برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1130 100 1

سوره های مکی و مدنی

سوره های مکی و مدنی در دانشنامه اسلامی

سوره های مکی و مدنی
یکی از مسائل مهم علوم قرآنی شناخت مکی و مدنی بودن سوره های قرآن می باشد، ضرورت شناخت مکی و مدنی سور قرآن از آنجا روشن می شود که با روشن شدن مکی و مدنی بعضی از ابهامات تاریخی معلوم می شود یا در فهم محتوای آیات کمک می کند و یا در استدلالات کلامی این شناخت نیاز است و ...، اینکه آیات و سوره های مکی و مدنی کدام اند، چه معیارها و سنجه هایی برای تمایز نهادن میان دو دوره نزول وجود دارد و ویژگی های آیات مکی و مدنی چیست، از مهم ترین مسائل این دانش به شمار می آیند
یکی از مسایل مهم علوم قرآنی، مساله شناخت سوره های مکی و مدنی است تشخیص آنها به دلایل ذیل ضروری است:
← شناخت تاریخ
طبق آماری که از روایات ترتیب نزول به دست می آید، ۸۶ سوره مکی و ۲۸سوره مدنی است که در این گروه بندی سه معیار وجود دارد:
← مـعـیار زمان
شبهاتی که در این زمینه وارد شده بیش تر از جانب مستشرقین بوده است که قرآن را تابع و متاثر از محیط و جو حاکم بر منطقه دانسته اند و به آن چندان جنبه ثابت الهی نداده اند ولی باید بین تاثر از مـحـیـط و هـمگامی با جو حاکم برای تاثیرگذاری در مردم فرق قایل شد کسی که می خواهد بر محیط خود تاثیر بگذارد باید نخست حرکت خود را با آن محیط هم آهنگ سازد و واقعیات محیط را مـورد توجه قرار دهد، و هم آهنگ با آن گام بردارد تا بتواند با زبان مردم سخن گوید و با روش و شـیـوه مـتـعارف موجود، ایده خود را پیاده کند پس باید وضع محیط خود را در نظر بگیرد و آن را کاملا بشناسد تا عوامل مؤثر را به شایستگی به کار اندازد. بنابراین فرق است میان آن که محیط بر وی تاثیر گذارد و او را دنبال خود بکشد، با آن که او خود را با محیط هم آهنگ سازد تا عوامل مؤثر در آن را شناخته و بتواند بر آن تاثیر گذارد مثلا اگر فرهنگ حـاکم بر جامعه ای ادبیات محکم و استوار و علاقه و گرایش مردم به شعر و جملات موزون است، اگـر شـخـص بـا توجه به چنین گرایشی دعوت خود را اعلام کند و در ضمن با جملات محکم و کـوتـاه و مـوزون پـیام های خود را بیان کند رعایت جامعه شناسی محیط را کرده و هم گام با جو حـاکـم رسالت خود را بیان داشته است پس آن چه عیب و نقص است، فرض نخست (تاثیر پذیری از مـحـیـط) اسـت ولـی فـرض دوم (تـاثـیرگذاری بر محیط و هم گام با فرهنگ جامعه) کمال و ورز ...

ارتباط محتوایی با سوره های مکی و مدنی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سوره های مکی و مدنی   • مفهوم سوره های مکی و مدنی   • تعریف سوره های مکی و مدنی   • معرفی سوره های مکی و مدنی   • سوره های مکی و مدنی چیست   • سوره های مکی و مدنی یعنی چی   • سوره های مکی و مدنی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوره های مکی و مدنی
کلمه : سوره های مکی و مدنی
اشتباه تایپی : s,vi ihd l;d , lnkd
عکس سوره های مکی و مدنی : در گوگل

آیا معنی سوره های مکی و مدنی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )