه سانتیگراد و دمای خودآتشگیری آنها بالاتر از ۲۱۰ درجه باشد.
سوخت جت ب (B): این نوع سوخت ترکیبی از حدودا ۳۰ درصد نفت سفید و ۷۰ درصد بنزین است. این نوع سوخت دمای انجماد پایین تری دارد و تا ۶۰ درجه زیر صفر یخ نمی زند. نقطه اشتعال آن هم پایین تر است و در نتیجه سوخت خطرناکتری محسوب می شود. این نوع سوخت عملکرد بهتری در هوای سرد دارد و فقط در هوای بسیار سرد مورد استفاده قرار می گیرد.
موتورهای توربینی به طور کلی توانایی کاربرد سوخت های نفتی متنوعی را دارند اما تمام انواع سوخت جت امروزین انواعی از نفت سفید هستند که خلوص بالایی داشته و افزودنی هایی برای جلوگیری از خوردگی، زنگ زدن، انجماد در دمای پایین یا اشتعال در دمای بالا، به آن ها اضافه شده است.
سوخت مناسب جت بایستی دمای اشتعال بالایی داشته باشد، رسوب نکرده و ایجاد زنگ زدگی نکند، ارزش حرارتی بالایی داشته، حمل ونقل و کار با آن ایمن باشد، به بخش های داغ توربین موتور آسیب نرساند و در هوای سرد نیز به خوبی جریان پیدا کند.
سوخت های جت برای هواپیماهای غیرنظامی به سه دسته کلی تقسیم می شوند:
سوخت جلبک یا زیست سوخت نسل سوم گونه ای زیست سوخت است که از جلبک بدست می آید.در هنگام نورساخت، جلبک ها و دیگر نورسازنده ها، گاز کربن دی اکسید و نور خورشید را دریافت کرده و آن را به اکسیژن و زیست توده تبدیل می کنند.
بسیاری از شرکت ها و سازمان های دولتی در تلاشند تا با فراوری مقرون به صرفه سوخت جلبک، هزینه ها را کاهش دهند.فراوری زیست سوخت از جلبک، کربن دی اکسید (CO۲) موجود در هواکره را کاهش نمی دهد زیرا کربن دی اکسید گرفته شده توسط جلبک، با سوزاندن سوخت جلبک به هواکره باز می گردد.
قیمت بالای نفت، رقابت برای بدست آوردن خوراک و منبع های زیست سوخت و بحران جهانی خوراک، علاقه به ساخت جلبک کشاورزی را برای بدست آوردن دانه های روغنی، بیودیزل، زیست الکل و زیست اتانول، زیست بنزین، زیست متانول، زیست بوتانول و دیگر زیست سوخت ها را افزون کرده به همین دلیل زمین های بکار رفته برای فراوری این فراورده ها زمین های مناسبی برای کشاورزی نیستند.
سوخت خورشیدی یک سوخت شیمیایی مصنوعی و سنتزشده است که به شیوهٔ مستقیم یا غیرمستقیم از انرژی خورشیدی نور خورشید یا گرما و حرارت خورشید، با استفاده از روش های فوتوشیمیایی یا زیستی (مانند فوتوسنتز مصنوعی که تا سال ۲۰۱۳ در مقیاس آزمایشی انجام گرفته است)، تولید می شود. تولید، تهیه و فرآوری سوخت خورشیدی، با هدف تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی شیمیایی، از طریق روش های مبتنی بر ترموشیمی و الکتروشیمی برای ایجاد واکنش های شیمیایی ویژه ای انجام می شود که با بهره گیری از نور و گرمای خورشید، با کاهش پروتون عنصر سنگین تر، هیدروژن تولید می کنند و یا کربن دی اکسید را به ترکیبات آلی تبدیل می کنند. کاتالیزگرهای نوری گوناگونی در دست طراحی، توسعه و تهیه هستند که این واکنش ها را به شکلی سازگار با محیط زیست ایجاد کنند. انرژی حاصل از سوخت خورشیدی، نمونه ای از انرژی تجدیدپذیر است.
تولید سوخت کربن خنثی با بهره گیری از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی را می توان نمونه ای از تولید سوخت خورشیدی دانست.
تولید فوتوشیمیایی هیدروژن و کاهش فوتوشیمیایی کربن دی اکسید، از جمله فرایندهای تولید سوخت با بهره گیری از انرژی خورشیدی هستند.
نفت گاز یا گازوئیل به عنوان سوخت موتورهای دیزلی و تأسیسات حرارتی بکار می رود. محدوده هیدروکربن های آن بین C14-C20 و حتی C25 با دامنه نقطه جوش ۳۸۵-۲۵۰ درجه سانتیگراد می باشد. نفت گاز عمدتاً از سه گروه پارافینیک ، نفتنیک و آروماتیک تشکیل شده ، دارای حداقل نقطه اشتعال 54 °C و ماکزیمم نقطه ریزش 0 °C می باشد.
دانسیته آن در دمای 15.6 °C برابر با 820-860kg/m3 می باشد. مهمترین مشخصه آن عدد ستـان است که باید بیشـتر از ۵۰ باشد تا موتور نرم و بی صدا کار کند.
سوخت دیزل به هر گونه سوخت مایع گفته می شود که در موتورهای دیزلی بکار رود.این سوخت بیشتر از روش ویژه ای در تقطیر جز به جز نفت مازوت بدست می آید اما روش های دیگری نیز برای فراوری سوخت دیزل بدون بهره گیری نفت وجود دارد که از جمله آنها می توان به زیست دیزل، زیست توده به مایع (BTL) و گاز به مایع (GTL) اشاره داشت که بهره گیری جهانی از آنها به سرعت در حال افزایش است. برای ابهام زدایی میان گونه به دست آمده از نفت و دیگر گونه ها، گونه نفتی را نفت دیزل یا پترودیزل مینامند.دیزل بسیار کم گوگرد گونه استاندارد برای تعریف دیزل می باشد که دارای گوگرد بسیار کم است.مطابق آمار سال ۲۰۰۷، نزدیک به همه سوخت دیزل بکار رونده در آمریکا و اروپا، از گونه بسیار کم گوگرد است.
فیلتر سوخت دستگاهی است که قبل از موتور قرار گرفته و وظیفهٔ پالودن سوخت از آلودگی ها و زنگ آهنها (که اغلب دارای مقیاس ماکروسکپیک هستند) را بر عهده دارند. فیلتر سوخت در بیشتر موتورهای درون سوز مورد استفاده هستند و درون آن ها اغلب از پالایشگر کاغذی استفاده می شود.
این سامانه یک بخش حیاتی در سیستم سوخت رسانی خودرو است چرا که در صورت عدم استفاده از آن بسیاری از آلودگی ها مانند آلودگی هایرنگی و زنگ زدگی های به دلیل رطوبت در مخزن سوخت توسط پمپ وارد موتور شده و ممکن است باعث اصطکاک و سایش و مسدود شدن پمپ سوخت یا پمپ های انژکتور و سوزن های انژکتور گردد.
نقش اين قطعه تصفيه بنزين خروجی از باک ، قبل از رسيدن به موتورمی باشد . انجام تصفيه به صورت عبور سوخت از يک شبکه توری مانند ممکن می شود که در صافی های توليدی در شرکت اورند پیشرو ( در ايران ) ، کاغذ صافی عمل اصلی پالايش بنزين را به عهده دارد. در اين کاغذها الياف به ضخامت های تعريف شده و با روزنه هايی به اندازه 15 ميکرون ، ذرات بزرگتر از اين مقدار را به خود جذب می کنند. محل قرارگيری فيلتر بنزين هميشه در مسير رفت سوخت از باک به سمت موتور و عموماً نزديک به باک می باشد. صافی کاغذی فيلتر ، قسمت اصلی يک فيلتر در تصفيه سيال عبوری است که درون قطعه اصلی می باشد. در فيلترهای بنزين ساخت شرکت اورند پیشرو ، صافی ها از جنس کاغذی می باشند که به صورت المنت استوانه ای شکل طراحی شده است. دوسمت استوانه نيز با صفحات فلزی یا پلاستيکی محدود گرديده است تا هدايت سيال ( بنزين ) مطابق خواسته طراح صورت پذيرد. اين صافی با جذب ذرات موجود در بنزين باعث جلوگيری از انتقال اين ذرات به قسمت های اصلی موتور و خصوصاً سوزن های انژکتور می شود و از کثيف يا مسدود شدن آن ها جلوگيری می کند.
پمپ سوخت یا پمپ بنزین (به انگلیسی: Fuel pump) اغلب (البته نه همیشه) یک قطعه ضروری برای خودرو و انواع موتورهای درون سوز است.
خیلی از موتور ها (اغلب موتورسیکلتهای قدیمی) نیازی به پمپ سوخت ندارند زیرا با قرار دادن مخزن سوخت در ارتفاعی بالاتر از موتور و استفاده از گرانش بنزین مورد نیاز به موتور می رسد. اما در طراحی هایی که از گرانش استفاده نمی شود سوخت باید از مسیر باک به موتور با نیروی پمپ جابه جا گردد و تحت فشار پایین برای موتور کاربراتور و فشار بالا برای موتور با سوخت رسانی انژکتوری منتقل گردد.
پمپ ها به دو دسته تقسیم میشوند دستی (hand pump) دارای سیستم رانش (power driven pump)
انواع پمپ ها: پمپ پیستونی_پمپ پلانجری_دیافراگمی_مارپیچی_دنده ای
جایگاه سوخت یا پمپ بنزین محلی است که سوخت و روان سازها را برای خودروها عرضه می کند. در کشورها و زبان های مختلف به اسامی گوناگون مثل پمپ بنزین، پمپ گاز، ایستگاه گاز یا ایستگاه سرویس نامیده می شود.
عرضه بنزین را در ابتدا داروخانه ها بعهده داشتند و برای اولین بار خانم بنز در سال ۱۸۸۸ از اولین فروشنده بنزین که داروخانه ای در ویزلخ بود باک اتوموبیل خود را پر کرد. اولین جایگاه سوخت در جهان در ۱۹۰۵ در سنت لوئیس میزوری ساخته شد.
بیشترین محصول عرضه شده در جایگاه سوخت، بنزین است ولی بتدریج سوخت های دیگر مثل نفت چراغ، سوخت دیزل، سی ان جی، هیدروژن فشرده، هیدروژن مایع، سوخت اتانول و انرژی برقی نیز اضافه شده است. سازه اکثر جایگاه ها شبیه به هم است و معمولاً مخزن در زیر زمین قرار دارد و سوخت به دستگاه تحویل دهنده پمپ می شود، مخزن به وسیلهٔ کامیون باری مخزنی پُر می گردد. بعضی جایگاه ها بنا به اقتضای کاربرد آن در بنادر ساخته شده اند که از آن ها برای سوخت رسانی به قایق های موتوری استفاده می شود.
بسیاری از جایگاه ها علاوه بر عرضه سوخت، به خدمات دیگری هم می پردازند. خدمات فنی اتوموبیل و عرضه روان سازها و ایجاد دکه و فروشگاه و رستوران از خدمات دیگر بعضی از جایگاه ها است.
غذا در برابر سوخت، دوراهی ای در زمینه خطر تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای تولید سوخت های زیستی است که به ضرر امنیت غذایی می باشد. بحث های مربوط به قیمت غذا و سوخت های زیستی شامل دیدگاه های گسترده ای است و بسیار طولانی و بحث برانگیز بوده است. اختلاف نظر در مورد اهمیت موضوع وجود دارد، چه چیزی باعث آن می شود، و چه باید برای بهبود وضعیت انجام شود. این پیچیدگی و عدم اطمینان ناشی از تعداد زیادی از اثرات و بازخوردهاست که می تواند به طور مثبت یا منفی بر سیستم قیمت گذاری تأثیر بگذارد. علاوه بر این، توانایی های نسبی این تأثیرات مثبت و منفی در کوتاه مدت و درازمدت متفاوت است و شامل تأثیراتی با تأخیر است. بخش علمی این بحث نیز با استفاده از مدل های اقتصادی مختلف و شکل های رقابت آماری تحلیل می شود.
زیست سوخت (به انگلیسی: Biofuel) به سوخت هایی گفته می شود که از زیست توده به دست می آیند. این تعریف، زیست سوخت های جامد، سوخت های مایع و زیست گازهای مختلف را دربر می گیرد. زیست سوخت ها پس از عامل هایی چون بحران انرژی که نیازمند امنیت انرژی بیشتر بود و نگرانی از انتشار کربن توسط سوزاندن سوخت های فسیلی بسیار مورد توجه علمی و همگانی قرار گرفت.
زیست توده
کشت زیست سوخت
سوخت اتانول، الکلی است که از تخمیر مواد قندی موجود در گیاهان مانند شکر و نشاسته به دست می آید. با پیشرفت فناوری، سلولزهایی مانند درختان و چمن ها را نیز می شود به عنوان ماده خام در فراوری زیست اتانول بکار برد. اتانول را می توان به صورت خالص به عنوان سوخت خودرو به کار برد اما بیشتر به دلیل اینکه اکتان افزایش یابد و عملکرد خودرو بهبود یابد از افزودنی بنزین استفاده می شود. زیست اتانول به صورت گسترده ای در ایالات متحده و برزیل به کار می رود.
زیست دیزل از دانه های روغنی، روغن های حیوانی و روغن های بازیافت شده بدست می آید. زیست دیزل می تواند به عنوان سوخت خالص در خودروها بکار رود اما برای کاهش سطح ذره ها، کربن مونوکسیدها و هیدروکربن ها در خودروهای دیزلی، از افزودنی دیزل استفاده می شود. زیست دیزل سوختی است که از روغن ها و چربی ها بدست می آید و همگانی ترین زیست سوخت در اروپا است.
در سال ۲۰۰۸ میلادی، زیست سوخت ۱٫۸٪ سوخت ترابری جهان را دربرداشت. در سال ۲۰۰۷ میلادی، سرمایه گذاری جهانی روی گنجایش فراوری زیست سوخت بیش از ۴ میلیارد دلار بوده و هم اکنون نیز در حال افزایش است.
مخزن سوخت (به انگلیسی: Fuel tank) یا باک بنزین یک مخزن ایمن برای نگهداری سوخت قابل اشتعال است.
انفجار
پمپ سوخت
اگرچه می توان این نام را برای انواع مخازن سیال به کار برد اما این اصطلاح به طور اختصاصی به عنوان بخشی از سامانه موتور است که وظیفه ذخیره کردن سوخت مایع یا سوخت گازی برای تأمین نیاز موتور را دارد.
مخازن سوخت از نظر اندازه و پیچیدگی متفاوت هستند مانند مخازن پلاستیکی کوچک و مخازن گاز بوتان یا مخزن خارجی شاتل فضایی.
واژهٔ «باک» برای مخزن در فارسی از زبان روسی (бак) وام گرفته شده است.
نسبت هوا-سوخت به اختصار AFR نسبت جرمی هوا به یک سوخت جامد، مایع یا گاز است که در فرایند سوختن جریان دارد. این فرایند سوختن می تواند به صورت کنترل شده صورت گیرد مانند آنچه که در موتور درون سوز روی می دهد یا در یک کورهٔ صنعتی باشد یا در نتیجهٔ انفجار گاز یا بخار (گردانفجار) یا در سلاح گرمافشاری باشد.
نسبت سنج هوا–سوخت
احتراق
استوکیومتری
نسبت هوا-سوخت تعیین می کند که آیا مخلوط اصلاً سوختنی هست یا خیر، چقدر انرژی آزاد می شود و چه میزان آلایندهٔ نامطلوب تولید می شود. معمولاً بازه ای برای نسبت هوا-سوخت وجود دارد که خارج از این بازه سوختنی رخ نمی دهد به این حدود، حدهای بالا و پایین انفجار گفته می شود.
در موتور درون سوز و کورهٔ صنعتی نسبت هوا-سوخت بسیار مهم است تا سامانه بازدهی بالاتری داشته باشد و تولید آلاینده کمتر باشد. اگر دقیقاً آنقدر هوا فراهم شود که سوخت به طور کامل بسوزد به آن نسبت، مخلوط استوکیومتری یا به اختصار stoich گفته می شود. نسبت های کمتر از استوکیومتری را «غنی» می نامند که این نسبت ها بازدهی کمتر اما توان بالاتری تولید می کنند و معمولاً در دمای پایین تری می سوزند. نسبت های بالاتر از استوکیومتری را ضعیف (لاغر) می نامند در این حالت بازدهی بالاتر می رود اما میزان اکسید نیتروژن بیشتری تولید می شود. برخی موتورها چنان طراحی شده اند تا به صورت لاغر بسوزند. برای تعیین دقیق نسبت هوا-سوخت باید محتوای اکسیژن هوای مصرفی دقیق مشخص شود چون چگالی هوا می تواند بسته به منطقهٔ جغرافیایی یا دمای هوای ورودی یا میزان بخار آب، تفاوت کند.
مخلوط استوکیومتری برای یک موتور بنزینی ۱۴٫۷:۱ است به عبارت دیگر به ازای هر گرم سوخت، ۱۴٫۷ گرم هوا نیاز است؛ این واکنش به صورت زیر است:
کراش تیم ریسینگ نیترو-سوخت (به انگلیسی: Crash Team Racing Nitro-Fueled) یک بازی ویدئویی در سبک مسابقه ای است که توسط شرکت بیناکس توسعه یافته و به وسیله اکتیویژن در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ (۳۱ خرداد ۱۳۹۸) برای نینتندو سوئیچ، پلی استیشن ۴ و اکس باکس وان وارد بازار شد. این بازی نسخه ارتقا یافته بازی کراش تیم ریسینگ به شمار می رود که در ابتدا و در سال ۱۹۹۹ بوسیله شرکت ناتی داگ برای کنسول پلی استیشن توسعه یافته بود.
WW ۲۱ ژوئن، ۲۰۱۹
از قابلیت هایی که به این بازی اضافه شده می توان به امکان ارتقا دادن و تغییر ماشین ها، گرافیک بهبود یافته، اضافه شدن مراحل و شخصیت های جدید، حرکات نمایشی شخصیت ها در حین رانندگی، اضافه شدن حالت آنلاین و... اشاره کرد.همچنین مراحل بازی کراش نیترو کارت در این بازی حضور دارند.
محصولات کشت شده به عنوان زیست سوخت محصولاتی هستند که تنها برای تولید انرژی رشد می کنند. زیست سوخت های تجاری به طور معمول متراکم و با بازدهی بالا کشت می شوند. این محصولات به صورت سوخت جامد، مایع یا گازی درآمده که سپس برای تولید انرژی یا گرما سوزانده می شوند.
گیاهان به طور کلی به گیاهان چوبی وگیاهان علفی دسته بندی می شوند. گیاهان چوبی شامل بید و صنوبر، گیاهان علفی مانند Miscanthus x giganteus و Pennisetum purpureum (هر دو به عنوان چمن فیلی شناخته می شوند) می باشند. محصولات گیاهان علفی، در حالی که از لحاظ فیزیکی کوچکتر از درختان است، تقریباً دوبرابر مقدار CO2 (به شکل کربن)، در مقایسه با گیاهان جنگلی، ذخیره می کنند.
از طریق روش های زیست فناوری مانند اصلاح ژنتیکی گیاهان می توان زیست سوخت را دستکاری کرد تا تولید بیشتر شود. با ارقام موجود می توان محصول نسبتاً بالایی را نیز به دست آورد. :۲۵۰ با این وجود برخی از مزایای جانبی مانند کاهش هزینه های مرتبط مانند هزینه ها در فرایند تولید و استفاده کمتر از آب تنها می تواند با استفاده از گیاهان تراریخته انجام شود.
از روغن گیاه شرشم می توان نوعی سوخت زیست دیزل به دست آورد که حتی می تواند اتوبوس شهری دوطبقه ای را به حرکت درآورد. گیاه شرشم به طور گسترده و به صورت خودرو، در انگلستان می روید. همچنین، می توان آن را در اطراف خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران نیز یافت.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سوخت در دانشنامه آزاد پارسی

سوخت (fuel)
منبع انرژی یا گرما، شامل همۀ موادی که در هوا می سوزند (سوختنی ها). مادّه ای که بر اثر شکافت هسته ای در واکنشگاه هسته ای انرژی تولید می کند، سوخت هسته ای نام دارد. سوخت های فسیلی باقی ماندۀ فسیل شدۀ گیاهان و جانوران اند.

ارتباط محتوایی با سوخت

سوخت در جدول کلمات

سوخت و ساز بدن
متابولیسم
سوخت کثیف
زغال سنگ
گازی که به واسطه سرعت اشتغال | بهترین سوخت برای موشک به شمار می رود
هلیوم
محصول سوخت ناقص
دود
محل سوخت اتومبیل
باک
مخزن سوخت موتور خودرو
باک

معنی سوخت به انگلیسی

fuel (اسم)
تقویت ، سوخت
combustion (اسم)
احتراق ، اشتعال ، سوخت
crop damage (اسم)
سوخت

معنی کلمه سوخت به عربی

سوخت
احتراق , وقود
رجل الاطفاء
وقود
طاعم
رجل الاطفاء
وقود
اوکتان
ايض
أزمة الوقود
أخَذَتْهُ الشّفَقَة

سوخت را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سانیا > سانیا
رحیم > ارسام
اسماعیل بخشی > hole in the wall
امین جهانگرد > spangle
مهرآذین > مهرآذین
DORSA > درسا
fw.jj > at
سکوت > Take off

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• خرید سوخت   • گازوئیل   • مدیریت سوخت   • شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان   • فرآورده های نفتی چیست   • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران   • خرید گازوئیل آزاد   • معنی سوخت   • مفهوم سوخت   • تعریف سوخت   • معرفی سوخت   • سوخت چیست   • سوخت یعنی چی   • سوخت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوخت
کلمه : سوخت
اشتباه تایپی : s,oj
آوا : suxt
نقش : بن گذشته
عکس سوخت : در گوگل


آیا معنی سوخت مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )