انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 911 100 1

معنی سوسیالیسم در لغت نامه دهخدا

سوسیالیسم. [ س ُ سیا ] (فرانسوی ، اِ) نامی که بمجموعه ٔ نظرات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی که تملک شخصی و وسایل تولیدو مبادله را محکوم میسازد اطلاق میشود. بنای سوسیالیسم عدم تساویهای اجتماعی است. (فرهنگ فارسی معین ).

معنی سوسیالیسم به فارسی

سوسیالیسم
نامی که بمجموعه نظرات اقتصادیاجتماعی و سیاسی که تملک شخصی و وسایل تولید و مبادله را محکوم میسازداطلاق میشود. بنای سوسیالیسم عدم تساویهای اجتماعی است . سو سیالیسماز زمان افلاطون تا گراکوس بابوف جز مبنای اخلاقی چیزی نداشت.از آن پس عدم تساویهای مزبور را از نظر فن تشریح کردند و سپس پیشنهادهای مسکن در معرض افکار عموم گذاشته شد. در همین مسیر بود که در اواخر قر. ۱۹ م . سوسیالیسم دولتی و سپس در قر. ۲٠ انتروانسیونسیم - و پلانسیم بوجود آمد. پیروان سن سیمون و آسوسیاسیونیست ها فوریه و لوئی بلان در فرانسه اون در انگلستان بجای رژیم تملک شخصینوعی اجتماعی و عمومی ساختن دولتی یا فدرالیسم مشترک تولید کنندگان را پیشنهاد کردند و بر اثر آن انجمنهای [ تعاون مصرف ][ تعاون تولید ] بوجود آمد.باظهور مارکس و انگلز سوسیالیسم علمی یا مارکسیسم ایجاد شد . این مسلک خود را بدین محدود نمیسازد که تحولی در ماهیت امر ایجاد شودبلکه اعلام میدارد که تغییر و تحول در ماهیت امر ایجاد شود بلکه اعلام میدارد که تغییر و تحول اجتناب ناپذیر و نتیجه منطقی تناقضات داخلی رژیم سرمایه داریست . مارکسیسم مبنای عمل بسیاری از احزاب سوسیالیست جهان گردیده . این مسلک را لنینیسم دنبال کرده و آنرا مبنای احزاب کمونیست قرار داده است .
نامی که بمجموعه نظرات اقتصادی اجتماعی و سیاسی که تملک شخصی و وسایل تولید و مبادله و محکوم میسازد اطلاق میشود
[socialism] [باستان شناسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] آموزه یا سامانه ای اجتماعی مبتنی بر فعالیت اقتصادی جمعی، با تأکید بر نقش دولت در هدایت خط مشی های اقتصادی و سیاسی
[utopian socialism] [جامعه شناسی] نوعی سوسیالیسم مبتنی بر این باور که جامعۀ سوسیالیستی ازطریق صلح آمیز تحقق پذیر است

معنی سوسیالیسم در فرهنگ معین

سوسیالیسم
(سُ) [ فر. ] (اِ.) سیاستی است که بر اساس تقدم جامعه بر فرد و اولویت منافع و مصالح اجتماعی بر منافع فردی قرار گرفته است .

معنی سوسیالیسم در فرهنگ فارسی عمید

سوسیالیسم
نظریه ای که هدف آن تعدیل ثروت و درآوردن عوامل و وسایل تولید به مالکیت عمومی و تسلط دولت بر مؤسسات بزرگ اقتصادی و صنعتی و منابع طبیعی به نفع همۀ مردم و جلوگیری از جمع شدن سرمایه در دست اشخاص معدود می باشد.

سوسیالیسم در دانشنامه اسلامی

سوسیالیسم
سوسیالیسم، اندیشه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می کوشد، جامعه ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند.
سوسیالیسم (Socialism) در لغت به معنی اصالت جمع، جامعه گرایی و جامعه باوری، از واژه فرانسوی سوسیال (Social) به معنای اجتماعی، اخذ شده است. ریشه لاتینی آن، واژه Socius به معنای شریک و همراه است.
جامع ترین تعریف
از میان تعاریف فراوانی که برای سوسیالیسم مطرح شده است، می توان تعریف زیر را به عنوان جامع ترین تعریف قلمداد کرد:«سوسیالیسم به معنای ساده خود، نظامی سیاسی ـ اقتصادی است که در آن دولت از راه برنامه ریزی یا به شکلی مستقیم تر ابزارهای اساسی تولید را کنترل می کند یا مالک قانونی آن است. هدف از اعمال چنین کنترلی بر دارایی های صنعتی و گاه کشاورزی، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه است، نه تولید آنچه سودآور باشد.در عین حال، همه اشکال سوسیالیسم امیدوارند که جامعه ای مساوات طلب ایجاد کنند؛ جامعه ای که همه اعضا را زیربال حمایت خود بگیرد و برای ریشه کن ساختن فقر یا کاهش آثار آن به مؤسسات خیریه خصوصی نیازی نباشد.»
بررسی اصطلاح سوسیالیسم
اصطلاح سوسیالیسم در متون سیاسی بسیار به کار رفته است، اما مانند دموکراسی و آزادی تعریف جامع و مانعی ندارد؛ برخی سوسیالیسم را به معنای برابری، دادگری، پایان استثمار فقرا از سوی اغنیا مطرح می کنند و بعضی مانند بسیاری از آمریکایی ها، سوسیالیسم را به معنای مصادره اموال خصوصی و کنترل شدید زندگی خصوصی افراد از سوی دولت، و چیزهای بد دیگر قلمداد می کنند.فرهنگ انگلیسی آکسفورد سوسیالیسم را این گونه تعریف کرده است: «نظریه یا سیاستی که مالکیت یا نظرات کل اجتماع بر ابزار تولید ـسرمایه، زمین، داریی و غیره ـ و اداره آنها در جهت تامین منافع همگانی را هدف خود قرار می دهد، یا از آن حمایت می کند.»آستین رنی می گوید: «سوسیالیسم نظامی است که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله کالا در مالکیت دولت است و از سوی دولت اداره می شود. پس به معنای دقیق، نقطه مقابل سوسیالیسم، سرمایه داری است؛ یعنی نظامی که در آن ابزار تولید، توزیع و مبادله کالا در جامعه، در مالکیت خصوصی است و توسط مالکان خصوصی اداره می شود.»
ایدئولوژی سوسیالیسم
...

سوسیالیسم در دانشنامه ویکی پدیا

سوسیالیسم
جامعه خواهی یا سوسیالیسم (به انگلیسی: Socialism)، (به فرانسوی: Socialisme)، اندیشه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می کوشد، جامعه ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند.
هدف سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است. این «مالکیت اجتماعی» ممکن است مستقیم باشد، مانند مالکیت و ادارهٔ صنایع توسّط شوراهای کارگری، یا غیرمستقیم باشد، از طریق مالکیت و ادارهٔ دولتی صنایع.
سوسیالیسم آفریقایی (انگلیسی: African socialism) اعتقاد به اشتراک گذاری منابع اقتصادی با روش سنتی آفریقایی است که از سوسیالیسم کلاسیک متمایز است. بسیاری از سیاستمداران آفریقایی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ حامی سوسیالیسم آفریقایی بودند اگر چه تعریف ها و تفسیرها از این اصطلاح بطور قابل ملاحظه ای متفاوت و گوناگون است. این امر به این دلیل است که این اندیشه محصول تفکرات یک فرد نبوده است. از تعاریف ارائه شده برای مثال می توان به تعریف گرافت جانسون، از دانشگاه غنا، اشاره کرد که سوسیالیسم آفریقایی را بصورت یک استعاره «نظام خانواده- گسترش یافته آفریقایی» تعریف می کند.
سوسیالیسم اسلامی (به انگلیسی: Islamic socialism) اصطلاح ابداعی متفاوت رهبران مسلمان برای توصیف یک قالب بیشتر معنوی از سوسیالیسم است. سوسیالیست های مسلمان بر این باورند که آموزه های قرآن و محمد به خصوص زکات، سازگار با اصول برابری اقتصادی و اجتماعی است. آنها با الهام از اوایل دولت رفاه مدینه ایجاد شده توسط محمد رفتار می کنند. سوسیالیست های مسلمان ریشه های خود را در ضد امپریالیستی یافت می کنند. رهبران سوسیالیست مسلمان به دموکراسی و اشتقاق از مشروعیت از مردم باور دارند.
سوسیالیسم انقلابی (انگلیسی: Revolutionary socialism) به گرایش های سوسیالیستی گفته می شود که اعتقاد دارند انقلاب اجتماعی به منظور ایجاد تغییرات ساختاری در جامعه لازم و ضروری است. بطور خاص دیدگاهی است که انقلاب را پیش شرط لازم برای گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم می داند. انقلاب لزوماً بعنوان یک شورش خشونت آمیز تعریف نمی شود؛ بلکه انقلاب در اینجا به عنوان تصرف قدرت سیاسی توسط جنبش های توده ای طبقه کارگر است که منجر به تسلط مستقیم این طبقه بر دولت می شود. طبقه ای که مخالف طبقه سرمایه داری و منافع آن است. سوسیالیست های انقلابی معتقدند که چنین انقلاب و دولتی پیش شرط برقراری یک نظام سوسیالیستی است.
سوسیالیسم انقلابی شامل انواعی از جنبش های سیاسی و اجتماعی می شود که ممکن اس هر کدام تعریف متفاوتی از انقلاب نسبت به دیگری داشته باشند. این جنبش ها شامل جنبش های مبتنی بر مارکسیسم ارتدوکس (مانند دولئونیسم، لوکزامبورگیسم)، همچنین جنبش های مبتنی بر نظریه لنینیسم و نظریه مبتنی بر انقلاب رهبری پیشتاز مانند مائوئیسم، مارکسیسم-لنینیسم و تروتسکیسم می شود. سوسیالیسم انقلابی گرایش های غیر مارکسیستی مانند آنارشیسم، سندیکالیسم انقلابی، و انوع دیگری از سوسیالیسم دموکراتیک را نیز در بر می گیرد.
این اصطلاح در برابر اصلاح طلبی سوسیال دموکراسی بکار می رود که ضد سرمایه داری نیست. همچنین سوسیالیسم انقلابی در برابر آن دسته از جنبش های اجتماعی به کار می رود که به دنبال اصلاح تدریجی مسائل اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری از طریق اصلاحات سیاسی هستند. از سوی دیگر این اصطلاح در برابر مفهوم انقلاب گروه های کوچک برای تصرف قدرت سیاسی بدون حمایت توده ای که برخی گرایش ها مانند بلانکیسم دنبال می کنند نیز بکار می رود.
سوسیالیسم با مشخصات چینی به معنای سوسیالیسم وفق داده شده با شرایط چین ایدیولوژی رسمی حزب کمونیست چین است که ادعا می شود مبتنی بر سوسیالیسم علمی است. این ایدیولوژی از ایجاد یک اقتصاد بازاری سوسیالیستی در سیطرهٔ بخش دولتی حمایت می کند چرا که چین به ادعای حزب کمونیست در مرحلهٔ ابتدایی سوسیالیسم قرار دارد. حکومت جمهوری خلق چین همچنان می گوید مارکسیسم را رها نکرده ولی بسیاری از مفاهیم و مفاد نظریه مارکسیستی را توسعه داده تا نظام اقتصادی جدیدش را با آن هماهنگ سازد. حزب کمونیست استدلال می کند که سوسیالیسم با این سیاست های اقتصادی سازگار است. در تفکر کمونیستی کنونی چین چین در مرحله ابتدایی سوسیالیسم است و حزب کمونیست از این مسئله برای توجیه سیاست های اقتصادی انعطاف پذیر خود برای توسعه به کشوری صنعتی شده استفاده می کند.
سوسیالیسم بازار (به انگلیسی: Market socialism) یک نظام اقتصادی فرضی ست که مضمون فکری آن اساساً، رهایی از مناسبات حاکم در نظام سرمایه داری است. به باور طرفداران سوسیالیسم بازار، در نظام سرمایه داری بین سرمایه دار و کارگر، مبادله ای ظاهراً داوطلبانه، اما در واقع ناگزیر و نابرابر وجود دارد که دلیلش این است که کارگر چارهٔ دیگری جز کارکردن برای سرمایه دار ندارد. طرفداران سوسیالیسم بازار به دنبال برهم زدن این مناسبات هستند، اما با حفظ نهاد و مناسباتِ بازار. اینان معتقدند که مثلاً موسسات اقتصادی می توانند به وسیلهٔ تعاونی های کارگرانی که برای فروش فراورده های خود در بازار با یکدیگر رقابت می کنند، اداره شوند.
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده است) واژه ای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیست ها که با جمع آوری نظرات سوسیالیست های قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیست های پیش از وی اطلاق شده است. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیست های اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسان گرایانی هستند که نسبت به بهره کشی شدیدی که با سرمایه داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آن ها، این لقب کنایه آمیز را در مورد آن ها به کار برد و معتقد بود بیش تر آنان خیال پردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیل کرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیش تر افراد تحصیل کرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه داری بوده و در حفظ آن کوشش می کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسان گرا در میان آنان به تحقیق نمی تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آن هایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست های تخیلی را به کار برد.
قدیمی ترین عضو سوسیالیسم تخیلی افلاطون فیلسوف نامی یونان باستان می باشد او مدینه فاضله را جامعه ای ایده آلی معرفی می کند که مرکز ثقل آن عدالت اجتماعی است.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.
همچنین توماس ماروس(۱۴۷۸-۱۵۳۵)سوسیالیست انگلیسی در اثر معروف خود «اوتوپیا» جامعه ای را مطلوب تصور می کند که در آن مالکیت فردی وجود ندارد.
اگرچه سوسیالیسم تخیلی سهم چندانی در ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی ندارد و راه عملی پیاده کردن نظام اقتصادی سوسیالیستی را نمی نمایاند با این وجود با انتقاد خود از نظام اقتصادی حاکم و طرح نظام اقتصادی مبتنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و به دور از مشکلات توزیع در نظام حاکم در نشان دادن ضعف نظام سرمایه داری و ایجاد واکنش در برابر این نظام بی تاثیر نبوده است.
توماس کامپانلا که از سوسیالیست های ایتالیائی است جامعه اشتراکی مد نظر خود را در کتابش به نام((کشور آفتاب)) به تصویر می کشد که در عین حال حکومت مسیحی بر آن حاکم است و اداره آن بر عهده کشیشان می باشد.
سیمون دو سیسموندی(۱۷۷۳-۱۸۴۲) نیز سوسیالیست فرانسوی می باشد که هدف اقتصاد کلاسیک یعنی حداکثر کردن سود را مورد انتقاد قرار می دهد و اقتصاد رقابتی را مخصوصا در زمینه توزیع نامناسب می داند. زیرا سیستم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید می شود. او معتقد است ریشه بحران ها در استثمار کارگران و پیشرفت تکنولوژی است و وسیع ترین قشر جامعه یعنی کارگران از قدرت خرید کمی برخوردارند.
سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵)سوسیالیست فرانسوی سوسیالیم دولتی را در قالب مذهبی پیشنهاد می کند. این سوسیالیسم بر پایه اخوت مذهبی و بدون دخالت روحانیت می باشد. مشکل اصلی اجتماع مسئله کارگری عنوان می شود و ریشه تمام بحران های اجتماعی و اقتصادی در این است که جامعه فقط دو طبقه دارد. یکی تولید کننده است و دیگری بدون انجام کار از دسترنج دیگران بهرمند می شود. سیمون در کتابش «کندوی عسل» این دو طبقه کارگر و کارفرما را به زنبور عسل و خرمگس تشبیه می کند که یکی با زحمت کار می کند و عسل تولید می کند و دیگری مانند خرمگسی بدون تحمل سختی از دسترنج وی بهره می برد.
سوسیالیسم دمکراتیک (انگلیسی: Democratic socialism) ایدئولوژی سیاسی مدافع یک نظام سیاسی دمکراتیک در کنار یک نظام اقتصادی سوسیالیستی است، که شامل ترکیبی از دمکراسی سیاسی (معمولاً دمکراسی چند حزبی) با مالکیت اجتماعی ابزارهای تولید است. صفت «دمکراتیک» گرچه گاهی به عنوان مترادف «سوسیالیسم» به کار می رود، گاهی به منظور متمایز کردن آن از شیوه های غیر دمکراتیک سوسیالیسم نظیر برند مارکسیسم-لنینیسم سوسیالیسم به کار می رود.
شروع سوسیالیسم رقابتی از انگلستان بود و تلاشی برای ایجاد سنتز میان عناصر اقتصادی و رقابت آزاد بود. این تفکر میانه رو معتقد به حذف مالکیت فردی بر ابزار تولید و جایگزینی کارفرمایان مستقل و مدیرات شرکتهای خصوصی توسط مدیران بنگاهای دولتی است. هدف این است که نه تنها برای کالاهای مصرفی بلکه برای تمامی کالاهای اقتصادی اصالتاً قیمتهای بازار شکل بگیرد. و این تنها در زمانی ممکن است که خود مدیران بنگاهای دولتی با یکدیگر رقابت کنند. دو قاعده به عنوان پیش فرض برای کارکرد درست این نظام در نظر گرفته شده که بدین ترتیب هستند:
۱- تولید باید با حداقل هزینه انجام شود تا در عوامل تولید صرفه جویی به عمل آید.
بنیان گذاران تفکر سوسیالیسم رقابتی استوارت میل٬ جان مینارد کینز٬ آرتور پیگو٬ یوزف شومپیتر و لرنر بودند و کسانی همچون مید٬ دیکسون و لانگه از مدافعان این تفکر به حساب می آیند، آنها فکر می کردند می توانند نظام اقتصادی را طوری شکل دهند که عاری از معایب دو نظام اقتصادی سوسیالیسم و سرمایه داری باشد.
۲- در هر موسسه تولیدی باید به مقداری تولید شود که هزینه نهایی با قیمت برابر شود و به این وسیله توزیع بهینه عوامل تولید و کار حاصل می شود که این خود نتیجه اش توزیع برابر درآمد و افزایش سطح رفاه جامعه را در پی دارد.
سوسیالیسم علمی بر این مبنا استوار است که کلیه جریانات اجتماعی از جمله جریانات اقتصادی تحت تاثیر قانونمندی های علمی و طبیعی و جبری می باشد که خارج از وجود انسان است.بنیان گذاران سوسیالیسم علمی را باید در درجه اول ربرتوس و لاسال دانست.
کارل ربرتوس قانون کاهش نسبت دستمزد را ارائه می کند.او اعتقاد داردکه همیشه نسبت دستمزد کارگران به سود کارفرمایان در حال کاهش است.زیرا از طرفی با پیشرفت تکنیک کارایی سرمایه افزایش پیدا می کند و از طرفی دیگر به دلیل وجود رقابت در بازار کار نیروی انسانی و قانون عرضه و تقاضا و مازاد عرضه دستمزد کارگر همیشه در حداقل قرار می گیرد.بنابراین نسبت دستمزد کارگران به سود کارفرمایان و در نتیجه قدرت خرید ایشان همیشه در حال کاهش است.در همین ارتباط وی مالکیت دولت بر زمین و سرمایه را پیشنهاد می نماید.در زمینه بررسی علل بحران اقتصادی ربرتوس نظریه کمبود مصرف را ارائه می دهد.بر اساس این نظریه کارگران که قشر عظیمی از جامعه را در بر می گیرند به علت حاکمیت قانون کاهش نسبت دستمزد قادر به مصرف کالاهایی که تولید می شوند نمی باشند و از سویی دیگر با سود زیادی که نصیب کارفرمایان می شود عدم تعادل اقتصادی تشدید شده و بحران اقتصادی بوجود می آید.
فردیناند لاسال محور بررسیهای اقتصادی خویش را بر قانون دستمزد ریکاردو متمرکز نموده.او مؤسس اتحادیه کارگری آلمان است و معتقد است بهبود در وضع معیشتی کارگران را می توان از طریق ایجاد حکومت کارگری به وجود آورد.
مطابق نظر پایه گذاران سوسیالیسم علمی، که بر روی جوامع صنعتی و بخصوص جامعه انگلیس برای تحلیل ترکیب آن مطالعه میکردند مستعمرات مترقی به هر حال روزی مستقل می شوند. اما رشد و بلوغ آنها نمی توانست چیزی جز نتیجه طبیعی پیروزی سوسیالیست ها در اروپا باشد. تنها پس از انقلاب پیروزمندانه در کشورهای صنعتی است که پرولتاریای انگلیس، فرانسه و جاهای دیگر کفالت های خلق های مستعمرات را بعهده گرفته و ایشان را به آزادی کامل رهنمون خواهد شد.انگلس به نوبه خود هیچ ابائی نداشت که این منطق را تا آخرین حد بیش رانده و در نامه ای به کائوتسکی در سال 1882 تصویر نماید که چگونه پرولتاریای پیروز از طرف خلق های مستقل مستعمرات مورد حمله قرار خواهد گرفت.(السمان 1357: 119)
منظور از ترانه های ناسیونال سوسیالیسم، ترانه هایی هستند که برای حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان (N.S.D.A.P) نوشته شده اند. گاهی برخی از ترانه هایی که پیش از تشکیل حزب و یا در زمان جنگ جهانی اول ساخته شده اند اما اغلب توسط نازی ها به کار می رفتند؛ با ترانه های ناسیونال سوسیالیسم اشتباه گرفته می شوند. سرود آلمانی ها نمونه ای از ترانه های قدیمی است که در سال ۱۸۴۱ ساخته شد و در سال ۱۹۲۲ به عنوان سرود ملی جمهوری وایمار برگزیده شد. در سال ۱۹۳۰ ترانه هورست وسل که نمونه ای از ترانه های ناسیونال سوسیالیسم است در کنار آن به عنوان سرود ملی رایش سوم برگزیده شد. همچنین ترانهٔ Die Wacht am Rhein که پس از به کار رفتن در صحنه ای از فیلم کازابلانکا در سال ۱۹۴۱ مشهور شد؛ در آن زمان ۱۰۰ سال قدمت داشت. امروزه در جمهوری فدرال آلمان، خواندن یا اجرای عمومی ترانه هایی که ویژه آلمان نازی شناخته شده اند ممنوع بوده و می تواند مجازات بیش از سه سال حبس در پی داشته باشد.
در دوره رایش سوم زنان در رژیمی می زیستند که آنان را در نقشهای مادر و همسر تعریف کرده آن ها را از همهٔ موقعیتهای دارای مسئولیت خصوصاً در حوزه سیاسی و دانشگاهی محروم می کرد. سیاست ناسیونال سوسیالیسم در تضاد کامل با آزادسازی جمهوری وایمار و گرایش پدرسالارانه و محافظه کارانه امپراطوری آلمان است. هدف نهایی گروهبندی زنان در قلب سازمانهای اقماری حزب نازی، نظیر بوند دویچا مدل یا ان اس فراوئنشافت ایجاد سازگاری جامعه مردمی فولکسگماینشافت بود.
مدل ناسیونال سوسیالیستی زن شغل نداشت، ولی مسئول آموزش فرزندانش و خانه داری بود. زنان فقط حقی محدود برای آموختن حول وظایف داخلی بودند و در طول زمان، از تدریس در دانشگاه ها، از حرفه های پزشکی و از پارلمان محروم بودند. به جز رایشزفوررین گرترود شولتس کلینک، هیچ زنی اجازه داشتن مقام رسمی نداشت، با این حال برخی از استثناهایی در رژیم وجود داشت؛ از طریق نزدیکی به آدولف هیتلر، مانند ماگدا گوبلز، و یا با پیشرفت در رشته های خاص، از جمله فیلمساز لنی ریفنشتال از هانا رایچ خلبان.
در حالی که برخی از زنان مؤثر در سیستم یا در قلب اردوگاه های کار اجباری وجود داشتند، برخی دیگر در زمره مخالفین بودند و جان باختند.
فیلم سوسیالیسم (به فرانسوی: Socialisme)، (به انگلیسی: Socialism) که اغلب از آن با عنوان فیلم سوسیالیسم یاد می شود فیلمی است ساختهٔ ژان لوک گدار، کارگردان فرانسوی، محصول سال ۲۰۱۰. فیلم که خط داستانی مشخصی ندارد از سه موومان تشکیل شده است و از نظر تمپو، بیان و تکرار تم بی شباهت به فرم کلاسیک سونات نیست. موومان اول، با سرعت بالا، موومان دوم آهسته تر، موومان سوم تندتر و کوتاه تر از موومان اول. موومان اول در یک کشتی اقیانوس پیما می گذرد که دریای مدیترانه را درمی نوردد و گاه وبیگاه در بنادری توقف می کند. موومان دوم در یک خانه کوچک در جنوب فرانسه و پمپ بنزینی که در مجاورت آن قرار دارد می گذرد. در موومان سوم دوباره به سفر دریایی موومان اول بازمی گردیم و گدار سرزمین هایی را به تصویر می کشد که به گفته او «انسانیت ما» در آنها متولد شده است: مصر، فلسطین، ادسا، هلاس، ناپل، بارسلون...
معماری در ناسیونال سوسیالیسم پروژه های ساختمانی و شهرسازی در دوره ناسیونال سوسیالیسم به عنوان یک شیوه طراحی آلمانی محبوب در زمان نئوکلاسیسیم بوده است.
آدولف هیتلر امپراطوری روم را تحسین می کرد و معتقد بود برخی آلمانیهای باستان در طول زمان، به بخشی از اساس آن بدل شده بودند و بر آن اثر گذاشته بودند. او رومیان را یک امپراطوری اولیه آریایی می دانست و معماری آنان را به شیوه ای بدیع که هم از نئوکلاسیسیم و هم از آرت دکو الهام گرفته بود شبیه سازی می کرد. او همچنین دستور ساخته شدن یک طاق نصرت به عاریت گرفته شده از یونانیان را داد، کسانی که بنا بر ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیستی بذر آریایی در وجود شان پاشیده شده بود. او همزمان به دلیل تحسین فرهنگهای کلاسیک مدیترانه باستان، نمی توانست چنان که موسولینی با روم باستان کرده بود، آلمان باستان را ایزوله کرده و سیاسی کند. نتیجتاً مجبور بود سمبلهای سیاسی را به آلمان وارد کند و حضور شان را بر اساس یک اصل و نسب نژادی ساختگی توجیه کند، این افسانه که یونانیان باستان از نیاکان آلمانیها بوده و به همان مردم آریایی پیوند دارند.

چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سوسیالیسم را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی سوسیالیسم

هلیا ٠٦:٤٠ - ١٣٩٦/٠٢/١٠
اندیشه ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که برای ایجاد یک نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگانی می کوشد، جامعه ای که در آن تمامی قشرهای اجتماع سهمی برابر در سود همگانی داشته باشند.
هدف سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی ابزار تولید و برقراری مالکیت اجتماعی ابزار تولید می باشد
ادوارد برنشتاین از رهبران بزرگ سوسیال دموکرات در آلمان میگوید:سوسیالیسم چیزی نیست جز اعمال اصل دموکراسی در اقتصاد.
|

پیشنهاد شما درباره معنی سوسیالیسمنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تفاوت سوسیالیسم و کمونیسم   • اقتصاد سوسیالیستی   • کشورهای سوسیالیستی   • ليبراليسم   • سوسیالیسم به زبان ساده   • معنی مارکسیسم   • سوسیالیسم در ایران   • سوسیالیست های ایران   • معنی سوسیالیسم   • مفهوم سوسیالیسم   • تعریف سوسیالیسم   • معرفی سوسیالیسم   • سوسیالیسم چیست   • سوسیالیسم یعنی چی   • سوسیالیسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوسیالیسم
کلمه : سوسیالیسم
اشتباه تایپی : s,sdhgdsl
آوا : susiyAlism
نقش : اسم
عکس سوسیالیسم : در گوگل


آیا معنی سوسیالیسم مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )