انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1104 100 1

سود

/sud/

مترادف سود: استفاده، بهره، دخل، ربح، صرف، صرفه، عایدی، فایده، فرع، مداخل، منفعت، نتیجه، نزول، نفع، محصول، حاصل، ثمره

معنی سود در لغت نامه دهخدا

سود. (اِ) در مقابل زیان و به عربی نفع گویند. (برهان ). پهلوی «سوت » (نفع، فایده )، ریشه ٔ اوستایی «ساو» (فایده بردن )، رجوع شود به نیبرگ ص 209، بلوچی «سوت » ، «سیت » . (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین ). نفع. فایده. ضد زیان. حاصل. منفعت. انتفاع. (ناظم الاطباء). نفع. فایده. مقابل زیان. (آنندراج ) :
مرا امروز توبه سود دارد
چنان چون دردمندان را شنوشه.
رودکی.
سخن کاندرو سود نه جز زیان
نباید که رانده شود بر زبان.
ابوشکور.
تکاپوی مردم بسود و زیان
بتا و مگر هر سویی تازیان.
ابوشکور.
کیست کش وصل تو ندارد سود
کیست کش فرقت تو نگزاید.
دقیقی.
بتن جامه بدرید و زاری نمود
همی گفت از این کار ناری چه سود؟.
فردوسی.
که بازاریان میوه دانند سود
کدیور بود مرد کشت و درود.
فردوسی.
گاه توبه کردن آمد از مدایح وز هجی
کز هجی بینم زیان و از مدایح سود نی.
منوچهری.
نتوانیم که از ماه و ستاره برهیم
ز آفتاب و مهمان سود ندارد هربی.
منوچهری.
دل برد و مرا نیز بمردم نشمرد
گفتار چه سود است که ورغ آب برد.
فرخی.
مایه نگاه می باید داشت و سود طلب کرد. (تاریخ بیهقی ). عاقبت کار بازنمودیم سود نداشت. (تاریخ بیهقی ). گرد عالم گشتن چو سود پادشاه ضابط باید. (تاریخ بیهقی ).
وام دم توست و بدین سود نیست
خویش دهی باز همی جز کلام.
ناصرخسرو.
بیداریت آن روز ندارد پسرا سود
دستت نگرد چیز مگر طاعت و کردار.
ناصرخسرو.
هر آن کس که نادان و بی رأی و بن
نه در کار او سود، نی درسخن.
اسدی.
همه کس پی سود باشد دوان
نخواهد کسی خویشتن را زیان.
اسدی.
نه از او میوه خوب و نه سایه
نه از او سود خوش نه سرمایه.
سنایی.
اگر حاتم سخی بوده چه سودت دارد ای خواجه
تو حاتم گرد یک چندی بنه حاتم ستایی را.
سنایی.
بیچاره سوگند میخورد و سود نداشت. (کلیله و دمنه ). که زیان دیگران را دیده باشد و سود تجارب ایشان برداشته. (کلیله ودمنه ).
چو او بمیرد آنگاه مرثیت گویم
چو نشنود که چه گویم چه سود گفتارم.
سوزنی.
پند من است حلقه ٔ گوشش ولی چه سود
حلقه بگوش او نکند گوش پند او.
خاقانی.
صدرنگ بیامیزم چه سود که در تو
مهری که نبوده ست سرشتن نتوانم.
خاقانی.
ولیکن چه سود است کاین کار بود
تأسف ندارد دگر هیچ سود.
نظامی.
چه سود است مردن نشاید بزور
که پیش از اجل رفت نتوان بگور.
نظامی.
تا توانستم ندانستم چه سود
چونکه دانستم توانستم نبود.
عطار.
از وصف تو هر شرح که دادند محالست
وز عشق تو هر سود که کردند زیانست.
عطار.
از مایه ٔ بی سود نیاساید مرد
مار از دم خویش چیز نتواند خورد.
سعدی.
بد شد آخر چو اصل او بد بود
تخم بد در زمین نیک چه سود.
مکتبی.
برای ماست گر ایمان و کفر بخشد سود
خدای را چه که ما مؤمنیم یا کافر.
قاآنی.
|| ظفر و فتح. || ترقی. بهره. || ربا. مرابحه. (ناظم الاطباء). (اصطلاح فقه ) ربا که گرفتن زیادت است در قرض. مأخوذ از معنی اول است یا آنکه در اصل به معنی ربا است و بعد از آن به معنی مطلق نفع و فایده استعمال یافته است. (آنندراج ). || صحبت مسرت انگیز. || سور که جشن و شادمانی و میزبانی باشد. (برهان ). ضیافت. جشن. مهمانی و شادمانی و سور. (ناظم الاطباء).

سود. (ع اِمص ) مهتری. داوری. (ناظم الاطباء). مهتری. (منتهی الارب ). || (ص ، اِ) ج ِ اسود به معنی سیاه. (غیاث ) (آنندراج ) :
تا بزاید در جهان جان وجود
بس نماید اختلاف بیض و سود.
مولوی.

سود. (فرانسوی ، اِ) (اصطلاح کیمیا) اکسید سدیوم که حاصل میشود از خاکستر نباتات بحری. (ناظم الاطباء).

سود. (مص مرخم ، اِمص ) آسودن. زندگی کردن. مخفف آسود :
من نیارم در جهان بی آب سود
زآنکه زاد و بود من در آب بود.
عطار(منطق الطیر).

سود. (ع مص ) مهتر شدن. (منتهی الارب ). مهتر گردیدن. (از ناظم الاطباء).
- ایام السود ؛ روزگار بدبختی و نامساعدی ومنحوس. (ناظم الاطباء).
- سودالاکباد ؛ دشمنان. (ناظم الاطباء).
- سودالبطون ؛ لاغر. (ناظم الاطباء).

سود. [ س َ ] (ع اِ) روی کوه هموار. (منتهی الارب ) (آنندراج ). سطح هموار و مستوی از کنار کوه. (ناظم الاطباء). || سنگریزه های سیاه ناک. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || (مص ) خوردن آب که بر آن سواد بود. (آنندراج ). خوردن آبی را که زرد شده باشد. (ناظم الاطباء).

سود. [ س َ وَ ] (اِ) سبد و آن ظرفی است که از چوبهای باریک و نرم بافند. (برهان ). سبد. (آنندراج ) (فرهنگ رشیدی ).

معنی سود به فارسی

سود
کشوریست در شمال اروپا درشبه جزیره اسکاندیناو میان نروژ و دریای بالتیک بمساحت ۴۵٠٠٠٠ کیلومتر مربع و دارای ۸۲۸٠٠٠٠ تن جمعیت پایتخت آن شهر استکهلم است و شهرهای مهم دیگرش عبارتند از : گوتبرگ مالمو نورکوپینگ هلسینگبرگ اوپسالا که از مراکز علمی و دینی و دارای دانشگاه معروفی است مذهب مردم پروتستان است . و همه سوئدیان خواندن ونوشتن را بلدند . حکومت سوئد مشروطه سلطنتی است و پادشاه رئیس قوه مجریه است . این کشور با آنکه کوهستانی است دارای اراضی حاصلخیز است و دستگاه آبیاری منظم دارد . سرزمین سوئد جنگلهای بسیار دارد بطوری که نزدیک سه پنجم مساحت این کشور را جنگل پوشانده و بهمین جهت چوب یکی از صادرات آن کشور است . گله داری و تربیت حیوانات در سوئد کاملا ترقی کرده مخصوصا در قسمت جنوبی کشور گاو و گوسفند وپرندگان بسیار تربیت میشوند انواع لبنیات از صنایع صادر میگردد . از دریای شمال دریای بالتیک و دریاچه های داخلی ماهی زیاد صید میشود و آن هم از منابع مهم ثروت اهالی بشمار میرود . زغال سنگ در سوئد کم است ولی معادن آهن زیاد و محصول آن از بهترین آهنهای دنیاست . مس سرب روی و نقره نیز یافت میشود . بخش اعظم نیرویی که در کارخانه ها و بنگاههای صنعتی کشور بکار میرود از آبشارها گرفته میشود . صنعت فلز کاری در سوئد بسیار ترقی کرده . چوب بری و تهیه خمیر چوب برای کاغذ سازی جهت صدور بکشورهای دیگر رواج دارد .
قلیا، نمک قلیایی، ازخاکستراشنان واملاح سودیوم، بهره، فایده، نفع، ضدزیان
( اسم ) گونه ای اشنیان است که در صحاری افریقا به فراوانی می روید ( مانند اشنیان ) و از خاکستر باقی مانده از سوختن آن به مناسبت داشتن املاح پتاسیم فراوان در صابون سازی استفاده میکنند . و نیز خاکستر آن را جهت شستن پارچه های پشمی به کار برند دلوق سویده . ۲ - جسمی است سفید و جامد و جاذب رطوبت و محرق که در آب بسیار حل شود و آن کربنات سدیم است که سابقا از خاکستر گیاهان مذبور به دست آمده و امروزه آنرا از کلروسدیم حاصل میکنند .
سبد و آن ظرفی است که از چوبهای باریک و نرم بافند
[ گویش مازنی ] /sood/ نوعی آفت پنبه که سبب سوختن و خشک شدن برگ ها گردد و گیاه را به رنگ قرمز در آورد
نتیجه دادن فایده دادن
سوداگر که بمعنی تاجر است
[ گویش مازنی ] /sood beKhaarde/ بسیار گرسنه - کسی که در آتش شهوت می سوزد
مفید منتج مثمر نافع
سود دادن
( مصدر ) بهره بردن فایده بردن .
( صفت ) نفع پرست نفع طلب .
سود جویی نفع طلبی .
( صفت ) نفع طلب سود پرست .
نفع طلبی سود پرستی .
( صفت ) ۱ - ربا خوار . ۲ - باجگیر .
( مصدر ) ربا خوردن تنزیل گرفتن .
سود بخشیدن مفید شدن
( مصدر ) فایده داشتن منفعت داشتن .
[ گویش مازنی ] /soved hekaarden/ گپ زدن - سخن گفتن
نفع و ضرر
نفع خالص
( مصدر ) بهره بردن نفع کردن منفعت کردن .
( صفت ) بی منفعت مقابل سودمند .
بی نتیجه ٠ بی فایده ٠ یا تباه ٠ هدر ٠ بی نتیجه و فایده ٠

معنی سود در فرهنگ معین

سود
[ په . ] (اِ.) ۱ - فایده ، نفع . ۲ - ربح . ۳ - حاصل ، محصول . ۴ - فتح ، پیروزی .
(خُ دَ) (مص ل .) ربا خوردن .
( ~.) (ص مف .) گوشت یا هر چیز دیگر که آن را در نمک خوابانده باشند.

معنی سود در فرهنگ فارسی عمید

سود
۱. (اقتصاد) درآمدی که در معامله یا تولید نصیب فرد می شود.
۲. [مقابلِ زیان] نفع، فایده.
* سود ناویژه: [مقابلِ سود ویژه] (اقتصاد) درآمدی که هزینۀ بهره برداری را از آن کسر نکرده باشند، سود ناخالص.
* سود ویژه: [مقابلِ سود ناویژه] (اقتصاد) درآمدی که پس از هزینۀ بهره برداری باقی بماند، سود خالص، نفع خالص.
ماده ای سفید، جامد، جاذب رطوبت، و سوزاننده که در آب با تولید حرارت حل می شود و در بیشتر خواص شبیه پتاس می باشد، سود سوزان.
= اَسود
ویژگی گوشت یا چیز دیگر که آن را در نمک خوابانده و با نمک پرورده باشند.
نمک قلیا، جوهر قلیا.

سود در دانشنامه اسلامی

سود
بهره و ربح را سود گویند. به عبارت دیگر در آمد افزون بر سرمایه را سود گویند. از احکام آن در بابهای زکات، خمس، تجارت، شرکت، مضاربه و ودیعه سخن گفته اند.
سود که در لغت عرب از آن به «ربح» تعبیر می شود، عبارت است از درآمد افزون بر سرمایه (رأس المال) که از راه تجارت و کسب به دست می آید.
حکم
سود یا مشروع است یا نامشروع.
← سود مشروع
بنابر قول برخی، چنانچه مالک با مالی که زکات بدان تعلق گرفته، قبل از اخراج زکات، تجارت کند و سود ببرد، مستحقان زکات به نسبت، در سود به دست آمده نیز سهیم اند؛ لیکن اگر مالک زیان ببیند، از جیب خود او رفته است. برخی گفته اند: معامله نسبت به سهم فقرا فضولی است. بنابر این، با اجازه حاکم شرعی، سود به نسبت سهم فقرا، به ایشان داده می شود و با عدم اجازه، معامله باطل است.
← زکات مال مضاربه ای
...
سود
معنی سُودٌ: سياهان (جمع اسود)
معنی لَّن يَنفَعَکُمُ: هرگز به شما سود نمي دهد
معنی يَنفَعُ: سود دارد- نفع می رساند (عبارت "يَنفَعُ ﭐلنَّاسَ" یعنی : برای مردم سود دارد)
معنی مَا رَبِحَت: سود نكرد
معنی نَفْعاً: نفع - سود
معنی نَّفْعِهِمَا: نفع آن دو - سود آن دو
معنی تَنفَعَهُ: به او سود رساند
معنی لَا تَنفَعُهَا: به آن سود ندهد
معنی لَّا يَنفَعُ: سود نمی دهد - نفع ندارد
معنی لَّن تَبُورَ: هرگزنابود نمی شود -هرگز كساد و بی سود نمیشود
معنی نَفَعَهَا: به آن سود داد - به آن نفع رسانيد
معنی تَنفَعُ: سود دارد- نفع می رساند
ریشه کلمه:
سود (۱۰ بار)

«سود» جمع «اسود» به معنای سیاه است.

سود در دانشنامه ویکی پدیا

سود
سود ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
سود (اقتصاد)
سود (حسابداری)
سود (روستا)
سود (انگلیسی: Profit) در نظریهٔ اقتصاد خرد نئوکلاسیک، دو معنای مرتبط اما متمایز دارد.
مازاد مصرف کننده
رانت
اثرات جانبی
سود (حسابداری)
سود اقتصادی مشابه سود حسابداری است ولی کوچکتر زیرا بازتاب دهندهٔ کل هزینه فرصت (هم صریح و هم تلویحی) یک ریسک برای سرمایه گذار است. سود نرمال به وضعیتی اشاره دارد که در آن سود اقتصادی صفر است.. مفهومی مرتبط، گاهی در زمینه های مشخص معادل سود لحاظ می شود، رانت است.
سود، در اصطلاح حسابداری، برابر با تفاوت درآمد و هزینه است. سود در علم اقتصاد دارای معنای متفاوتی است. سود با درآمد رابطهٔ مستقیم و با زیان، رابطهٔ معکوس دارد.
سود (اقتصاد)
تورم
مالیات
سود در معنی های دیگر:
سود به عربی ( السود )، روستایی است در دهستان المقاطر از توابع استان شبوه در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.
استاد.دکتر: الجرو، سعید، اسمهان، سود پرک ، (دراسات فی التاریخ الحضاری للیمن القدیم)، دار الکتاب الحدیث، چاپ عدن، ۲۰۰۳ میلادی به (عربی).
جمعیت آن ( ۶۶ ) نفر ( ۵ خانوار) می باشد.
سود (به مجاری: Sződ) یک شهرداری در مجارستان است که در ناحیه واتس واقع شده است. سود ۱۴٫۳۸ کیلومتر مربع مساحت دارد.
فهرست شهرهای مجارستان
در اقتصاد، سود آوری از طریق تجارت به سود خالص برای نمایندگی و بنگاه های بازرگانی از طریق امکان افزایش داوطلبانه تجارت با یکدیگر اشاره دارد. به بیان علمی سود آوری از طریق تجارت از طریق افزایش مصرف مازاد به علاوه تولید مازاد از طریق کاهش تعرفه ها یا آزاد سازی تجارت قابل دسترسی است.
تخصص در تولید از طریق تقسیم کار، صرفه جویی به مقیاس و صرفه جوئی های ناشی از وسعت و صرفه جویی در انباشتگی و دسترسی نسبی به عوامل منابع چون محصولات مزارع، کسب و کار و محل سکونت و اقتصاد
افزایش در مجموع منحنی امکانات تولید
تجارت از طریق بازار از طریق فروش یک نوع محصول برای دیگر محصولات با ارزش کالا است.
سود آوری از طریق تجارت معمولاً منجر به نتایج زیر است:
اقتصاددان کلاسیک از دو روش برای اندازه گیری سود از تجارت استفاده می کنند: ۱) تجارت بین المللی به افزایش درآمد ملی کمک می کند که به ما برای دریافت قیمت پایین واردات کمک خواهد کرد؛ ۲) اندازه گیری سود از تجارت با مقایسه بین هزینه های تولید داخلی و کشورهای خارجی قابل اندازه گیر است.
۱. تفاوت در هزینه نسبت: منافع حاصل از تجارت بین المللی بستگی به هزینه نسبت تفاوت در مقایسه نسبت هزینه در تجارت دو کشور است. کوچکتر تفاوت بین نرخ ارز و هزینه های تولید کمتر سود از تجارت و بالعکس.
سود انباشته، (به انگلیسی: Retained earnings) در حسابداری، به درصدی از سود یک شرکت سهامی اطلاق می شود، که به صورت سود سهام، به سهام داران اختصاص داده شده است و شرکت مورد نظر، برای سرمایه گذاری مجدد در فعالیت های اصلی اش، یا پرداخت بدهی، آن را نگه داشته است. سود انباشته در سمت چپ ترازنامه و زیر ستون حقوق صاحبان سهام ثبت می شود. از اضافه کردن سود خالص به، یا کسر کردن زیان خالص از سود انباشته ابتدای دوره، سود سهام پرداختنی به سهام داران به دست می آید.
اقتصاد رفتاری
چهارشنبه سیاه
دلال دامنه
بازار مالی
جرج سوروس
فروش استقراضی
حباب اقتصادی گل لاله
سود-اویاسیون (به فرانسوی: Sud-Aviation) شرکت دولتی فرانسوی تولیدکنندهٔ هواگرد است که از به هم پیوستن دو شرکت سود-است (کوتاه شدهٔ سوسیته ناسیونال د کنستروکسیون آئرونوتیک دو سود-اِست به معنی شرکت ملی تولیدات آئروناتیک جنوب شرقی) و سود-وست (کوتاه شدهٔ سوسیته ناسیونال دکنستروکسیون آئروناتیک دو سود-وست به معنی شرکت ملی تولیدات آئروناتیک جنوب غربی) در یکم مارس ۱۹۵۷ تشکیل شده است. هر دو شرکت از به هم پیوستن شرکت های کوچک تر خصوصی تشکیل شدند که پیش از جنگ جهانی دوم ملی گردیده بودند.
سود اویاسیون اس ئی-۱۱۶ وولتیگور (به انگلیسی: Sud Aviation SE-116 Voltigeur) یک هواگرد ساختِ کارخانهٔ سود-اویاسیون در کشور فرانسه است. این هواگرد برای نخستین بار در ۰۱۹۵۸-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی مورد استفاده قرار گرفت.
فهرست هواگردها
الگو:هواگردهای سود-اویاسیون
سود اویاسیون واتور (به انگلیسی: Sud Aviation Vautour) یک هواگرد ساختِ کارخانهٔ سود-اویاسیون در کشور فرانسه است. نخستین استفاده کنندهٔ این هواگرد نیروی هوایی فرانسه بوده است. این هواگرد برای نخستین بار در ۰۱۹۵۲-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۹۵۲ میلادی مورد استفاده قرار گرفت.
الگو:هواگردهای سود-اویاسیون
سود اویاسیون کاراوله (به انگلیسی: Sud Aviation Caravelle) یک هواگرد ساختِ کارخانهٔ سود-اویاسیون در کشور فرانسه است که در سال ۱۹۵۸–۱۹۷۲ ساخته شد. نخستین استفاده کنندهٔ این هواگرد ایر فرانس بوده است. این هواگرد برای نخستین بار در ۰۱۹۵۵-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۹۵۵ میلادی مورد استفاده قرار گرفت.
فهرست هواگردها
الگو:هواگردهای سود-اویاسیون
الاتا، کراس-دو-سود (به فرانسوی: Alata, Corse-du-Sud) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Ajaccio-7 واقع شده است.
فهرست شهرهای فرانسه
۱ داده های فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچال ها را در نظر نگرفته است > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار)
الاتا ۳۰٫۳۷ کیلومترمربع مساحت و ۲٬۹۵۵ نفر جمعیت دارد و ۴۵۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
امبواساری سود (به لاتین: Amboasary Sud) یک سکونتگاه مسکونی در ماداگاسکار است که در آنوسی (ماداگاسکار) واقع شده است.
فهرست شهرهای ماداگاسکار
امبولودیا سود (به لاتین: Ambolodia Sud) یک سکونتگاه مسکونی در ماداگاسکار است که در ملاکی (ماداگاسکار) واقع شده است.
فهرست شهرهای ماداگاسکار
امبولودیا سود ۲٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد و ۳۴۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
امبوهیمانگا سود (به لاتین: Ambohimanga Sud) یک سکونتگاه مسکونی در ماداگاسکار است که در واتوواوی-فیتووینانی واقع شده است.
فهرست شهرهای ماداگاسکار
امبوهیمانگا سود ۱۳٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد و ۶۳۸ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است.
در اقتصاد، انگیزهٔ سود انگیزهٔ شرکت هایی است که برای رسیدن به بیشینه سازی سود فعالیت می کنند. نظریهٔ رایج اقتصاد خرد، فرض را بر این می گیرد که هدف غایی هر کسب وکاری پول درآوردن است. به عبارت دیگر، علت وجود یک کسب وکار، سودآوری است. انگیزهٔ سود یک اصل کلیدی در نظریه انتخاب عقلانی است. بر طبق این نظریه، عوامل اقتصادی به دنبال رسیدن به اهدافی هستند که بیشترین منفعت را از آن ببرند. بر این اساس، کسب وکارها با بیشینه سازی سود خود به دنبال منافع خود و-یا سهام داران شان هستند.
از آنجا که این انگیزه از مباحث اقتصاد فراتر رفته و به موضوعی ایدئولوژیک تبدیل می شود، انگیزهٔ سود موضوع منازعات بسیاری شده است.
بیشتر انتقادات بر انگیزه سود بر محور این ایده قرار دارند که سود، نمی بایست جایگزین نیازهای مردم شود. برای مثال در، سیکو فیلم مایکل مور، او به صنعت سلامت، به دلیل آنچه تمرکز بر سود به قیمت بیماران می خواند، حمله می کند. مور می گوید:
یکی دیگر از انتقادهای رایج، به این موضوع مربوط است که برخی باور دارند انگیزهٔ سود خودخواهی و طمع را تهییج می کند. این دسته از منتقدان انگیزهٔ سود باور دارند که شرکت ها به منظور بیشینه سازی سودشان، مسائل اخلاقی و ایمنی عمومی را نادیده می گیرند.
بارمبک-سود (به آلمانی: Hamburg-Barmbek-Süd) یک منطقهٔ مسکونی در آلمان است که در Hamburg-Nord واقع شده است.
فهرست شهرهای آلمان
بخش های دپارتمان کورس-دو-سود (انگلیسی: Arrondissements of the Corse-du-Sud department) شامل ۲ بخش به شرح زیر است:
حاشیه سود، (به انگلیسی: Profit margin) نسبتی است، که به وسیله آن، سودآوری هر دلار (یا هر ریال) از فروش را، محاسبه می کنند؛ به این ترتیب که مقدار سود پس از کسر مالیات را بر فروش خالص تقسیم می کنند.
میزان سود خالص یک شرکت، اولین معیاری است که بیشتر سرمایه گذاران در رابطه با سوددهی شرکت، مدنظر قرار می دهند، ولی توجه محض به سودهای خالص، تصویری دقیق از عملکرد شرکت، ارائه نخواهد داد.
در مقابل نسبت های حاشیه سود، بجای برآورد کردن میزان دارایی ها، سهام و سرمایه گذاری های شرکت، مقدار پولی را که آن شرکت، از تمام درآمدهای حاصل از فروش محصولات، دارایی ها و سرمایه گذاری ها به دست خواهد آورد، مورد توجه قرار می دهد.
N e t   p r o f i t   M a r g i n = N e t   P r o f i t R e v e n u e {\displaystyle \mathrm {Net\ profit\ Margin} ={\mathrm {Net\ Profit} \over \mathrm {Revenue} }}
دانشگاه پاریس ۱۱ یا پاریس سود (به فرانسوی: University of Paris-Sud) یکی از شعب سیزده گانه دانشگاه پاریس محسوب می شود.
این واحد در سال ۱۹۷۱ از دانشگاه پاریس جدا شد.
این دانشگاه دارای پردیس دانشگاهی زیادی می باشد که عمدتاً در جنوب شهر پاریس مستقر هستند.
این دانشگاه یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاههای فرانسه محسوب می شود که عمدتاً رشته های علوم و ریاضی در این دانشگاه تدریس می شود. چهار مدال فیلدز و دو جایزه نوبل تا به کنون توسط دانشگاه تحصیل شده است.
سانتر-سود (به انگلیسی: Centre-Sud) یک محله در کانادا است که در Ville-Marie واقع شده است.
فهرست شهرهای کانادا


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سود در جدول کلمات

سود بردن
استفاده
سود پول
رانت
سود پول حرام
ربا
سود حرام
ربا
سود حرام پول
ربا
سود سوز آور
پتاس
سود و بهره
منفعت
سود و بهره کسب و کار
درامد
سود و فایده
راده
سود و منفعت
فایده

معنی سود به انگلیسی

gain (اسم)
افزایش ، حصول ، استفاده ، سود ، منفعت ، فایده ، صرفه ، نفع ، بهره تقویت ، غرض
increment (اسم)
افزایش ، ترقی ، سود ، توسعه
use (اسم)
عادت ، استفاده ، تمرین ، سود ، منفعت ، فایده ، کاربرد ، استعمال ، خاصیت ، مصرف ، اطلاق
benefit (اسم)
استفاده ، مزیت ، سود ، منفعت ، مصلحت ، خیر ، احسان ، مزایا ، اعانه ، نمایش برای جمعاوری اعانه ، افاضه
advantage (اسم)
سبقت ، مزیت ، برتری ، سود ، منفعت ، فایده ، صرفه ، حسن ، تفوق ، بهتری
profit (اسم)
مزیت ، برتری ، سود ، منفعت ، فایده ، نفع
interest (اسم)
سهم ، سود ، مصلحت ، علاقه ، دلبستگی ، فرع ، تنزیل ، بهره
dividend (اسم)
سهم ، سود ، سود سهام
avail (اسم)
کمک ، استفاده ، سود ، فایده ، ارزش
utility (اسم)
سود ، فایده ، سودمندی ، صنایع همگانی ، مفیدیت ، کاربردپذیری
behoof (اسم)
مزیت ، سود ، صرفه
fruit (اسم)
بار ، سود ، فایده ، میوه ، ثمر ، شایه
lucre (اسم)
سود ، پول ، مال ، غرض ، ربا

معنی کلمه سود به عربی

سود
اهتمام , جيد , ربح , طحين , فائدة , فاکهة , مکسب
ربح
دخل
ثاني الکربونات
لحم بدون دهن

سود را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بیشترین سود سپرده   • فرمول محاسبه سود بانکی   • محاسبه سود وام بانکی   • محاسبه سود سپرده بانک شهر   • محاسبه سود بانکی مهر اقتصاد   • محاسبه سود بانکی اقتصاد نوین   • محاسبه سود بانکی قوامین   • سود سپرده بانک قوامین   • معنی سود   • مفهوم سود   • تعریف سود   • معرفی سود   • سود چیست   • سود یعنی چی   • سود یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سود
کلمه : سود
اشتباه تایپی : s,n
آوا : sud
نقش : اسم
عکس سود : در گوگل


آیا معنی سود مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )