برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سومریان

سومریان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آیلین
سومریان
سومریان، ایلامیان ، لولوبیها، کوتی ها، اورارتوها و مانناها قبل از تشکیل حکومت هخامنشی به مدت حدود 4500 سال در ایران حکم می راندند که زبان همه این ها التصاقی یا اورال-التایی بوده و این زبان ها هیچگونه قرابت و نزدیکی با زبان اریایی هایی که بعدا(600 تا 900 ق.م.) به این سرزمین وارد شدند ندارند ولی از نظر ساختاری با زبانی که بعدا واز قرن ششم میلادی تورکی نامیده شد هم ریشه می باشند. دوتمدن مشهور دیگر نیز که بابلی و آشوری ها باشند از دسته زبان های سامی(عربی و عبری امروزه) تشکیل شده اند. این واقعیت نظر مورخین و زبان شناسان مشهور دنیا چون ویل دورانت، دیکانوف، ژ.اوپر، فریتز هومل، توفیق حاجی یف و بسیاری دیگر در مورد زبان های غیر آریایی و قدیمی ایرانیان است.
ژ.اوپر(1825- 1905 .م.) نخستین دانشمندی بود که قرابت بین زبان های خانواده اورال - آلتایی وسومری را پیش کشید. بعد از او فریتز هومل( 1854-1936) سومر شناس آلمانی ابتدا زبان سومری را از زبانهای آلتایی شمرد ودر 1884 پیشتر رفته و با برابر نهادن واژه های سومری و تورکی و توضیح حدود 350 واژه سومری به کمک واژه های زبان تورکی بر ارتباط زبان سومری و زبان های تورکی تاکید کرد. وی از مطالعات خود به این نتیجه رسید که: شاخه ای از اجداد باستانی اقوام تورک حدود سال هاس 5000 سال قبل از میلاد از وطن خود واقع در اسیای مرکزی حرکت کرده و به آسیای مقدم امده سومرها را پدید آورده اند. آثار بازمانده از زبان سومری نشان میدهند که زبان تورکی در آن اعصار چگونه بوده اند.(آذربایجان در سیر تاریخ ایران ،رحیم رئیس نیا،جلد2ص 869)
سومرها به عنوان بانیان تمدن بشری، خدمات زیادی را به بشریت کرده اند. از جمله کارهای مهمی که سومریان برای بشریت انجام داده اند:
۱- وضع قانون واداره جامعه بر اساس موازین قانونی.
۲- اختراع خط میخی ونگاشت زبان شفاهی براساس خط مذکور.
۳- تمام شاخه های مختلف علمی وصنعتی از سومریان آغازگردیده و در میان ملل دیگر انتشار یافت و نسل به نسل بر غنای آن افزوده شده و به این درجه از توسعه نایل آمد. با گذشت زمان و عمق یافتن تحقیقات علمی تاریخی به تدریج بر همگان آشکارمی شود که یونانیان ومصریان باستان مبنای طب , هیئت و علوم مختلف دیگر را از سومریان به ارث برده اند.(حقوق تاریخی - علی پاشا .ص ۹۱).
۴- تقسیم روز به ۲۴ ساعت ,هرساعت به ۶۰ دقیقه و هر دقیقه به ۶۰ ثانیه یادگارسومریان است.
۵- تقسیم دایره به ۳۶۰ درجه حقیقتی علمی است که در زمان سومریان مرسوم شد.
۶-کشف آلومینیم واستفاده گسترده درصنایع مانند اکتشاف بسیاری از فلزات دیگر جزء مفاخر بشرقرن بیستم است, آلومینیم یکی از فلزات پایدار ویکی ازکم خطر ترین فلزات برای حیات بشری است و اکنون در ابعاد مختلف تمدن بشری تنیده شده است ,دانشمندان معتقدند که در گذشته نه چندان دور بشر موفق به استخراج این ماده با روش گالوانیزاسیون از مواد بخصوصی شده بود ,نقطه حیرت آور اینجاست که " براساس حفاری های اخیر در یکی ازقبور چینی متعلق به۲۰۰۰سال پیش اشیایی فلزی از جنس آلومینیم یافته شده است , منطقا قبول این واقعیت عجیب است زیرا آلومینیم بعد از کشف روش گالوانیزاسیون استخراج شده است "(اولجاس سلیمان .آزی یا.استانبول ۱۹۹۲- ص ۱۷۹).
دانشمندان که درقبول این واقعیت متعلق به سرزمین چین دچار تردید بودند با کمال حیرت دریافتند که نه تنها در چین دو هزارسال قبل بلکه در سرزمین سومریان متعلق به ۵۰۰۰ سال قبل روش گالوانیزاسیون کاملا شناخته شده بوده و آلومینیم مستحیل شده است.
اولجاس سلیمان در ادامه مطلب منویسد:"بدین ترتیب با مناعت طبع باید بپذیریم روش استحاله آلومینیم متعلق به سومریان می باشد یعنی پنج هزار سال قبل از کشف روش گالوانیزاسیون این روش در تمدن سومری کاملا شناخته شده بوده است"(اولجاس سلیمان .آزی یا.استانبول ۱۹۹۲- ص ۱۷۹).
ویژگیهای سومری
ترکی قشقایی، نسبت به دیگر شاخه های ترکی غربی، نشانه های نیرومند و ریشه داری را از ترکی سومری در خود حفظ کرده است و بدین گونه باید ادعا کنیم که پیشینه ی ادبیات مکتوب دوران نخستینه ی ترکی قشقایی در ایران به هفت هزار و دویست سال پیش می رسد. الفاظ ترکی به کار رفته در این الواح اکنون با اندک تغییرهای آوایی در ترکی قشقایی رایج است. در این جا برای نمونه برخی از قواعد ابدال، اسقاط، حذف و قلب آوایی آواکها و واکها را در سیر تاریخی ترکی سومری تا ترکی قشقایی در زیر می آوریم:

1. ابدال D در سومری به Y در قشقایی
فارسی
قشقایی
سومری
شعر و سرود
ییر
Dir
قطع کردن و بریدن
یار (ماق)
Dar
طناب
ایپ (ییپ)
Dip
روغن
یاغ
Dig
زمینی
یئر (یک)
Dirig
ضخیم
یوغون
Dughud
انجام دادن
یاپ (ماق)
Dap- tap
دشمن
یاغی
Daghi-taghi
شستن
یو (ماق)
Du-tu
بزرگ
اولو
Dulu

2. اسقات G در سومری و یا ابدال آن به Y در قشقایی
سنگین
آغیر
Gamir
لاغر
آریق
Gariq
جوی
آرخ
Garq
بیرون
ائشیک
Gishig
تکان دادن
ایت (مک)
Gid
کار و بیشه
ایش
Gish
درخت و گیاه
یی
Gi

3. ابدال M در سومری به Q در قشقایی
ماندن
قاله (ماق)
Mal
شکم
قارین
Marin
ابرو
قاش
Mash
هفت
قوشا
Mosh
صدا، فریاد
کوی
Mu
خون
قان
Mun
غلام
قولو
Mulu
پرنده
قوش
Mush

4. اسقاط و یا ابدال N در سومری به Y در قشقایی
بریدگی
یاریق
Narum
گوهر
اینجی
Yinji
توده، انباشته
ییغین
Nighin
نزد، ساحل
یانگ
Nang
خوا ...
ماهان
سومریان از اقوام باستانی ساکن در جنوب سرزمین کنونی عراق یعنی میانرودان (سرزمین میانِ دو رود دجله وفرات) و شمال خلیج فارس بودند. ایشان از جمله در شهر باستانی بابل سکنی داشتند و تمدنی پرمایه را پی ریزی نمودند.
شهرهای سومر/شومر عبارت بود از «اور»، «اوروک »، یا «ارخ »، «نیب پور»، «لارسا». در سفر پیدایش این ناحیه را سرزمین «شنعار» نامیده اند.حکومت آن در حدود ۳۰۰۰ ق .م . تشکیل گردید و در هزاره ٔ دوم (۲۱۱۵ ق .م .) منقرض شد و قلمرو آنان ضمیمه ٔ آشور و بابل گردید.[۱]
سومری ها قومی بودند که خود شاخه ای جدا از نظر نژادی و زبانی تشکیل می دادند و با هیچ یک از اقوام امروزی خویشاوندی ندارند. زبان آن ها نیز تک خانواده است.[۲][۳][۴][۵][۶]
محتویات
[نمایش]
ریشه نام [ویرایش]
اصطلاح سومری به ساکنان غیرسامی جنوب میان رودان توسط اکدیان سامی داده می شد.سومریان خود را با ناماوگ ساگ گیگا ( ùĝ saĝ gíg-ga ) به معنی مردمان سیاه سر می نامیدند.[۷] واژه سومر در زبان اکدی ممکن است گویش آن منطقه جغرافیایی باشد.اما رواج اصطلاح اکدی سومر (šumerû) نامشخص است.[۸][۹] اصطلاح شینار درکتاب مقدس ، Sngr در مصری، شانهار ((Šanhar(a) در هیتی می تواند نوع گویش غربی شومر (Shumer) باشد.[۹]
ورود سومریان [ویرایش]
درباره خاستگاه سومریان پیش از آمدن ایشان به میانرودان هیچ سند و گواه و راهنمای تاریخی وجود ندارد . ولی بر پایه کاوش های باستان شناسی سومریان حدودا ۴۵۰۰سال پ.م نخستین تمدن درخشان بشری را پایه گذاری کردند و دولت شهرهای باشکوهی چون اور، اوروک، نیپور، کیش، لاگاش، اریدو و غیره بنا نهادند، لازمه ایجاد چنین تمدنی اینست که سومریان حداقل ۵۰۰ سال قبل از به وجود آوردن دولت شهرها، در منطقه حضورداشته باشند یعنی می توان گفت سومریان ۴۵۰۰-۵۰۰۰ سال پ.م در منطقه میانرودان بوده اند.این باور که چرا سومریان را نخستین قوم شکل یافته می خوانند چند علت دارد.ابتدایی ترین و برترین آثار کشاورزی که نشانه زندگی اجتماعی آنان است، ابزار سازی ودانش استفاده از فلزات، خط و نوشته که مهم ترین اختراع بشری است(خط سومریان میخی بوده و حدود ۴۵۰۰_۵۰۰۰ سال قدمت دارد.)و وجود شهرهای مستقل.
شهرهای سومری [ویرایش]


نقشه سومر
سومر (به اکدی:شومرو Šumeru؛ به سومری: کی اِن گیر (ki-en-ĝir) تقریبا به معنی سرزمین اربابان متمدن یا سرزمین مادری)[۱۰][۸] تا چهار هزار سال پیش از میلاد دارای ۱۰ دولت شهر مستقل بود که توسط کانال ها و سنگ چین ها از یکدیگر مجزا شده بودند.هر کدام از این دولت شهرها گرداگرد یک معبد که به خدای خاص که محافظ شهر بود و یک فرماندار مذهبی (انسی) یا یک پادشاه (لوگال) که بصورت تنگاتنگی با مناسک مذهبی شهر گره خورده بودند تشکیل شده بودند.
پنج شهر اول سومری:
1. اریدو (ابو شهراین)
2. باد-تیبیرا (احتمالا المدائن امروزی)
3. لارسا (سنکره)
4. سیپپارا (ابو حباح)
5. شوروپپاک (فرا)
سایر شهرهای اصلی:
6. اوروک (وارکا)
7. کیش (اوحیمیر & اینقرار)
8. اور (المقیر)
9. نیپپور (آفاق)
10. لاگاش (الحیبا)
11. گیرسو (تلوه یا تلو)
12. اوما (جوخا)
13. همازی 1
14. آداب (بیسمیا)
15. ماری (حریری) 2
16. آکشاک 1
17. آککاد 1
18. ایسین (ایشان البحریات)
(1منطقه نامشخص)
(2دور از مرکز در شمال میان رودان) شهرهای کوچکتر (از جنوب به شمال):
1. کوآرا (اللحم)
2. زابالا (ایبزیخ)
3. کیسوررا (ابوحتاب)
4. ماراد (وننات اس سدوم)
5. دیلبات (اد-دولیم)
6. بورسیپا (بیرس نیمرود)
7. کوتها (ابراهیم)
8. دِر (البدره)
9. اشنونا (اسمار)
10. ناگار (براک) 2
(2دور از مرکز در شمال میان رودان)
زبان سومری [ویرایش]
نوشتار اصلی: زبان سومری
زبان سومری یک زبان پیوندی است.زبانشناسان زبان سومری را جزء زبان های تک خانواده (منفرد) یعنی بدون خویشاوندی در میان زبان های امروزی دسته بندی کرده اند.[۱۱]


لوحه سومری دربرگیرنده نام های خدایان سومری به خط میخی حدود سده ۲۴ پیش از میلاد.
دانشنامه بریتانیکا می نویسد: «زبان سومری، زبانی منفرد و کهن ترین زبان مکتوب موجود است. این زبان برای نخستین بار در حدود ۳۱۰۰ پ.م در جنوب میانرودان گواهی گردیده و در طول هزاره سوم پ.م. رشد و توسعه یافته است. در حدود ۲۰۰۰ پ.م، زبان سومری به عنوان زبانی محاوره ای، با زبان سامی اکدی (آشوری- بابلی) جای گزین شد اما کاربرد کتبی آن کمابیش تا پایان حیات زبان اکدی، در حوالی آغاز عصر مسیحیت، ادامه داشت. زبان سومری هرگز بسیار فراتر از مرزهای اصلی خود در جنوب میان رودان توسعه نیافت؛ شمار اندک گویندگان بومی این زبان، تناسبی با اهمیت عظیم و تأثیرات زبان سومری بر توسعه تمدن میان رودان و تمدن های دیگر، در همه مراحل آنان، نداشت».[۱۲]
وام واژه های سومری در دیگر زبان ها [ویرایش]
 دیپی: واژه سومری دوب DUB که معنی کتیبه و سنگ نوشته را دارد، در زبان ایلامی (خوزی) به گونهٔ Tup-pi-me به همان معنا دیده می شود. در زبان فارسی باستان نیز به گونهٔ دیپی دیده می شود. و از آن مشتقات گوناگونی درست شد مانند دیپیر (دبیر)، دیپیستان (دبستان) و دیپی وان (دیوان). اما این که این واژه از کدام زبان است شاید براستی نتوان مشخص کرد، زیرا ایلامی ها هم همپای سومریان بوده اند.
تصورات دینی سومریان [ویرایش]


کاسه سامرا متعلق به ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد نگهداری شده در موزه پرگامون برلین.نمادسواستیکا در مرکز آن مشخص است[۱۳].[۱۴]
باستان شناسان براین باورند که سومریان دارای دین پگانی بوده اند. مردمان آن اعصار مانند ایلامیان، هورییان، کاسی ها، اورارتوها و... همه چندخدایی بوده اند. ذکر این نکته لازم است که پگانیسم سومریان با نوع پگانیسم اکدی ...

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سومریان   • مفهوم سومریان   • تعریف سومریان   • معرفی سومریان   • سومریان چیست   • سومریان یعنی چی   • سومریان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سومریان
کلمه : سومریان
اشتباه تایپی : s,lvdhk
عکس سومریان : در گوگل

آیا معنی سومریان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )